Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.




Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualności



wybierz projekt:



ogólnopolskie
2014-02-14 |

„Creative reading! Why not?” – międzynarodowy warsztat w Lublinie.

Już 24 marca 2014 r. w Lublinie rozpocznie się międzynarodowy warsztat Grundtviga „Creative reading? Why not!”, realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. W wydarzeniu weźmie udział 15 osób z różnych państw Unii Europejskiej chętnych pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację.

Dodatkowe miejsca zarezerwowaliśmy dla uczestników/czek z Polski!

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie osoby:

- powyżej 18 roku życia,

- ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (min. B1),

- pracujące w dziedzinie edukacji dorosłych, a zwłaszcza alfabetyzacji,

- zainteresowane wymianą doświadczeń z przedstawicielami innych krajów europejskich w zakresie metod rozwijania umiejętności czytania, technik kreatywnego myślenia uatrakcyjniających proces nauczania.

W ramach warsztatu przewidujemy ok. 40 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację.

Zapewniamy wyżywienie w postaci obiadów i przerw kawowych.

Żeby zgłosić się do udziału w warsztacie, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, podpisać na ostatniej stronie i wysłać go do naszego biura:

- mailowo na adres m.jonczyk@ffi.org.pl

- pocztą tradycyjną na adres: ul. Narutowicza 57/6, 20 - 016 Lublin

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2014 r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 81 532 10 30, 81 532 10 32. Można również skontaktować się z nami pod adresami e-mail:m.jonczyk@ffi.org.pl. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie. Liczba miejsc ograniczona.

W ramach warsztatu przewidujemy ok. 40 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację. Zajęcia będą odbywać się w przedziale godzin od 9:00 do 16:00 lub 18:00.

Pobierz broszurę promocyjną i dowiedz się więcej o warsztacie!


ogólnopolskie
2014-02-14 |

Trener/ekspert w dziedzinie alfabetyzacji dorosłych

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" poszukuje trenera/eksperta do poprowadzenia zajęć z zakresu alfabetyzacji osób dorosłych oraz umiejętności kreatywnego czytania. Szczegóły oferty z zakładce Praca.


mazowieckie
2014-02-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Polacy optymistycznie nastawieni do zmiany pracy

Początkowi nowego roku towarzyszy poprawa nastrojów polskich pracowników. Jak wskazują wyniki najnowszego badania „Monitor Rynku Pracy” Instytutu Badawczego Randstad, w ubiegłym kwartale istotnie rzadziej zmienialiśmy pracę i mamy mniej obaw o jej utratę w najbliższej przyszłości. Nie opuszcza nas również mocne przekonanie o dostępności ofert zatrudnienia, choć gotowość do zmiany pracodawcy bardzo wyraźnie spadła. Nie ma jednak mowy o euforii na rynku pracy – raczej nie wierzymy w poprawę sytuacji w tym roku, a tylko co trzeci pracownik spodziewa się podwyżki wynagrodzenia.

Koniec ubiegłego roku był okresem uspokojenia tempa zmian na rynku pracy. W tym czasie tylko nieco mniej, niż co szósty (17%) polski respondent badania Monitor Rynku Pracy zmienił miejsce zatrudnienia. Zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, niż miało to miejsce jesienią. Podczas, gdy kwartał temu odczucie dużej lub umiarkowanej obawy o utratę stanowiska pracy dotyczyło więcej, niż co trzeciego badanego (36%), obecnie deklaracja ta odnosi się do 27% ankietowanych. Wynik ten plasuje Polskę korzystniej niż średnia europejska, która wynosi obecnie 29%.

Na tle krajów europejskich polscy respondenci utrzymują też bardzo duży optymizm w przekonaniu o możliwości znalezienia nowej pracy – dwie trzecie badanych zakłada, że w przypadku takiej konieczności znajdzie porównywalną pracę najdalej w ciągu 6 miesięcy (63%). Warto zauważyć, że w Europie lepsze wyniki dotyczą tylko respondentów ze Szwecji i Norwegii. Średnia europejska w tym względzie jest znacząco niższa i wynosi obecnie 52%.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-02-13 | Staż krokiem do pracy

Znajdź wymarzoną pracę poprzez udział w projekcie „Staż krokiem do pracy”.

Przypominamy, że w okresie kwiecień – maj 2014 r . będą ponownie przyjmowane zgłoszenia, tym razem do grupy III obejmującej szkolenie „Organizacja usług kateringowych” oraz do grupy IV obejmującej szkolenie „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych w w/w terminie. Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne w Zakładce: Rekrutacja.

Jednocześnie, serdecznie zapraszamy pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż/praktykę zawodową uczestniczek/ów projektu do składania Formularzy zgłoszeniowych dostępnych w Zakładce: Oferta współpracy dla pracodawców poszukujących stażystek/tów.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


international
2014-02-13 | Local Actions. Global View / Step Forward

4th meeting of Equality Academy

 Last Monday 10th February Equality Academy could celebrate its fourth meeting, which took place at Kawiarnia Kawka, in 9 Okopowa Street, Lublin.
Taking into account that Saint Valentin's Day was close, the topic we discussed was the idea of love in our contemporary world.
About 15 persons attended this encounter in order to learn some curious data and express their opinions. We were satisfied once again with the participation in our event.
During the meeting we made a presentation about the social construction of love, with all its branches, and we made some debates whether the ideal love exists or it’s just a product of our mind.

We invite you to visit our gallery.
More information about our Equality Academy:
www.facebook.com/womenequalityacademy


international
2014-02-13 | Local Actions. Global View / Step Forward

Second International Languages Exchange Meeting/Segundo Encuentro Internacional De Intercambio Lingüístico

29th January, the second International Languages Exchange meeting was hold in Cax Mafe, located at Staszica 1, Lublin.

The participants took advantage of this opportunity to learn curiosities from different foreign languages. They also had space for free conversations, knowing new people, and spending time in a warm and pleasant atmosphere.
This event was hold by two EVS volunteers: Bořek and Maria, as well as a Sempre a Frente foundation volunteer: Anna.


We invite you to visit our gallery.

 

Segundo Encuentro Internacional De Intercambio Lingüístico

29 de enero se celebró el segundo Encuentro Internacional de Intercambio Lingüístico en Cax Mafe, ubicado en Staszica 1, Lublin.

Los participantes aprovecharon esta oportunidad para aprender curiosidades acerca de diferentes idiomas extranjeros. También disfrutaron de espacio para conversaciones libres, conociendo a gente nueva y pasando el rato en un ambiente cálido y agradable.

Este evento fue realizado por dos voluntarios del SVE: Borek y María, y una voluntaria de Sempre a Frente foundation: Anna.

 

Te invitamos a visitar nuestra galería.


lubelskie
2014-02-13 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

 Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zachęca do zapoznania z ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi, które odbędą się w nadchodzący weekend w Lublinie.

Szczegóły w Przewodniku kulturalnym na weekend 14-16 lutego 2014


mazowieckie
2014-02-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

"Zarobki kobiet w Polsce. "Luka płacowa uwarunkowana kulturowo"

Z badania przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) wynika, że różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym jest niekorzystna dla kobiet aż w 80 proc. spośród 109 rodzajów stanowisk w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w spółkach skarbu państwa i spółkach komunalnych.W 73 proc. badanych stanowisk mężczyźni mają też wyższe od kobiet wynagrodzenia łączne czyli pensję zasadniczą wraz z dodatkami. O wiele częściej korzystają też z dodatkowych świadczeń, np. służbowego telefonu,laptopa,ryczałtu na paliwo,dofinansowania nauki.

Luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, wynika nie z dyskryminacji, lecz z uwarunkowań kulturowych, stereotypów płciowych, oceniania i postrzegania kobiet. To, co jest wykonane przez kobiety, bywa oceniane jako gorsze, mniej wartościowe, ponieważ kulturowe oczekiwania wobec kobiet koncentrują się na funkcjach domowych, opiekuńczych.Często też kobiety natrafiają na bariery w awansie i rozwoju zawodowym, związane z tymi oczekiwaniami i męskim modelem kariery.

Źródło:www.money.pl/

  

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-02-12 | PWP Rynek pracy dla mam

Rekrutacja na szkolenie „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office” dobiega końca.

Przypominamy, że jeszcze tylko do 28 lutego 2014 r. przyjmujemy zgłoszenia na wsparcie obejmujące szkolenie „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”. W ramach wsparcia oferujemy 120 godzin nauki biznesowego języka angielskiego oraz 60 godzin nauki zaawansowanej obsługi pakietu MS Office. Ponadto zapewniamy wsparcie doradcze oraz staże. Zapraszamy wszystkie mamy zainteresowane podniesieniem kwalifikacji w tym zakresie do wzięcia udziału w projekcie i jak najszybszego dostarczania kompletnych dokumentów zgłoszeniowych, które znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


podkarpackie
2014-02-12 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Nisku na luty 2014

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc luty 2014 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku.

Zapraszamy do zapoznania z aktualnym harmonogramem dyżurów w BPPiO w Nisku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.




strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +