Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2014-05-07 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Marketing i zarządzanie personelem"

Szanowni Państwo,

informujemy, że we wtorek 6 maja br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Marketing i zarządzanie personelem"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-05-06 | PWP Rynek pracy dla mam

Rozpoczęcie szkolenia „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”.

Informujemy, że w dniu 06.05.2014 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach szkolenia „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2014-05-05 | Integracja kluczem do sukcesu

Nowa inicjatywa FFI: Projekt "Integracja kluczem do sukcesu"

 Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 maja 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Integracja kluczem do sukcesu"

 
Projekt skierowany jest do 60 osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), w tym min. 24 osób w wieku 15-30 lat spełniających łącznie poniższe warunki:
 
-zamieszkałych (w roz. KC) wyłącznie na terenie gmin woj. lubelskiego gdzie odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego (Sprawozdanie MPiPS, wg stanu na dzień 31.12.2012r.)
-zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej
-zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz odbycia 5 m-cznego stażu zawod. w wymiarze 8 godzin/dzień.
 
 
Każdy/a Uczestnik/czka projektu zostanie objęty/a kompleksową ścieżką wsparcia, obejmującą 5 elementów:
 
GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE
-w wymiarze 32 godz. dydaktycznych/grupę
 
INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE
-w wymiarze 3 godz. zegar./os. 
 
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
-w wymiarze 4 godz. zegar./os.
 
SZKOLENIA ZAWODOWE
1. Sprzedaż i marketing z obsługą komputera i kasy fiskalnej - 224 godz.
2. Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej - 67 godz. oraz egzamin przed komisją UDT
3. Usługi gastronomiczne z obsługą komputera i kasy fiskalnej - 214 godz.
4. Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera - 200 godz. 
5.Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych -200 godz.
 
POŚREDNICTWO PRACY
-w wymiarze 4 godz. zegar./os.
 
5-CIO MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE 
60 osób które ukończą szkolenia w ramach projektu zostanie skierowanych na 5-cio miesięczne płatne staże zawodowe 
 
 
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz procesu rekrutacyjnego już wkrótce na naszej stronie internetowej. 
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2014-04-30 | Aktywne obywatelstwo

12 332 porady w BPPiO

Jak co miesiąc prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”. W miesiącu kwietniu 2014 r. w BPPiO
w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 239 porad prawnych i obywatelskich 150 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 12332 porad 8140 osobom.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


international
2014-04-30 | Local Actions. Global View / Step Forward

10 years of Poland in European Union

1 May 2014 Poland commemorates the 10-year anniversay of joining European Union. 

In 8th April 1994, Poland applied for the EU membership. Following years, in May 1997 Poland was faced with specific tasks on its way to be a full EU member. When it was 31 March 1998, the first stage of applications done. In the second stage of the negotiations, based on a legislative review, the candidate countries prepared their negotiation positions on individual areas and presented them to the Presidency of the European Union. Polish delegations were headed by Jacek Saryusz-Wolski (1997-2001) and Danuta Hübner (2001-2004).
On 7-8 June 2003 a nationwide referendum was held in Poland, in which 77.45% of voters were in favour of Poland’s accession to the European Union.

After all, the date which Poland became a fully fledged member of the European Union is 1 May 2004.

The following list shows Poland’s process of integration to European Union membership:

September 1988, Warsaw-Brussels
Establishment of diplomatic relations between Poland and the European Economic Community (EEC).

19 September 1989, Warsaw
Poland and the European Communities signed the agreement on trade and economic cooperation.

25 May 1990, Brussels
Poland submitted an official application for negotiations of an association agreement with the European Communities.

16 December 1991, Brussels
The European Treaty was signed which established association between the Republic of Poland on one side and the European Communities and their member states on the other side.

21-22 June 1993, Copenhagen
The European Council agreed that accession of the Central and Eastern European countries to the European Union is also the EU’s goal. The achievement of this goal shall depend on these countries fulfilling certain political and economic criteria, known as the Copenhagen criteria.

1 February 1994, Warsaw
The Council of Ministers of the Republic of Poland passed resolution no. 4/94 on entry into force of the European Treaty establishing association between the Republic of Poland and the European Communities and their member states.

8 April 1994, Athens
The Minister of Foreign Affairs Andrzej Olechowski handed the application for Poland’s accession to the European Union to the representative of the Greek EU Presidency.

13 December 2002, Copenhagen
The European Council approved the result of accession negotiations with ten candidate countries for EU membership: Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia and Hungary.

16 April 2003, Athens
The Accession Treaty was formally signed by representatives of 25 countries – 15 Member States and 10 candidates for membership which, consequently, became countries acceding to the European Union.

7-8 June 2003, Poland
A nationwide referendum on Poland's accession to the European Union was held.

1 May 2004
Poland became a Member State of the European Union.

 


podkarpackie
2014-04-30 | Aktywne obywatelstwo

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2014 dobiega końca realizacja projektu „Aktywne obywatelstwo”.
Łącznie w ramach projektu udzieliliśmy 12332 porady prawne i obywatelskie, w tym 3423 porad prawnych i 8909 porad obywatelskich.
Z pomocy trzech, utworzonych w ramach projektu Biur Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Tarnobrzegu i Stalowej Woli skorzystało 8140 osób mieszkających na terenie powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, w tym 5071 kobiet.
9 doradców/doradczyń wzięło udział w 3 szkoleniach i nabyło umiejętności i wiedzę z zakresu umiejętności doradczych.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Aktywne obywatelstwo”.

Jednocześnie informujemy, iż poradnictwo będzie kontynuowane w nowych lokalizacjach. Szczegółowy w zakładce Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2014-04-28 |

2 maja biura fundacji nieczynne

Uprzejmie informujemy, że 2 maja wszystkie biura fundacji są nieczynne.


lubelskie
2014-04-25 | PWP Rynek pracy dla mam

Dokumenty zgłoszeniowe dla grupy IV są już dostępne.

Informujemy, że na stronie projektu „PWP Rynek pracy dla mam” w zakładce Rekrutacja dostępne są już dokumenty zgłoszeniowe dla gr. IV. obejmującej doradztwo indywidulane, coaching psychologiczny, szkolenie „Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)”, trzymiesięczny staż oraz warsztat równych szans kobiet i mężczyzn. Rekrutacja rusza w poniedziałek 5 maja 2014 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  


lubelskie
2014-04-25 | PWP Rynek pracy dla mam

Wolne miejsca dla mam nieaktywnych zawodowo w projekcie "PWP Rynek pracy dla mam".

Przypominamy, że do końca kwietnia 2014 r. przyjmujemy zgłoszenia na wsparcie obejmujące szkolenie „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń od mam zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w szczególności zachęcamy mamy nieaktywne zawodowo do składania dokumentów, dla których w projekcie zagwarantowaliśmy 20 miejsc. Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


podkarpackie
2014-04-25 | Aktywne obywatelstwo

Kontynuacja poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg

Uprzejmie informujemy, iż dnia 30.04.2014 dobiega końca realizacja projektu „Aktywne obywatelstwo”.
W ramach współpracy nawiązanej przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” z Samorządami bezpłatne porady będą udzielane w użyczonych lokalach w Nisku, Tarnobrzegu i Stalowej Woli w nowych lokalizacjach.
Dokładne adresy biur, terminy i godziny ich funkcjonowania są zamieszczone w zakładce Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

Biura czynne są wyłącznie w godzinach dyżurów doradców.
Umawianie się na porady drogą telefoniczną w każdy poniedziałek przypadający w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 pod numerem tel. 506 809 585
Pierwszy dyżur telefoniczny w poniedziałek 28.04.2014
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +