Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-12-20 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia "Wizaż, stylizacja z jęz. angielskim"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia "Wizaż, stylizacja z jęz. angielskim"

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-12-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Eurolider 2013

Konkurs Eurolider jest organizowany z myślą o ludziach, którzy sięgają po Fundusze Europejskie i z ich pomocą zmieniają naszą rzeczywistość. W tegorocznej edycji organizowanego już po raz piąty konkursu nagrody zdobyli Urszula Stochel-Matuszak, nauczycielka ze Szprotawy, która otrzymała tytuły Eurolidera 2013 i Eurolidera Euroliderów oraz Piotr Masłowski, prezes Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, zdobywca tytułu Eurolidera Internautów.

Działalność Urszuli Stochel-Matuszak została doceniona przez Kapitułę Konkursu, a także laureatów poprzednich edycji Eurolidera. Z jej inicjatywy – w ramach przedsięwzięć dofinansowanych z PO KL – zorganizowano spotkania integracyjne, sportowe, liczne zajęcia komputerowe, kulinarne, artystyczne, kursy zawodowe i językowe oraz warsztaty przedsiębiorczości i edukacji kulturalnej. W głosowaniu Internautów zwyciężył Piotr Masłowski. Kierowane przez niego Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zrealizowało wiele dotowanych z UE projektów, m.in. dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz społecznej i zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Źródło: http://www.mir.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2013-12-19 | Staż krokiem do pracy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRACODAWCÓW POSZUKUJĄCYCH STAŻYSTEK/TÓW JUŻ DO POBRANIA!!!

Szanowni Pracodawcy!

Informujemy, że w zakładce Oferta dostępny jest już Formularz zgłoszeniowy współpracy dla pracodawców poszukujących stażystek/tów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami  oferty współpracy oraz przeanalizowanie możliwości przyjęcia uczestników/czek projektu ”Staż krokiem do pracy” na staż/praktykę zawodową.

Pracodawco! Zyskujesz wykwalifikowanego pracownika i nie ponosisz żadnych kosztów! Zapraszamy do współpracy oraz składania Formularzy zgłoszeniowych!

 

W celu pozyskania stażystek/tów prosimy o wypełnienie Formularza w wersji elektronicznej, opieczętowanie, podpisanie i dostarczenie osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura projektu: „Staż krokiem do pracy”, ul. Sandomierska 26a, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Więcej informacji o możliwości przyjęcia uczestników/czek projektu „Staż krokiem do pracy”  jest dostępnych w zakładce Oferta współpracy dla pracodawców poszukujących stażystek/tów oraz pod nr. tel. (41) 248 00 05 lub kom. 502 267 743

 

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 


podkarpackie
2013-12-19 | Aktywne obywatelstwo

BPPiO w Stalowej Woli w dniu 20.12.2013 będzie nieczynne

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2013 BPPiO w Stalowej Woli będzie nieczynne.

Zapraszamy do BPPiO w Stalowej Woli w inne dni robocze w godz. 8:00-16:00 oraz w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich zgodnie z harmonogramem dyżurów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-12-19 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Tarnobrzegu na grudzień 2013

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc grudzień 2013 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu.

Zapraszamy do zapoznania z aktualnym harmonogramem dyżurów w BPPiO w Tarnobrzegu. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-12-18 | PWP Rynek pracy dla mam

Pierwsze spotkanie partnerskie już w lutym 2014 r.

W lutym 2014 r. odbędzie się pierwsze spotkanie z partnerem litewskim, podczas którego przedstawiciele IMOTEC zaprezentują swoje doświadczenia w zakresie pracy z kobietami, poszukującymi zatrudnienia. Partner będzie aktywnie uczestniczył w ustalaniu zasad współpracy i realizacji projektu. Kluczowym punktem spotkania będzie prezentacja doświadczeń partnera litewskiego oraz przekazanie „know-how” w zakresie włączenia problematyki równości płci do działalności edukacyjnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-12-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Bezrobocie na Mazowszu w październiku 2013 r.

Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i zatrudnienie wzrosło.

Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec października 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 278 357 osób (wzrost o 7,3% w skali roku).

Według danych GUS stopa bezrobocia na koniec października br. wyniosła na Mazowszu 10,9% (wobec 11,0% przed miesiącem). W Polsce wartość wskaźnika utrzymała się trzeci miesiąc z rzędu na poziomie 13%. Jednakże porównując dane z analogicznym okresem ub.r., zarówno w regionie, jak i w skali kraju odnotowano wzrost bezrobocia (na Mazowszu - o 0,6 p.proc., w Polsce – 0,5 p.proc.).

Analiza dotycząca udziału poszczególnych grup w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych na Mazowszu pokazuje, że w korzystniejszej sytuacji pod tym względem znajdują się kobiety. W październiku b.r. stanowiły one 48,0% wszystkich osób, które zarejestrowały się w powiatowych urzędach pracy. W analogicznym okresie ub.r. było ich więcej o 0,9%. W skali Polski proporcje są odwrotne - to mężczyźni stanowią mniejszość w ogóle bezrobotnych - 48,0%. Jednakże, podobnie jak w woj. mazowieckim, ich udział wzrasta.

Województwo mazowieckie jest największym i zarazem jednym z najbardziej zróżnicowanych regionalnych rynków pracy. Bardzo dobrze pokazują to dane dotyczące poszczególnych podregionów Mazowsza. Na koniec października 2013 r. między podregionem z najniższą stopą bezrobocia - m.st. Warszawa (4,8%), a podregionem, w którym sytuacja była niezmiennie najgorsza - radomskim (23,8%) odnotowano prawie 20% różnicę. Wartość wskaźnika poniżej średniej wojewódzkiej charakteryzowała również podregion warszawski zachodni – 9,0%. W gorszej sytuacji były warszawski wschodni (14,1%), ostrołęcko-siedlecki (16,0%) i ciechanowsko-płocki (17,8%).

Mimo zakończenia prac sezonowych w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano spadek stopy bezrobocia w 34 mazowieckich powiatach (najwyższy: w mławskim, płońskim, w ciechanowskim i wyszkowskim). Odwrotną sytuację zaobserwowano w 9 powiatach ( m.in. płocki, sierpecki, białobrzeski, lipski, szydłowiecki i zwoleński). W 6 powiatach natężenie bezrobocia pozostało bez zmian.

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-12-17 | Aktywne obywatelstwo

Radio Leliwa patronem medialnym projektu „Aktywne obywatelstwo”

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Aktywne obywatelstwo” został objęty patronatem medialnym Radia Leliwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu Formy opieki nad dzieckiem: Niania

Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa ta powinna określać m. in. strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, a także warunki, sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.

Zawarcie umowy uaktywniającej i zgłoszenie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznacza opłacanie za nianię przez ZUS, składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ZUS będzie opłacał składki za nianię od kwoty wynagrodzenia nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś od nadwyżki tej kwoty, składki będzie płacił rodzic dziecka.

Umowa z nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na kolejny okres.
O każdej istotnej zmianie (mającej wpływ na opłacanie składek) należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: http://rodzina.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

19 grudnia – Kongres Ojców

19 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Kongres Ojców.

Zmiany legislacyjne wprowadzone w ostatnich miesiącach dały ojcom możliwość spędzenia z dzieckiem pierwszych tygodni i miesięcy jego życia. Obecnie, oboje rodzice mogą dokonać podziału obowiązków na zasadach, jakie uważają za najbardziej korzystne dla swojej rodziny.

Inicjatorom spotkania przyświeca cel zainteresowania ojców tematyką urlopów i możliwością angażowania się mężczyzn w opiekę nad własnymi dziećmi.
Program Kongresu zakłada m.in. ukazanie lokalnych i regionalnych aspektów aktywizacji zawodowej kobiet, która możliwa jest jedynie przy zwiększeniu udziału ojców w opiece nad dziećmi oraz godzeniu ról rodzinnych i zawodowych.

Źródło: http://kongresojcow.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +