Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2014-01-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kogo pracodawca nie może zwolnić z pracy?

Pracodawcy zwalniając pracowników nie zawsze postępują zgodnie z prawem. Warto wiedzieć, co chroni przed zwolnieniem z pracy.
Aktywność zawodowa Polaków wydłuża się. Z jednej strony zmuszają do tego zmiany w prawie - wydłużenie wieku emerytalnego, z drugiej - żyjemy dłużej, jesteśmy zdrowsi i dłuższa praca jest dobrowolnym wyborem. Pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby w wieku 50 plus i zdarza się, że pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego zwalniają. Czasami niezgodnie z prawem, bo pracownik, któremu do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata, nie może zostać zwolniony (w styczniu 2013 r. weszły w życie przepisy stopniowo wydłużające i zrównujące wiek emerytalny kobiety i mężczyzn - do 67. roku życia).

Pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży. Przepisy Kodeksu pracy dotyczą jednak kobiet zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Na okresie próbnym (krócej niż miesiąc) lub zatrudnione na czas określony kobiety objęte są ochroną przed zwolnieniem od trzeciego miesiąca ciąży. Gdy umowa kończy się po pierwszym trymestrze ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia porodu.

Skuteczną ochronę przed zwolnieniem daje przynależność do zakładowej organizacji związkowej, ale pod warunkiem, że organizacja ta wprowadzi go na specjalną listę. Zgodę na zwolnienie takiego związkowca powinien wyrazić zarząd organizacji związkowej, do której należy. Podobne zasady obowiązują społecznych inspektorów pracy. Są oni chronieni ze względu na charakter funkcji, którą pełnią, a zgodę na ich zwolnienie też musi wyrazić związek zawodowy. Ochrona przysługuje SIP w okresie sprawowania funkcji i przez rok po zakończeniu jej sprawowania.

Ochroną przed zwolnieniem są też objęte osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim (szerzej: usprawiedliwiona nieobecność w pracy). Są one chronione od dnia, w którym rozpoczyna się ich nieobecność z powodu choroby, potwierdzona zwolnieniem lekarskim.

Warto pamiętać, że obecność w pracy to stawienie się zatrudnionego w zakładzie celem świadczenia pracy (lub gotowość do jej wykonywania). Obecnością nie jest przyjście do zakładu z zamiarem doniesienia zaświadczenia lekarskiego. Firma może zwolnić chorego za porozumieniem stron lub z przyczyn dyscyplinarnych.

Źródło: http://gazetapraca.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2014-01-17 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Polecamy zapoznać się z przewodnikiem wydarzeń kulturalnych w najbliższy weekend w Lublinie.

Przewodnik kulturalny weekend 17-19 stycznia 2014


podkarpackie
2014-01-17 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Tarnobrzegu w dn. 20.01.2014

Informujemy, że w dniu 20 stycznia 2014 r. (poniedziałek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2014-01-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Bezrobocie według Eurostatu wynosi w Polsce 10,2 proc.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w listopadzie 2013 roku, według metodologii Eurostatu wyniosła w Polsce 10,2 proc. wobec 10,2 proc. w październiku.

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 13,2 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 12,1 proc., wobec 12,1 proc. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 12,1 proc.

Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 10,9 proc. wobec 10,9 proc. poprzednio. Najwyższa była w Hiszpanii: 26,7 proc., najniższa w Austrii: 4,8 proc.

Źródło: http://www.forbes.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-01-15 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zaledwie 2% Polaków spodziewa się zwolnienia z pracy w 2014r.

Zaledwie 2% ankietowanych Polaków spodziewa się zwolnienia z pracy, zaś 75% pracowników w Polsce deklaruje, że nie zamierza zmieniać miejsca zatrudnienia w 2014 roku, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service.

Zdecydowana większość pracowników biorących udział w sondażu Work Service zadeklarowała, że nie będzie szukać nowego zatrudnienia w 2014 roku. Zmianę pracy planuje 19% badanych, wśród których są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, osoby między 18 a 24 rokiem życia, a także najmniej zarabiający (do 1000 zł).

W ocenie prezesa Work Service Tomasza Hanczarka ostatnie kilka lat nauczyło Polaków ostrożności w planowaniu przyszłości zawodowej, stąd asekuracyjne podejście do szukania nowej pracy. Obawy związane ze zmianą zatrudnienia są pokłosiem niestabilnej sytuacji na rynku pracy spowodowanej kryzysem. Wyniki sondaży Work Service dowodzą, że Polacy są spokojni o stabilność swojego zatrudnienia. Jedynie 2% procent ankietowanych spodziewa się zwolnienia z pracy w tym roku. Tym samym podzielają optymizm pracodawców, którzy już w ubiegłym roku opublikowali o 12% więcej ofert pracy niż w 2012 r., jak wynika z danych MPiPS. Obecny rok ma być jeszcze lepszy pod względem liczby nowy miejsc pracy.

Źródło: http://biznes.onet.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-01-14 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Pracownik tymczasowy

W ostatnich latach szybko zwiększa się liczba pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej. Z roku na rok wzrasta też liczba pracodawców zainteresowanych elastycznym rozwiązaniem braków kadrowych, jakim jest praca tymczasowa.

Pracodawca może zatrudnić pracownika tymczasowego na okres łączny, nieprzekraczający 12 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy. Jeśli zaś pracownik zastępuje nieobecnego pracownika, to może być zatrudniony maksymalnie przez 36 miesięcy. Oprócz wykonywania obowiązków w ramach zastępstwa nieobecnego pracownika, pracownik tymczasowy może być przyjęty do wykonywania zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych nie byłoby możliwe.

Aby dana osoba mogła zostać skierowana do pracy u pracodawcy, na rzecz którego ma wykonywać pracę w pierwszej kolejności, musi podpisać umowę z agencją pracy tymczasowej. Umowa taka powinna zostać zawarta na piśmie i zawierać takie informacje jak: strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia, warunki zatrudnienia, okres wykonywania pracy, okres wypowiedzenia oraz dane pracodawcy, dla którego pracownik będzie wykonywał pracę. Umowę z pracodawcą zawiera agencja pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych.

Źródło: http://zielonalinia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2014-01-14 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Stalowej Woli w dn. 14.01.2014

Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2014 r. (wtorek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego. Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2014-01-14 | PWP Rynek pracy dla mam

Rekrutacja na wsparcie obejmujące szkolenie „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office” trwa!

Drogie mamy,

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych na wsparcie obejmujące szkolenie „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”. Rekrutację na to szkolenie prowadzimy w styczniu i lutym. Wszystkie zainteresowane mamy zapraszamy do jak najszybszego dostarczania kompletnych dokumentów zgłoszeniowych, które znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


mazowieckie
2014-01-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rząd przyjął projekty dokumentów na lata 2014-2020

Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych do 2020 r. Przyjęcie dokumentów przez rząd oznacza rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską.

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska przedstawiła najważniejsze informacje związane z nową perspektywą, w tym obszary na które przeznaczone zostanie nowe rozdanie Funduszy Europejskich (Polska otrzymała 23 proc. ogólnej puli polityki spójności na lata 2014-2020). Są to: dostępność transportowa, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, energetyka, środowisko, kultura oraz zatrudnienie, edukacja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Duży nacisk zostanie położony na inwestycje w edukację, np. kształcenie w poszukiwanych zawodach czy dodatkowe zajęcia szkolne i pozalekcyjne. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem zatrudnienia i wyrównywaniem szans społecznych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Źródło: http://www.mir.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2014-01-13 |

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje wolontariuszy/ek.

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" poszukuje Wolontariuszy/ek do projektu "KOORDYNACJA DZIAŁAŃ WOLONTARIUSZY/EK". Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, a także korzyści wynikających ze współpracy z naszą organizacją znajdują się w zakładce Współpraca, a następnie Wolontariat. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +