Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2014-03-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rekrutacja pracodawców i kobiet zatrudnionych

Przypominamy, że do 31 marca trwa przyjmowanie zgłoszeń kobiet zatrudnionych na bezpłatne doradztwo/szkolenia, które rozpoczną się pod koniec kwietnia w Radomiu. Ponadto od 17 marca rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń od pracodawców na bezpłatne szkolenia/wsparcie eksperckie w zakresie wdrażania strategii/modeli zarządzania zasobami ludzkimi/elastyczności zatrudnienia.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja i formy wsparcia.

Zainteresowane osoby i podmioty zapraszamy do kontaktu z biurem projektu w Radomiu, ul. Żeromskiego 94/115, tel. 48 370 36 71.

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-03-17 | Staż krokiem do pracy

Indywidualne Pośrednictwo Pracy dla uczestników/czek grupy I oraz II w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”

Informujemy, że od dnia 06.03.2014 r. uczestniczki i uczestnicy z grupy I oraz grupy II brali udział w indywidualnym pośrednictwie pracy.

Zdjęcia z usługi indywidualnego pośrednictwa pracy można obejrzeć w galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2014-03-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

100 tyś. rodziców na dłuższym urlopie rodzicielskim

Prawo do rocznego płatnego urlopu na sprawowanie opieki nad dzieckiem rodzice zyskali w połowie ubiegłego roku, wcześniej był o połowę krótszy.

Jak wynika z danych ZUS, do których dotarła gazeta, już 77,5 tys. rodziców pracujących w firmach zatrudniających do 20 osób korzysta z nowego urlopu rodzicielskiego, który przysługuje po półrocznym macierzyńskim. To dane za styczeń, ZUS nie dysponuje jeszcze danymi z większych firm. Szacuje się, że co najmniej 100 tys. osób korzysta już z wydłużonego urlopu.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2014-03-17 |

Warsztat „Creative reading. Why not?” już wkrótce! / Workshop „Creative reading. Why not?” is coming soon!

W dniach 24-28 marca Fundacja „Fundusz Inicjatyw” będzie gościć 15 osób z dziewięciu krajów Unii Europejskiej: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowacji, Portugalii, Finlandii, Rumunii, Malty, Turcji oraz dwie uczestniczki z Polski, które wezmą udział w międzynarodowym warsztacie Grundtviga „Kreatywne czytanie. Dlaczego nie?”. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję poznać rówieśników z różnych zakątków Europy,  podzielić się informacjami i doświadczeniami nt. technik kreatywnego myślenia uatrakcyjniających proces nauczania, a także pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację  i koncentrację. W ramach warsztatu oprócz 40 godzin dydaktycznych zajęć uczestnicy  i uczestniczki wspólnie zwiedzą Stare Miasto oraz najciekawsze miejsca naszego miasta. Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego warsztatu http://www.ffi.org.pl/index_eng.php?id=18.

Poniżej przydatne strony i dokumenty związane z alfabetyzacją osób dorosłych oraz kreatywnością:

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

- - -

From 24th to 28th March „Initiative Fund” Foundation will host 15 people from nine EU countries: Spain, Great Britan, Ireland, Slovakia, Portugal, Finland, Romania, Malta, Turkey. Together with two persons from Poland, they will take part in the international Grundtvig workshop “Creative reading. Why not?”. During the workshop our participants will have the opportunity to get to know persons of the same age from different parts of Europe, share information and experience about creative thinking techniques which can make the learning process more attractive, as well as deepen their knowledge and skills in teaching adults using creative methods of reading and exercises increasing motivation and concentration.  Within the workshop, in addition to 40 didactic hours of training, the participants will visit Lublin and the most interesting places in our city. We invite you to visit our workshop webpage: http://www.ffi.org.pl/index_eng.php?id=18.

The following useful links and documents related to literacy adults and creativity.

         Summary of the Literacy High Level Group report

         Commissioner Vassiliou’s “Europe loves reading” campaign

         Study on Teaching Reading in Europe

         Blogs of our creativity trainer: Blog Pl, Blog Eng

         The Fun Theory

         Creativitywebsite 

 

This project has been funded with support from the European Commission.


mazowieckie
2014-03-14 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kobiety stają przed wyborem: albo dziecko, albo etat

Powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka jest coraz trudniejszy. Przybywa kobiet, które trafiają do rejestru bezrobotnych. Z roku na rok zwiększa się liczba kobiet, które nie mogą znaleźć pracy po urodzeniu dziecka. W końcu 2013 r. w rejestrach bezrobotnych było ich ponad 239 tys. – wynika z danych resortu gospodarki. To o ponad 12,8 tys. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Jedną z głównych przyczyn są rozpowszechnione umowy na czas określony – w IV kw. ubiegłego roku miało je aż 27,2 proc. pracowników najemnych. Część pracodawców nie odnawia z kobietami takich kontraktów, bo ich zdaniem po urodzeniu dziecka są mniej dyspozycyjne. Matka i małe dziecko to również większa liczba zwolnień lekarskich. Tradycyjnie biorą je w Polsce raczej kobiety, a nie mężczyźni. Gdy pracodawca ma do wyboru przy rekrutacji dwie osoby o podobnych kwalifikacjach, ale różnej płci, wybiera mężczyznę.

Jest też pewna grupa, która obawia się, że nie poradzi sobie z łączeniem obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Niewiele jest firm, które proponują elastyczne godziny pracy, pracę w domu czy w niepełnym wymiarze.

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-03-14 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Przyjmowanie zgłoszeń pracodawców

Z przyjemnością informujemy, iż od 17 marca przyjmujemy zgłoszenia pracodawców do udziału projekcie.

Pracodawców, bez względu na branżę i sektor działania (prywatny, publiczny, ngo) z woj. mazowieckiego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz możliwości wsparcia eksperckiego w trakcie wdrażania modeli/strategii zarządzania zasobami ludzkimi/elastyczności zatrudnienia, oferowanych w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Rekrutacja i formy wsparcia. Zgłoszenia można składać bezpośrednio w biurze projektu w Radomiu oraz przesyłać pocztą tradycyjną. Serdecznie zapraszamy !

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2014-03-14 | Local Actions. Global View / Step Forward

5th meeting of Equality Academy is behind us

Last Wednesday the 12th March, Equality Academy held its fifth meeting, which took place at Kawiarnia Kawka in Lublin.
Taking into consideration the proximity of the 8th March (International Women’s Day), we spoke about different realities of women in the world, checking the evolution of women’s situation and comparing cultural rules from developed and developing countries.
During the meeting we made a presentation about the image of the woman in different cultures and regions. We explained through examples how the patriarchal system is still alive in our society and in others, and how long is the way we still have to traverse in order to someday achieve a real equality.
The participants showed their commitment about this issue. They were able to express their opinion in open discussions and also there were group workshop to encourage a reflexion about the inequality suffered by women in different realities.

We invite you to the gallery.

More information about our Equality Academy:
www.facebook.com/womenequalityacademy


mazowieckie
2014-03-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nowy instrument rynku pracy - pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

W związku ze zmianami w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększającymi dostępność istniejących już form wsparcia dla szerszej grupy osób bezrobotnych i pojawieniem się nowych instrumentów rynku pracy, rodzą się nowe pytania w tym zakresie. Jednym z najpopularniejszych jest pytanie o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej.

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej będą dodatkowym wsparciem, nie zastąpią jednak dotacji. W kwestii wspomnianej dotacji nic nie ulegnie zmianie. Zainteresowane osoby bezrobotne w dalszym ciągu będą mogły ubiegać się o jednorazowe środki na założenie firmy, na tych samych zasadach jak było dotychczas.

O pożyczkę będą mogły starać się nie tylko osoby bezrobotne, tak jak w przypadku dotacji, ale również poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie do 28 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz studenci ostatniego roku studiów.

Dodatkowo osoby ubiegające się o pożyczkę będą musiały spełniać takie warunki, jak: niekaralność za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nieposiadanie zatrudnienia oraz niewykonywanie innej pracy zarobkowej.

W tej chwili projekt zakłada, iż pożyczka będzie udzielana w kwocie maksymalnej do 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Konkretna kwota pożyczki zostanie określona dopiero w umowie między osobą zainteresowaną a urzędem, po przedstawieniu opisu i kosztorysu przez wnioskodawcę. Okres spłaty pożyczki ma wynosić maksymalnie 7 lat. W tym czasie pożyczkobiorcy przysługuje również możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału, czyli z czasowego zawieszenia konieczności spłaty części kapitałowej raty zobowiązania, przez okres do 12 miesięcy.

Dodatkowym wsparciem dla przedsiębiorcy będzie możliwość ubiegania się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy, po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-03-13 | Staż krokiem do pracy

Rezultaty projektu dla szkolenia "Grafika Komputerowa"

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej projektu „Staż krokiem do pracy” dostępne są rezultaty dla grupy I szkolenia „Grafika komputerowa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


świętokrzyskie
2014-03-12 | Staż krokiem do pracy

Zakończenie szkolenia „Kadry i płace z obsługą Symfonii” w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”

Informujemy, że w dniu 10.03.2014 r. odbył się egzamin dla uczestniczek szkolenia „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Wszystkie Panie zdały egzamin i otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestniczkom  życzymy wielu sukcesów podczas staży/praktyk zawodowych.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +