Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:
2009-08-05 | Kształcenie

Rekrutacja na konferencje

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację na konferencje "Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców".

Szczegółowe informacje oraz Formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej projektu w podzakładce Konferencje promocyjno - informacyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-08-04 | Kształcenie

Nowy projekt

Z radością zawiadamiamy, że w dniu 1 sierpnia 2009 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców - kampania informacyjna” w ramach działania  9.3 PO KL.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej szczegółów na stronie projektu w podzakładce Kształcenie
.2009-07-27 |

Nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami pracy dla wykładowców i prelegentów, które znajdują się w zakładce Praca.2009-07-27 |

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w Lublinie zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych, konferencyjnych oraz pracowni komputerowych.

W ofercie prosimy podać: cenę wynajmu sali za godzinę, wielkość sali (na ile osób), informacje o wyposażeniu sali w sprzęt multimedialny, informacje o zapleczu sanitarnym oraz o możliwości zorganizowania przerw kawowych.

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: m.jonczyk@ffi.org.pl2009-07-24 | Konkurencyjni

Programy szkoleń w projekcie "Konkurencyjni"

Zapraszamy do zapozanania się z programami szkoleń realizowanych w ramach projektu "Konkurencyjni":

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.2009-07-22 | Kształcenie

Promujemy kształcenie formalne

Z przyjemnością informujemy, iż dn. 20 lipca b.r. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie na realizację projektu „Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców - kampania informacyjna”. Projekt, który rozpocznie się 1 sierpnia b.r., ma charakter informacyjno – promocyjny, a w jego ramach przewidziano m.in. bezpłatne konferencje merytoryczne w miastach: Lublin, Chełm, Zamość i Biała Podlaska.
Tematyka konferencji to: miejsce i rola kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia formalnego w systemie edukacyjnym i w kontekście rynku pracy woj. lubelskiego, nowe metody nauczania oraz szanse i zagrożenia dla edukacji ustawicznej.
Udział w konferencjach umożliwi uzyskanie aktualnych informacji, które mogą być przydatne zarówno przedstawicielom instytucji zajmujących się kształceniem - opracowujących projekty edukacyjne i pracodawcom zainteresowanym rozwojem swojej kadry, jak i  osobom zainteresowanym podnoszeniem swoich kwalifikacji.
Rekrutacja na konferencje rozpocznie się w pierwszym tygodniu sierpnia b.r.

Serdecznie zapraszamy !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-07-20 | Konkurencyjni

Dyżur sobotni

Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Konkurencyjni” w Biurze Projektu codziennie w godzinach 8:00 – 18:00, a także podczas dyżuru w sobotę 25 lipca w godzinach: 10:00 – 13:00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-07-16 | Ponadnarodowi

Rezultaty projektu "Ponadnarodowi" - grupa I

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Ponadnarodowi" dotyczące I edycji szkolenia "Projekty międzynarodowe - zarządzanie i aplikowanie".
Projekt „Ponadnarodowi” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-07-13 | Konkurencyjni

Wstępny harmonogram "Konkurencyjnych"

 Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym harmonogramem zajęć  w ramach projektu „Konkurencyjni”. Projekt jest wspólfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2009-07-10 | Konkurencyjni

Rekrutacja do nowego projektu

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu "Konkurencyjni" realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 - 2013 w opaciu o umowę podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Więcej informacji  oraz dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo w zakładce "Konkurencyjni".

Serdecznie zapraszamy!

Projekt "Konkurencyjni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +