Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2017-05-08 | Aktywni na rynku pracy

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

Uprzejmie informujemy, że od 8 maja przyjmujemy zgłoszenia do projektu „Aktywni na rynku pracy” – gr. 1 (preferowane szkolenie: „Projektowanie stron www”) i gr. 2 (preferowane szkolenie: Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej”).

Zwracamy uwagę, że zgłoszenie się do powyższych grup nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na danym rodzaj szkolenia. Przed rozpoczęciem udziału w projekcie dla każdej osoby zostanie przeprowadzona indywidualna diagnoza oraz opracowany Indywidualny Plan Działania, z którego będzie wynikać rodzaj optymalnego szkolenia dla danej osoby.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu: ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel. 81 532 10 30.

Przypominamy, że projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych.

 


lubelskie
2017-05-02 | Aktywni na rynku pracy

Nowy projekt

 Informujemy, że 1 maja rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywni na rynku pracy”.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 mieszkańców/mieszkanek woj. lubelskiego z niepełnosprawnościami (w tym 28 kobiet oraz 22 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym do końca grudnia 2017 r.

 

Grupę docelową projektu będzie stanowić 50 osób. Będą to osoby łącznie spełniające nw. warunki:

1. osoby z niepełnosprawnościami zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

2. z terenu woj. lubelskiego;

 

Wśród uczestników projektu będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego.

 

Formy wsparcia dla uczestników/czek:

1.Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 32 godz dyd/gr - 4 dni po 8 godz. zajeć.

2. Poradnictwo psychologiczne (2 godz zegarowe/osoba) - 1 spotkanie;

3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/obywatelskie) - 2

godz zeg/os - 1 spotk.;

4. Indywidualne doradztwo zawodowe - IPD (3 godz zegarowe/osoba) - 2 spotkania;

5. Grupowe doradztwo zawodowe - 32 godz dyd/gr - 4 dni zajęć;

6. Pośrednictwo pracy;

7. Szkolenie zawodowe - 180 godz dyd/gr, średnio 6-8 godz/dzień, ok. 23 dni zajęć;

8. Staż zawodowy - 3 m-ce/osoba

 

Szczegółowe informacje nt. projektu i dokumenty zgłoszeniowe już wkrótce na naszej stronie www.


lubelskie
2017-04-28 | Szansa na aktywizację

Rekrutacja uzupełniająca do gr. V

Do dn. 5 maja br. przyjmujemy zgłoszenia do gr. V obejmującej szkolenie " Opieka nad osobami starszymi - animacja czasu wolnego".

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem 519 310 560.

 


lubelskie
2017-04-26 | Szansa na aktywizację

Wydłużona do 15 maja rekrutacja do gr. VI.

Uprzejmie informujemy, że do 15 maja br. można składać zgłoszenia do gr. VI obejmującej szkolenie „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii”.

Zgłoszenia mogą składać wyłącznie kobiety po 30 r.ż. bierne zawodowo oraz odchodzące z rolnictwa (rolniczki i domowniczki rolników zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne).

 


lubelskie
2017-04-25 | Szansa na aktywizację

Przyjmowanie zgłoszeń w dniu 27.04

Informujemy, że w dniu 27.04.2017 r. zgłoszenia do projektu "Szansa na aktywizację" przyjmowane będą w godzinach 08:00-18:00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


lubelskie
2017-04-25 | Szansa na aktywizację

Wyniki rekrutacji do gr. V

Uprzejmie informujemy, że zakończono postepowanie kwalifikacyjne do grupy V obejmującej szkolenie „Opieka nad osobami starszymi i animacja czasu wolnego”. Lista podstawowa i rezerwowa dostępna jest w zakładce Uczestnictwo w projekcie.


lubelskie
2017-04-19 | Szansa na aktywizację

Przyjmowanie zgłoszeń również w weekend 22-23 kwietnia

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do projektu „Szansa na aktywizację” przyjmowane będą również w sobotę 22.04 oraz w niedzielę 23.04. W te dni biuro projektu, przy ul. Narutowicza 57/4, będzie czynne w godzinach: 8-16. Ponadto zgłoszenia można składać codziennie w godz. 8-16, a w dniu. 19.04. do godz. 18-tej.

Szczególnie zapraszamy Panie mające status rolniczek/domowniczek rolników, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

 


ogólnopolskie
2017-04-14 |

Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych

Zespół Fundacji „Fundusz Inicjatyw” składa serdeczne życzenia Zdrowych, Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.

 


lubelskie
2017-04-13 | Szansa na aktywizację

Wyniki rekrutacji do gr. IV

Uprzejmie informujemy, że zakończono postepowanie kwalifikacyjne do grupy IV obejmującej szkolenie „Kosmetyka, wizaż i stylizacja”. Lista podstawowa i rezerwowa dostępna jest w zakładce Uczestnictwo w projekcie.


lubelskie
2017-04-12 | Szansa na aktywizację

Rekrutacja uzupełniająca do gr. V. dla rolniczek/domowniczek rolników, kobiet bezrobotnych powyżej 12-tu m-cy oraz kobiet biernych zawodowo

Do dn. 24 kwietnia br. przyjmujemy zgłoszenia do gr. V obejmującej szkolenie " Opieka nad osobami starszymi - animacja czasu wolnego".

 

Zgłoszenia mogą składać wyłącznie kobiety po 30 roku życia spełniające jedno z kryteriów:

- rolniczki/domowniczki rolników zarejestrowane w urzędzie pracy,

- osoby bezrobotne powyżej 12-tu m-cy,

- osoby bierne zawodowo (tj. osoby niezrejestrowane w urzędzie pracy, które aktualnie nie poszukują aktywnie pracy).
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +