Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-12-30 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nowa oferta pracy w biurze fundacji w Radomiu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy dla Specjalisty ds. usług w biurze projektu „PI Innowacyjny model Godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego” w Radomiu.

Oferta dostępna w zakładce http://www.ffi.org.pl/...


mazowieckie
2013-12-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rusza karta dla rodzin

W styczniu wchodzi ogólnopolska Karta dużej rodziny - ujawnia "Rzeczpospolita". To, co obiecał rząd i prezydent Bronisław Komorowski, właśnie się materializuje. Resort pracy ma już gotowy projekt aktów prawnych przesądzających o rozpoczęciu wydawania kart dla dużych rodzin w prawie 2,5 tys. gmin. Karty będą przysługiwać rodzicom wychowującym co najmniej troje dzieci. Jak wynika z projektów, do których dotarła gazeta, Rząd zamierza wprowadzić m.in. zniżki na PKP, bezpłatne wejścia do parków narodowych i rezerwatów przyrody, 50 proc. zniżki do Centralnych Ośrodków Sportu m.in. na imprezy widowiskowo-sportowe i zajęcia.

Prawdziwym przełomem i ulgą dla rodzin może jednak okazać się wejście do programu biznesu.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-12-27 | Aktywne obywatelstwo

BPPiO w Tarnobrzegu w dniach 27 i 31.12.2013 będzie nieczynne

 Informujemy, że w dniach 27 i 31 grudnia 2013 BPPiO w Tarnobrzegu będzie nieczynne.

W ostatnie dni grudnia zapraszamy do BPPiO w Tarnobrzegu w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich zgodnie z harmonogramem dyżurów dostępnym w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-12-27 | PWP Rynek pracy dla mam

Dokumenty zgłoszeniowe dla grupy II są już dostępne.

Informujemy, że na stronie projektu „PWP Rynek pracy dla mam” w zakładce Rekrutacja dostępne są już dokumenty zgłoszeniowe dla gr. II. obejmującej szkolenie „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”. Rekrutacja rusza w czwartek 2 stycznia 2014 r. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-12-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu formy opieki nad dzieckiem: Kluby dziecięce

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 roku życia). Jego celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, jednak w mniejszym zakresie z uwagi na krótszy czas przebywania w nim dzieci. W klubie dziecięcym dziecko ma zapewnioną opiekę, ale również wychowuje się i poprzez zabawę uczy nowych doświadczeń i umiejętności.

Źródło: http://rodzina.gov.pl/opieka/kluby-dzieciece

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-12-24 | PWP Rynek pracy dla mam

Formularz zgłoszeniowy dla Pracodawców/czyń poszukujących stażystek już do pobrania.

Szanowni Pracodawcy! 

Szanowne Pracodawczynie!

Informujemy, że w zakładce Oferta dla instytucji poszukujących stażystek dostępny jest już Formularz zgłoszeniowy współpracy dla pracodawców/czyń poszukujących stażystek. Zachęcamy Państwa do przyjmowania uczestniczek projektu "PWP Rynek pracy dla mam" na trzymiesięczne staże. W celu pozyskania stażystek należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem poczty, bądź dostarczyć osobiście na adres biura projektu „PWP Rynek pracy dla mam”, ul. Narutowicza 57/6, 20 – 016 Lublin. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oferty współpracy oraz przeanalizowanie możliwości przyjęcia uczestniczek projektu ”PWP Rynek pracy dla mam” na staż. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2013-12-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Premie pieniężne otrzymują głównie mężczyźni

Work Service S.A. sprawdziło, jakie oczekiwania dotyczące dodatkowych wynagrodzeń mają pracownicy. Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad połowa ankietowanych nie spodziewa się premii pieniężnej za przepracowany 2013 rok. Widocznym pesymizmem wykazali się mieszkańcy metropolii – blisko 54,5% nie spodziewa się w tym roku bonusu pieniężnego. Ci zaś, którzy oczekują wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w przeważającej większości prognozują, że jego wysokość będzie zbliżona do premii wypłaconej za 2012 r. Tendencja ta jest obecna w badaniach różnych grup ankietowanych. To znaczy, że bez względu na parametry takie jak: wiek, wykształcenie, poziom wynagrodzenia, czy miejsce zamieszkania, jeśli spodziewamy się premii za 2013 rok, to nie większej, ale takiej samej, jak w roku ubiegłym.

Badanie wykazało również, że mniejsze oczekiwania mają kobiety niż mężczyźni. Wśród ankietowanych aż 61,1% kobiet nie spodziewa się premii, podczas gdy wśród mężczyzn grono pesymistów wyniosło jedynie 47,4%.

Z nadzieją w przyszłość patrzą osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową (25-34 lata) – blisko połowa ankietowanych spodziewa się premii, a także pracownicy o stosunkowo ustabilizowanej sytuacji zawodowej (35-44 lata) – ponad 35% badanych ma nadzieję na premię. Z przeprowadzonej analizy wynika także, że osoby zarabiające najmniej nie oczekują dodatkowego wynagrodzenia za przepracowany rok ponieważ firma, w której pracują nie wypłaca premii rocznych. W przypadku wynagrodzenia powyżej 2 tys. netto, oczekiwania pracowników rosną. Blisko 30% osób zarabiających 2-3 tys. netto oczekuje premii, a wśród osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości 3-4 tys. premii spodziewa się już ponad 60% badanych.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-12-23 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc styczeń 2014 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc styczeń 2014 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


podkarpackie
2013-12-23 | Aktywne obywatelstwo

BPPiO w Nisku w dniach 24 i 27.12.2013 będzie nieczynne

Informujemy, że w dniach 24 i 27 grudnia 2013 BPPiO w Nisku będzie nieczynne.

Do końca grudnia zapraszamy do BPPiO w Nisku w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich zgodnie z harmonogramem dyżurów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Listopad: przybyło ofert pracy

Pracodawcy zgłosili w listopadzie 55 tys. ofert pracy. To o 12% więcej niż przed rokiem - poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia na koniec listopada wyniosła 13,2%.

W urzędach pracy w końcu listopada zarejestrowanych było 2 115,8 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do października ich liczba wzrosła o 40,6 tys. Wzrost był zdecydowanie słabszy niż w ubiegłym roku. Wówczas w listopadzie przybyło 63,3 tys. bezrobotnych.

W 2013 roku bezrobocie spadało przez 8 miesięcy, podczas gdy w zeszłym roku jedynie przez 5 miesięcy. Liczba bezrobotnych na koniec listopada tego roku była już jedynie o 58 tys. wyższa niż przed rokiem. Jeszcze na początku roku, w styczniu, ta różnica wynosiła aż 174 tys. osób.

W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 55 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 12% więcej niż rok temu, kiedy było to 49 tys. Ofert pracy przybyło we wszystkich województwach.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało w listopadzie urzędom pracy dodatkowo blisko 100 mln zł na wsparcie osób bezrobotnych. Pieniądze pochodzą z oszczędności i rezerwy Ministra. Zostaną wykorzystane na aktywne formy walki z bezrobociem, m.in. staże, dotacje na start biznesu i dofinansowanie utworzenia miejsc pracy. Resort szacuje, że pozwoli to pomóc dodatkowym 12 tys. bezrobotnych.

Stopa bezrobocia wyniosła 13,2% i była o 0,2 pp. wyższa niż w październiku. W tym samym okresie roku ubiegłego wzrost był dwukrotnie większy i wyniósł 0,4 pp. Stopa bezrobocia zwiększyła się w 15 województwach. Jedynie na Mazowszu nie uległa zmianie. Najlepszy wynik odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi 9,4%.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +