Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2010-03-24 | Znajdź pracę

Prowadzimy nabór na szkolenia

     Przypominamy, że ciągle prowadzimy nabór na następujące szkolenia:

 • „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych” - w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć komputerowych,
 • „Sprzedaż z obsługą komputera” – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktycznej obsługi komputera,
 • „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” - w wymiarze 110 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin praktycznej nauki obsługi programu Symfonia.
Szczegóły dotyczące tematyki szkoleń znajdują się w zakładce „Zakres Wsparcia”.
Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe można pobrać w zakładce „Rekrutacja”.
Serdecznie zapraszamy !
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2010-03-23 | Spin - Centrum

Rezultaty projektu "Spin-Centrum"

 

Przedstawiamy Państwu osiągnięte rezultaty projektu „Spin – Centrum” dotyczące ostatniej, V edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin – off i spin - out".
 

Projekt "Spin - Centrum" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-03-23 | Dostosowani

Ostateczny termin składania dokumentów na szkolenie „Sprzedaż z obsługą komputera”

Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna na szkolenie „Sprzedaż z obsługą komputera” odbędzie się 29.03.2010 (poniedziałek). Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/6 do 26.03.2010 (piątek)
włącznie w godzinach od 8:00 do 18:00.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja,
wstępny Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Zakres wsparcia.
Zapraszamy do składania dokumentów.
Projekt „Dostosowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 


łódzkie
2010-03-23 | Spin - Centrum

„Spin-Centrum” – Rekrutacja uzupełniająca

Uprzejmie informujemy, że przeprowadzamy rekrutację uzupełniającą do II edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out" – tryb popołudniowo-weekendowy w ramach projektu „Spin-Centrum”. Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu przy ul. Zachodniej 70 do 25.03.2010 (czwartek) włącznie w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w podzakładce Rekrutacja, Harmonogram zajęć znajduje się w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt „Spin-Centrum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2010-03-18 | Dostosowani

Rozpoczęcie usług dla uczestników z grupy I - „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy strukturalnych” w ramach projektu „Dostosowani”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.03.2010 (poniedziałek) rozpoczęły się zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników grupy I - „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy strukturalnych”.
Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii. Zapraszamy do jej obejrzenia.
Projekt „Dostosowani” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2010-03-18 | Turystyka jutra

Trwa ostatnie szkolenie w ramach projektu „Turystyka jutra”

Informujemy, że w ramach projektu „Turystyka jutra” zrealizowane zostały zajęcia dla pięciu grup szkoleniowych. Obecnie trwają  zajęcia szóstej, ostatniej  grupy - „Nowoczesne technologie w biznesie turystycznym”, na których uczestnicy uczą się m.in. sprzedaży usług i produktów turystycznych z wykorzystaniem Internetu oraz wdrażania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych w obiektach turystycznych.

Projekt „Turystyka jutra” jest współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2010-03-18 | Spin - Centrum

Zakończenie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out"

Informujemy, że w dniu 17.03.2010 r. (środa) ostatnia już, V grupa szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out", realizowanego w ramach projektu „Spin-Centrum” zakończyła zajęcia. Wszyscy uczestnicy V edycji zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników szkolenia w ostatnim dniu zajęć.

Projekt „Spin-Centrum” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2010-03-18 | Znajdź pracę

Poszukujemy trenerów

     Przypominamy, że w związku z realizacją projektu „Znajdź pracę” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Podziałanie 6.1.1) Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje trenerów z zakresu: 

 • Przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych, w tym projektami inwestycyjnymi,
 • Sprzedaży i obsługi klienta detalicznego i hurtowego,
 • Podstaw prawa, finansów i zasad marketingu w handlu,
 • Obsługi programów komputerowych wspomagających zarządzanie sprzedażą,
 •  Sporządzania dokumentów sprzedaży,
 • Kadr i płac,
 • Ewidencji czasu pracy,
 • Obsługi programu Symfonia.
Szczegóły oferty znajdują się w zakładce „Praca”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2010-03-17 | Zmiany

Rolniku i domowniku rolnika - idzie wiosna, czas na zmiany!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Sprzedaż z obsługą komputera” w ramach projektu „Zmiany”. Podczas tego szkolenia zapoznasz się z podstawami prawa i finansów, a także zasadami marketingu, handlu detalicznego i hurtowego, etyki i kultury w zawodzie sprzedawcy. Ponadto, szkolenie obejmuje 40 godzin praktycznej obsługi komputera oraz sporządzanie dokumentów sprzedaży.

Ukończenie tego szkolenia otworzy przed Tobą nowe możliwości, gdyż najwięcej ofert w urzędach pracy w województwie lubelskim pochodziło w ubiegłym roku z sektora sprzedaży. Jest to branża najprężniej rozwijająca się w skali całego kraju i coraz więcej pracodawców poszukuje profesjonalnych pracowników, których wiedza i umiejętności są sprofilowane na zawód sprzedawcy.

Nie czekaj! Zgłoś swój udział już teraz! Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy tylko do 16 kwietnia 2010r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


łódzkie
2010-03-17 | Spin - Centrum

Wykładowcy i trenerzy poszukiwani.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Fundusz Inicjatyw poszukuje osoby do prowadzenia szkoleń w Łodzi. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w zakładce Praca.

 

Zapraszamy do przesyłania aplikacji.

 

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +