Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2014-01-27 | Aktywne obywatelstwo

Zmiany w godz. funcjonowania BPPiO w Nisku i Stalowej Woli w dniu 28 stycznia 2014 (wtorek)

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2014 r. (wtorek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli oraz Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzą nieczynne. 

W pozostałe dni robocze BPPiO są czynne w godz. 8:00 - 16:00 oraz w godzianch dyżurów doradców.

Zapraszamy do korzystania z porad w inne dni tygodnia zgodnie z harmonogramami dyżurów.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


international
2014-01-27 | Local Actions. Global View / Step Forward

3rd meeting of Equality Academy/ Trzecie spotkanie Akademii Równości

Fundacja “Fundusz Inicjatyw”, would like to invite you to take part in the third meeting of Equality Academy that we are preparing to raise the awareness and the knowledge about women equality.
Subject of this encounter will be the education of men and women.

This project is in within the European Voluntary Service, from the Youth in Action program.

The meeting will take place on Tuesday 28th of January, at Kawiarnia Kawka, located on 9 Okopowa Street, Lublin, at 18:00.

Working language will be English but we are assuring translation for persons who don’t know English.

You can find more information on the poster on our fan page.

We also invite you to forward the message to your colleagues or partner association and any other who might be interested in the subject.

If you have any additional questions don’t hesitate to contact us via e-mail: d.lorenzo@ffi.org.pl or m.marin@ffi.org.pl  or phone: 81 532 10 30

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

Fundacja “Fundusz Inicjatyw” serdecznie zaprasza na trzecie spotkanie Akademii Równości – cyklicznych spotkań organizowanych przez wolontariuszy EVS nt. równości szans kobiet i mężczyzn.
Tematem tego spotkania będzie edukacja kobiet i mężczyzn.

Projekt jest realizowany w ramach programu Młodzież w działaniu.

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia w Kawiarnii Kawka przy ul. Okopowej 9 w Lublinie, o godz. 18.

Językiem roboczym spotkania angielski, dla osób, które nie znają angielskiego zapewniamy tłumacznie.

Więcej informacji na plakacie oraz na facebooku.

Zachęcamy do przekazania dalej tego maila swoim znajomym i organizacjom, które mogą być zainteresowane tematyką spotkania.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu:
e-mail: d.lorenzo@ffi.org.pl or m.marin@ffi.org.pl
tel. 81 532 10 30
 

 


international
2014-01-27 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news: Exhibition History and Utopia by Hubert Czerepok/

Exhibition History and Utopia by Hubert Czerepok

10th January - 16th February, Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3 Lublin

Hubert Czerepok is a researcher devoted to finding and analysing ambiguous, problematic and disturbing situations. His interests encompass the condition of artistic circles and institutional criticism, the function of image in the visual culture, the thin line between a fiction and reality, paranormal activities, conspiracy theories, prophecies, xenophobic obsessions and their role in society. The History and Utopia project presents authentic, yet seemingly unlikely stories, along with ones that might be true. Documents and archive materials mingle with creations and fakes. The artist reveals things we would rather forget about or remain unaware of. The exhibition shows results of the Haunebu project, a months-long search for the mysterious Wunderwaffe (Ger. wonder weapon) – a vehicle resembling a flying saucer equipped with an anti-gravitational propulsion system the Nazi allegedly invented at the end of World War 2 and transported to their base in Antarctica. The video projections are supplemented by objects, drawings and neon signs with slogans such as “Nigdy nie będziesz Polakiem!” / You will never be a Pole! (which is a reference to the banner carried by the supporters of Odra Wodzisław saying “Roger, nigdy nie będziesz Polakiem” / Roger, you will never be a Pole!) or “Tylko szczęście jest prawdziwym życiem” / Happiness is the only real life, which is a quote from Zuzanna Ginczankia, a long forgotten poet killed in Krakow in 1944 for being a Jewish. The exhibition is held as a part of the series “To nie jest film” / "This is not a movie" and it will be on display until the 16th February. Entrance is free of charge.

For more information: labirynt.com/historia-i-utopia-hubert-czerepok

 

la Exposición : Historia y Utopía por Hubert Czerepok

10 de enero - 16 de febrero
Galería de Laberinto 2, Lublin, ul. Grodzka 3

Hubert Czerepok es un investigador dedicado a encontrar y analizar las situaciones ambiguas, problemáticas e inquietantes. Sus intereses abarcan la condición de los círculos artísticos y la crítica institucional, la función de la imagen en la cultura visual, la delgada línea entre la ficción y la realidad, actividades paranormales, las teorías de la conspiración, las profecías, las obsesiones xenófobas y su papel en la sociedad. El proyecto de Historia y Utopía presenta auténticas, pero aparentemente inverosímiles historias, entre las cuales algunas podrían ser ciertas. Documentos y materiales de archivo se mezclan con las creaciones y las falsificaciones. El artista revela cosas que preferiríamos olvidar o permanecer inconscientes. La exposición muestra los resultados del proyecto Haunebu, una búsqueda de meses de duración de la misteriosa Wunderwaffe (alemán: armas maravillosas) - un vehículo parecido a un platillo volador equipado con un sistema de propulsión anti-gravitatorio supuestamente inventado por los Nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial y transportados desde su base a la Antártida. Las proyecciones de video se complementan con objetos, dibujos y carteles de neón con lemas tales como "Nigdy nie będziesz Polakiem"/Nunca serás un polaco (lo cual es una referencia a la pancarta llevada por los partidarios del Odra Wodzislaw diciendo "Roger, nigdy nie będziesz Polakiem"/Roger, nunca serás un polaco) o "Tylko szczęście jest prawdziwym życiem"/La felicidad es la única vida real, que es una cita de Susan Ginczanka, una poeta en el olvido asesinada en Cracovia en 1944 por ser judía. La exposición se lleva a cabo como parte de la serie “To nie jest film”/Esto no es una película y estará expuesta al público hasta el 16 de febrero. La entrada es libre.

Para más información: labirynt.com/historia-i-utopia-hubert-czerepok

 l'Exposition: Histoire et Utopie par Hubert Czerepok

10 Janvier - 16 février
Galerie du Labyrinthe 2, Lublin, ul. Grodzka 3

Hubert Czerepok  est un chercheur dédié à la recherche et à l'analyse des situations ambiguës, problématiques et inquiétantes. Ses intérêts comprennent le statut des cercles artistiques et la critique institutionnelle, le rôle de l'image dans la culture visuelle, la fine ligne entre la fiction et la réalité, les activités paranormales, les théories du complot, les prophéties, les obsessions xénophobes et leur rôle dans la société. Le projet Histoire et Utopie présente des histoires authentiques, mais apparemment invraisemblables, dont certains pourraient être vraies. Documents et documents d'archives sont mélangés avec les créations et la contrefaçon. L'artiste révèle des choses que nous préférerions oublier ou rester inconscient. L'exposition montre les résultats du projet Haunebu, une recherche de plusieurs mois de la mystérieuse Wunderwaffe (allemand: arme miraculeuse) – véhicule qui ressemble à une soucoupe volante équipée d'une propulsion anti-gravité prétendument inventé par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale et transporté depuis sa base à l’Antarctique. Les projections vidéo sont complétées par des objets, des dessins et des enseignes au néon avec des slogans tels que "Nigdy nie będziesz Polakiem"/"Vous ne serez jamais un Polonais" (qui est une référence à la bannière portée par les partisans de l' Odra Wodzislaw disant "Roger, nigdy nie będziesz Polakiem"/"Roger, vous ne serez jamais un Polonais") ou "Tylko szczęście jest prawdziwym życiem"/"Le bonheur est la seule vraie vie", qui est une citation de Susan Ginczanka, une poète oubliée qui a été tuée à Cracovie en 1944 pour être juive. L'exposition a lieu dans le cadre de la série “To nie jest film”/Ce n'est pas un film et sera exposée au public jusqu'au 16 février.  L'entrée est gratuite.


Pour plus d'informations: labirynt.com/historia-i-utopia-hubert-czerepok/
 

 

 


lubelskie
2014-01-27 | PWP Rynek pracy dla mam

Rozpoczęcie indywidualnego doradztwa zawodowego dla I grupy uczestniczek projektu.

Informujemy, że w dniu 27.01.2014 r. rozpoczęły się zajęcia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestniczek I grupy obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Zdjęcia z tego wydarzenia będzie można wkrótce obejrzeć w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


lubelskie
2014-01-25 | PWP Rynek pracy dla mam

Zapraszamy do przyjęcia stażystek - oferta dla pracodawców/czyń

Informujemy o możliwości przyjęcia uczestniczek projektu "PWP Rynek pracy dla mam" na 3-miesięczne staże. W celu pozyskania stażystek należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście formularz dla pracodawców/czyń na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin. Formularz jest dostępny w zakładce Oferta dla instytucji poszukujących stażystek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-01-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w środę 22 stycznia br. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-01-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Marketing z jęz. angielskim"

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że w środę 22 stycznia br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Marketing z jęz. angielskim"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2014-01-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zmiana harmonogramu szkolenia "Turystyka z jęz. angielskim"

Szanowni Państwo,

informujemy, że uległ zmianie harmonogram szkolenia "Turystyka z jęz. angielskim".
 
Aktualny harmonogram można znajduje się na stronie internetowej projektu w zakładce "szkolenia".
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2014-01-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konkurs „Okulary równości”

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej zaprasza do zgłaszania kandydatur do trzeciej edycji nagrody „Okulary równości”. Nagroda przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom wyróżniającym się szczególną aktywnością w ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Spośród nadesłanych kandydatur Kapituła Nagrody przyznaje nominacje i wyróżnienia w trzech kategoriach:

  • praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci,
  • praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną,
  • sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.

Przyznawane są także „Skierowania do okulisty” wręczane tym, których działania rażąco naruszają prawa lub wolności stanowiące fundament powszechnych praw człowieka.

Fundacja zaprasza do wysyłania zgłoszeń do 14 lutego br. na adres: fundacja@jaruga-nowacka.pl lub Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 86.

Źródło: http://www.feminoteka.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-01-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Karta dużych rodzin

W tym roku zacznie obowiązywać karta dużych rodzin. Ma ona zapewnić zniżki małżeństwom przynajmniej z trójką dzieci. Do ulg na przejazdy kolejowe mogą dołączyć zniżki ufundowane przez samorządy.

Oprócz tego co może zaproponować samorząd czyli zniżki na komunikację miejską czy ulgi kolejowe, które może zaproponować administracja centralna, w przygotowanie karty mogłyby zaangażować się także podmioty prywatne. Jako przykład rząd wskazuje na doświadczenia innych państw, w których do państwowej karty dołączyły się na przykład sieci handlowe.

Według zapowiedzi rządu, w przyszłym roku karta mogłaby zyskać nowe funkcje służące pomocy społecznej.
Stworzenie ogólnopolskiej karty zapowiadał minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz na Kongresie Ojców, który odbył się w grudniu 2013 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +