Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2014-02-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zasiłek rodzinny w 2014 roku

Zasiłek rodzinny w 2014 roku będzie przyznawany na nieco innych zasadach niż dotychczas.

Zasiłek rodzinny to dla niektórych rodzin znacząca pomoc. Zmiana, która czeka zasiłek rodzinny to podwyższenie kryterium dochodowego, które uprawnia do jego otrzymywania. Obecnie jest to 539,00 zł. Od listopada 2014 r. będzie to 574 zł.

Innym przypadkiem są rodziny, które pobierają zasiłek na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Także w przypadku tego zasiłku zmienia się kryterium dochodowe. Dotychczas wynosiło ono 623 zł, a od listopada wzrośnie do 664 zł.

Dokumenty należy składać w miejskich ośrodkach pomocy społecznej:

 • zaświadczenie o dochodach osiągniętych przez członków rodziny z urzędu skarbowego,
 • akty urodzenia dzieci,
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku dziecka pełnoletniego,
 • wyroki sądu orzekające rozwód, czy alimenty,
 • ewentualne zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Źródło: http://pisz.wm.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2014-02-07 | Local Actions. Global View / Step Forward

4th meeting of Equality Academy/ Czwarte spotkanie Akademii Równości

 Fundacja “Fundusz Inicjatyw”, would like to invite you to take part in the fourth meeting of Equality Academy.

In the meeting of February, when Saint Valentin's Day is coming and love is the air... we will discuss about love in contemporary world.

During the meeting we will make a presentation about the social construction of love, with all its branches. Does ideal love exist?

This project is in the scope of the European Voluntary Service, within the Youth in Action program.

The meeting will take place on Monday 10th of February, at Kawiarnia Kawka, located on 9 Okopowa Street, Lublin, at 18:00. 

Working language will be English but we are assuring translation for persons who doesn’t know English.

You can find more information  our fan page 

Fundacja “Fundusz Inicjatyw” serdecznie zaprasza na czwarte spotkanie Akademii Równości – cyklicznych spotkań organizowanych przez wolontariuszy EVS nt. równości szans kobiet i mężczyzn.

Tematem tego spotkania, na kilka dni przed Walentynkami będzie miłość.
Czy idealna miłość istnieje?
Projekt jest realizowany w ramach programu Młodzież w działaniu.

Spotkanie odbędzie się 10 lutego w Kawiarnii Kawka przy ul. Okopowej 9 w Lublinie, o godz. 18.
Językiem roboczym spotkania angielski, dla osób, które nie znają angielskiego zapewniamy tłumacznie.

Więcej informacji na facebooku.
 


mazowieckie
2014-02-06 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: praca zdalna

W teorii praca zdalna polega na wykonywaniu swoich obowiązków w zaciszu swoich czterech kątów. W praktyce można ją wykonywać z każdego miejsca na świecie, w którym masz dostęp do łącza internetowego.

Ten system gwarantuje głównie oszczędność czasu. Nie traci się go na dojazdy do pracy. Poza zwiększeniem efektywności wykonywanych obowiązków, najbardziej chyba pożądaną korzyścią pracy zdalnej jest możliwość poświęcenia większej ilości czasu na rozwijanie własnych pasji czy na poświęcenie go rodzinie.

To idealny sposób zatrudnienia dla osób z problemami zdrowotnymi, czy osób opiekujących się dziećmi. Zainteresować się nim powinny również osoby preferujące swobodniejszy tryb życia, nieregulowany przez ośmiogodzinny dzień pracy.

Wadą pracy zdalnej jest stałe narażanie na rozproszenie w pracy – brak samodyscypliny i silnej woli zdecydowanie jest niewskazana dla osób preferujących ten system zarobkowania.

Źródło: http://www.experto24.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-02-06 |

„Creative reading! Why not?” – międzynarodowy warsztat w Lublinie.

Już 24 marca 2014 r. w Lublinie rozpocznie się międzynarodowy warsztat Grundtviga „Creative reading? Why not!”, realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. W wydarzeniu weźmie udział 15 osób z różnych państw Unii Europejskiej chętnych pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację.

Dodatkowe miejsca zarezerwowaliśmy dla uczestników/czek z Polski!

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie osoby:

- powyżej 18 roku życia,

- ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (min. B1),

- pracujące w dziedzinie edukacji dorosłych, a zwłaszcza alfabetyzacji,

- zainteresowane wymianą doświadczeń z przedstawicielami innych krajów europejskich w zakresie metod rozwijania umiejętności czytania, technik kreatywnego myślenia uatrakcyjniających proces nauczania.

W ramach warsztatu przewidujemy ok. 40 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację.

Zapewniamy wyżywienie w postaci obiadów i przerw kawowych.

Żeby zgłosić się do udziału w warsztacie, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, podpisać na ostatniej stronie i wysłać go do naszego biura:

- mailowo na adres m.jonczyk@ffi.org.pl lub a.jesionek@ffi.org.pl

- pocztą tradycyjną na adres: ul. Narutowicza 57/6, 20 - 016 Lublin

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2014 r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 81 532 10 30, 81 532 10 32. Można również skontaktować się z nami pod adresami e-mail:m.jonczyk@ffi.org.pl. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie. Liczba miejsc ograniczona.

W ramach warsztatu przewidujemy ok. 40 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację. Zajęcia będą odbywać się w przedziale godzin od 9:00 do 16:00 lub 18:00.

Pobierz broszurę promocyjną i dowiedz się więcej o warsztacie!


mazowieckie
2014-02-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Coraz więcej kobiet w IT

Na rozwijającym się dynamicznie rynku IT utrzymuje się stały wzrost popytu na specjalistów. Zauważalne jest coraz częstsze aplikowanie na stanowiska informatyczne przez panie.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, do 2016 roku ma powstać w Europie 700 tys. nowych miejsc pracy w IT, co dodatkowo skłania do zwiększania grona kształcących się pod tym kierunkiem osób. Zmaskulinizowana do niedawna branża informatyczna staje się otwarta na różnorodność.

W grupie pracownic sektora IT znajdują się zarówno niedawne absolwentki kierunków technicznych, wybierające najchętniej pracę programistek lub testerek, jak i osoby z dłuższym stażem, które postanowiły połączyć swoje bogate doświadczenia zdobyte w różnych obszarach biznesu z zagadnieniami IT. Kobiety z natury mają lepiej rozwinięte kompetencje społeczne.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-02-05 | PWP Rynek pracy dla mam

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe dla uczestniczek grupy I w toku.

Informujemy, iż w bieżącym tygodniu odbywają się usługi z zakresu Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla uczestniczek grupy I obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które znajdują się w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2014-02-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Na macierzyńskim i wychowawczym można pracować

Urlopy pracownicze z tytułu rodzicielstwa mają charakter celowy, tj. udzielane są w celu sprawowania opieki i wychowywania dzieci. Wiąże się to z ograniczeniem lub zawieszeniem na pewien czas aktywności zawodowej przez pracownika-rodzica. Prawo pracy nie wyklucza przy tym możliwości podjęcia przez niego pracy na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, jednak pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość wykonywania pracy tylko w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zaś co do podstawowego urlopu tego typu nie zawierają żadnej odpowiedniej regulacji. Z formalnego punktu widzenia można natomiast uznać, że pracownik przebywający na takim urlopie mógłby podjąć pracę u innego pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy nie odnoszą się bowiem do takiej sytuacji, normując tylko przypadek świadczenia pracy na urlopie macierzyńskim (dodatkowym) u tego pracodawcy, który udziela urlopu.

Kwestią otwartą pozostaje możliwość podjęcia pracy w czasie urlopu macierzyńskiego (zarówno podstawowego, jak dodatkowego) na podstawie cywilnoprawnej - u tego samego lub innego pracodawcy. Zawarcie wspomnianej umowy, np. umowy zlecenia, nie powoduje automatycznego naruszenia prawa pracy, nawet jeżeli pracownica podejmie pracę w czasie podstawowego urlopu macierzyńskiego u swojego macierzystego pracodawcy.

Źródło: http://www.gofin.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-02-04 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Finanse mikroprzedsiębiorstwa"

Szanowni Państwo,

informujemy, że w niedzielę 2 lutego br. w Nałęczowie zakończyło się szkolenie "Finanse mikroprzedsiębiorstwa"
 
Wszystkie uczestniczki zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

international
2014-02-04 | Local Actions. Global View / Step Forward

Cultural Spanish-Galician Evening/ Velada Cultural Hispano-Gallega

CULTURAL SPANISH-GALICIAN EVENING

Last Thursday, 30th January we celebrated our International Evening in Cax Max Cafe, located at Staszica 1, Lublin.

This time the event was organised by David, our Galician EVS volunteer and it was focused on his region: Galicia, the land of the witchcraft.

He showed us the beauty of this land located on the northwest part of Spain, the character of the people, some curious data about the region, legends, rites, etc.

We could also have fun practicing the typical dance from Galicia: the “muiñeira”. And of course we had the chance to taste its delicious traditional meals in the best company!
We heartily recommend you to visit this beautiful area in the North of the country.
We invite you to visit our gallery.

 

VELADA CULTURAL HISPANO-GALLEGA

El pasado Jueves, 30 de enero, celebramos nuestro encuentro internacional en Cax Max Cafe, ubicado en Staszica 1, Lublin.

Esta vez el evento fue organizado por David, nuestro voluntario EVS gallego, quien se centró en su región: Galicia, la tierra de la brujería.

Él nos mostró la belleza de esta tierra que se encuentra en la parte noroeste de España, el carácter de la gente, algunos datos curiosos sobre la región, leyendas, ritos, etc.

También pudimos divertirnos practicando el baile típico de Galicia: la "muiñeira". Y por supuesto, tuvimos la oportunidad de probar su deliciosa comida tradicional ¡en la mejor compañía!

Os recomendamos que visitéis esta hermosa zona en el norte del país.

 

Te invitamos a visitar nuestra galería.

 


podkarpackie
2014-02-04 | Aktywne obywatelstwo

To już 11412 porad w BPPiO

Jak co miesiąc prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.

W miesiącu styczniu 2014 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 356 porad prawnych i obywatelskich 254 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 11412 porad 7520 osobom.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +