Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2015-01-29 | Local Actions. Global View / Step Forward

Second meeting Human Rights and Equality Academy – racism/ Drugie spotkanie w ramach Human Rights and Equality Academy - rasizm

On 20th February 2015 will be held second meeting of the  “Human Rights and Equality Academy” within “Local Actions, Global View” project. We kindly invite everyone who wants to get knowledge about Human Rights and Anti-Racism to participate in this meeting. The meeting will be in English language and if there is need we will translate it. Don’t hesitate to contact us and visit our facebook page “Human Rights and Eqality Academy”Free sweats , coffee and tea for every participant.

 

 

 

 

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 20 lutego 2015 r. (piątek) odbędzie się kolejne spotkanie „Human Rights and Equality Academy” organizowane w ramach projektu „Local Actions. Global View” współfinansowane ze środków programu Erasmus+. Tematem przewodnim spotkania będzie przeciwdziałanie rasizmowi. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim, w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na język polski. „Human Rights and Equality Academy” na Facebooku. Zapewniamy bezpłatny poczęstunek. 

 


mazowieckie
2015-01-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Produkt Finalny

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 26.01.2015 r. został złożony do walidacji Produkt Finalny w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. 

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2015-01-28 | Mama na rynku pracy

Wstępny harmonogram usług w ramach projektu „Mama na rynku pracy”.

Informujemy, że w zakładce usługi dostępny jest wstępny harmonogram usług obejmujący dla każdej z pięciu grup doradztwo indywidualne, coaching psychologiczny, szkolenie, staż oraz warsztat równości płci. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2015-01-23 | PWP Rynek pracy dla mam

Usługi realizowane w ramach projektu

Informujemy, że aktualnie w ramach monitoringu projektu realizowane są wizytacje staży. Wizytacje obejmują krótki wywiad ze Stażystkami i Pracodawcami na temat przebiegu współpracy. W przyszłym tygodniu odbędą się spotkania z zakresu coachingu psychologicznego dla gr. III.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


świętokrzyskie
2015-01-23 | Staż krokiem do pracy

Kontynuacja staży przez uczestników i uczestniczki z gr III oraz IV.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 31 stycznia 2015 r. zakończy się realizacja usługi stażowej w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”.

Jednocześnie przypominamy uczestnikom i uczestniczkom z grupy III „Organizacja usług kateringowych” oraz IV „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim” o obowiązku dostarczenia do biura projektu list obecności, sprawozdań miesięcznych za miesiąc styczeń oraz opinii po zakończonym stażu.

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2015-01-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ostateczna wersja Produktu Finalnego

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że aktualnie trwają prace nad opracowaniem ostatecznej wersji Produktu Finalnego w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Produkt Finalny zostanie złożony do walidacji jeszcze w styczniu.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2015-01-21 | Local Actions. Global View / Step Forward

New Patronage

We are pleased to say that Polish Radio Lublin took patronage over Human Rights and Equality Academy.


Miło nam poinformować, że patronat medialny nad cyklem spotkań w ramach „Human Rights and Equality Academy” objęło Polskie Radio Lublin.

 

 

 

 

 

 


lubelskie
2015-01-20 | Mama na rynku pracy

Ruszyła strona internetowa projektu „Mama na rynku pracy”

Szanowni Państwo,

 
Z przyjemnością informujemy, iż właśnie została uruchomiona strona internetowa projektu „Mama na rynku pracy”
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu.
 
Dokumenty zgłoszeniowe do projektu, a także programy i harmonogramy usług już wkrótce zostaną zamieszczone w zakładkach: Rekrutacja oraz Usługi.
 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie będziemy zamieszczać wszystkie informacje.
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

international
2015-01-20 | Local Actions. Global View / Step Forward

1st meeting of Human Rights and Equality Academy / Pierwsze spotkanie w ramach Human Rights and Equality Academy

Last Friday, 16th January, Human Rights and  Equality Academy held its first meeting, which took place at Kawiarnia Kawka, 9 Okopowa Street, Lublin.
The presentation was about 3 different topics : Human Rights concepts, achievements, background; Universal Declaration of Human Rights; (in)equality, discrimination and violations in different countries.  During the presentation there was a movie of pictures prepared by our volunteers. 
To summarize, we showed the concept of human rights, and how we can try to remove the violations of human rights.

We are thanking to all participants for theirs participation.  

We upploaded some pictures to the
 
gallery.
More information about our Human Rights and Equality Academy:
www.facebook.com/womenequalityacademy

 

W piątek, 16 stycznia 2015 r., w Kawiarni Kawka przy ul. Okopowej 9 w Lublinie odbyło się odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Human Rights and Equality Academy. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z ogólną koncepcją praw człowieka i równości płci. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości, następnie przedstawiono prezentację na temat genezy praw człowieka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i przemocy w różnych krajach. Po prezentacji został wyświetlony film przygotowany przez wolontariuszy, po którym uczestnicy wzięli udział w quizie sprawdzającym znajomość praw człowieka i równości płci. Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją.

Wszystkim gościom dziękujemy w spotkaniu i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Więcej informacji na fanpage’u.

www.facebook.com/womenequalityacademy

 

 

 

 


świętokrzyskie
2015-01-16 | Staż krokiem do pracy

Zakończenie dodatkowej usługi z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy.

Informujemy, iż w ramach projektu „Staż krokiem do pracy” zakończyła się usługa z zakresu indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestniczek z grupy III i IV.

Do końca stycznia 2015 r. w ramach projektu uczestniczki i uczestnicy kontynuują staże zawodowe. Wszystkim osobom życzymy znalezienia satysfakcjonującej pracy.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +