Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2014-02-27 | Staż krokiem do pracy

Rozpoczęcie zajęć praktycznych w grupie II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”

Informujemy, że grupa II – „Kadry i płace z obsługą Symfonii” rozpoczęła zajęcia praktyczne z zakresu obsługi programów: Płatnik oraz Symfonia Kadry i Płace. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii.


Od 1 kwietnia 2014 r. uczestnicy i uczestniczki grupy I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa” oraz grupy II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii” rozpoczną 5-miesięczne staże/praktyki zawodowe. Pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów/praktykantów zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.


Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


mazowieckie
2014-02-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Inicjatywa: Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy

Europa potrzebuje wysoce wykwalifikowanej kadry zdolnej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, jakie niesie rynek pracy. Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie” (NS4NJ) ma na celu zwrócenie uwagi na te problemy.

Poprzez inwestycje w kształcenie odpowiednich umiejętności, dopasowanie kwalifikacji i zawodów do potrzeb rynku pracy w Unii Europejskiej oraz przewidywanie wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności, jakie będą potrzebne w przyszłości, można rozwinąć bardziej konkurencyjną i stabilną gospodarkę oraz zwiększyć równowagę podaży i popytu na rynku pracy.

Inicjatywa „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” ma na celu:

  • lepsze przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie kwalifikacji
  • lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy
  • uwzględnienie potrzeb rynku pracy na etapie kształcenia.

Źródło: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Europejska Strategia Zatrudnienia

Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) to zbiór naczelnych zasad i priorytetów ukierunkowujących działania Unii Europejskiej na określone cele w zakresie polityki zatrudnienia.

Jej celem jest koordynacja narodowych polityk zatrudnienia państw członkowskich, a także wyznaczanie kierunków rozwoju w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania bezrobociu, rozwijania potencjału kadrowego oraz integracji społecznej rynku pracy.

Strategia opiera się przede wszystkim na budowaniu dialogu pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi, partnerami społecznymi oraz innymi instytucjami europejskimi (Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów).

Zasadniczą rolę w koordynacji celów i priorytetów na szczeblu UE odgrywa Komitet Zatrudnienia (EMCO), w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i Komisji Europejskiej.

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODWEGO I RODZINNEGO”.

Z przyjemnością informujemy, iż w terminie od 03.03.2014 r. do 31.03.2014 r. będziemy przyjmować formalne zgłoszenia od kobiet zatrudnionych chcących wziąć udział w projekcie „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODWEGO I RODZINNEGO”.

Wszystkie usługi w ramach projektu są BEZPŁATNE.

Zapraszamy wszystkie zatrudnione kobiety zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego do składania dokumentów zgłoszeniowych. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i wynosi tylko 8 miejsc dla kobiet zatrudnionych. Ponieważ udział w projekcie obejmuje kilkanaście bezpłatnych usług, przed złożeniem dokumentów prosimy zapoznać się z harmonogramem usług i sprawdzenie czy mają Panie możliwość udziału we wszystkich usługach.
Dokumenty zgłoszeniowe oraz Harmonogram usług zostaną umieszczone na stronie www projektu w dniu 03.03.2014 r. Dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w biurze w Radomiu oraz przesyłać pocztą tradycyjną.

Zapraszamy!

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Dla kobiet w pracy najważniejsza dobra atmosfera, dla mężczyzn zarobki

Dla kobiet najważniejsza w pracy jest świetna atmosfera, a dla mężczyzn wynagrodzenie - wynika z badania firmy Grafton Recruitment Polska. Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy są pracownicy sektora IT& Telekomunikacja, a najmniej marketingowcy.

Z badania "I Love my Job" wynika, że 76 proc. ankietowanych jest zadowolonych ze swojej pracy. Przeciwnego zdania jest 24 proc. Najbardziej zadowolone są kobiety - zadeklarowało to 83 proc. badanych; przede wszystkim wynika to z dobrej atmosfery. Dla mężczyzn (71 proc.) najważniejsze są wysokie zarobki.

Z kolei najczęstszym czynnikiem wpływającym na niezadowolenie jest wykonywanie monotonnych, powtarzalnych zadań i takiej pracy, która nie gwarantuje rozwoju, co na coraz bardziej konkurencyjnym rynku może oznaczać kłopoty z jej znalezieniem w przyszłości.

Badanie "I Love my Job" zostało przeprowadzone na grupie 1,3 tys. osób metodą ankiet internetowych w dniach 15-31 stycznia 2014 r.

Żródło:praca.wp.pl/title,Dla-kobiet-w-pracy-najwazniejsza-dobra-atmosfera-dla-mezczyzn-zarobki,wid,16407624,wiadomosc.html

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Praca tymczasowa – oferta nie tylko dla studentów

Praca tymczasowa kojarzy się raczej z pracą sezonową, której w okresie letnim podejmują się przede wszystkim studenci. Jeżeli jednak od dłuższego czasu nie możesz znaleźć pracy etatowej lub na zlecenie, warto zastanowić się nad podjęciem pracy właśnie w formie tymczasowej. Pomoże nam ona stanąć na nogi i podreperować domowy budżet, ale przede wszystkim zdobyć doświadczenie zawodowe, które będziemy mogli wykorzystać podczas ubiegania się w przyszłości o stały etat.

Coraz więcej firm szuka pracowników tymczasowych. Wiąże się to z tym, że forma zatrudnienia tymczasowego zmniejsza koszty, jakie pracodawca musi „wyłożyć” za pracownika. Wystarczy bowiem zatrudnić pracownika przez agencję pracy, która pokrywa koszty składki ZUS, odprowadza podatek oraz nalicza i wypłaca wynagrodzenia, a także przejmuje na siebie wszelkie kwestie administracyjno-prawne jak sprawy związane z urlopami czy zwolnieniami lekarskimi spowodowanymi chorobą.

Korzyści z pracy tymczasowej odnoszą obie strony. Pracownikowi tymczasowemu przysługują np. takie same przywileje, jak osobie zatrudnionej na umowę o pracę. Może on skorzystać zarówno z urlopu wypoczynkowego, jak i płatnego zwolnienia chorobowego. Pracownicy tymczasowi mogą starać się także o stałe zatrudnienie u pracodawcy. Według badań Polskiego Forum HR wynika, że prawie 20 proc. osób zatrudnionych na okres tymczasowy znajduje stałą pracę w tej samej firmie.

Praca tymczasowa zapewnia również sporą elastyczność.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-02-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie II edycji szkolenia "Rachunkowość"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w czwartek 20 lutego br. w Lublinie rozpoczęła się II edycja szkolenia "Rachunkowość"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2014-02-24 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc marzec 2014 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc marzec 2014 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2014-02-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Przykłady dobrych praktyk – projekt „Stocznia Jest Kobietą”

„Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej” to edukacyjny projekt herstoryczny. Wolontariusze i wolontariuszki zbierali historie mówione kobiet związanych poprzez pracę, działalność społeczną, polityczną, artystyczną i powiązania rodzinne z dawną Stocznią Gdańską oraz pracującymi tam osobami.
Rozmawiali także z pracownikami, którzy opowiadali o pracy koleżanek. Fragmenty wywiadów stały się podstawą audioprzewodnika po terenach postoczniowych.

Herstoria (z ang. “her story” – „jej historia”, w przeciwieństwie do “history” – „jego historia”) to opowieść o roli kobiet w historii, pomijanej w akademickich, szkolnych oraz codziennych rozmowach.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat pracy kobiet w Stoczni Gdańskiej, zrozumienia dla roli kobiet w przemianach demokratycznych, życiu publicznym i zawodowym, ale także docenienie historii codzienności, przyczynienie się do rozwoju dialogu międzypokoleniowego i ocalenie opowieści o Stoczni Gdańskiej.

Więcej o projekcie, jego realizacji i produktach końcowych można przeczytać na stronie http://metropolitanka.ikm.gda.pl/

Źródło: http://metropolitanka.ikm.gda.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2014-02-21 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Nisku na luty 2014

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc luty 2014 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku.

Zapraszamy do zapoznania z aktualnym harmonogramem dyżurów w BPPiO w Nisku dostępnym w zakładce Harmonogramy dyżurów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +