Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2014-02-03 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja "Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?".

Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podczas spotkania przypomniał o wybranych działaniach Ministerstwa, takich jak: wprowadzenie w ubiegłym roku urlopów rodzicielskich, uruchomieniu strony internetowej www.rodzicielski.gov.pl czy przygotowania do wprowadzenia Karty Dużych Rodzin.

Temat konferencji odpowiada dylematom, które dotykają tak ludzi młodych, jak starszych: przed, w trakcie i po emeryturze. Podkreślano też różnicę w postrzeganiu dylematów rodzinno-pracowniczych przez kobiety i przez mężczyzn.

Wyniki badania "Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r." GUS pokazują, że na możliwości godzenia sfery zawodowej z obowiązkami rodzinnymi wpływa organizacja czasu pracy, ale także cena oraz dostępność usług opiekuńczych. Mężczyźni zmniejszający wymiar czasu pracy, rezygnujący z pracy bądź korzystający z urlopów wychowawczych w celu opieki nad dzieckiem są zjawiskiem wielokrotnie rzadszym niż kobiety.

Źródło: http://wartowiedziec.org/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2014-02-03 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli na luty 2014

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc luty 2014 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli.

Zapraszamy do zapoznania z aktualnym harmonogramem dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


international
2014-02-03 | Local Actions. Global View / Step Forward

3rd meeting of Equality Academy is behind us/ Trzecie spotkanie Akademii Równości już za nami

The third meeting of Equality Academy took place last Tuesday 28th January at Kawiarnia Kawka, in 9 Okopowa Street, Lublin.

The subject of this presentation was the inequality between men and women within the educational system and the difficulties of many of the women to achieve equal opportunities in the academic training.

Our goal was to broaden the awareness about the importance of the education, since it is the foundation of the inequality between men and women.
About 20 people from different countries, ages and conditions took part in our event. They showed their commitment about this issue.
During two hours the participants listened an explanation about the values of education and different situations in other countries. The participants expressed their opinion in open discussions and also there were group workshop to encourage a reflexion about the inequality suffered by women in the field of education in some countries.

We would like to thank all participants for coming.

We invite you to the gallery.
More information about our Equality Academy:
www.facebook.com/womenequalityacademy

______________________________________________________________________

Trzecie spotkanie Akademii Równości miało miejse w ostatni wtorek 28 stycznia w Kawiarni Kawka, przy ul. Okopowej 9 w Lublin.

Tematem tego spotkania była nierówność kobiet i mężczyzn w obszarze edukacji oraz trudności wielu kobiet w osiągnięciu równych szans w zakresie kształcenia akademickiego.

Naszym celem było poszerzenie świadmości na temat ważności edukacji i wychowania, które są bazą do powstawania nierówności między kobietami i mężczynami.

W wydarzeniu wzięło udział około 20 osób  w różnym wieku, pochodzących z różnych krajów, którzy wykazali zainteresowanie tematem.

W ciągu dwóch godzinach uczestnicy i uczestniczki wysłuchali wyjaśnień o wartości edukacji i różnych sytuacjach w innych krajach, wyrażali  swoje opinie w otwartych dyskusjach, a także warsztatach grupowych, które zachęcać do refleksji na temat nierówności kobiet w dziedzinie edukacji w niektórych krajach.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

Więcej informacji o naszej Akademii Równości: www.facebook.com/womenequalityacademy


świętokrzyskie
2014-02-03 | Staż krokiem do pracy

Rozpoczęcie szkoleń w grupie I „Grafika komputerowa oraz w grupie II „Kadry i płace z obsługą Symfonii”

Informujemy, że w dniu 03.02.2014 r. (poniedziałek) rozpoczęły się zajęcia w ramach szkoleń: „Grafika komputerowa” oraz „Kadry i płace z obsługą Symfonii”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdują się w galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


mazowieckie
2014-01-31 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Regionalne Ośrodki EFS (ROEFS)

Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego powstała w Polsce w roku 2005 celem wzmocnienia i rozwoju kompetencji potencjalnych projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego. ROEFSy wspierają ich w przygotowywaniu wniosków beneficjentów w realizacji projektów. ROEFSy odgrywają także szczególną rolę w aktywizacji lokalnej społeczności i rozwoju regionu, wpierając instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstw czy pomagając aktualizować diagnozę lokalnych problemów społecznych. Na terenie całego kraju funkcjonują 52 Regionalne Ośrodki EFS. Sieć tworzą różne instytucje np. organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze, szkoły wyższe, mające zróżnicowane struktury, zasady działania, potencjał, doświadczenie oraz działające w zróżnicowanym środowisku.

Żródło:www.kiw-pokl.org.pl/index.php

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2014-01-31 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem".

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-01-31 | PWP Rynek pracy dla mam

Rozpoczęcie coachingu psychologicznego dla I grupy uczestniczek projektu.

Informujemy, że w dniu 31.01.2014 r. rozpoczęło się wsparcie z zakresu coachingu psychologicznego dla uczestniczek I grupy obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, a także z doradztwa indywidualnego, które znajdują się w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


mazowieckie
2014-01-30 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

10 najlepszych miejsc pracy dla kobiet?

Laurence Shatkin, amerykański ekspert rynku pracy w swojej książce "Najlepsze prace XXI wieku" stworzył ranking najlepszych branż dla kobiet. Pod uwagę brał nie tylko wysokość zarobków, ale również poziom satysfakcji z wykonywanej pracy i szanse na rozwój oraz wzrost wynagrodzeń do 2020 roku.

Na pierwszym miejscu w jego rankingu znalazły się lekarki, których średnie zarobki roczne wyniosły 121 tys. dolarów, a w najbliższych latach mają szansę wzrosnąć o jedną trzecią. Ich zadowolenie z pracy było na najwyższym poziomie i wyniosło 60 proc. Następne w kolejności były pracownice branży medycznej, w tym pielęgniarki (70 tys. dol.), oraz pracownice odpowiedzialne za badania naukowe (76 tys. dol.).

Powodów do narzekań nie miały również panie, które swoją przyszłość związały z wymiarem sprawiedliwości. Prawniczki oraz sędziny znalazły się bowiem na czwartym miejscu z zarobkami na poziomie 114 tys. dol. i zadowoleniem z pracy wynoszącym 55 proc.

Shatkin na kolejnych pozycjach wymienił m.in. aktuariuszki, czyli specjalistki od obliczania ryzyka oraz wartości projektów finansowych, inżynierów w branży paliwowej, psycholożki, menedżerki wyższego szczebla, doradców oraz osoby zajmujące się administracją w szkolnictwie (np. dyrektorki szkół).

Wyniki badań i analiz Laurenca Shatkina pokrywają się chociażby z rankingiem zawodów, w których kobiety zarabiały najwięcej, przeprowadzonym przez amerykański miesięcznik Forbes. Również tam na szczycie listy znalazły się kobiety zatrudnione w branży medycznej, inżynieryjnej, naukowej, IT, finansowej oraz prawnej.

Jak to ma się do polskich realiów?
Najbardziej jaskrawym przykładem różnic amerykańskiego i polskiego rynku pracy jest pozycja i sytuacja finansowa pielęgniarek, które od lat nie znikają z rankingów najniżej opłacanych zawodów.

Źródło: http://gazetapraca.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-01-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Praca bez umowy – czy jest ważna?

Za pracę wykonywaną bez jakiejkolwiek umowy pisemnej zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie, o ile strony tak się umówiły przy ustnym zawieraniu umowy. Bez znaczenia dla obowiązku wypłaty wynagrodzenia jest to, czy umowa została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego.

Ustne zawarcie umowy nie oznacza, że automatycznie praca może być uznana za umowę o pracę. Żadne przepisy nie przewidują domniemania zawarcia umowy o pracę. Ocena, jaki rodzaj wiąże strony, będzie zależała od faktycznych okoliczności wykonywania pracy.

W przypadku pracy „na czarno”, aby odzyskać niewypłacone wynagrodzenie należy:

  • złożyć pozew do sądu,
  • udowodnić, że praca była wykonywana,
  • udowodnić rodzaj umowy łączący strony, - udowodnić kwotę wynagrodzenia, która była przewidziana,
  • liczyć się z odpowiedzialnością karną na naruszenie przepisów podatkowych.

Źródło: http://www.pip.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-01-29 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie II edycji szkolenia "Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz.angielskim"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że we wtorek 28 stycznia br. w Lublinie rozpoczęła się II edycja szkolenia "Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz.angielskim"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +