Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2014-05-21 | PWP Rynek pracy dla mam

Rozpoczęcie indywidualnego doradztwa zawodowego dla III grupy uczestniczek projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.

Informujemy, że w dniu 21.05.2014 r. rozpoczęły się zajęcia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestniczek III grupy obejmującej szkolenie „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


świętokrzyskie
2014-05-20 | Staż krokiem do pracy

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ W RAMACH PROJEKTU „STAŻ KROKIEM DO PRACY”!!!

Przypominamy, że zgłoszenia do gr. III (obejmującej m.in. szkolenie „Organizacja usług kateringowych”) oraz gr. IV (obejmującej m.in. szkolenie „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”) w ramach projektu „Staż krokiem do pracy” przyjmowane są do 30 maja 2014 r. (piątek) włącznie, do godz. 16.00.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w zakładce Rekrutacja.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


mazowieckie
2014-05-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zakończenie rekrutacji kobiet pozostających bez zatrudnienia

 Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończono rekrutację Pań z terenu woj. mazowieckiego pozostających bez zatrudnienia do udziału w projekcie „PI – Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego”.  Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń w chwili obecnej nie przewiduje się otwarcia rekrutacji na listę rezerwową.

 

Projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 


lubelskie
2014-05-19 | Integracja kluczem do sukcesu

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu "Integracja kluczem do sukcesu"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że na sronie projektu "Integracja kluczem do sukcesu" w zakładce Rekrutacja są już dostępne dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie.
 
Rekrutacja do wszystkich grup szkoleniowych rusza 20 maja br. 
 
Zachęcamy do udziału w projekcie!
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

lubelskie
2014-05-16 | PWP Rynek pracy dla mam

Zakończenie szkolenia „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.

Informujemy, że w dniu 15.05.2014 r. odbył się egzamin dla uczestniczek szkolenia „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Wszystkie Panie zdały egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestniczkom życzymy wielu sukcesów podczas staży, które rozpoczną się od czerwca.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


international
2014-05-15 |

Zdjęcia i podsumowanie warsztatu Grundtviga "Creative reading? Why not!" / Photos and summary of Grundtvig Workshop "Creative reading? Why not!"

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatu Grundtviga "Creative reading? Why not!", który odbył się w marcu br. w Lublinie. Autorami zdjęć są organizatorzy warsztatu oraz niektórzy/re uczestnicy/czki, m.in. p. Agnieszka Kraska.

Ponadto, zamieszczamy również krótkie Podsumowanie warsztatu.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej!

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

- - - 

We invite you to view photos from Grundtvig Workshop "Creative reading? Why not!" which took place in March 2014 in Lublin. Photos were taken by the Workshop organizers and some participants, e.g. Ms Agnieszka Kraska. 

Moreover, a short Summary of our workshop was also published on our website.

We encourage you to visit our website!

This project has been funded with support from the European Commission.


lubelskie
2014-05-14 | Integracja kluczem do sukcesu

Ruszyła strona internetowa projektu „Integracja kluczem do sukcesu”

 Z przyjemnością informujemy, iż właśnie została uruchomiona strona internetowa projektu „Integracja kluczem do sukcesu”.

 
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) spełniających łącznie poniższe warunki:
-zamieszkałych wyłącznie na terenie gmin woj. lubelskiego gdzie odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego (Sprawozdanie MPiPS, wg stanu na dzień 31.12.2012r.)
-zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej
-zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz odbycia 5-cio miesięcznego stażu zawodowego w wymiarze 8 godzin/dzień.
 
Dla osób, które wezmą udział w projekcie przewidziano grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia oraz 5-cio miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu.
 
Dokumenty zgłoszeniowe do projektu, a także programy i harmonogramy usług już wkrótce zostaną zamieszczone w zakładkach: Rekrutacja oraz Usługi.
 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie będziemy zamieszczać wszystkie informacje.
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

international
2014-05-14 | Local Actions. Global View / Step Forward

6th meeting of Equality Academy

On Monday 12th May, Equality Academy could hold its sixth meeting, which took place at Kawiarnia Kawka, in 9 Okopowa Street, Lublin.
We spoke about the perception of beauty considering different cultural standards, the social significance of body customs, the impact of beauty on the media, as well as the evolution of the idea of beauty in different societies.

More than 15 people attended this encounter in order to get new captivating information and express their opinions. We are very satisfied once again with the participation in our event.
Our main aim was to encourage to the reflection about beauty, so we showed its perceptions from different points of view, and our goal was achieved successfully, since the participants showed their commitment about this compelling topic. They were able to express their opinion in open discussions and also there were group workshop to encourage a reflexion about the subject.

We invite you to the gallery.

For more information about our Equality Academy:
www.facebook.com/womenequalityacademy


świętokrzyskie
2014-05-12 | Staż krokiem do pracy

Rekrutacja i promocja projektu „Staż krokiem do pracy” podczas Targów Edukacji i Pracy w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informujemy, że w dniu 10.04.2014 r. (czwartek) P. Aneta Krasińska – przedstawiciel Fundacji Fundusz Inicjatyw uczestniczyła w Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


international
2014-05-12 | Local Actions. Global View / Step Forward

Equality Academy

Fundacja “Fundusz Inicjatyw” would like to invite you to take part in the sixth meeting of Equality Academy.

We will speak about the perception of beauty considering different cultural standards. We will also show you the impact of beauty on the media, as well as the evolution of the idea of beauty in different societies.

Our goal is to encourage to the reflection about beauty, so we will try to show its perceptions from different points of view.
 
During the meeting we will make a presentation about the perception of the beauty worldwide. As usual it will be a dynamic presentation with open space for chat and debate, joined with some videos, curiosities and workshops. You’ll discover how beauty can influence our lives.
 
This project is in the scope of the European Voluntary Service, within the Youth in Action program.
 
The meeting is taking place  Today 12th May, at Kawiarnia Kawka, located in 9 Okopowa Street, Lublin, at 18:00. 
 
Working language will be English but we are assuring translation for people who don’t know English.
 

You can find more information at our fan page. 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +