Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2017-02-20 | Szansa na aktywizację

Rozeznanie cenowe na obiady i poczęstunek

W związku z realizacją projektu „Szansa na aktywizację” Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących:

  1. Cateringu: obiadów (zestaw: zupa+ drugie danie)
  2. Poczęstunku (przerwy kawowe).

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą wyboru wykonawcy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych usługi gastronomicznej polegającej na dostarczeniu cateringu oraz poczęstunku w Lublinie w roku 2017. Wybór wykonawców nastąpi w okresie późniejszym, a proponowana stawka będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego.

Ad. 1. Szczegóły dotyczące cateringu, tj. obiadów (zupa + drugie danie):

Prosimy o wycenę II opcji posiłków wg gramatury:

Wersja I:

- zupa: min. 300 ml

- drugie danie: mięso/ryba min. 150g; surówka min. 60g; dodatki skrobiowe min. 150g.

Wersja II:

- zupa: min. 300 ml

- drugie danie: mięso/ryba min. 200g; surówka min. 120g; dodatki skrobiowe min. 200g.

Pozostałe wymagania:

Usługa świadczona w okresie: III-VI 2017

Usługa świadczona będzie na rzecz uczestniczek projektu „Szansa na aktywizację” podczas zajęć odbywających się na terenie Lublina. W każdym dniu usługi objętych będzie 10 osób. Terminy dostarczania cateringu mogą pokryć się w przypadku 3 grup (w tym okresie usługą objętych będzie max. 30 osób jednego dnia). Liczba posiłków danego dnia może być mniejsza niż 10/grupę, gdyż uzależniona jest od liczby osób obecnych na zajęciach w danym dniu.

Wykonawca zapewnia jeden pełnowartościowy posiłek/dzień dla każdej osoby, w formie zupy i drugiego dania obiadowego. W przypadku szczególnego zapotrzebowania (ON, dieta, wegetarianizm itp. - dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników).  

Posiłki nie mogą powtarzać się w danym tygodniu.

Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie (w przedziale godzin: 11:00-15:00) na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego. Miejsca szkoleń mogą być w różnych lokalizacjach m. Lublin. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

Wykonawca zapewnia sztućce, serwetki, przyprawy (sól i pieprz) oraz inne niezbędne naczynia (np. pogrzewacze, termosy). Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

W przypadku naczyń jednorazowych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić worki na zużyte naczynia (worki na śmieci) oraz zobowiązany jest  odebrać zużyte naczynia w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone posiłki.

Wykonawca zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu.

Ad. 2 Szczegóły dotyczące poczęstunku (przerw kawowych):

Usługa świadczona w okresie: III-VI 2017

Usługa świadczona będzie na rzecz uczestniczek projektu „Szansa na aktywizację” podczas zajęć odbywających się na terenie Lublina. W każdym dniu usługi objętych będzie 10 osób. Terminy organizacji poczęstunku (przerw kawowych)  mogą pokryć się w przypadku 3 grup (w tym okresie usługą objętych będzie max. 30 osób jednego dnia). Liczba poczęstunków danego dnia może być mniejsza niż 10/grupę, gdyż uzależniona jest od liczby osób obecnych na zajęciach w danym dniu.

Wykonawca zapewnia ciągły poczęstunek (w godz. 8:00-15:00 albo 9:00-16:00 zgodnie z ustalonym harmonogramem) obejmujący: kawę (rozpuszczalną i parzoną), herbatę (min 3 rodzaje), cukier, mleko/śmietankę, wodę gazowaną i niegazowaną, ciastka, w tym:

- min. 2 kawy/osobę/dzień,

- min. 2 herbaty/ osobę/dzień,

- min. 2 kubki wody/osobę/dzień,

- min. 8 ciastek/osobę/dzień (w tym co najmniej 3 rodzaje ciastek),

- cukier mleko/śmietanka bez ograniczeń.

Wykonawca zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie (rano w dniu rozpoczęcia zajęć) na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego. Miejsca szkoleń mogą być w różnych lokalizacjach m. Lublin. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

Wykonawca zapewnienia własne naczynia (filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, itp.) zgodnie z wymaganiami poczęstunku. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. cen cateringu (obiadów w dwóch wersjach gramatury) i poczęstunku  (przerw kawowych) do dnia 24.02.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Dopuszcza się podanie ceny na dostarczenie wyłącznie obiadów bądź wyłącznie poczęstunku.

 


lubelskie
2017-02-16 | Szansa na aktywizację

Przyjmowanie zgłoszeń do gr. III „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”

Informujemy, że w dniach 17.02-17.03.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „Szansa na aktywizację” na szkolenie z zakresu „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do KOBIET pozostających bez zatrudnienia z terenu woj. lubelskiego.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem dostępne są w zakładce „Uczestnictwo w projekcie”.

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 


lubelskie
2017-02-16 | Szansa na aktywizację

Ramowy program szkolenia „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”

Informujemy, że w zakładce „Do pobrania” umieszczony został ramowy program szkolenia dla gr. III. „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia oraz do składania dokumentów zgłoszeniowych w terminie od 17 lutego do 17 marca 2017.

 


ogólnopolskie
2017-02-15 |

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" poszukuje trenerów/trenerek

W związku z realizacją projektu „Szansa na aktywizację”, z Działania 9.1 RPO WL, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje trenerów/trenerek. Szczegóły oferty mogą Państwo znaleźć w zakładce praca.


lubelskie
2017-02-13 | Nowy start

Prowadzenie rekrutacji na listę rezerwową

Infromujemy, że do dnia 20.02.2017 r. (poniedziałek) do godziny 8:30 prowadzona będzie rerutacja na listę rezerwową do  grupy IV obejmującej szkolenie "Pracownik ogólnobudowlany".


lubelskie
2017-02-13 | Nowy start

Zakończenia szkolenie "Usługi gastronomiczne i catering"

Miło nam poinformować, że z dniem 8 lutego zakończyło się szkolenie "Usługi gastronomiczne i catering". Wszyscy Uczestnicy przystąpili do egzaminu VCC. Wszystkim serdecznie gratulujemy zdania egzaminu!

Poniżej, krótka fotorelacja ze szkolenia.


lubelskie
2017-02-07 | Nowy start

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń na szkolenie "Pracownik ogólnobudowlany"

Informujemy, że do dnia 10.02.2017r., został wydłużony termin składania dokumentów na szkolenie z zakresu "Pracownik ogólnobudowlany".

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem projektu, tel. 81 532 10 30.


lubelskie
2017-02-06 | Szansa na aktywizację

Zapraszamy pracodawców do składania ofert miejsc stażowych dla uczestniczek projektu

Informujemy, że pracodawcy z terenu woj. lubelskiego mogą składać oferty miejsc stażowych dla uczestniczek projektu "Szansa na aktywizację". Miejsca stażowe muszą być związane z (1) administracją biurową lub (2) sprzedażą, lub (3) pośrednictwem w obrocie nieruchomościami lub (4) kosmetyką/wizażem/stylizacją lub (5) opieką nad osobami starszymi lub (6) gastronomią.

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia miejsca stażowego na stronie www projektu http://www.ffi.org.pl/szansanaaktywizacje/ w zakładce: "Oferta współpracy dla pracodawców poszukujących stażystek".

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 


lubelskie
2017-02-06 | Szansa na aktywizację

Rozeznanie cenowe na Pośrednika pracy

 W związku z realizacją projektu „Szansa na aktywizację” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadząca Agencję Zatrudnienia wpisaną do Rejestru pod numerem 10677, zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących osobistego pełnienia funkcji Pośrednika pracy.

Prosimy o wskazanie ceny rynkowej, tj. oczekiwanego wynagrodzenia za m-c pracy w charakterze Pośrednika pracy.  

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą wyboru Pośrednika pracy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych wynagrodzeń pośredników pracy w Lublinie w roku 2017, realizujących zadania opisane w niniejszym zapytaniu. Wybór Pośrednika pracy nastąpi w okresie późniejszym (w oparciu o rozmowy rekrutacyjne), a proponowane wynagrodzenie będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego.

Szczegółowe informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełny etat, tj. średnio w m-cu 8 godzin/dzień)

System czasu pracy: równoważny (tj. możliwość pracy do max 12 godz./dzień przy zachowaniu miesięcznego limitu godzin odnoszącego się danego m-ca, grafik pracy ustala pracodawca)

Miejsce pracy: Lublin (+ mogą wystąpić wyjazdy związane z organizowaniem miejsc stażowych na terenie woj. lubelskiego)

Okres zatrudnienia: III 2017-IX 2017

Informacje nt. grupy docelowej projektu: Uczestniczkami projektu jest 60 kobiet  w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych lub biernych zawodowo z terenu woj. lubelskiego, w tym osoby długotrwale bezrobotne (min 29), osoby odchodzące z rolnictwa (min 9) i osoby niepełnosprawne (min 2).

Zakres obowiązków:

- przeprowadzenie min. 360 godzin zegarowych indywidualnego pośrednictwa pracy w okresie III-IX 2016, tj. ok. 52 godziny/m-c (przy czym liczba godzin w poszczególnych m-cach może być mniejsza lub większa), w systemie: 60 uczestniczek * 3 spotkania * 2 godziny; zakres poradnictwa: przedstawienie uczestniczkom miejsc stażowych/miejsc pracy, informowanie o rynku o pracy, prawach i obowiązkach pracowniczych, przygotowywanie do rozmów rekrutacyjnych,

- prowadzenie dodatkowych spotkań dla osób mających trudności z pozyskaniem stażu/pracy,

- pozyskanie miejsc stażowych (na 3 m-ce) z gwarancją późniejszego zatrudnienia stażystów na min 3-mce na ½ etatu (tzw. efektywność zatrudnieniowa),

- pozyskiwanie pracodawców oraz utrzymywanie z nimi bieżących kontaktów, w tym umawianie rozmów rekrutacyjnych z uczestniczkami oraz zawieranie trójstronnych umów stażowych,

- w trakcie trwania staży utrzymywanie kontaktów z uczestniczkami i pracodawcami w celu monitorowania szans na zatrudnienie w miejscu odbywania stażu oraz poszukiwanie miejsc pracy dla osób, które nie będą miały możliwości podjęcia zatrudnienia u pracodawcy, u którego odbywają staż;

 

Ponieważ został już opracowany wstępny harmonogram usług, informuje się potencjalnych wykonawców, że tygodnie, w których nie zaplanowano usług pośrednictwa pracy, tj. okresy potencjalnego dłuższego urlopu pośrednika pracy to: 1-15 lipca 2017 oraz 25-30 września 2017. W pozostałym okresie, usługi indywidualnego pośrednictwa pracy planowane są w każdym tygodniu, w wymiarze od 1 do 5 dni.

 

Do złożenia ofert cenowych zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania:

 

- posiadają wykształcenie wyższe;

- posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa pracy rozumianego jako: praca w urzędzie pracy/agencji zatrudnienia/instytucji szkoleniowej przy rekrutacji pracowników/pracodawców/organizacji staży, etc. i/lub posiadają min 200 godzin przeprowadzonego indywidualnego pośrednictwa pracy;

- w okresie III-IX 2017 nie przekroczą 276 godzin miesięcznie, łącznego zaangażowania w realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów

- wykluczają wystąpienie podwójnego finansowania i konfliktu interesów.

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia do dn. 09.02.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Prosimy o wskazanie jednej z niżej wybranych opcji:

-  kwoty brutto/m-c (tj. kwoty wpisywanej w umowie o pracę) lub

- kwoty netto/m-c (tj. kwoty wypłacanej, tzw. wynagrodzenia „na rękę”)

 wraz z jednoznacznym wskazaniem czy wskazana kwota jest  kwotą brutto czy netto.  

 


lubelskie
2017-02-03 | Szansa na aktywizację

Rozeznanie cenowe na sale szkoleniowe

 W związku z realizacją projektu „Szansa na aktywizację” uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert cenowych dotyczących wynajmu sal na terenie Lublina:

- sali wykładowej (w tym sali na doradztwo indywidualne i indywidualne pośrednictwo pracy),

- pracowni komputerowej,

- sali wyposażonej w kasy fiskalne.

Poniżej szczegóły zapytania:

Uprzejmie informujemy, że niniejsze zapytanie nie jest formalną procedurą wyboru wykonawcy a jego celem jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych najmu sal w Lublinie w 2017 r. Wybór sal nastąpi w okresie późniejszym, a stawka najmu będzie wynikiem rozeznania cenowego.

Wskazując cenę proszę mieć na uwadze, że:

-  godzina najmu sali na zajęcia grupowe obejmuje godzinę dydaktyczną (45 minut) + przerwy (max 10 minut do każdej godziny); czas przerw jest wliczany do ceny najmu w ramach godziny dydaktycznej i nie podlega odrębnej opłacie.

- godzina najmu Sali na zajęcia indywidualne obejmuje godz. zegarową (60 minut) + przerwy (max 10 minut do każdej godziny) czas przerw jest wliczany do ceny najmu w ramach godziny dydaktycznej i nie podlega odrębnej opłacie.

- cena obejmuje wszystkie koszty, w tym koszty sprzątania, ogrzewania, energii elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, śmieci, inne jeśli dotyczy (np. ochrony), koszty instalowania wymaganego oprogramowania, koszty materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych (np. papier i mazaki do tablicy, materiały zużywalne w toalecie, etc.) inne (jeśli dotyczy).

Wymagania:

- sale mieszczące 11 osób (sala na doradztwo indywidualne i indywidualne pośrednictwo pracy może być mniejsza: tj. dla min. 2 osób, przy czym zakłada się że usłudze może brać udział większa liczba osób, np. pracodawcy), wyposażone w stoliki, krzesła, tablicę (flipchart lub suchościeralną), papier/mazaki, projektor multimedialny, komputer/laptop dla prowadzącego z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem obejmującym edytor tekstów, edytor arkuszy kalkulacyjnych, edytor prezentacji, edytor poczty internetowej,

- w przypadku pracowni komputerowej: 10 zestawów komputerowych, zestaw składa się ze stacji roboczej, kolorowego monitora LCD, klawiatury i myszki lub laptopa, klawiatury i myszki. Każdy zestaw komputerowy (lub laptop) posiada min. 4 GB RAM, matrycę min. 17”, Procesor Pentium i3 lub lepszy; oprogramowanie Windows 10; oprogramowanie Office 2013 lub nowsze.

Na określone dni zajęć, wynajmujący jest w stanie zainstalować programy: Subiekt lub inny wskazany przez Zamawiającego; (oprogramowanie musi być legalne przy czym mogą to być wersje edukacyjne lub inne wersje nieodpłatne jeśli ich wykorzystanie jest legalne),

- sale posiadają zaplecze socjalne (toaleta, wieszak na ubrania oraz pokój socjalny ,w którym może być zorganizowana przerwa kawowa, miejsce na przerwę kawową może być również w Sali jeśli jej wielkość jest wystarczająca dla wstawienia stolika z poczęstunkiem i swobodnego korzystania z niego przez uczestników).

Prosimy o informację czy sala posiada odrębne zaplecze socjalne, z którego można korzystać w ramach ceny najmu.

- sale zlokalizowana są w budynku, w okolicach którego (do max 500 metrów) są dostępne miejsca parkingowe. Prosimy o informację czy parking jest płatny czy bezpłatny.

- sale zlokalizowane są w budynku, w okolicach którego (do max 800 metrów) jest/są zlokalizowane przystanek/ki MPK.

- sale są ogrzewane i zgodne z BHP, PPOŻ.

Jeśli sale nie spełniają jakiegoś wymagania, uprzejmie prosimy przesłać informacje, którego elementu nie spełnia sala. Warunki dot. lokalizacji parkingu i czy przystanków MPK mają charakter szacunkowy, więc jeśli sale są zlokalizowane dalej od takich punktów, nie jest to kryterium jednoznacznie dyskwalifikacyjne.

Informacje nt. cen poszczególnych sal, tj. sali wykładowej na zajęcia grupowe, sali wykładowej na zajęcia indywidualne (pośrednictwo pracy i poradnictwo), pracowni komputerowej, sali wyposażonej w kasy fiskalne, prosimy przesyłać do dn. 10.02.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +