Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2014-03-03 | PWP Rynek pracy dla mam

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do gr. II

Informujemy, że do 7.03.2014 r. przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową na wsparcie obejmujące szkolenie „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”. Wszystkie mamy zainteresowane nauką biznesowego języka angielskiego oraz znajomością zaawansowanej obsługi pakietu MS Office zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, który znajduje się w zakładce Rekrutacja. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do składania dokumentów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


mazowieckie
2014-02-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu formy pracy: job sharing

Job sharing to w wolnym tłumaczeniu dzielenie się pracą, a tak naprawdę dzielenie się stanowiskiem pracy. Jest to rodzaj zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Polega on na podzieleniu jednego stanowiska pracy (etatu) na dwóch lub więcej pracowników. Job sharing wprowadza się umową zawartą pomiędzy pracodawcą a danymi pracownikami.

Taka forma zatrudnienia jest idealna dla osób, które nie mogą podjąć zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, np. dla studentów czy młodych rodziców wychowujących dzieci.

Są różne metody zastosowania job sharingu w miejscu pracy. Zależą one przede wszystkim od możliwości pracowników oraz wewnętrznych ustaleń pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Często praca odbywa się na podstawie popularnego w dzisiejszych czasach grafiku. Najczęstszym spotykanym sposobem podziału pracy jest praca co drugi dzień lub dzielenia dnia po połowie, np. jeden pracownik od 8 do 12 a drugi od 12 do 16.

Źródło: http://www.infor.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-02-28 | PWP Rynek pracy dla mam

Dokumenty zgłoszeniowe dla grupy III są już dostępne.

Informujemy, że na stronie projektu „PWP Rynek pracy dla mam” w zakładce Rekrutacja dostępne są już dokumenty zgłoszeniowe dla gr. III. obejmującej szkolenie „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”. Rekrutacja rusza w poniedziałek 3 marca 2014 r. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


podkarpackie
2014-02-28 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli na marzec 2014

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc marzec 2014 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli.

W zakładce Harmonogramy dyżurów dostępny jest aktualny harmonogram dyżurów  w BPPiO w Stalowej Woli oraz Nisku i Tarnobrzegu. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


international
2014-02-28 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news of the week: Some curiosities about Lublin tourist attractions

THE DEVIL’S PAW AND THE LUBLIN UNDERGROUND

Besides the popular tourist attractions in the city of Lublin, like the castle (Zamek Lubelski), the Archcathedral or the Majdanek concentration camp, there are a not well-known (even for Lublin’ s inhabitants) underground trail that runs beneath the Old Town.
If you like history or if you are a fan of thrillers, you can’t miss the opportunity to learn something about the town thanks to amazing models depicting the most important periods of the development of Lublin and nice performances.

The entrance of this peculiar route is a basement of the Crown Tribunal, a sober building from the 14th Century that was rebuilt several times. The address is Rynek 1 (the main square) and it ends St. Michael the Archangel church. The route will take you through old basements linked in a labyrinth of 280m, used to keep barrels and food.

The Crown Tribunal is the place where one of the most amazing legends of Poland originates, namely the Devil’s Paw. The history starts a long time ago, when a poor lonely widow started a trial for a land that she inherited from her husband and a noble rich man (named Kurdwanowski) tried to rob she of it. The noble men won the case by using his wealth to persuade the judges, giving the woman a last change in the appeal court. In the appeal verdict the judge invoked God’s name to give the reason to the noble men again which the widow answered for: “Even the devil would have pronounced the fairer verdict”.
That night arrived to the Court a magnificent carriage with an elegant gentleman who entered the building to examine the widow’s case. The tribunal writer saw during the robbery two black hooves and noticed that he had horns on the head. Frightened, the officer listened the new verdict claiming the reason to the widow and to reinforce the statement, the devil slammed his hand on the table, burning the document. Before the first cock announced the morning, the noblemen vanished his claim. Finally, a fair verdict was announced and Jesus ashamed started to shed tears of blood, because this verdict wasn’t claimed under his name but from devil’s.
Nowadays you can visit the table with the devil’s hand in the museum of the Castle of Lublin.

If we continue our route through the underground, we can contemplate the mock-ups of Lublin from VI until XVI centuries and moving mock-up of the big fire in 1719. This mechanical theatre is under the big painting on the Dominicans’ convent that represents this event.

Don’t miss the opportunity to have an unforgettable experience with the darkest histories of Lublin.
More information in:
http://teatrnn.pl/podziemia/node/1 (Web site in Polish)

 


LA GARRA DEL DIABLO Y LOS SUBTERRANEOS DE LUBLIN

Más allá de las populares atracciones turísticas de la ciudad Lublin como el castillo (Zamek Lublin), la Archicatedral o el campo de concentración de Majdanek, existe una desconocida (incluso para los habitantes de Lublin) ruta a través de pasadizos subterráneos en el Casco Viejo de Lublin.
Si te gusta la historia o si eres un amante de los misterios, no te puedes perder la oportunidad de aprender con maravillosas maquetas de la vieja Lublin y divertidas actuaciones.
El punto de partida de esta peculiar ruta son los sótanos del Tribunal de la Corona, un sobrio edificio del siglo XIV reconstruido en numerosas ocasiones hasta su actual aspecto de estilo Clásico, situado en el Rynek (la plaza principal) y termina en las ruinas de la Iglesia de Miguel el Arcángel. La ruta te llevará a través de antiguas bodegas conectadas en un laberinto de 280 metros, usadas para guardar barriles y comida.

El Tribunal de la Corona es el lugar donde ocurre une las más increíbles leyendas de Polonia, “La garra del diablo”. La historia comienza mucho tiempo atrás, cuando una pobre y solitaria viuda comenzó un litigio por unas tierras que recibiera como herencia de su difunto esposo y que un noble muy rico (llamado Kurdwanowski) intentó arrebatarle. El noble usando todo su poder para convencer a los jueces ganó el caso, quedándole a la viuda una última posibilidad de recurrir ante la corte de apelación. En el veredicto de apelación el juez invocó el nombre de Dios para darle de nuevo la razón al noble, a lo la viuda contestó: “Incluso el diablo hubiese dictaminado un veredicto más justo”.
Aquella misma noche llegó al tribunal un magnífico carruaje con un elegante caballero, quien entró en el edificio para revisar el caso de la viuda. El secretario del tribunal vió debajo de la toga dos pezuñas y se dio cuenta de que tenía cuernos en la cabeza. Asustado, el funcionario escuchó el nuevo veredicto que le daba la razón a la viuda y para reforzar el dictamen, el diablo golpeó con su mano la mesa, quemando el documento. Antes de que el primer gallo anunciase la mañana, el noble retiró su demanda. Finalmente el justo veredicto había sido dictado y Jesús comenzó a derramar lagrimas de sangre avergonzado de que el justo veredicto no fuese declarado bajo su nombre sino por el diablo.
Hoy en día se puede visitar la mesa con la marca de la mano del diablo en el museo del castillo de Lublin.

Si continuamos nuestra ruta a través de los pasadizos, podemos contemplar las maquetas de Lublin desde el siglo VI hasta el XVI e incluso una maqueta en movimiento sobre el gran incendio en 1719. Este teatro mecánico está bajo el cuadro que representa este suceso en el convento de los Dominicos.

No se pierda la oportunidad de tener una experiencia inolvidable con las más aterradoras historias de Lublin.

Más información en:
http://teatrnn.pl/podziemia/node/1 (pág. web en polaco)


lubelskie
2014-02-28 | PWP Rynek pracy dla mam

Pierwsze ponadnarodowe spotkanie partnerskie za nami.

W dniach 20-22 lutego 2014 r. w Lublinie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”. Podczas spotkania wspólnie z naszym partnerem z Litwy – organizacją IMOTEC ustalono metodykę oraz harmonogram i podział prac nad scenariuszem warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn, który ma być efektem współpracy. W drugim dniu spotkania odbyło się także krótka prezentacja Partnera nt. wykorzystania ICT w poszukiwaniu zatrudnienia, w której udział wzięły również uczestniczki grupy I. Kolejne spotkanie partnerów posłuży przygotowaniu roboczej wersji scenariusza, która stanie się podstawą przeprowadzenia zajęć praktycznych w Polsce oraz na Litwie.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się w zakładce Galeria.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


lubelskie
2014-02-28 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

 Zapraszamy do zapoznania i udziału w wydarzeniach kulturalnych, które odbędą się w najbliższy weekend w Lublinie.

Przewodnik kulturalny FFI - weekend 28 lutego - 2 marca 2014 


świętokrzyskie
2014-02-27 | Staż krokiem do pracy

Rozpoczęcie zajęć praktycznych w grupie II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”

Informujemy, że grupa II – „Kadry i płace z obsługą Symfonii” rozpoczęła zajęcia praktyczne z zakresu obsługi programów: Płatnik oraz Symfonia Kadry i Płace. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii.


Od 1 kwietnia 2014 r. uczestnicy i uczestniczki grupy I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa” oraz grupy II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” rozpoczną 5-miesięczne staże/praktyki zawodowe. Pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów/praktykantów zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.


Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


mazowieckie
2014-02-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Inicjatywa: Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy

Europa potrzebuje wysoce wykwalifikowanej kadry zdolnej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, jakie niesie rynek pracy. Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie” (NS4NJ) ma na celu zwrócenie uwagi na te problemy.

Poprzez inwestycje w kształcenie odpowiednich umiejętności, dopasowanie kwalifikacji i zawodów do potrzeb rynku pracy w Unii Europejskiej oraz przewidywanie wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności, jakie będą potrzebne w przyszłości, można rozwinąć bardziej konkurencyjną i stabilną gospodarkę oraz zwiększyć równowagę podaży i popytu na rynku pracy.

Inicjatywa „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” ma na celu:

  • lepsze przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie kwalifikacji
  • lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy
  • uwzględnienie potrzeb rynku pracy na etapie kształcenia.

Źródło: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Europejska Strategia Zatrudnienia

Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) to zbiór naczelnych zasad i priorytetów ukierunkowujących działania Unii Europejskiej na określone cele w zakresie polityki zatrudnienia.

Jej celem jest koordynacja narodowych polityk zatrudnienia państw członkowskich, a także wyznaczanie kierunków rozwoju w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania bezrobociu, rozwijania potencjału kadrowego oraz integracji społecznej rynku pracy.

Strategia opiera się przede wszystkim na budowaniu dialogu pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi, partnerami społecznymi oraz innymi instytucjami europejskimi (Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów).

Zasadniczą rolę w koordynacji celów i priorytetów na szczeblu UE odgrywa Komitet Zatrudnienia (EMCO), w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i Komisji Europejskiej.

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +