Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:
2009-09-18 | Konkurencyjni

Harmonogram szkolenia "Księgowość Komputerowa"

Informujemy, że na naszej stronie umieściliśmy:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2009-09-14 | Kształcenie

Sylwetki prelegentów

Informujemy, że na stronie projektu "Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców - kampania informacyjna", w podzakładce "Konferencje informacyjno - promocyjne" umieściliśmy sylwetki prelegentów, którzy wygłoszą referaty podczas konferencji organizowanych w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Polaskiej.

Projekt "Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców - kampania informacyjna" jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-09-08 | Spin - centrum

Nowy projekt - "Spin-centrum"

Z radością zawiadamiamy, że w dniu 1 września 2009 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Spin – centrum”  w ramach działania  8.2.1 PO KL.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej szczegółów na stronie projektu w podzakładce „Spin – centrum”.2009-09-08 | Turystyka jutra

Nowy projekt - "Turystyka jutra"

Z radością zawiadamiamy, że w dniu 1 września 2009 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Turystyka jutra” w ramach działania  8.1.1  PO KL.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej szczegółów na stronie projektu w podzakładce Turystyka jutra”.2009-09-08 |

Nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami pracy dla trenerów i wykładowców, które znajdują się w zakładce Praca.2009-09-04 | Konkurencyjni

Program oraz harmonogram szkolenia "Kadry i płace z obsługą komputera"

Informujemy, że na naszej stronie umieściliśmy:

Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentami.

Projekt „Konkurencyjni” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-09-02 | Konkurencyjni

Dyżur sobotni

Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu "Konkurencyjni" w Biurze Projektu codziennie w godzinach 8:00 - 18:00, a także podczas dyżuru w sobotę, 12 września w godzinach 10:00 - 13:00.

Projekt "Konkurencyjni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-09-02 | Konkurencyjni

Komisja Rekrutacyjna dla szkolenia "Księgowość komputerowa"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dla szkolenia "Księgowość komputerowa", realizowanego w ramach projektu "Konkurencyjni" odbędzie się w dniu 18.09.2009. W związku z powyższym, ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń oraz wypełniania testu kwalifikacyjnego z zakresu obsługi komputera jest 17.09.2009.

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o udział w projekcie mają obowiązek poddania się testowi, a nieuzasadnione niestawienie się w umówionym z pracownikiem biura terminie traktowane jest, jako rezygnacja z dalszego uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
Projekt "Konkurencyjni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


2009-09-02 | Ponadnarodowi

Podziękowania

Zespół Fundacji „Fundusz Inicjatyw” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektu „Ponadnarodowi, który zakończył się 31 sierpnia  bieżącego roku. Informujemy również, iż 1 września rozpoczęliśmy realizację nowych projektów. Szczegóły już w przyszłym tygodniu na naszej stronie internetowej.2009-08-31 | Kształcenie

Programy konferencji w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej

Zapraszamy do zapoznania się z programami konferencji "Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców", które odbędą się: 19 października 2009 roku w Chełmie, 16 listopada 2009 roku w Zamościu oraz 7 grudnia 2009 roku w Białej Podlaskiej.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +