Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2014-06-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Postępy w testowaniu innowacyjnych rozwiązań w grupie kobiet zatrudnionych

Zajęcia dla kobiet zatrudnionych (grupa A) w ramach projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY  ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” realizowane są zgodnie harmonogramem zajęć.

Dotychczas zrealizowano: „Warsztaty dla kobiet i mężczyzn promujące związki oparte na partnerskich relacjach”, „Pomoc/doradztwo profesjonalne dla kobiet (o charakterze psychologicznym, finansowym, planowania kariery)” – sesja kontaktowa, sesja coachingowa, doradztwo profesjonalne indywidualne, „Jestem profesjonalna/Jestem profesjonalny czyli radzę sobie na rynku pracy”, „Wracam do pracy/zmieniam pracę”.

W trakcie są realizowane następujące zajęcia: „Jestem w sieci – obsługa komputera (programy biurowe) i Internetu”, „I like my work – My employer likes my work too – język angielski”.

W czasie trwania projektu zbierane są informacje od uczestniczek, a także od osób prowadzących zajęcia na temat poszczególnych usług.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 


mazowieckie
2014-06-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Postępy w testowaniu innowacyjnych rozwiązań w grupie kobiet pozostających bez zatrudnienia

Zajęcia dla kobiet pozostających bez zatrudnienia (grupa B) w ramach projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY  ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” realizowane są zgodnie z harmonogramem zajęć.

Dotychczas zostały zrealizowane: „Doradztwo personalne” – zajęcia indywidualne, „Jestem profesjonalna/Jestem profesjonalny czyli radze sobie na rynku pracy”, „Warsztaty dla kobiet i mężczyzn promujące związki oparte na partnerskich relacjach”, „Wracam do pracy/zmieniam pracę”.

W trakcie są realizowane następujące zajęcia: „Jestem w sieci – obsługa komputera (programy biurowe) i Internetu”, „I like my work – My employer likes my work too – język angielski”, „Dbam o własny wizerunek /Pracownica/Pracownik etykieta firmy”.

W czasie trwania projektu zbierane są informacje od uczestniczek, a także od osób prowadzących zajęcia na temat poszczególnych usług.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


mazowieckie
2014-06-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

ODBYŁA SIĘ KOMISJA REKRUTACYJNA DLA PRACODAWCÓW W RAMACH PROJEKTU „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2014 r. (czwartek) odbyła się Komisja Rekrutacyjna dla pracodawców, podczas której zakwalifikowano do udziału w projekcie dwa podmioty deklarujące testowanie Elementu nr 4 – Strategia trybu pracy awaryjnej zakładu pracy, oraz Element nr 5 – System równych warunków pracy kobiet i mężczyzn.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


international
2014-06-11 | Local Actions. Global View / Step Forward

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dotyczące równych szans kobiet i mężczyzn 12 czerwca (czwartek)

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza na kolejne spotkanie Equality Academy prowadzone przez wolontariuszki goszczące w fundacji w ramach Wolontariatu Europejskiego (program Młodzież w działaniu), które odbędzie się 12 czerwca 2014  (czwartek) o godz. 19:00, w Kawiarni Kawka w Lublinie przy ul. Okopowej 9 1/2.

Tematem tego spotkania będzie refleksja dotycząca obszarów, w których ster trzymają kobiety. Przyjrzymy się historiom kobiet, które osiągnęły sukces i sprawują władzę w danym społeczeństwie. Wyjaśnimy także, co kryje się pod słowami patriarchat oraz matriarchat.
Językiem robo-czym spotkania będzie angielski, natomiast dla osób, które nie znają angielskiego zapewniamy tłumaczenie.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapewniamy poczęstunek.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi oraz naszą stroną na facebooku

We would like to heartily invite you to our seventh meeting of Equality Academy, which is taking part on Thursday, 12th of June, at 19:00 in “Kawarnia Kawka”, in Okopowa 9 1/2, Lublin.

We will speak about areas where matriarchy exists and women who occupy high positions in modern countries. We will explain the evolution of these "women-centered” societies as well as the opposition between „patriarchy” and "matriarchy”.

Our goal is to broaden the knowledge about these societies that may look so unusual to us and to encourage to a reflection about how our society could look like.

As usual it will be a dynamic presentation with open space for chat and debate, joined with some videos, curiosities and workshops. You’ll discover the evolution of equality from a different perspective.
You can find more information in the files attached to this mail and on our fan page on facebook

Meeting is free of charge, cookies, tea and coffee will be offered to the participants.
Don’t hesitate to come and invite your friends, family and colleagues.


lubelskie
2014-06-11 | PWP Rynek pracy dla mam

Zapraszamy do przyjęcia stażystek po szkoleniu „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”.

Zachęcamy pracodawców/pracodawczynie do przyjmowania na trzymiesięczne staże uczestniczki projektu "PWP Rynek pracy dla mam", które ukończą 180 godzinne szkolenie „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”. Staże rozpoczną się w sierpniu 2014 r. W celu pozyskania stażystki należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście formularz dla pracodawców/czyń na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin. Formularz jest dostępny w zakładce Oferta dla instytucji poszukujących stażystek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2014-06-10 | Integracja kluczem do sukcesu

Spotkanie informacyjne w Lubartowie

Szanowni Państwo, 

 
informujemy, że w środę 2 lipca 2014 r. o godz 12:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8 odbędzie sie spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Integracja kluczem do sukcesu".
 
W ramach spotkania, pracownicy projektu odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące udziału w projekcie.
 
Na miejscu będą również dostępne dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie.
 
Gminy powiatu lubartowskiego, których mieszkańcy kwalifikują się do udziału w projekcie to: Firlej, Jeziorzany, Kock, Lubartów, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki oraz Uścimów.
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-06-05 | PWP Rynek pracy dla mam

Rozpoczęcie staży przez uczestniczki z grupy I obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”

Informujemy, że w dniu 2 czerwca 2014 r. 10 uczestniczek z grupy I obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” rozpoczęło trzymiesięczne staże. Wszystkim uczestniczkom oraz ich pracodawcom i pracodawczyniom życzymy owocnej współpracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-06-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zakończenie zajęć „Warsztaty promujące związki oparte na partnerskich relacjach” w grupie B

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 01.06.2014 r. w grupie kobiet pozostających bez zatrudnienia zakończyły się zajęcia „Warsztaty promujące związki oparte na partnerskich relacjach” realizowane w ramach projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

  

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 


świętokrzyskie
2014-06-04 | Staż krokiem do pracy

ODBYŁY SIĘ KOMISJE REKRUTACYJNE DLA GRUPY III ORAZ GRUPY IV W RAMACH PROJEKTU "STAŻ KROKIEM DO PRACY"!!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2014 r. (środa) odbyły się Komisje Rekrutacyjne dla grupy III obejmującej szkolenie "Organizcja usług kateringowych" oraz dla grupy IV obejmującej szkolenie "Handel i obsługa klienta z językiem angielskim" w ramach projektu "Staż krokiem do pracy".

Listy Podstawowa i Rezerwowa są dostępne w zakładce REKRUTACJA.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


świętokrzyskie
2014-06-02 | Staż krokiem do pracy

UPŁYNĄŁ TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO GRUPY III ORAZ IV W RAMACH PROJEKTU „STAŻ KROKIEM DO PRACY”

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż w dniu 30 maja 2014 r. (piątek) zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń w ramach projektu „Staż krokiem do pracy” do grupy III obejmującej szkolenie „Organizacja usług kateringowych” oraz do grupy IV obejmującej szkolenie „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”. W bieżącym tygodniu będzie obradować Komisja Rekrutacyjna, która dokona kwalifikacji uczestniczek/ów projektu. Lista podstawowa oraz rezerwowa uczestniczek/ów będzie dostępna do wglądu w biurze projektu oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu.


Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +