Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2014-01-22 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia "Księgowość komputerowa"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia "Księgowość komputerowa"

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2014-01-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Jakie mamy formy zatrudnienia?

W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudnienia: zatrudnienie pracownicze i niepracownicze.

Zatrudnienie pracownicze wynika najczęściej z podpisanie umowy o pracę (na okres próbny, na zastępstwo, na czas określony, na okres wykonywania określonej pracy, na czas nieokreślony). Konsekwencją tak zawartej umowy jest stosowania przez obie strony – pracodawcy i pracownika, postanowień Kodeksu pracy.

Zatrudnienie niepracownicze jest efektem podpisania umowy prawa cywilnego (umowa-zlecenie, o dzieło, umowa o świadczeniu usług). W tym przypadku Kodeks pracy nie ma zastosowania, a relację stron reguluje Kodeks cywilny. Powszechnie o każdej zatrudnionej osobie mówi się, że jest pracownikiem. Natomiast na gruncie prawa tak określa się jedynie osobę, która ma podpisaną umowę o pracę lub jest zatrudniona na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W przypadku zawarcia umowy-zlecenia mamy do czynienia ze zleceniodawcą i zleceniobiorcą, a w przypadku umowy o dzieło z wykonawcą i zamawiającym.

Źródło: http://www.pip.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-01-22 | Staż krokiem do pracy

Rozpoczęcie Grupowego Poradnictwa Zawodowego w grupie I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa” oraz w grupie II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 21.01.2014 r. (wtorek) rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”. Uczestnicy i uczestniczki grupy I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa” oraz grupy II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii wzięły/li udział w zajęciach z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszego dnia zajęć, które znajdują się w Galerii.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


podkarpackie
2014-01-22 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli na styczeń 2014

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc styczeń 2014 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli.

Zapraszamy do zapoznania z aktualnym harmonogramem dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2014-01-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Stopa bezrobocia znowu w górę

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2013 r. wyniosła 13,4% - poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W stosunku do listopada br. oznacza to wzrost o 0,2 p.proc.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz zwrócił uwagę na to, że w skali roku stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie. Podkreślił również, że był to najniższy wzrost wskaźnika w grudniu od 2008 r. Rok wcześniej wyniósł on aż 0,5 p.proc.

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2014-01-21 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Stalowej Woli w dn. 21.01.2014

Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2014 r. (wtorek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego. Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2014-01-21 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc luty 2014 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc luty 2014 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2014-01-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych zwiększy bezrobocie?

Zapowiedziane przez rząd „oskładkowanie” umów cywilno-prawnych wzbudza kontrowersje ekspertów. Ich zdaniem doprowadzi to do sytuacji, w której zatrudnianie pracowników przestanie się opłacać lub że przejdą oni do szarej strefy. W efekcie stracą zarówno zleceniobiorcy, jak i państwo.

Koszty pracy, takie jak podatki i składki, są zdecydowanie zbyt wysokie – mówi Izabela Styczyńska, członek zarządu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. – To właśnie dlatego rośnie zapotrzebowanie na umowy cywilnoprawne. Jeżeli one zostaną oskładkowane to albo ludzie stracą pracę, przejdą do szarej strefy, albo ich zarobki netto spadną.

Paradoksalnie oskładkowanie umów-zleceń może okazać się niekorzystne nawet dla budżetu państwa i ZUS-u.

Pracodawcom nie opłaca się zatrudniać na umowy o pracę, a zwiększenie oskładkowania umów-zleceń doprowadzi także do spadku opłacalności zatrudnienia na te umowy. W efekcie spadnie zatrudnienie, a co za tym idzie – wysokość odprowadzanych składek i podatków – przekonuje.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-01-20 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Finanse mikroprzedsiębiorstwa"

 Szanowni Państwo,

 
 
informujemy, że w piątek 17 stycznia br. w Nałęczowie rozpoczęło się szkolenie "Finanse mikroprzedsiębiorstwa"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

świętokrzyskie
2014-01-17 | Staż krokiem do pracy

PRACODAWCO! ZYSKUJESZ WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA I NIE PONOSISZ ŻADNYCH KOSZTÓW! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORAZ SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DLA PRACODAWCÓW!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 21 stycznia 2014 r. rozpoczynamy realizację działań projektowych dla grupy I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa” oraz dla grupy II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”, w związku z powyższym zachęcamy Pracodawców do przyjmowania uczestników/czek projektu „Staż krokiem do pracy” na 5 - miesięczne staże/praktyki zawodowe.

Aby pozyskać stażystkę/tę należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty (bądź dostarczyć osobiście) na adres Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, biuro projektu „Staż krokiem do pracy”, ul. Sandomierska 26 a (II piętro pok. nr 8), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Formularz dla pracodawców, który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Zakładce Oferta współpracy dla pracodawców poszukujących stażystek/tów.


Zapraszamy do współpracy szczególnie pracodawców z powiatu ostrowieckiego oraz opatowskiego!


Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +