Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2014-02-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych, to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, jak również praca wykonywana ponad przedłużony, dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Pracownik może wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych, jeśli zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, mającej na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, ochronę mienia, środowiska lub usunięcie awarii. Jest dopuszczalna również w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. Bezwzględny zakaz zatrudnienia w godzinach nadliczbowych dotyczy kobiet w ciąży i pracowników młodocianych. Pracownicy opiekujący się dziećmi do lat 4 mogą, za ich zgodą, być zatrudniani ponad limit czasu pracy.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości zależnej od pory lub dnia tygodnia ich wykonywania. Wielu pracodawców zamiast pieniędzy za dodatkową pracę stosuje tzw. odbiór godzin. W zamian za przepracowane godziny nadliczbowe pracownik może, na pisemny wniosek, otrzymać czas wolny od pracy w tym samym wymiarze.

Liczba godzin nadliczbowych w ciągu roku kalendarzowego nie może przekraczać dla poszczególnego pracownika 150 godzin. Warto wiedzieć, że odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może być traktowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy. Takie postępowanie, o ile nie jest właściwie uzasadnione, jest traktowane jak naruszenie obowiązków pracowniczych.

Żródło:zielonalinia.gov.pl/Praca-w-godzinach-nadliczbowych-32063,53154,122,1120

 

 Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2014-02-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Oczekiwania pracownika

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę szkoleniowa Exertus Sp. z o.o. wśród 300 pracowników różnych firm, podwładni otrzymują od swych przełożonych znacznie więcej, niż de facto oczekują.
Precyzyjne delegowanie i wyznaczanie powierzonych zadań, udzielanie informacji zwrotnej czy włączanie pracownika w ustalenia celów jego zadań to tylko niektóre zagadnienia w których oczekiwania pracowników nie pokrywają się z oczekiwaniami i założeniami ich menedżerów.

Badania zostało prowadzone w dwóch grupach: średniej kadry menedżerskiej podlegającej wyższej kadrze menedżerskiej oraz wśród pracowników niebędących menedżerami i podlegających średniej kadrze menedżerskiej. Metryka respondenta odnosiła się wyłącznie do zaznaczenia stanowiska, co pozwoliło na odniesienie się do wyników w podziale na dwie grupy – ocenę wobec średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Przebadanych zostało ponad 300 osób, z czego do badania weszło 300 ankiet (pozostałe były niepełne lub niewłaściwie wypełnione). 203 osoby stanowiły kadrę liniową oceniającą Średnią Kadrę Menedżerską, a 97 Średnią Kadrę Zarządzającą oceniającą Wyższą Kadrę Menedżerską.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kobiety mają prawo do kariery zawodowej!

64 proc. Polaków uważa, że kobiety mają prawo do kariery zawodowej, nawet jeśli przez to nieco mniej będą zajmować się rodziną - wynika z najnowszego badania TNS Polska. 20 lat temu (w 1994 r.) było znacznie mniej zwolenników takiego poglądu - 46 proc.

Wyniki badań przesłane PAP pokazały, że w porównaniu z 1994 r. zmianie uległ stosunek do obowiązków kobiet związanych z rodziną. 20 lat temu Polacy byli podzieleni na dwie niemalże tak samo liczne grupy; 46 proc. twierdziło, że kobiety mają prawo do kariery zawodowej, nawet jeżeli przez to nieco mniej mogą zajmować się rodziną, a 50 proc. uważało, że kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żonami, a dopiero później mogą myśleć o sukcesach zawodowych.

Obecnie większość Polaków zgadza się z tym pierwszym poglądem (64 proc.), a jedna trzecia (31 proc.) uważa, że kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żonami.

Kobiety przejawiają więcej wiary w możliwość pogodzenia sfery rodzinnej oraz zawodowej. Według wyników z 2014 r. trzy czwarte pań (75 proc.) wobec dwóch trzecich (66 proc.) mężczyzn uważa, że przy dobrej woli możliwe jest pogodzenie szczęścia rodzinnego z karierą zawodową.

Ponadto kobiety częściej niż panowie opowiadają się przeciwko przedkładaniu ról kobiecych związanych z domem i rodziną nad pozostałe. 69 proc. kobiet - w porównaniu do 58 proc. mężczyzn - uważa, że panie mają prawo do kariery zawodowej, nawet gdy przez to mniej mogą zajmować się rodziną. Zwolennikami poglądu, że kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żonami, jest co trzeci mężczyzna (36 proc.) i co czwarta kobieta (26 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 stycznia 2014 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-02-17 | Staż krokiem do pracy

Nowe zdjęcia w galerii usługi szkoleniowej w grupie I „Grafika komputerowa”

Obecnie uczestnicy i uczestniczki grupy I na szkoleniu „Grafika komputerowa” biorą udział w zajęciach z zakresu tworzenia i edytowania obrazów wektorowych w programie CorelDRAW. Kreatywność i pomysłowość uczestników/czek przekłada się na oryginalne propozycje kalendarzy na 2014 rok.

Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć zamieszczonych w galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  


lubelskie
2014-02-17 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia "Turystyka z językiem angielskim"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia "Turystyka z językiem angielskim".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-14 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza 42. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Wnioski Konkursowe należy składać:
   - do terenowych Rad Naczelnej Organizacji Technicznej - do 31 maja 2014 r. (kategoria A),
   - do Sekretariatu Konkursu - do 31 sierpnia 2014 r. (kategorie A,B,C).

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2014 r.
Sekretariat Konkursu prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie internetowej: www.ciop.pl/konkurs-bhp.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2014-02-14 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zapraszamy do składania wstępnych formularzy zgłoszeniowych

Przypominamy, że w zakładce Rekrutacja dostępne są wstępne formularze zgłoszeniowe dla kobiet i pracodawców chcących wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach/doradztwie/innych formach wsparcia w procesie testowania modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.

    Zapraszamy !!!

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2014-02-14 |

„Creative reading! Why not?” – międzynarodowy warsztat w Lublinie.

Już 24 marca 2014 r. w Lublinie rozpocznie się międzynarodowy warsztat Grundtviga „Creative reading? Why not!”, realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. W wydarzeniu weźmie udział 15 osób z różnych państw Unii Europejskiej chętnych pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację.

Dodatkowe miejsca zarezerwowaliśmy dla uczestników/czek z Polski!

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie osoby:

- powyżej 18 roku życia,

- ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (min. B1),

- pracujące w dziedzinie edukacji dorosłych, a zwłaszcza alfabetyzacji,

- zainteresowane wymianą doświadczeń z przedstawicielami innych krajów europejskich w zakresie metod rozwijania umiejętności czytania, technik kreatywnego myślenia uatrakcyjniających proces nauczania.

W ramach warsztatu przewidujemy ok. 40 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację.

Zapewniamy wyżywienie w postaci obiadów i przerw kawowych.

Żeby zgłosić się do udziału w warsztacie, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, podpisać na ostatniej stronie i wysłać go do naszego biura:

- mailowo na adres m.jonczyk@ffi.org.pl

- pocztą tradycyjną na adres: ul. Narutowicza 57/6, 20 - 016 Lublin

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2014 r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 81 532 10 30, 81 532 10 32. Można również skontaktować się z nami pod adresami e-mail:m.jonczyk@ffi.org.pl. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie. Liczba miejsc ograniczona.

W ramach warsztatu przewidujemy ok. 40 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację. Zajęcia będą odbywać się w przedziale godzin od 9:00 do 16:00 lub 18:00.

Pobierz broszurę promocyjną i dowiedz się więcej o warsztacie!


ogólnopolskie
2014-02-14 |

Trener/ekspert w dziedzinie alfabetyzacji dorosłych

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" poszukuje trenera/eksperta do poprowadzenia zajęć z zakresu alfabetyzacji osób dorosłych oraz umiejętności kreatywnego czytania. Szczegóły oferty z zakładce Praca.


mazowieckie
2014-02-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Polacy optymistycznie nastawieni do zmiany pracy

Początkowi nowego roku towarzyszy poprawa nastrojów polskich pracowników. Jak wskazują wyniki najnowszego badania „Monitor Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad, w ubiegłym kwartale istotnie rzadziej zmienialiśmy pracę i mamy mniej obaw o jej utratę w najbliższej przyszłości. Nie opuszcza nas również mocne przekonanie o dostępności ofert zatrudnienia, choć gotowość do zmiany pracodawcy bardzo wyraźnie spadła. Nie ma jednak mowy o euforii na rynku pracy – raczej nie wierzymy w poprawę sytuacji w tym roku, a tylko co trzeci pracownik spodziewa się podwyżki wynagrodzenia.

Koniec ubiegłego roku był okresem uspokojenia tempa zmian na rynku pracy. W tym czasie tylko nieco mniej, niż co szósty (17%) polski respondent badania Monitor Rynku Pracy zmienił miejsce zatrudnienia. Zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, niż miało to miejsce jesienią. Podczas, gdy kwartał temu odczucie dużej lub umiarkowanej obawy o utratę stanowiska pracy dotyczyło więcej, niż co trzeciego badanego (36%), obecnie deklaracja ta odnosi się do 27% ankietowanych. Wynik ten plasuje Polskę korzystniej niż średnia europejska, która wynosi obecnie 29%.

Na tle krajów europejskich polscy respondenci utrzymują też bardzo duży optymizm w przekonaniu o możliwości znalezienia nowej pracy – dwie trzecie badanych zakłada, że w przypadku takiej konieczności znajdzie porównywalną pracę najdalej w ciągu 6 miesięcy (63%). Warto zauważyć, że w Europie lepsze wyniki dotyczą tylko respondentów ze Szwecji i Norwegii. Średnia europejska w tym względzie jest znacząco niższa i wynosi obecnie 52%.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +