Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-12-16 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli na grudzień 2013 r.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc grudzień 2013 r. w BPPiO w Stakowej Woli. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-12-13 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Wizaż, stylizacja z jęz. angielskim"

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że we wtorek 10 grudnia 2013 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Wizaż, stylizacja z jęz. angielskim"
 
Wszystkie uczestniczki zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-12-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Praca w weekendy nie zawsze jest zgodna z prawem

Czy przełożony może nakazać podjęcie pracy w weekendy swojemu pracownikowi?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim należy rozróżnić pracę w "weekendy" na pracę w soboty oraz niedziele. Istotne jest także czy praca w weekendy, o której mowa stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, czy mieści się w normach czasu pracy. Należy także ustalić w jakim systemie czasu pracy pracuje pracownik.

Istnieje bowiem tzw. „system pracy weekendowej”, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W takim systemie niewątpliwie pracodawca może wymagać od pracownika pracy w weekendy, jednak taki system czasu pracy może być zastosowany tylko na pisemny wniosek pracownika. Poza ww. wypadkami kodeks pracy dopuszcza pracę w niedzielę jeszcze w kilku wskazanych przypadkach. Bowiem niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a praca w tym dniu jest dozwolona tylko w przypadkach wyjątkowych. Wśród tych przypadków art. 151 [10] kodeksu pracy wymienia m.in. konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, pracę przy niezbędnych remontach, w transporcie i w komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.
Natomiast w stosunku do soboty ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych uregulowań, dlatego jest ona dniem pracy takim jak każdy inny. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby rozkład czasu pracy ustalony był w ten sposób, że pracownik świadczy pracę np. z od wtorku do soboty.

Jeśli jednak pracownik, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, pracuje od poniedziałku do piątku, a dodatkowo pracodawca wymaga od niego pracy w sobotę, która jest jego dniem wolnym, przysługuje mu w zamian, na podstawie art. 151 [3] k.p., inny dzień wolny od pracy. Musi być on udzielony do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy, obowiązującymi od 23 sierpnia 2013 roku, okres rozliczeniowy może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy. Oznacza to, że przez pewien okres pracodawca może polecić pracownikowi pracę w nadgodzinach – np. w soboty, a wolne dni w zamian będzie mógł „oddać” w ciągu 12 miesięcy.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-12-13 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

 Zapraszamy do udziału w kulturalnych wydarzeniach w najblizszy weekend w Lublinie.

Przewodnik wybranych wydarzeń kulturalnych i społecznych 13-15.12.2013


lubelskie
2013-12-12 | PWP Rynek pracy dla mam

Rekrutacja na szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” dobiega końca

Drogie mamy, przypominamy że zgłoszenia do grupy I obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” przyjmujemy jeszcze tylko do 31.12.2013 r., a już w styczniu serdecznie zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane podniesieniem kwalifikacji w zakresie biznesowego języka angielskiego oraz obsługi pakietu MS Office do wzięcia udziału w projekcie. Dokumenty zgłoszeniowe dla gr. II już wkrótce na naszej stronie internetowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-12-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ranking 100 Kobiet Biznesu

Ranking 100 Kobiet Biznesu to projekt dziennika „Puls Biznesu”, zainicjowany w 2011 roku, aby promować przedsiębiorczość kobiet polskiego świata biznesu. W tym roku plebiscyt przeprowadzono po raz drugi. Kandydatki zostały wytypowane przez przedstawicieli redakcji Pulsu Biznesu oraz Partnerów rankingu. Wyboru dokonali czytelnicy Pulsu Biznesu.

Elżbieta Bieńkowska – wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie czytelników Pulsu Biznesu i otrzymała tytuł Kobiety Biznesu 2013. Wyróżnienie odebrała 3 grudnia 2013 r. podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim. W uzasadnieniu redakcji Pulsu Biznesu dla wyróżnienia wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej czytamy: Nikt tak nie mnoży przez dzielenie. Sprawnie rozdziela i wykorzystuje unijną pulę przeznaczoną dla Polski. Mimo że to jeden z największych krajowych budżetów, udało się go prawie w pełni zrealizować, i to bez większych niedociągnięć. Skutecznie wykorzystywane granty zmieniają polską gospodarkę. Sprawne dzielenie funduszy doceniła także Unia Europejska, przyznając Polsce na nową perspektywę budżetową na lata 2014-20 większą pulę niż w obecnej. Teraz resort Elżbiety Bieńkowskiej pracuje nad przygotowaniem programów dla nowej perspektywy.

Źródło: http://www.mir.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-12-12 | Aktywne obywatelstwo

Kolejny artykuł promujący bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

W dniu dzisiejszym - 12 grudnia 2013 r. w Tygodniku Sztafeta ukazał się artykuł upowszechniający informacje o świadczonych w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo” bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich oraz promujący ideę aktywnego obywatelstwa.
Zapraszamy do lektury artykułu, który jest również dostępny na stronie internetowej projektu „Aktywne obywatelstwo” w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-12-12 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 13.12.2013 (piątek) BPPiO w Nisku, Tarnobrzegu i Stalowej Woli będą nieczynne

W dniu 13 grudnia 2013 (piątek) Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Tarnobrzegu i Stalowej Woli będą nieczynne 

Harmonogramy dyżurów są dostępne w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-12-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Gdzie praca, tam dzieci

Co dziesiąty Polak nie chce zakładać rodziny, ponieważ boi się niepewnej sytuacji materialnej, pisze "Rzeczpospolita" powołując się na najnowsze badania Ipsos MORI, wykonane na zlecenie grupy ubezpieczeniowej Genworth.

Wynika z nich, że - gdy brakuje środków finansowych - zdecydowana większość spośród badanych 1012 dorosłych Polaków rezygnuje z kupna mieszkania, zamiany samochodu na lepszy i spłaty długów. A problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań miało aż 22 proc. ankietowanych.

W efekcie z powodu kłopotów finansowych 12 proc. Polaków odkłada decyzję o ślubie, a 11 proc. rezygnuje z dzieci. Z danych GUS wynika, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku w Polsce zawarto 117,7 tys. małżeństw - o 10 proc. mniej niż przed rokiem.

Ocenia się, że gdyby nie bariery utrudniające dzietność, rocznie w naszym kraju mogłoby przyjść na świat aż o 100 tys. dzieci więcej niż obecnie.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

O wydatkach domowych decydujemy wspólnie

O bieżących wydatkach w gospodarstwach domowych decydujemy wspólnie – taki wniosek można wynieść z zakończonej sondy na stronie projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

 

Ponad połowa osób biorących udział w sondzie (56%) opowiedziała się za podziałem obowiązków decyzyjnych w kwestii wydatków, 35% osób wskazało kobietę/partnerkę jako osobę decyzyjną, natomiast 10% osób wskazało mężczyznę/partnera.

W sondzie w okresie od 24 października do 30 listopada br. wzięły udział 52 osoby.

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +