Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:
2009-11-06 |

Job offers

New job offers for Trainers/Experts to conduct international training courses are available in the section Praca (Job).

 2009-11-03 | Turystyka jutra

Komisja rekrutacyjna dla szkolenia "Fundusze europejskie w turystyce"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dla szkolenia "Fundusze europejskie w turystyce", realizowanego w ramach projektu "Turystyka jutra" odbędzie się w dniu 12.11.2009. W związku z powyższym, ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń jest 10.11.2009 (wtorek).

Projekt "Turystyka jutra" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 2009-10-29 | Konkurencyjni

Harmonogram szkolenia "ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

Informujemy, że na stonach projektu "Konkurencyjni" zamieściliśmy harmonogram szkolenia "ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-10-26 | Spin - Centrum

Terminy składania dokumentów

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do I i II edycji szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out” można składać do dnia 30 października (piątek) włącznie. Zgodnie z zapisami Regulaminu w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia wysłane po 30 października nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną.

Komisja Rekrutacyjna dla I i II edycji szkolenia odbędzie się 4 października (środa).2009-10-26 | Spin - Centrum

Przedsiębiorczość akademicka

           Przyczyn zainteresowania przedsiębiorczością akademicką można upatrywać w potrzebie poprawy statusu życiowego studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Zwiększają oni swoją aktywność poza uczelnią, gdzie poszukują dodatkowego źródła dochodów albo możliwości realizacji zainteresowań. Wciąż bardzo niskie nakłady finansowe ośrodków akademickich na badania, zmuszają naukowców do poszukiwania źródeł finansowania właśnie w gospodarce. Rosnąca na rynku konkurencja wymusza usprawnienie procesów produkcji, szybkich zmian w technologii, co sprawia, że przedsiębiorcy zwracają się do jednostek naukowych o pomoc w wypracowaniu coraz to nowszych rozwiązań technologicznych.

            Spin-off i spin-out to nowe przedsiębiorstwa, które powstały w drodze usamodzielnienia się pracowników instytucji naukowej lub badawczej, studentów lub absolwentów w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zależnych (SPIN-OFF) lub niezależnych (SPIN-OUT) od instytucji macierzystej.
            Podstawowe bariery utrudniające transfer wiedzy i innowacji z jednostek naukowych do gospodarki to przede wszystkim brak znajomości funkcjonowania przedsiębiorstw i prawnych uregulowań dotyczących komercjalizacji wyników badań.

            By przełamać stereotypy i wyjść naprzeciw potrzebom rynku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Spin-Centrum”. W ramach którego zorganizowanych będzie 5 edycji szkolenia: „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out”. Tematyka szkoleń będzie obejmowała, nie tylko ścieżki wchodzenia w działalność spin-off i spin-out, ale również elementy prawa pracy, podatków, tworzenia biznes planów i planów marketingowych, źródła finansowania działalności gospodarczej, zarządzanie małą firmą.2009-10-26 | Kształcenie

Kampania medialna

Informujemy, że na stronie "Formalne Kształcenie Ustawiczne" pojawiły się nowe reklamy projektu, które zostały opublikowane w lokalnych mediach. Są dostępne w podzakładce "Kampania Medialna".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-10-23 | Kształcenie

Galeria zdjęć z konferencji w Chełmie

Zapraszamy do zapoznania się  z fotorelacją z konferencji „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców”, która odbyła się 19 października 2009 roku w Chełmie.2009-10-23 | Konkurencyjni

Lista uczestników szkolenia „ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem”

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki rekrutacji na szkolenie „ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Wszystkie osoby zostały poinformowane o wynikach rekrutacji e-mailowo lub telefonicznie. Zgodnie z preferencjami większości osób zakwalifikowanych na Listę Podstawową, zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym.
 
Przypominamy, że na mocy Regulaminu udziału w projekcie "Konkurencyjni" wszystkie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zobowiązane są do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Pracownicy biura będą kontaktować się z uczestnikami w sprawie terminu podpisania Deklaracji.
 
Pliki do pobrania:


2009-10-20 | Spin - centrum

Dyżur sobotni

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe są przyjmowane w Biurze Projektu, codziennie w godzinach 8:00 - 18:00, a także podczas dyżuru w sobotę, 24 października w godzinach 09:00 - 13:00.


Zapraszamy!2009-10-20 | Konkurencyjni

Galeria zdjęć

Informujemy, że na naszej stronie jest dostępna galeria zdjęć ze szkoleń "Kadry i płace z obsługą komputera" oraz  "Księgowość komputerowa", realizowanych w ramach projektu "Konkurencyjni".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +