Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2014-07-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Drugi etap rekrutacji Pracodawców (el. 1, 2, 3, 10, 11 i 17)

 Informujemy, że od dnia 21.07.2014 r. do 05.09.2014 r. będziemy przyjmować zgłoszenia Pracodawców, bez względu na branżę i sektor działania (prywatny, publiczny, ngo) z woj. mazowieckiego, na szkolenia/spotkania/seminaria oraz do testowania giełdy pracy i raportów.:

Element nr 1 – Raport nt. sytuacji rodziców na rynku pracy.

Element nr 2 – Raport zawierający analizę polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem elastycznych form zatrudnienia.

Element nr 3 – Szkolenia z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych w zakładzie pracy.

Element nr 10 – Szkolenia/seminaria dla pracodawców lub oddelegowanych pracowników prezentujące zasady rekrutacji, selekcji personelu oraz korzyści dla pracodawcy z zatrudnienia kobiet i tzw. różnorodności kadry pracowniczej.

Element nr 11 – Internetowa giełda pracy dla kobiet.

Element nr 17 - Warsztat pt. „Miękka siła” dla kobiet i pracodawców prezentujący potencjał zawodowy kobiet-mam.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja i formy wsparcia.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu z biurem projektu w Radomiu, ul. Żeromskiego 94/115, tel. 519 – 144 – 716.

 

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-07-21 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Marketing i zarządzanie personelem" - blok D

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że w sobotę 19 lipca br. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Marketing i zarządzanie personelem" - blok D
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-07-18 | PWP Rynek pracy dla mam

Zakończenie szkolenia „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office” w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.

Informujemy, że w dniu 16.07.2014 r. uczestniczki grupy II przystąpiły do egzaminu podsumowującego moduł z zakresu zaawansowanej obsługi pakietu MS Office. Tym samym zakończyły udział w szkoleniu „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2014-07-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Przyjmowanie zgłoszeń PRACODAWCÓW NA ODPŁATNE TESTOWANIE RAPORTÓW

 Informujemy, że od 21.07.2014 r. do 08.08.2014 r. przyjmujemy zgłoszenia od Pracodawców na odpłatne testowanie Raportów dotyczących: sytuacji rodziców na rynku pracy oraz analizy polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem elastycznych form zatrudnienia. Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego wszystkich pracodawców z terenu woj. mazowieckiego  bez względu na branżę i sektor działania (prywatny, publiczny, ngo).

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Rekrutacja i formy wsparcia.

Zgłoszenia można składać bezpośrednio w biurze projektu w Radomiu oraz przesyłać pocztą tradycyjną oraz e-mailem.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-07-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zakończenie rekrutacji Pracodawców do testowania strategii/modeli/systemów.

 Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończono przyjmowanie zgłoszeń Pracodawców z woj. mazowieckiego na strategie/modele/systemy:

Element nr 4 – Strategia trybu pracy awaryjnej zakładu pracy.

Element nr 5 – Systemy równych warunków pracy kobiet i mężczyzn.

Element nr 6 – Model zarządzania zasobami ludzkimi, płcią i wiekiem w zakładzie pracy.

Element nr 7 – Model elastyczności czasu i miejsca pracy.

Element nr 8 – Model pomocy w ramach opieki na dzieckiem/osobą zależną.

Od dnia 21.07.2014 r. będziemy przyjmować zgłoszenia Pracodawców, bez względu na branżę
i sektor działania (prywatny, publiczny, ngo) z woj. Mazowieckiego, na szkolenia/spotkania/seminaria oraz do testowania giełdy pracy i raportów. :

Element nr 1 – Raport nt. sytuacji rodziców na rynku pracy.

Element nr 2 – Raport zawierający analizę polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem elastycznych form zatrudnienia.

Element nr 3 – Szkolenia z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych w zakładzie pracy.
Element nr 10 – Szkolenia/seminaria dla pracodawców lub oddelegowanych pracowników prezentujące zasady rekrutacji, selekcji personelu oraz korzyści dla pracodawcy z zatrudnienia kobiet i tzw. różnorodności kadry pracowniczej.

Element nr 11 – Internetowa giełda pracy dla kobiet.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu z biurem projektu w Radomiu,
ul. Żeromskiego 94/115, tel. 519 – 144 – 716.

Dokumenty zgłoszeniowe zostaną udostępnione 21 lipca br.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-07-16 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia "Photoshop" - blok D

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia "Photoshop" - blok D

 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-07-14 | PWP Rynek pracy dla mam

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do gr. IV do dnia 18.07.2014 r.

Informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń na listę rezerwową do gr. IV obejmującej szkolenie „Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)” został przesunięty do dnia 18.07.2014 r. (piątek). Zachęcamy mamy nieaktywne zawodowo do składania dokumentów, które znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


international
2014-07-10 | Local Actions. Global View / Step Forward

Last Equality Academy meeting

Fundacja “Fundusz Inicjatyw” would like to invite you to take part in the eighth meeting of Equality Academy which will take place on Wednesday 16th July, at Kawiarnia Kawka, located in 9 Okopowa Street, Lublin, at 19:00. 

This time, we invite you to a common dialogue. In this last meeting, we will hold a brainstorming session, a round-table discussion where all participants will be able to play a part and share their ideas in a debate where so many topics of our quotidian interest are going to be discussed, joined with some videos and curiosities.
Our goal is to encourage to the reflection about different thematic surrounding men and women equality to open everybody’s opinions to the rest of participants, in order to get to a common comprehension.
During the meeting we will have an open space for chat and debate, joined with some videos and curiosities. We will discuss topics as interesting as patriarchy, violence against women, inequality in education, the ideal love, women in different cultures, the perception of beauty, societies where women occupy higher positions than men, etc.
 
This meeting is organized within the Youth in Action program, European Voluntary Service, project “Think Global. Act Local” implemented by “Initiative Fund” Foundation www.ffi.org.pl and “Sempre a Frente” Foundation www.sempre.org.pl
Working language will be English but we are assuring translation for people who don’t know English.
You can find more information in the files attached to this mail and on our fan page on
 
Facebook:  
The attendance is completely free of charge. Sweets, coffee and tea will be offered to participants. 
Don’t hesitate to come and invite your friends, family and colleagues.
Thank you very much for your cooperation. 
 
 
 
Zapraszamy na ostatnie spotkanie Equality Academy w ramach projektu „Think Global. Act Local.”, podczas którego wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają możliwość podzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami z życia codziennego związanych z równością szans kobiet i mężczyzn, zaprezentujemy również filmy i ciekawostki, powrócimy do wszystkich tematów, które były poruszane na dotychczasowych spotkaniach.
Spotkanie będzie prowadzone przez wolontariuszki goszczące w Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w ramach Wolontariatu Europejskiego (Program Młodzież w działaniu). 
 
 
16 lipca2014 godz. 19, Kawiarnia Kawka, Lublin, ul. Okopowa 9 
 
Językiem roboczym spotkania będzie angielski, dla osób, które nie znają angielskiego zapewniamy tłumaczenie.
 
 
Wstęp wolny, zapewniamy poczęstunek.
 
 
 
 

świętokrzyskie
2014-07-08 | Staż krokiem do pracy

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA W GRUPIE IV „HANDEL I OBSŁUGA KLIENTA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM”.

Informujemy, że w dniu 7 lipca 2014 r. (poniedziałek) uczestniczki i uczestnicy z grupy IV rozpoczęli zajęcia w ramach szkolenia: „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się w galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2014-07-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Mija termin zgłoszeń do grupy A

 

Ważne! Informujemy, że tylko do 18 lipca przyjmujemy zgłoszenia na Listę Rezerwową od Pań zatrudnionych z terenu woj. mazowieckiego do udziału w projekcie „PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.


Szczegółowych informacji udziela Biuro projektu w Radomiu.

 

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO  I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +