Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:
2009-10-19 | Turystyka jutra

Harmonogramy szkoleń

Przedstawiamy Państwu harmonogramy szkoleń „Fundusze europejskie w turystyce” oraz „Prawne i marketingowe aspekty działalności turystycznej” z podziałem godzin.

Projekt "Turystyka jutra" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-10-19 | Konkurencyjni

Komisja rekrutacyjna dla szkolenia "ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dla szkolenia "ICT w zarządzaniu przedsiębiorstwem", realizowanego w ramach projektu "Konkurencyjni" odbędzie się w dniu 23.10.2009. W związku z powyższym, ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń oraz wypełniania testu kwalifikacyjnego z zakresu obsługi komputera jest 22.10.2009 (czwartek).

Projekt "Konkurencyjni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


2009-10-12 | Spin - centrum

Harmonogram zajęć

Szanowni Państwo. Informujemy, że zamieściliśmy harmonogram zajęć dla szkoleń realizowanych w ramach projektu "Spin - Centrum". Harmonogram jest dostępny w podzakładce "Wsparcie szkoleniowo-doradzcze".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-10-05 | Kształcenie

Sukces konferencji w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2009 w hotelu Mercure w Lublinie odbyła się konferencja „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców”. Lubelska konferencja była pierwszą z cyklu czterech odbywających się w największych miastach województwa.

Temat formalnego kształcenia ustawicznego wzbudził ogromne zainteresowanie. Wystąpieniom ekspertów przysłuchiwało się ponad 100 osób.
 Miejsce formalnego kształcenia ustawicznego w systemie edukacyjnym oraz rolę, jaką pełni ono w kontekście rynku pracy województwa lubelskiego omówił mgr inżynier Bogdan Kruszakin, Starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Konsultant Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Zamościu ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego, mgr inżynier Artur Gontarz, przedstawił nowe metody nauczania, które są szansą na rozwój kształcenia ustawicznego.
Jako ostatni wystąpił dr Marek Białach , wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie przybliżając zebranym temat edukacji ustawicznej w Polsce i na Lubelszczyźnie w kontekście szans i zagrożeń.
Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją, a rozmowy kuluarowe trwały jeszcze w czasie lunchu.
Zapraszamy do zapoznania się z fortorelacją z konferencji.


2009-10-02 | Turystyka jutra

Program szkoleń "Turystyka jutra"

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkoleń „Turystyka jutra”, dostępne są one w zakładce Szkolenia projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramache Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-10-01 | Spin - centrum

Dokumenty rekrutacyjne

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już dokumenty zgłoszeniowe do projektu "Spin - Centrum". Zgłoszenia można składać w okresie 01.10.2009 (czwartek) - 30.10.2009 (piątek) włącznie, w tym podczas dyżuru sobotniego w dniu 24.10.2009. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą za datę wpływu uznana zostanie data stempla pocztowego.2009-09-28 | Kształcenie

Rekrutacja na konferencję "Formalne Kształcenie Ustawiczne" w Lublinie zakończona

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na konferencję „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców”, która odbędzie się w Lublinie, 30 września 2009 roku (środa).

Jednocześnie przypominamy, że ciągle istnieje szansa uczestnictwa w konferencjach na temat „Formalnego kształcenia ustawicznego”, które zostaną zorganizowane w:
  • Chełmie 19 października 2009 (poniedziałek),
  • Zamościu 16 listopada 2009 (poniedziałek),
  • Białej Podlaskiej 7 grudnia 2009 (poniedziałek).
Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


2009-09-21 | Konkurencyjni

Lista uczestników szkolenia „Księgowość komputerowa”

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki rekrutacji na szkolenie „Księgowość komputerowa”. Wszystkie osoby zostały poinformowane o wynikach rekrutacji e-mailowo lub telefonicznie. Zgodnie z preferencjami większości osób zakwalifikowanych na Listę Podstawową, zajęcia będą się odbywały w trybie popołudniowo - weekendowym.
 
Przypominamy, że na mocy Regulaminu udziału w projekcie "Konkurencyjni" wszystkie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zobowiązane są do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Pracownicy biura będą kontaktować się z uczestnikami w sprawie terminu podpisania Deklaracji.
 
Jednocześnie informujemy, iż w wyniku znalezienia błędu dotyczącego spełniania kryteriów pierwszeństwa przez jedną z uczestniczek, Komisja Rekrutacyjna w dniach 20 – 21 września 2009 r. dokonała ponownej weryfikacji zgłoszeń Kandydatów.
Poniżej przedstawiamy ostateczną Listę Podstawową i Rezerwową dla szkolenia „Księgowość komputerowa”.
Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy.

Pliki do pobrania:2009-09-18 | Turystyka jutra

Wstępny harmonogram "Turystyka jutra"

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym harmonogramem zajęć w ramach projektu "Turystyka jutra".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-09-18 | Spin - centrum

Wstępny harmonogram "Spin - centrum"

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym harmonogramem zajęć w ramach projektu "Spin - centrum".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +