Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2014-12-18 | PWP Rynek pracy dla mam

Staże w grupie III i IV.

Przypominamy, że w bieżącym miesiącu trwają staże uczestniczek z gr. III obejmującej szkolenie „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP” oraz gr. IV ze szkoleniem „Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


international
2014-12-18 |

Nowy projekt dla kadry FFI

Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu międzynarodowego w ramach programu Erasmus + pt. „Europejskie Standardy Fundacji „Fundusz Inicjatyw” i od 1 grudnia 2014 r. rozpoczęliśmy jego realizację.

Projekt obejmuje zagraniczne wyjazdy edukacyjne dla personelu Fundacji „Fundusz Inicjatyw” na szkolenia merytoryczne oraz językowe, które umożliwią kadrze Fundacji zawodowy rozwój, wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji w dziedzinach, którymi się zajmuje oraz w zakresie kompetencji językowych i interkulturowych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus +, Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników.


international
2014-12-18 | Local Actions. Global View / Step Forward

“16” stycznia 2015r. w Lublinie pierwsze spotkanie w ramach Human Rights and Equality Academy”/ “16th January 2015 in Lublin 1st meeting of Human Rights and Equality Academy”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach Human Rights and Equality Academy, które odbędzie się 16.01.2015 r. (piątek) w godzinach 16.30-18.30 w Kawiarni Kawka przy ul. Okopowej 9 w Lublinie. Pierwsze spotkanie posłuży zapoznaniu uczestników z tematyką praw człowieka i równości płci. Podczas spotkania zostanie  przedstawiona prezentacja na temat praw człowieka, w szczególności praw kobiet oraz film przygotowany przez wolontariuszy. Ponadto uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniu warsztatowym. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy również bezpłatny poczęstunek.

 ____________________________________________________________________________

We would like to kindly invite you for our first meeting of Human Rights and Equality Academy, which will be held on Friday, 16th January, from 16:30 till 18:30 at “Kawarnia Kawka”, 9 Okopowa Street, Lublin. First meeting will be introduction to the participants in the field of human rights and gender equality. Beside the presentation about the concepts of human rights,especially the situation of the woman,  within this project there will be workshop and a movie from pictures prepared by our volunteer. The presentation will be prepared in English and Polish language. Participation is free of charge. There will be also free coffee and cookies for the audience. 

 

 


świętokrzyskie
2014-12-17 | Staż krokiem do pracy

Ostatni miesiąc staży uczestników i uczestniczek gr. III i IV

W styczniu 2015 r. rozpocznie się ostatni już miesiąc usługi stażowej w ramach projektu „Staż krokiem do pracy” dla uczestników i uczestniczek z grupy III „Organizacja usług kateringowych” oraz IV „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”. Życzymy jak największej liczbie uczestniczek/ów podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Ponadto w ramach projektu nadal jest realizowana usługa indywidualnego pośrednictwa pracy.

Zdjęcia z IPP można obejrzeć w galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


international
2014-12-16 | Local Actions. Global View / Step Forward

Nowi wolontariusze w ramach EVS/ New volunteers within European Voluntary Service

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w tym roku po raz kolejny gościmy w Fundacji wolontariusza w ramach Wolontariatu Europejskiego. Petar pochodzi z Macedonii i przyjechał do nas w listopadzie. W styczniu do naszego zespołu dołączy druga wolontariuszka, Ana z Hiszpanii. Wolontariusze będą rozwijać swoje kompetencje społeczne, poprzez  organizację spotkań dla społeczności lokalnej w ramach działania „Equality Acedemy and Human Rights”. Wolontariuszy gościmy w ramach projektu „Local Actions. Global View”, który koordynowany jest przez Fundację Sempre a Frente.  Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w Lublinie jest akredytowaną Organizacją Goszczącą w ramach Akcji 1Programu Erasmus + i jest uprawniona do przyjmowania zagranicznych wolontariuszy w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS).

 

We are pleased to announce that this year once again we host volunteer European Voluntary Service. Petar comes from Macedonia and join us in November. In January, our team will join the other volunteer, Ana from Spain. Volunteers will develop their social skills by organizing meetings for the local community within the “Equality and Human Rights”. We host volunteers within the project "Local Actions. Global View", which is coordinated by the FoundationSempre a Frente”. Foundation "Initiatives Fund" in Lublin is an accredited hosting organization under Key Action 1 Erasmus + Program and is entitled to receive foreign volunteers in projects EVS.

 


mazowieckie
2014-12-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Termin przyjmowania Elementów Produktu Finalnego.

 Szanowni Państwo,

informujemy, że do dnia 14 grudnia 2014 r. przyjmowane są Elementy Produktu Finalnego po zmianach wprowadzanych przez Ekspertów w ramach projektu „PI – Innowacyjny Model Godzenie Przez Kobiety Życia Zawodowego i Rodzinnego”.

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-12-10 | PWP Rynek pracy dla mam

Aktualnie realizowane usługi w projekcie „PWP Rynek pracy dla mam”.

Informujemy, iż w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam” aktualnie odbywają się trzymiesięczne staże dla uczestniczek grupy III i IV.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


świętokrzyskie
2014-12-09 | Staż krokiem do pracy

Aktualne usługi w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”

Informujemy, iż w ramach projektu „ Staż krokiem do pracy” aktualnie uczestniczki i uczestnicy z grupy III oraz IV odbywają pięciomiesięczne staże zawodowe oraz realizowana jest dodatkowa usługa indywidualnego pośrednictwa pracy.

Zdjęcia z IPP można obejrzeć w galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


ogólnopolskie
2014-12-05 |

Podziękowania dla Wolontariuszy/ek Fundacji "Fundusz Inicjatyw"

W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” składa serdeczne podziękowania wszystkim byłym i obecnym Wolontariuszom i Wolontariuszkom za ich zaangażowanie w działania Fundacji oraz poświęcony czas.


mazowieckie
2014-12-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zmiany w Elementach Produktu Finalnego

 Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęto współpracę z 11 Ekspertami w zakresie wprowadzania zmian w Elementach Produktu Finalnego uwzględniających wyniki etapu testowania w ramach projektu „PI – Innowacyjny Model Godzenie Przez Kobiety Życia Zawodowego i Rodzinnego”.

 Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +