Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2014-02-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Firmy w handlu detalicznym najchętniej zatrudniają kobiety po pięćdziesiątce

Aż 40 proc. zatrudnionych w handlu detalicznym to osoby po pięćdziesiątce. Większość z nich to kobiety, stanowią one 70 proc. wszystkich pracujących w branży. Aby przedłużyć ich aktywności zawodową powstał projekt Kobiety 50+. Ma on umożliwić dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami. Zdaniem organizatorów koszty realizowanego w województwie mazowieckim projektu zwrócą się już w pierwszym roku.

Projekt Kobiety 50+ Talenty Wiedzy, który zakłada wykorzystanie pracowników powyżej 50. roku życia w zarządzaniu zasobami ludzkimi w sektorze MSP, ruszył w pełni w ubiegłym tygodniu. Inicjatywa skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw z branży handlowej, które zatrudniają kobiety powyżej 50. roku życia i funkcjonują w województwie mazowieckim.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa współpracujące m.in. z Polską Izbą Handlu, a dofinansowanie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie kompetencji dojrzałych pracownic handlu detalicznego. W jej ramach odbędą się szkolenia dla kobiet w wieku 50 lat i więcej.
Organizatorzy liczą na to, że uczestniczki szkoleń będą przekazywać swoje doświadczenie i kompetencje młodszym pracownikom.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-02-11 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Turystyka z językiem angielskim"

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w sobotę 8 lutego br. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Turystyka z językiem angielskim"
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-02-11 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia "Finanse mikroprzedsiębiorstwa"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia "Finanse mikroprzedsiębiorstwa".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Warszawa zatrudniła pierwszych opiekunów dziennych dla dzieci

W Warszawie, dzięki środkom z Unii Europejskiej, działa już dziesięciu opłacanych przez miasto tzw. dziennych opiekunów, którzy zajmują się pięciorgiem dzieci w wieku od roku do trzech lat. Władze stolicy zapowiadają rozwój tej formy opieki nad małymi dziećmi.

W myśl ustawy "żłobkowej" z 2011 r. opieka nad dziećmi do lat trzech jest sprawowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego oraz wykonywana przez opiekuna dziennego (zajmującego się kilkorgiem dzieci u siebie w domu, ale opłacanego przez gminę) lub nianię (której płacą rodzice). Dotychczas w Warszawie usługi opiekunów dziennych nie cieszyły się zbytnim powodzeniem.

Projekt, dzięki któremu od grudnia ub.r. pracuje pierwszych 10 opiekunów dziennych, opiera się na ich współpracy z rodzicami, którzy rotacyjnie, w formie wolontariatu, wspierają pracę opiekuna. Każdego dnia dziećmi zajmują się więc dwie dorosłe osoby. Rodziny mogą podzielić się godzinami, dniami, tygodniami, mogą też wspólnie złożyć się na pomocnika opiekuna. To zależy od ustaleń rodziców w danej grupie.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Łatwiejsze korzystanie z informacji dla rodziców

W zakładce Rodzice na rynku pracy dostępny jest Raport stanowiący jeden z elementów modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.
Raport przedstawiony jest w formie interaktywnych zakładek, dzięki czemu dostęp do zawartych w nim treści jest wygodniejszy.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi zagadnieniami.

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-02-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zasiłek rodzinny w 2014 roku

Zasiłek rodzinny w 2014 roku będzie przyznawany na nieco innych zasadach niż dotychczas.

Zasiłek rodzinny to dla niektórych rodzin znacząca pomoc. Zmiana, która czeka zasiłek rodzinny to podwyższenie kryterium dochodowego, które uprawnia do jego otrzymywania. Obecnie jest to 539,00 zł. Od listopada 2014 r. będzie to 574 zł.

Innym przypadkiem są rodziny, które pobierają zasiłek na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Także w przypadku tego zasiłku zmienia się kryterium dochodowe. Dotychczas wynosiło ono 623 zł, a od listopada wzrośnie do 664 zł.

Dokumenty należy składać w miejskich ośrodkach pomocy społecznej:

 • zaświadczenie o dochodach osiągniętych przez członków rodziny z urzędu skarbowego,
 • akty urodzenia dzieci,
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku dziecka pełnoletniego,
 • wyroki sądu orzekające rozwód, czy alimenty,
 • ewentualne zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Źródło: http://pisz.wm.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2014-02-07 | Local Actions. Global View / Step Forward

4th meeting of Equality Academy/ Czwarte spotkanie Akademii Równości

 Fundacja “Fundusz Inicjatyw”, would like to invite you to take part in the fourth meeting of Equality Academy.

In the meeting of February, when Saint Valentin's Day is coming and love is the air... we will discuss about love in contemporary world.

During the meeting we will make a presentation about the social construction of love, with all its branches. Does ideal love exist?

This project is in the scope of the European Voluntary Service, within the Youth in Action program.

The meeting will take place on Monday 10th of February, at Kawiarnia Kawka, located on 9 Okopowa Street, Lublin, at 18:00. 

Working language will be English but we are assuring translation for persons who doesn’t know English.

You can find more information  our fan page 

Fundacja “Fundusz Inicjatyw” serdecznie zaprasza na czwarte spotkanie Akademii Równości – cyklicznych spotkań organizowanych przez wolontariuszy EVS nt. równości szans kobiet i mężczyzn.

Tematem tego spotkania, na kilka dni przed Walentynkami będzie miłość.
Czy idealna miłość istnieje?
Projekt jest realizowany w ramach programu Młodzież w działaniu.

Spotkanie odbędzie się 10 lutego w Kawiarnii Kawka przy ul. Okopowej 9 w Lublinie, o godz. 18.
Językiem roboczym spotkania angielski, dla osób, które nie znają angielskiego zapewniamy tłumacznie.

Więcej informacji na facebooku.
 


mazowieckie
2014-02-06 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: praca zdalna

W teorii praca zdalna polega na wykonywaniu swoich obowiązków w zaciszu swoich czterech kątów. W praktyce można ją wykonywać z każdego miejsca na świecie, w którym masz dostęp do łącza internetowego.

Ten system gwarantuje głównie oszczędność czasu. Nie traci się go na dojazdy do pracy. Poza zwiększeniem efektywności wykonywanych obowiązków, najbardziej chyba pożądaną korzyścią pracy zdalnej jest możliwość poświęcenia większej ilości czasu na rozwijanie własnych pasji czy na poświęcenie go rodzinie.

To idealny sposób zatrudnienia dla osób z problemami zdrowotnymi, czy osób opiekujących się dziećmi. Zainteresować się nim powinny również osoby preferujące swobodniejszy tryb życia, nieregulowany przez ośmiogodzinny dzień pracy.

Wadą pracy zdalnej jest stałe narażanie na rozproszenie w pracy – brak samodyscypliny i silnej woli zdecydowanie jest niewskazana dla osób preferujących ten system zarobkowania.

Źródło: http://www.experto24.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-02-06 |

„Creative reading! Why not?” – międzynarodowy warsztat w Lublinie.

Już 24 marca 2014 r. w Lublinie rozpocznie się międzynarodowy warsztat Grundtviga „Creative reading? Why not!”, realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. W wydarzeniu weźmie udział 15 osób z różnych państw Unii Europejskiej chętnych pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację.

Dodatkowe miejsca zarezerwowaliśmy dla uczestników/czek z Polski!

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie osoby:

- powyżej 18 roku życia,

- ze znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (min. B1),

- pracujące w dziedzinie edukacji dorosłych, a zwłaszcza alfabetyzacji,

- zainteresowane wymianą doświadczeń z przedstawicielami innych krajów europejskich w zakresie metod rozwijania umiejętności czytania, technik kreatywnego myślenia uatrakcyjniających proces nauczania.

W ramach warsztatu przewidujemy ok. 40 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację.

Zapewniamy wyżywienie w postaci obiadów i przerw kawowych.

Żeby zgłosić się do udziału w warsztacie, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, podpisać na ostatniej stronie i wysłać go do naszego biura:

- mailowo na adres m.jonczyk@ffi.org.pl lub a.jesionek@ffi.org.pl

- pocztą tradycyjną na adres: ul. Narutowicza 57/6, 20 - 016 Lublin

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2014 r.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 81 532 10 30, 81 532 10 32. Można również skontaktować się z nami pod adresami e-mail:m.jonczyk@ffi.org.pl. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie. Liczba miejsc ograniczona.

W ramach warsztatu przewidujemy ok. 40 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu nauczania osób dorosłych przy zastosowaniu metod kreatywnego czytania oraz ćwiczeń zwiększających motywację i koncentrację. Zajęcia będą odbywać się w przedziale godzin od 9:00 do 16:00 lub 18:00.

Pobierz broszurę promocyjną i dowiedz się więcej o warsztacie!


mazowieckie
2014-02-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Coraz więcej kobiet w IT

Na rozwijającym się dynamicznie rynku IT utrzymuje się stały wzrost popytu na specjalistów. Zauważalne jest coraz częstsze aplikowanie na stanowiska informatyczne przez panie.

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, do 2016 roku ma powstać w Europie 700 tys. nowych miejsc pracy w IT, co dodatkowo skłania do zwiększania grona kształcących się pod tym kierunkiem osób. Zmaskulinizowana do niedawna branża informatyczna staje się otwarta na różnorodność.

W grupie pracownic sektora IT znajdują się zarówno niedawne absolwentki kierunków technicznych, wybierające najchętniej pracę programistek lub testerek, jak i osoby z dłuższym stażem, które postanowiły połączyć swoje bogate doświadczenia zdobyte w różnych obszarach biznesu z zagadnieniami IT. Kobiety z natury mają lepiej rozwinięte kompetencje społeczne.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +