Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:
2009-11-25 | Spin - Centrum

Rozpoczęcie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out"

Informujemy, że w dniu 14.11.2009 (sobota) rozpoczęło się szkolenie "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out", realizowane w ramach projektu „Spin-Centrum”

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników I i II grupy szkolenia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-11-25 | Turystyka jutra

Rozpoczęcie zajęć "Fundusze europejskie w turystyce"

Informujemy, że w dniu 24.11.2009 (wtorek) rozpoczęło się szkolenie "Fundusze europejskie w turystyce", realizowane w ramach projektu „Turystyka jutra”

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników szkolenia w pierwszym dniu zajęć.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2009-11-24 | Konkurencyjni

Rezultaty projektu "Konkurencyjni" - szkolenie "Kadry i płace z obsługą komputera"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Konkurencyjni" dotyczące szkolenia "Kadry i płace z obsługą komputera"

Projekt "Konkurencyjni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego2009-11-24 | Turystyka jutra

„Turystyka jutra” - Wyniki rekrutacji

Uprzejmie informujemy, iż dostępne są już wyniki rekrutacji na szkolenie „Prawne i marketingowe aspekty działalności turystycznej”. Lista podstawowa oraz rezerwowa znajdują się w podzakładce Rekrutacja.

W podzakładce Szkolenia dostępny jest również harmonogram szkolenia.


Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2009-11-23 | Spin - Centrum

Nowa rekrutacja do projektu "Spin - Centrum"

Informujemy, że w podzakładce Rekrutacja są już dostępne dokumenty rekrutacyjne na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out” do III, IV i V edycji szkolenia.

Formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu przy Narutowicza 57/6 już od 1 (wtorek) do 23 grudnia (środa).

Zgodnie z zapisami Regulaminu w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia wysłane po 23 grudnia nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 30 grudnia (środa). Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone i umieszczone na stronie w pierwszym tygodniu stycznia 2010.

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym harmonogramem zajęć, który jest dostępny podzakładce Wsparcie szkoleniowo-doradcze.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramache Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 2009-11-23 | Spin - Centrum

Wstępny harmonogram zajęć gr. III, IV, V.

Informujemy, że w podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze zamieściliśmy wstępny harmonogram zajęć dla III, IV i V edycji projektu "Spin - Centrum".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-11-19 | Kształcenie

Galeria zdjęć z konferencji w Zamościu

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji w Zamościu, która odbyła się 16 listopada 2009 roku.2009-11-19 |

Szkolenie otwarte - Specjalista ds. kadr i płac

Uprzejmie informujemy o planowanym przez FFI szkoleniu pod tytułem: Specjalista ds. kadr i płac.

W zakładce OFERTA znajdziecie Państwo pozostałe szkolenia realizowane przez Fundację "Fundusz Inicjatyw".

Serdecznie zapraszamy!2009-11-18 | Kształcenie

Sukces konferencji w Zamościu

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 16 listopada 2009 r. w centrum konferencyjno – hotelowym Alex w Zamościu odbyła się konferencja „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców”. Wydarzenie okazało się niezwykłym sukcesem, a ogromne zainteresowanie i frekwencja mieszkańców Zamościa zaskoczyła nawet samych organizatorów. W konferencji udział wzięło, aż 114 osób, to o 24 więcej niż początkowo zakładano.

Miejsce formalnego kształcenia ustawicznego w systemie edukacyjnym oraz rolę, jaką pełni ono w kontekście rynku pracy województwa lubelskiego omówiła mgr Anna Dudek - Janiszewska, Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Magister inżynier Artur Gontarz, konsultant w Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, zaprezentował nowe metody nauczania, będące przyszłością kształcenia formalnego.

Jako ostatni wystąpił Straszy wizytator Wydziału Ponadgimanzjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie mgr inż. Bogdan Kruszakin. Przybliżył on zebranym temat edukacji ustawicznej w Polsce i na Lubelszczyźnie w kontekście szans i zagrożeń.
 

Projekt „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców - kampania informacyjna” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-11-17 | Spin - Centrum

FFI poleca Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Informujemy, iż trwa Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
Popieramy tę inicjatywę i zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych w dniach 16-22 listopada 2009 warsztatach i szkoleniach dla studentów.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +