Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2014-10-23 | PWP Rynek pracy dla mam

Drugie Spotkanie Partnerów w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

W dniach 14-16 października 2014r. w Wilnie na Litwie odbyło się drugie Spotkanie Partnerów, zorganizowane w ramach komponentu ponadnarodowego projektu „PWP Rynek pracy dla mam”. Podczas spotkania opracowano roboczą wersję scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn, który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia zajęć z uczestniczkami projektu oraz ich mężami/ partnerami, uzgodniono narzędzie ewaluacji warsztatów (kwestionariusz dla uczestników/czek oraz schemat wywiadu dla trenera) oraz określono sposoby ulepszenia i upowszechnienia produktu współpracy ponadnarodowej. Oprócz kadry projektu w spotkaniu wzięły udział także cztery uczestniczki - służąc radą podczas sesji roboczych.

Projekt "PWP Rynek pracy dla mam" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2014-10-23 | Integracja kluczem do sukcesu

Rozpoczęcie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - Grupa VI

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniach 16-21.10.2014 r. Uczestnicy/czki z Grupy VI - „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera” rozpoczęli/ły Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-10-23 | Integracja kluczem do sukcesu

Rozpoczęcie Grupowego Poradnictwa Zawodowego - Grupa VI

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 21.10.2014 r. Uczestnicy/czki z Grupy VI - „Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera” rozpoczęli/ły Grupowe poradnictwo zawodowe.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2014-10-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Targi "W kręgu innowacji"

 Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 16.10.2014 r. Zespół Projektowy (Joanna Kominek, Marta Stachowicz) wziął udział w Targach „W kręgu innowacji” w Warszawie, które zgromadziły blisko 300 uczestników, którzy mieli możliwość zapoznania się z dokonaniami 60 beneficjentów projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-10-15 | Staż krokiem do pracy

Staże w grupie III i IV.

Przypominamy, że w bieżącym miesiącu trwają staże uczestników i uczestniczek z gr. III „Organizacja usług kateringowych” oraz gr. IV „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2014-10-13 | PWP Rynek pracy dla mam

Zapraszamy do przyjęcia stażystek w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

Zachęcamy pracodawców/pracodawczynie do przyjmowania na trzymiesięczne staże uczestniczek projektu "PWP Rynek pracy dla mam", które ukończą 180 godzinne szkolenie „Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)”. Staże rozpoczną się od 1 grudnia 2014 r. W celu pozyskania stażystki należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście formularz dla pracodawców/czyń na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin. Formularz jest dostępny w zakładce projektu „PWP Rynek pracy dla mam” pod nazwą Oferta dla instytucji poszukujących stażystek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


świętokrzyskie
2014-10-10 | Staż krokiem do pracy

DODATKOWA USŁUGA W RAMACH PROJEKTU "STAŻ KROKIEM DO PRACY".

Uprzejmie informujemy, że w okresie od listopada 2014 r. do stycznia 2015 r. w ramach projektu "Staż krokiem do pracy" będzie zorganizowana dodatkowa usługa Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla 5 uczestniczek/ów projektu celem dalszego wsparcia ich na rynku pracy.


Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


lubelskie
2014-10-10 | Integracja kluczem do sukcesu

Rozpoczęcie Grupowego Poradnictwa Zawodowego - Grupa V

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 07.10.2014 r. Uczestnicy/czki z Grupy V - „Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej” rozpoczęli/ły Grupowe poradnictwo zawodowe.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2014-10-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kampania radiowa w Radiu Eska Radom

 Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 29,09.2014 r. rozpoczęła się kampania radiowa na antenie Radia Eska Radom 106.9 prezentująca możliwość bezpłatnego korzystania z Internetowej Giełdy Pracy www.elastycznapraca.com. Na antenie radia kampania będzie trwała do 18.10.2014 r. włącznie.

Spot ma za zadanie zwrócenie uwagi na elastyczne formy zatrudnienia, zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie pracy oraz innowacyjne programy nauczania. Zapraszamy do wysłuchania spotu http://www.eskago.pl/radio/eska-radom

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-10-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kampania prasowa w Gazecie Wyborczej

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 29.09.2014 r. w Gazecie Wyborczej Wydanie Stołeczne ukazało się ogłoszenie nt. projektu „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.  

Ogłoszenie miało na celu zaproszenie do bezpłatnego dostępu do strategii/modeli/systemów zarzadzania zasobami ludzkimi, elastycznością zatrudnienia oraz do umieszczania ogłoszeń dotyczących pracy w elastycznych formach na Internetowej Giełdzie Pracy www.elastycznapraca.com

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +