Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2014-03-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Więcej kobiecej ręki w giełdowych zarządach

Już prawie siedmiu na stu szefów spółek na głównym rynku GPW to kobiety.

Czy spółki notowane na GPW zaczęły bardziej doceniać korzyści z udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych? Tak sugerują wyniki najnowszej analizy władz firm notowanych na rynku głównym warszawskiej giełdy, którą w pierwszych dniach marca przeprowadziła "Rzeczpospolita". Według niej udział kobiet na fotelu prezesa wzrósł do 6,7 proc., czyli o prawie dwie piąte w porównaniu z danymi z raportu GPW z jesieni 2012 r. I jest to najwyższy udział w ostatnich trzech latach.

Źródło: http://www.ekonomia.rp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-03-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rynek pracy na Mazowszu w styczniu 2014 r.

Jak ogłosił Główny Urząd Statystyczny, zanotowana w styczniu 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu (11,4%) nieznacznie wzrosła w skali roku (o 0,1 p. proc.) Dla porównania, w analogicznym okresie 2012 r., wartość wskaźnika zwiększyła się aż o 1,0 p.proc.

Analiza statystyczna pokazuje, że w zestawieniu powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal nie tylko na Mazowszu, ale i w całym kraju prowadzi szydłowiecki. Na koniec stycznia 2014 r. wartość wskaźnika ukształtowała się na tym obszarze na poziomie 39,4% (wzrost o 0,5 p.proc. mdm i o 0,4 p.proc. r/r). Na drugim biegunie znalazł się po raz kolejny powiat m.st. Warszawa, w którym osoby zarejestrowane jako bezrobotne stanowiły 4,9% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (wzrost o 0,1 p.proc. mdm i o 0,3 p.proc. r/r). W skali roku stopa bezrobocia wzrosła w 20 powiatach (w grudniu 2013 r. w 30), najbardziej w wołomińskim (o 1,2 p.proc.). Poprawę sytuacji odnotowano natomiast w 17 powiatach. Największy spadek wartości wskaźnika – kolejny miesiąc z rzędu - dotyczył wyszkowskiego oraz białobrzeskiego (odpowiednio o 1,1 p.proc. i o 1,0 p.proc.). Do powiatów, w których stopa bezrobocia pozostała na poziomie stycznia 2013 r. należały kozienicki, makowski, płoński, warszawski zachodni oraz m. Siedlce.

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-03-19 | PWP Rynek pracy dla mam

Zapraszamy do przyjęcia stażystek po szkoleniu „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”

Zachęcamy pracodawców/pracodawczynie do przyjmowania na trzymiesięczne staże uczestniczek projektu "PWP Rynek pracy dla mam", które ukończą szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Staże rozpoczną się w czerwcu 2014 r. W celu pozyskania stażystki należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście formularz dla pracodawców/czyń na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin. Formularz jest dostępny w zakładce Oferta dla instytucji poszukujących stażystek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-03-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kobiety zarządzają równie skutecznie jak mężczyźni

Kobiety są równie skutecznymi zarządzającymi co mężczyźni. Ich kariery rozwijają się z reguły jednak wolniej niż mężczyzn. Panie na stanowiskach gubi przesadna skromność, nieświadomość swoich mocnych stron i nieumiejętność autopromocji.

Kobiety równolegle z pracą muszą sobie radzić z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Często zdarza się jednak, że kariery kobiet, pomimo ich wysokich kompetencji, nie rozwijają się w takim tempie, w jakim by tego oczekiwały. Częstym błędem wśród kobiet jest próba naśladowania mężczyzn. Kobiety mają również problem z autopromocją, nie umieją wskazać tego, jaką wartość ich praca wnosi do firmy. Zdaniem ekspertki, często są po prostu zbyt skromne. Pozytywnym sygnałem natomiast jest fakt, że nierównowaga na rynku pracy coraz bardziej zanika. Kobiety stoją za sterami 37 proc. przedsiębiorstw w Polsce - w roli właścicielek lub zarządzających. To pokazuje, że są one równie przedsiębiorcze co mężczyźni.

Coraz więcej kobiet wybiera też zawody uważane dotąd za typowo męskie, np. co siódmy policjant jest kobietą.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-03-18 | Staż krokiem do pracy

Rezultaty projektu „Staż krokiem do pracy” dla szkolenia "Kadry i płace z obsługą Symfonii"

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej projektu „Staż krokiem do pracy” dostępne są rezultaty dla grupy II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2014-03-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rekrutacja pracodawców i kobiet zatrudnionych

Przypominamy, że do 31 marca trwa przyjmowanie zgłoszeń kobiet zatrudnionych na bezpłatne doradztwo/szkolenia, które rozpoczną się pod koniec kwietnia w Radomiu. Ponadto od 17 marca rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń od pracodawców na bezpłatne szkolenia/wsparcie eksperckie w zakresie wdrażania strategii/modeli zarządzania zasobami ludzkimi/elastyczności zatrudnienia.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja i formy wsparcia.

Zainteresowane osoby i podmioty zapraszamy do kontaktu z biurem projektu w Radomiu, ul. Żeromskiego 94/115, tel. 48 370 36 71.

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-03-17 | Staż krokiem do pracy

Indywidualne Pośrednictwo Pracy dla uczestników/czek grupy I oraz II w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”

Informujemy, że od dnia 06.03.2014 r. uczestniczki i uczestnicy z grupy I oraz grupy II brali udział w indywidualnym pośrednictwie pracy.

Zdjęcia z usługi indywidualnego pośrednictwa pracy można obejrzeć w galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2014-03-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

100 tyś. rodziców na dłuższym urlopie rodzicielskim

Prawo do rocznego płatnego urlopu na sprawowanie opieki nad dzieckiem rodzice zyskali w połowie ubiegłego roku, wcześniej był o połowę krótszy.

Jak wynika z danych ZUS, do których dotarła gazeta, już 77,5 tys. rodziców pracujących w firmach zatrudniających do 20 osób korzysta z nowego urlopu rodzicielskiego, który przysługuje po półrocznym macierzyńskim. To dane za styczeń, ZUS nie dysponuje jeszcze danymi z większych firm. Szacuje się, że co najmniej 100 tys. osób korzysta już z wydłużonego urlopu.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2014-03-17 |

Warsztat „Creative reading. Why not?” już wkrótce! / Workshop „Creative reading. Why not?” is coming soon!

W dniach 24-28 marca Fundacja „Fundusz Inicjatyw” będzie gościć 15 osób z dziewięciu krajów Unii Europejskiej: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowacji, Portugalii, Finlandii, Rumunii, Malty, Turcji oraz dwie uczestniczki z Polski, które wezmą udział w międzynarodowym warsztacie Grundtviga „Kreatywne czytanie. Dlaczego nie?”. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję poznać rówieśników z różnych zakątków Europy,  podzielić się informacjami i doświadczeniami nt. technik kreatywnego myślenia uatrakcyjniających proces nauczania, a także pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację  i koncentrację. W ramach warsztatu oprócz 40 godzin dydaktycznych zajęć uczestnicy  i uczestniczki wspólnie zwiedzą Stare Miasto oraz najciekawsze miejsca naszego miasta. Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego warsztatu http://www.ffi.org.pl/index_eng.php?id=18.

Poniżej przydatne strony i dokumenty związane z alfabetyzacją osób dorosłych oraz kreatywnością:

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

- - -

From 24th to 28th March „Initiative Fund” Foundation will host 15 people from nine EU countries: Spain, Great Britan, Ireland, Slovakia, Portugal, Finland, Romania, Malta, Turkey. Together with two persons from Poland, they will take part in the international Grundtvig workshop “Creative reading. Why not?”. During the workshop our participants will have the opportunity to get to know persons of the same age from different parts of Europe, share information and experience about creative thinking techniques which can make the learning process more attractive, as well as deepen their knowledge and skills in teaching adults using creative methods of reading and exercises increasing motivation and concentration.  Within the workshop, in addition to 40 didactic hours of training, the participants will visit Lublin and the most interesting places in our city. We invite you to visit our workshop webpage: http://www.ffi.org.pl/index_eng.php?id=18.

The following useful links and documents related to literacy adults and creativity.

         Summary of the Literacy High Level Group report

         Commissioner Vassiliou’s “Europe loves reading” campaign

         Study on Teaching Reading in Europe

         Blogs of our creativity trainer: Blog Pl, Blog Eng

         The Fun Theory

         Creativitywebsite 

 

This project has been funded with support from the European Commission.


mazowieckie
2014-03-14 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kobiety stają przed wyborem: albo dziecko, albo etat

Powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka jest coraz trudniejszy. Przybywa kobiet, które trafiają do rejestru bezrobotnych. Z roku na rok zwiększa się liczba kobiet, które nie mogą znaleźć pracy po urodzeniu dziecka. W końcu 2013 r. w rejestrach bezrobotnych było ich ponad 239 tys. – wynika z danych resortu gospodarki. To o ponad 12,8 tys. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Jedną z głównych przyczyn są rozpowszechnione umowy na czas określony – w IV kw. ubiegłego roku miało je aż 27,2 proc. pracowników najemnych. Część pracodawców nie odnawia z kobietami takich kontraktów, bo ich zdaniem po urodzeniu dziecka są mniej dyspozycyjne. Matka i małe dziecko to również większa liczba zwolnień lekarskich. Tradycyjnie biorą je w Polsce raczej kobiety, a nie mężczyźni. Gdy pracodawca ma do wyboru przy rekrutacji dwie osoby o podobnych kwalifikacjach, ale różnej płci, wybiera mężczyznę.

Jest też pewna grupa, która obawia się, że nie poradzi sobie z łączeniem obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Niewiele jest firm, które proponują elastyczne godziny pracy, pracę w domu czy w niepełnym wymiarze.

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +