Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:
2009-11-09 |

Praca Biura Fundacji

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 listopada 2009 roku (środa) biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” będzie nieczynne.

 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.2009-11-09 | Konkurencyjni

Rozpoczęcie zajęć "ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

Informujemy, że w dniu 7.11.2009 (sobota) rozpoczęło się szkolenie "ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem", realizowane w ramach projektu "Konkurencyjni".

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników szkolenia "ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-11-09 | Spin - Centrum

Rekrutacja do projektu "Spin Centrum" - drugi etap

Informujemy, że drugi etap rekrutacji do Projektu „Spin-Centrum”  rozpocznie się 1 grudnia.

Zapraszamy do III, IV i V edycji szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out”

Formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej i w Biurze Projektu „Spin-Centrum”  przy ulicy Narutowicza 57/6 od 23 listopada.

 2009-11-06 | Spin - Centrum

Wyniki rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji do I i II edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności typu spin-off i spin-out". Listy podstawowe i rezerwowe znajdują się w podzakładce Rekrutacja. W podzakładce Wsparcie szkoleniowo - doradcze dostępne są także harmonogramy obu edycji szkolenia.2009-11-06 |

Dołącz do naszego zespołu – nowe oferty pracy w biurze FFI

W związku z zaplanowaną realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego FFI poszukuje 2-óch osób na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych. Więcej informacji znajduje się w zakładce Praca.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji.

 

 2009-11-06 |

Job offers

New job offers for Trainers/Experts to conduct international training courses are available in the section Praca (Job).

 2009-11-03 | Turystyka jutra

Komisja rekrutacyjna dla szkolenia "Fundusze europejskie w turystyce"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dla szkolenia "Fundusze europejskie w turystyce", realizowanego w ramach projektu "Turystyka jutra" odbędzie się w dniu 12.11.2009. W związku z powyższym, ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń jest 10.11.2009 (wtorek).

Projekt "Turystyka jutra" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 2009-10-29 | Konkurencyjni

Harmonogram szkolenia "ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

Informujemy, że na stonach projektu "Konkurencyjni" zamieściliśmy harmonogram szkolenia "ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-10-26 | Spin - Centrum

Terminy składania dokumentów

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do I i II edycji szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out” można składać do dnia 30 października (piątek) włącznie. Zgodnie z zapisami Regulaminu w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia wysłane po 30 października nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.

Komisja Rekrutacyjna dla I i II edycji szkolenia odbędzie się 4 października (środa).2009-10-26 | Spin - Centrum

Przedsiębiorczość akademicka

           Przyczyn zainteresowania przedsiębiorczością akademicką można upatrywać w potrzebie poprawy statusu życiowego studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Zwiększają oni swoją aktywność poza uczelnią, gdzie poszukują dodatkowego źródła dochodów albo możliwości realizacji zainteresowań. Wciąż bardzo niskie nakłady finansowe ośrodków akademickich na badania, zmuszają naukowców do poszukiwania źródeł finansowania właśnie w gospodarce. Rosnąca na rynku konkurencja wymusza usprawnienie procesów produkcji, szybkich zmian w technologii, co sprawia, że przedsiębiorcy zwracają się do jednostek naukowych o pomoc w wypracowaniu coraz to nowszych rozwiązań technologicznych.

            Spin-off i spin-out to nowe przedsiębiorstwa, które powstały w drodze usamodzielnienia się pracowników instytucji naukowej lub badawczej, studentów lub absolwentów w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zależnych (SPIN-OFF) lub niezależnych (SPIN-OUT) od instytucji macierzystej.
            Podstawowe bariery utrudniające transfer wiedzy i innowacji z jednostek naukowych do gospodarki to przede wszystkim brak znajomości funkcjonowania przedsiębiorstw i prawnych uregulowań dotyczących komercjalizacji wyników badań.

            By przełamać stereotypy i wyjść naprzeciw potrzebom rynku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Spin-Centrum”. W ramach którego zorganizowanych będzie 5 edycji szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out”. Tematyka szkoleń będzie obejmowała, nie tylko ścieżki wchodzenia w działalność spin-off i spin-out, ale również elementy prawa pracy, podatków, tworzenia biznes planów i planów marketingowych, źródła finansowania działalności gospodarczej, zarządzanie małą firmą.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +