Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2014-01-27 | PWP Rynek pracy dla mam

Rozpoczęcie indywidualnego doradztwa zawodowego dla I grupy uczestniczek projektu.

Informujemy, że w dniu 27.01.2014 r. rozpoczęły się zajęcia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestniczek I grupy obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Zdjęcia z tego wydarzenia będzie można wkrótce obejrzeć w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


lubelskie
2014-01-25 | PWP Rynek pracy dla mam

Zapraszamy do przyjęcia stażystek - oferta dla pracodawców/czyń

Informujemy o możliwości przyjęcia uczestniczek projektu "PWP Rynek pracy dla mam" na 3-miesięczne staże. W celu pozyskania stażystek należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście formularz dla pracodawców/czyń na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin. Formularz jest dostępny w zakładce Oferta dla instytucji poszukujących stażystek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-01-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w środę 22 stycznia br. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-01-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Marketing z jęz. angielskim"

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że w środę 22 stycznia br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Marketing z jęz. angielskim"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-01-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zmiana harmonogramu szkolenia "Turystyka z jęz. angielskim"

Szanowni Państwo,

informujemy, że uległ zmianie harmonogram szkolenia "Turystyka z jęz. angielskim".
 
Aktualny harmonogram można znajduje się na stronie internetowej projektu w zakładce "szkolenia".
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2014-01-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konkurs „Okulary równości”

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej zaprasza do zgłaszania kandydatur do trzeciej edycji nagrody „Okulary równości”. Nagroda przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom wyróżniającym się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Spośród nadesłanych kandydatur Kapituła Nagrody przyznaje nominacje i wyróżnienia w trzech kategoriach:

  • praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci,
  • praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną,
  • sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.

Przyznawane są także „Skierowania do okulisty” wręczane tym, których działania rażąco naruszają prawa lub wolności stanowiące fundament powszechnych praw człowieka.

Fundacja zaprasza do wysyłania zgłoszeń do 14 lutego br. na adres: fundacja@jaruga-nowacka.pl lub Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86.

Źródło: http://www.feminoteka.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-01-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Karta dużych rodzin

W tym roku zacznie obowiązywać karta dużych rodzin. Ma ona zapewnić zniżki małżeństwom przynajmniej z trójką dzieci. Do ulg na przejazdy kolejowe mogą dołączyć zniżki ufundowane przez samorządy.

Oprócz tego co może zaproponować samorząd czyli zniżki na komunikację miejską czy ulgi kolejowe, które może zaproponować administracja centralna, w przygotowanie karty mogłyby zaangażować się także podmioty prywatne. Jako przykład rząd wskazuje na doświadczenia innych państw, w których do państwowej karty dołączyły się na przykład sieci handlowe.

Według zapowiedzi rządu, w przyszłym roku karta mogłaby zyskać nowe funkcje służące pomocy społecznej.
Stworzenie ogólnopolskiej karty zapowiadał minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz na Kongresie Ojców, który odbył się w grudniu 2013 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-01-22 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia "Księgowość komputerowa"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia "Księgowość komputerowa"

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2014-01-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Jakie mamy formy zatrudnienia?

W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudnienia: zatrudnienie pracownicze i niepracownicze.

Zatrudnienie pracownicze wynika najczęściej z podpisanie umowy o pracę (na okres próbny, na zastępstwo, na czas określony, na okres wykonywania określonej pracy, na czas nieokreślony). Konsekwencją tak zawartej umowy jest stosowania przez obie strony – pracodawcy i pracownika, postanowień Kodeksu pracy.

Zatrudnienie niepracownicze jest efektem podpisania umowy prawa cywilnego (umowa-zlecenie, o dzieło, umowa o świadczeniu usług). W tym przypadku Kodeks pracy nie ma zastosowania, a relację stron reguluje Kodeks cywilny. Powszechnie o każdej zatrudnionej osobie mówi się, że jest pracownikiem. Natomiast na gruncie prawa tak określa się jedynie osobę, która ma podpisaną umowę o pracę lub jest zatrudniona na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W przypadku zawarcia umowy-zlecenia mamy do czynienia ze zleceniodawcą i zleceniobiorcą, a w przypadku umowy o dzieło z wykonawcą i zamawiającym.

Źródło: http://www.pip.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-01-22 | Staż krokiem do pracy

Rozpoczęcie Grupowego Poradnictwa Zawodowego w grupie I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa” oraz w grupie II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 21.01.2014 r. (wtorek) rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”. Uczestnicy i uczestniczki grupy I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa” oraz grupy II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii wzięły/li udział w zajęciach z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszego dnia zajęć, które znajdują się w Galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +