Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:
2009-04-03 | Ponadnarodowi

Harmonogram zajęć dla grupy II i III

W celu zapoznania się ze wstępnym harmonogramem zajęć dla grupy II i III zapraszamy do zakładki szkolenia.

 2009-04-01 | Ponadnarodowi

Grupa pierwsza zrekrutowana

W dniu 31.03.2009 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Po rozpatrzeniu zgłoszeń do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 osób na Listę Podstawową i 4 osoby na Listę Rezerwową. Przypominamy, że na mocy Regulaminu udziału w projekcie „Ponadnarodowi” wszystkie osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zobowiązane są do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Pracownicy biura będą kontaktować się z uczestnikami w sprawie terminu podpisania Deklaracji.

Pliki do pobrania:

Osoby zakwalifikowane na Listę Rezerwową mogą ubiegać się o udział w późniejszych grupach. Decyzja o aplikowaniu do kolejnej edycji szkolenia będzie wymagała ponownego złożenia Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami oraz jest jednoznaczna ze skreśleniem z Listy Rezerwowej do grupy pierwszej.


 2009-03-25 | Ponadnarodowi

Rozpoczęcie szkolenia

Uprzejmie informujemy, że początek pierwszej edycji szkolenia „Projekty międzynarodowe – aplikowanie i zarządzanie” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowi” planowany jest na 18 i 19 kwietnia (sobota i niedziela).

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja do tej oraz późniejszych grup wciąż trwa. Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.
 2009-03-16 | Ponadnarodowi

Komisja Rekrutacyjna

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dla pierwszej grupy szkolenia „Projekty międzynarodowe – aplikowanie i zarządzanie” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowi” odbędzie się w dniu 31.03.2009. W związku z powyższym, ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń oraz wypełniania testów kwalifikacyjnych z zakresu języka angielskiego i obsługi komputera jest 30.03.2009.

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o udział w projekcie mają obowiązek poddania się testom, a nieuzasadnione niestawienie się w umówionym z pracownikiem biura terminie traktowane jest, jako rezygnacja z dalszego uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
 2009-03-09 | Ponadnarodowi

Rozpoczęcie szkoleń

Informujemy, że rozpoczęcie pierwszego szkolenia „Projekty międzynarodowe – aplikowanie i zarządzanie” w ramach projektu „Ponadnarodowi” planowane jest w trzecim tygodniu kwietnia. Jednocześnie przypominamy, że odbędą się trzy edycje szkolenia. Serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń.2009-03-09 |

Nowe projekty

Z przyjemnością informujemy, że dwa projekty Fundacji „Fundusz Inicjatyw”, złożone w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 9.3 PO KL, otrzymały pozytywna ocenę Komisji Oceny Projektów obradującej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Realizacja projektów poświęconych zagadnieniu kształcenia ustawicznego rozpocznie się w trzecim kwartale 2009 roku. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której informacje dotyczące projektów będą zamieszczane na bieżąco.2009-03-09 | Ponadnarodowi

Dyżur sobotni

Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowi” podczas dyżuru w sobotę, 21 marca, w godzinach: 10:00 – 13:00
 2009-02-24 | Ponadnarodowi

Dyżur sobotni

Zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych podczas dyżuru w sobotę, 28 lutego, w godzinach: 10:00 – 13:002009-02-23 | Ponadnarodowi

Rekrtuacja rozpoczęta

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Ponadnarodowi”. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie projektu - zakładka Ponadnarodowi.


 2009-02-02 | Ponadnarodowi

Rusza nowy projekt

Z przyjemnością informujemy, że dnia 01 lutego 2009 roku FFI rozpoczęła realizację projektu "Ponadnarodowi" w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony. Już wkrótce zamieścimy informacje na temat rekrutacji do projektu.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +