Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2010-04-30 | Zmiany

Rolniku i domowniku rolnika! Kolejne szkolenie dla Ciebie!

Szanowny Rolniku i Domowniku rolnika,


Informujemy, że trwa rekrutacja na szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”.

Jeśli posiadasz minimum średnie wykształcenie, jesteś osobą ubezpieczoną w KRUS, zameldowaną na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców w woj. lubelskim – nie czekaj!

Zgłoś swój udział w bezpłatnym szkoleniu, które z pewnością na lepsze odmieni Twoją sytuację na rynku pracy.

Więcej informacji o szkoleniu oraz dokumenty zgłoszeniowe do pobrania dostępne są w podzakładce projektu „Zmiany”.

 

Projekt „Zmiany” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2010-04-28 | Zmiany

Rozpoczęcie usług dla uczestników grupy I „Sprzedaż z obsługą komputera” w ramach projektu „Zmiany”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.04.2010 (środa) rozpoczęły się zajęcia dla I grupy uczestników projektu "Zmiany" - "Sprzedaż z obsługą komputera".

 

Projekt "Zmiany" jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-04-27 | Centrum Ekonomii Społecznej

CES - Wstępne harmonogramy doradztwa i szkoleń

Informujemy, że jest już dostępny wstępny harmonogram doradztwa grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz wstępny harmonogram szkoleń „Wstęp do Ekonomii Społecznej”. Wsparcie jest realizowane przez Centrum Ekonomii Społecznej.

Harmonogramy są dostępne w podzakładce Zakres wsparcia

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami oraz składania dokumentów rekrutacyjnych, które dostępne są w podzakładce Rekrutacja

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


łódzkie
2010-04-27 | Spin - Centrum

Zakończenie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out"

Informujemy, że w dniu 22.04.2010 (czwartek) grupa II, a w dniu 25.04.2010 (niedziela) grupa I, szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out", realizowanego w ramach projektu „Spin-Centrum” zakończyły zajęcia. Wszyscy uczestnicy I i II edycji szkolenia zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.
Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników I i II grupy szkolenia w ostatnim dniu zajęć.

Projekt „Spin-Centrum” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


łódzkie
2010-04-27 | Spin - Centrum

Ostateczny termin składania formularzy zgłoszeniowych do czwartej edycji szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum”

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna na czwartą edycję szkolenia w ramach projektu „Spin-Centrum” odbędzie się 06.05.2010 r. (czwartek). Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu przy ul. Zachodniej 70 (4 piętro, pok. 415D) do 05.05.2010 r. (środa) do godziny 14:00.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja, Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt „Spin-Centrum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-04-27 |

Przedłużenie rekrutacji na "Sprzedaż z obsługą komputera"

Szanowni Państwo

W związku ze zgłaszanymi przez kandydatów problemami z uzyskaniem zaświadczenia z KRUS rekrutacja uzupełniająca na szkolenie "Sprzedaż z obsługą komputera" została przedłużona do 27.04.2010 do godziny 16.00.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2010-04-27 | Znajdź pracę

Niebawem rozpoczną się pierwsze zajęcia w ramach szkolenia „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych”

    W dniu 29.04.2010 roku rozpoczną się zajęcia grupowego doradztwa zawodowego będące pierwszym modułem szkolenia „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych.”

Ponadto przypominamy, że ciągle prowadzimy nabór na następujące szkolenia:
  • „Sprzedaż z obsługą komputera” – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktycznej obsługi komputera,
  •   „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” - w wymiarze 110 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin praktycznej nauki obsługi programu Symfonia.
Szczegóły dotyczące tematyki szkoleń znajdują się w zakładce „Zakres Wsparcia”.
Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe można pobrać w zakładce „Rekrutacja”.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2010-04-26 | Dostosowani

Zakończenie pośrednictwa pracy dla I grupy szkoleniowej w ramach projektu „Dostosowani”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.04.2010 (czwartek) zakończyło się indywidualne pośrednictwo pracy dla I grupy uczestników projektu „Dostosowani” - „Przygotowywanie
i zarządzanie projektami z zakresu funduszy strukturalnych”. Usługa ta była ostatnią przewidzianą dla uczestników formą wsparcia. Wszystkie osoby z grupy pierwszej zakończyły udział w projekcie według przewidzianej dla nich ścieżki.
Projekt „Dostosowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2010-04-26 | Dostosowani

Zmiana daty posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dla szkolenia „Kadry i płace z obsługą Symfonii”

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dla szkolenia „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Komisja Rekrutacyjna odbędzie się 7 maja 2010 r. (piątek).
W związku z powyższym ostatecznym terminem składania i uzupełniania dokumentów zgłoszeniowych oraz przystępowania do testu z zakresu obsługi komputera będzie czwartek
6 maja 2010 r. do godziny 18:00.
Projekt „Dostosowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2010-04-26 | Centrum Ekonomii Społecznej

CES wspiera tworzenie partnerstw lokalnych

Partnerstwo lokalne to platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy. Celem tworzonych partnerstw jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności. Ważne jest by współpraca przebiegała na każdym etapie realizacji określonych działań, a partnerzy wspierali się i uzupełniali.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tworzenia partnerstw lokalnych, Centrum Ekonomii Społecznej pragnie wspomagać podmioty, które są zainteresowane stworzeniem partnerstwa lokalnego.

Organizacje i instytucje, które chciałyby nawiązać partnerstwo lokalne albo zasięgnąć więcej informacji na temat tworzenia partnerstw mogą zgłaszać się poprzez formularz dostępny w podzakładce Partnerstwa lokalne.

Serdecznie zapraszamy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +