Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2013-12-11 | Staż krokiem do pracy

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO GRUPY I ORAZ II PROJEKTU „STAŻ KROKIEM DO PRACY”!!!

Przypominamy, że zgłoszenia do gr. I (obejmującej m.in. szkolenie „Grafika komputerowa”) oraz gr. II (obejmującej m.in. szkolenie „Kadry i płace z obsługa Symfonii”) w ramach projektu „Staż krokiem do pracy” przyjmowane są do 31 grudnia 2013 r. (wtorek) włącznie, do godz. 16.00. Jednocześnie informujemy, iż na dzień 11.12.2013 r. do grupy II złożonych jest już 48 formularzy zgłoszeniowych, w tym 41 przez kobiety. Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.

Dlatego przypominamy, iż w okresie kwiecień-maj 2014 r. będzie trwała rekrutacja do dwóch kolejnych grup (gr. III obejmującej m.in.  szkolenie „Organizacja usług kateringowych”) oraz gr. IV (obejmującej m.in. szkolenie „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”).

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w zakładce Rekrutacja.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 


podkarpackie
2013-12-11 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Tarnobrzegu na grudzień 2013 r.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc grudzień 2013 r. w BPPiO w Tarnobrzegu. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-12-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców i przedsiębiorczynie na całym świecie. Pracodawcy i pracodawczynie dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność.

Chcąc się przekonać, czy i w jaki sposób polskie firmy wykorzystują różnorodny potencjał pracowników, Konfederacja Lewiatan przeprowadziła Barometr Różnorodności – pierwsze ogólnopolskie badanie firm wskaźnikiem Diversity Index, służącym do kompleksowej analizy zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie.

W pierwszej edycji Barometru Różnorodności wzięło udział 51 przedsiębiorstw i instytucji, w tym 15 dużych, 7 średnich i 29 małych. Najliczniejszą grupę stanowiły firmy z województwa mazowieckiego (26). Województwa: łódzkie, opolskie, podkarpackie, śląskie i warmińsko-mazurskie nie były reprezentowane w tej edycji Barometru, a liczebności dla pozostałych województw zawierały się w przedziale od 1 do 4 przedsiębiorstw/instytucji.
Wartość wskaźnika Diversity Index została oparta na średniej arytmetycznej sub-indeksów dla obszarów polityki różnorodności uwzględnionych w ocenie: strategiczne zarządzanie różnorodnością, kultura organizacyjna, struktura zatrudnienia, rekrutacja, rozwój zawodowy i wynagrodzenia.
Przeciętna wartość Diversity Index dla badanych firm/instytucji wyniosła 45,66%, czyli niecałą połowę możliwej do uzyskania punktacji (100%). Najwyższy wynik to 78,41% (firma duża), a najniższy – 9,62% (firma mała). Obie firmy mają swoją siedzibę w województwie mazowieckim i obie świadczą usługi niematerialne (finanse i ubezpieczenia, informacja i komunikacja, działalność naukowa i techniczna, edukacja, usługi administracyjne, administracja publiczna). Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że polityka różnorodności jest realizowana najlepiej w obszarze rozwoju zawodowego (wartość sub-indeksu – 55,21%) i struktury zatrudnienia (wartość sub-indeksu – 52,30%), a najsłabiej w obszarze rekrutacji (wartość sub-indeksu – 32,95%) i kultury organizacyjnej (wartość sub-indeksu – 41,05%).

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-09 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI DLA ROLNIKA

Zasiłek macierzyński to świadczenie przysługujące z tytułu urodzenia dziecka, przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10. roku życia, na wychowanie lub w ramach rodziny zastępczej, z wyłączeniem zawodowej rodziny zastępczej.

Właściciel nieruchomości rolnej również ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale na innych zasadach niż pracownik. W tej kwestii obowiązują go przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasady przyznawania zasiłku są proste. W przypadku rolnika, jego małżonka lub domownika podlegającego ubezpieczeniom w KRUS z ustawy, czyli w trybie obowiązkowym, wystarczy złożyć wniosek wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka lub z zaświadczeniem z sądu o przysposobieniu dziecka. Natomiast rolnicy ubezpieczeni w trybie dobrowolnym, czyli na wniosek, oprócz wymaganego wniosku i załączników, muszą legitymować się co najmniej jednym rokiem podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie świadczenia. Do wymaganego okresu ubezpieczenia nie wliczają się okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu. W obu przypadkach obowiązuje ten sam wniosek: KRUS-SR 24.

Jeśli ubezpieczeniu podlega oboje rodziców, to świadczenie przysługuje im łącznie. Również sytuacja, gdy matka nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego z zakładu ubezpieczeń społecznych nie powoduje utraty świadczenia przez ojca ubezpieczonego w KRUS. Zasiłek ten przysługuje mu niezależnie od uzyskanego zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka z tytułu zatrudnienia.

Zasiłek macierzyński wypłacany jest jednorazowo i wynosi czterokrotność emerytury podstawowej, obowiązującej w czasie porodu. Obecnie jest to kwota 3 324,60 zł.

Źródło: http://zielonalinia.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-12-09 | PWP Rynek pracy dla mam

Radio Lublin, Dziennik Wschodni i Nowy Tydzień patronami medialnymi projektu "PWP Rynek pracy dla mam"

Z przyjemnością informujemy, że projekt „PWP Rynek pracy dla mam” został objęty patronatem medialnym Radia Lublin, Dziennika Wschodniego oraz Nowego Tygodnia. Cieszymy się, że nasz projekt spotkał się z zainteresowaniem i poparciem lokalnych mediów.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-12-09 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia "Logistyka, spedycja, transport z jęz. angielskim"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia "Logistyka, spedycja, transport z jęz. angielskim"

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-12-06 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

MPiPS rozpoczęło kampanię promującą urlopy dla rodziców

Wystartowała kampania informacyjna ministerstwa pracy i polityki społecznej promująca zmiany w urlopach dla rodziców.

Kampania trwać będzie do końca bieżącego roku. - Będziemy informować, m.in. z jakich konkretnie urlopów mogą skorzystać rodzice, informacje będą przedstawiane podczas spotkań z rodzicami w urzędach stanu cywilnego, podczas konferencji prasowych, w trakcie Kongresu Ojców, który planowany jest na 19 grudnia, a także w spotach radiowych i telewizyjnych. – powiedziała wiceminister pracy Małgorzata Marcińska.

Kampanii towarzyszą też dwa konkursy: "Firma Przyjazna Ojcom" - skierowany do pracodawców wspierających udział ojców w urlopach rodzicielskich oraz „Chwile Ojca i Dziecka” - konkurs dla rodziców, którzy mogą nadsyłać zdjęcia promujące spędzanie czasu z dziećmi przez ojców.

Wyniki konkursu dla pracodawców i wręczenie statuetek odbędzie się 19 grudnia na Stadionie Narodowym podczas Kongresu Ojców - konferencji na temat zmian legislacyjnych i towarzyszącej im przemiany społecznej w zakresie urlopów wykorzystywanych przez ojców na wychowywanie dzieci. Aby wziąć udział w kongresie rodzice mogą się rejestrować poprzez stronę internetową: kongresojcow.pl.

Źródło: http://www.kadry.abc.com.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

PE popart projekt dyrektywy zwiększającej liczbę kobiet w radach nadzorczych spółek publicznych

20 listopada 2013 r. Parlament Europejski większością głosów poparł projekt dyrektywy, która ma zwiększyć liczbę kobiet w radach nadzorczych największych spółek publicznych.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie mają na celu wyrównanie reprezentacji kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych. Państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia działań wstępnych, polegających na zapewnieniu zasady sprawiedliwej i przejrzystej rekrutacji kandydatów i kandydatek do rad nadzorczych przedsiębiorstw. W sytuacji, gdy o takie stanowisko będą starali się kobieta i mężczyzna z takimi samymi kwalifikacjami, firma będzie zobowiązana przyjmować kobietę, tak długo, aż odsetek członkiń zarządu będzie zbliżony do odsetka członków. Dyrektywa zakłada wprowadzenie w 2018 roku 40% kwot dla spółek publicznych, które mają stanowić przykład dla przedsiębiorstw prywatnych, zobowiązanych wprowadzić kwoty w 2020 roku. Przepisy nie będą dotyczyły firm zatrudniających poniżej 250 osób i z dochodem poniżej 50 mln euro rocznie. Dodatkowo przedsiębiorstwa nie przestrzegające tych zasad będą ponosiły kary. Kraje członkowskie same będą decydowały o rodzaju sankcji: może być ona karą finansową w postaci grzywny administracyjnej, zakazu pobierania dotacji lub wykluczeniem z przetargów publicznych.

W Polsce w radach nadzorczych kobiety stanowią 10,3% członków. Jest to spadek o 1,4 punktu procentowego w porównaniu do sytuacji z zeszłego roku. To stawia Polskę w szeregu innych państw europejskich, w których udział kobiet w radach nadzorczych się zmniejszył, takich jak: Rumunia, Litwa, Malta, Grecja, Portugalia czy Wielka Brytania. W skali całej Unii Europejskiej procent kobiet w zarządach wzrósł w porównaniu do zeszłego roku z 15,8% do 16,6%.

Źródło: http://www.rownoscplci.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2013-12-05 | Staż krokiem do pracy

Zapraszamy pracodawców do przyjmowania uczestników/czek projektu „Staż krokiem do pracy” na 5 miesięczne staże/praktyki zawodowe!!!

Pracodawcom przypominamy i serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy dla pracodawców poszukujących stażystek/tów.

PRACODAWCO! ZYSKUJESZ WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA I NIE PONOSISZ ŻADNYCH KOSZTÓW! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORAZ SKŁADANIA OFERT STAŻOWYCH!

Więcej informacji pod nr. tel. (41) 248 00 05; kom. 502 267 743 oraz w zakładce Oferta współpracy dla pracodawców poszukujących stażystek/tów.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


mazowieckie
2013-12-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Internetowa giełda pracy

Miło nam jest poinformować, iż pod adresem www.elastycznapraca.com oraz pod zakładką Giełda pracy na stronie projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” ruszyła internetowa giełda pracy.

Giełda skierowana jest do kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych oraz pracodawców poszukujących pracownic. Na giełdzie, obok aktualnych ofert będzie można znaleźć informacje o najbliższych targach pracy w woj. mazowieckim oraz linki do instytucji i portali internetowych z zakresu rynku pracy i kształcenia osób dorosłych.

Zapraszamy do zamieszczania ofert pracy oraz tworzenie własnych profili.

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +