Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2014-09-25 | Staż krokiem do pracy

Rezultaty projektu „Staż krokiem do pracy” gr. III i gr. IV

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Staż krokiem do pracy” dotyczące gr. III obejmującej szkolenie „Organizacja usług kateringowych” oraz gr. IV obejmującej szkolenie „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


świętokrzyskie
2014-09-24 | Staż krokiem do pracy

Zmiana godzin pracy biura projektu "Staż krokiem do pracy" w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 30.09.2014 r. (wtorek)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2014 r. (wtorek) biuro projektu „Staż krokiem do pracy” w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie czynne w godzinach od 10.00 do 18.00. Jednocześnie przypominamy uczestnikom i uczestniczkom z grupy III „Organizacja usług kateringowych” oraz IV „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim” o dostarczaniu do biura projektu list obecności i sprawozdań miesięcznych z odbywanego stażu za miesiąc wrzesień.

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


lubelskie
2014-09-23 | Integracja kluczem do sukcesu

Wyniki Rekrutacji do Grupy V

 Uprzejmie informujemy, że na stronie projektu "Integracja kluczem do sukcesu" w zakładce "Rekrutacja" zamieszczone zostały wyniki rekrutacji do Grupy V - „Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej".

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-09-23 | PWP Rynek pracy dla mam

Rezultaty projektu „PWP Rynek pracy dla mam” dla gr. III.

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „PWP Rynek pracy dla mam” dotyczące gr. III obejmującej szkolenie „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


mazowieckie
2014-09-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Testowanie elementu nr 3 w grupie Pracodawców (test 2)

 Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 17.09.2014 r. dla drugiej grupy pracodawców rozpoczęto realizację elementu nr 3 – „Szkolenia z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych w zakładzie pracy” w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.
Jest to cykl 5 szkoleń, których celem jest wyposażenie uczestników/czek w niezbędne kompetencje oraz techniki zarządzania procesem zmian w organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.


Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2014-09-18 | Integracja kluczem do sukcesu

Rozpoczęcie Grupowego Poradnictwa Zawodowego - Grupa IV

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w dniu 17.09.2014 r. Uczestniczki z Grupy IV - „Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych” rozpoczęły Grupowe poradnictwo zawodowe.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-09-17 | PWP Rynek pracy dla mam

Zakończenie szkolenia „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP” w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.

Informujemy, że w dniu 16.09.2014 r. odbył się egzamin dla uczestniczek szkolenia „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”. Wszystkie Panie zdały egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii. Uczestniczkom życzymy wielu sukcesów podczas staży, które rozpoczną się od października.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2014-09-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Testowanie elementu nr 10 przez Pracodawców oraz uczestniczki z grupy A (kobiety zatrudnione)

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 11.09.2014 r. dla drugiej grupy pracodawców oraz uczestniczek z gr. A rozpoczęto realizację elementu nr 10 – Szkolenia/seminaria dla kobiet i pracodawców prezentujące korzyści wynikające z zatrudniania kobiet  w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Podczas zajęć uczestniczkom/kom prezentowane są zasady rekrutacji, selekcji personelu oraz korzyści dla pracodawcy z zatrudnienia kobiet i tzw. różnorodności kadry pracowniczej.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


świętokrzyskie
2014-09-12 | Staż krokiem do pracy

Zakończenie udziału w projekcie grupy I oraz grupy II

 

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2014 r. 10 uczestników/czek z gr. I obejmującej szkolenie „Grafika Komputerowa” oraz 10 uczestniczek z gr. II, obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” zakończyło udział w projekcie „Staż krokiem do pracy”, zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia zawodowego. Uczestnicy/czki otrzymali/ły zaświadczenie o odbyciu stażu/praktyki zawodowej oraz zaświadczenie o udziale w projekcie. Szczególnie cieszy nas fakt, że aż 18 osób dzięki udziałowi w projekcie podjęło zatrudnienie. Uczestniczkom/uczestnikom oraz Pracodawcom życzymy owocnej współpracy.

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2014-09-11 | PWP Rynek pracy dla mam

Zapraszamy do przyjęcia stażystek po szkoleniu „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”.

Zachęcamy pracodawców/pracodawczynie do przyjmowania na trzymiesięczne staże uczestniczek projektu "PWP Rynek pracy dla mam", które ukończą 180 godzinne szkolenie „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”. Staże rozpoczną się od 1 października 2014 r. W celu pozyskania stażystki należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście formularz dla pracodawców/czyń na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin. Formularz jest dostępny w zakładce Oferta dla instytucji poszukujących stażystek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +