Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-12-05 | Aktywne obywatelstwo

To już 10765 porad w BPPiO

Jak co miesiąc prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”. W listopadzie 2013 r. w BPPiO
w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 385 porad prawnych i obywatelskich 260 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 10765 porad 7063 osobom.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


ogólnopolskie
2013-12-05 |

Podziękowania dla naszych wolontariuszy i wolontariuszek/ Acknowledgements to our volunteers

Dziś - 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 r.

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" pragnie serdecznie podziękować  wszystkim obecnym i byłym wolontariuszom i wolontariuszkom za Waszą pracę i zaangażowanie.

Serdecznie dziękujemy i życzymy Wam poczucia satysfakcji i wielu radości 

 

Today - December the 5th, we celebrate International Volunteers Day designated by the United Nations in1985.

"Initiative Fund" Foundation would like to thank to all present and past volunteers for Your work and commitment.

Thank you and we wish you a sense of satisfaction and a lot of joy.

 


mazowieckie
2013-12-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Karta różnorodności wsparciem dla pracownika i pracodawcy

Idea zarządzania różnorodnością nie jest jeszcze powszechnie znana polskim pracodawcom, niemniej zatacza wśród nich coraz szersze kręgi. Najczęściej pojawia się w korporacjach, do których trafia z zagranicznych spółek matek.

Tam różnorodność (ang. diversity) niejednokrotnie jest wpisana w wartości przedsiębiorstwa, a pracownicy doskonale znają to pojęcie. Warto jednak pamiętać, że koncepcja zarządzania różnorodnością nie powinna ograniczać się do środowiska dużych pracodawców. Jak z powodzeniem ją wdrożyć, niezależnie od sektora, branży czy wielkości organizacji, wskazuje Karta Różnorodności.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską, obecna w 12 krajach (takich jak: Austria, Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja oraz Włochy). W każdym z tych krajów Karta jest publiczną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, które zobowiązują się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Mimo europejskiego charakteru Karty w każdym z państw przybiera ona inną postać; w każdym kraju model funkcjonowania Karty ma także specyficzną formułę i typ działania.

Karta Różnorodności jest dla każdego pracodawcy, który poważnie myśli o zarządzaniu różnorodnością w swojej organizacji, a zatem dostrzega różnorodność swoich pracowników, chce w nią inwestować i czerpać z niej korzyści. Powstała z myślą o szerzeniu wiedzy na temat korzyści biznesowych i społecznych płynących z zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Ma nie tylko charakter edukacyjy i zwiększający świadomość na ten temat, lecz także może porządkować oraz integrować dotychczasowe działania podejmowane w zakresie polityk równościowych w konkretnych organizacjach. Poza tym zawiera narzędzie służące do wewnętrznej samooceny organizacji oraz wpływa na pozytywne postrzeganie organizacji zarówno przez jej pracowników, jak i osoby z zewnątrz.

Aby zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.
Podpisanie Karty jest dobrowolne i bezpłatne. Dotychczas Kartę Różnorodności w Polsce podpisało 80 podmiotów – biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji niepublicznych i administracji.

Źródło: http://www.kadry.abc.com.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wstępna wersja MODELU GODZENIA PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO

Miło nam poinformować, iż w zakładce Testowanie modelu dostępna jest już wstępna wersja produktu finalnego w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-03 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nie wszędzie można zatrudniać kobiety

Zgodnie z art. 176 k.p. niemożliwe jest zatrudnienie kobiety przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
Wykaz takich prac reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Zgodnie z nim kobiet nie można zatrudniać przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, a także przy pracach pod ziemią poniżej poziomu gruntu i na wysokości.

Kobiety w ciąży nie mogą ponadto pracować w hałasie i drganiach oraz być narażone na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego. Pracownice w okresie ciąży lub karmienia piersią nie mogą pracować w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia, w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Zgodnie z rozporządzeniem kobiety w ciąży i karmiące nie mogą być też zatrudniane przy pracach grożących ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi, w tym m.in. przy gaszeniu pożarów, w akcjach ratownictwa chemicznego czy pracach z materiałami wybuchowymi.

Pracodawca, który zatrudnia kobietę na stanowisku wymienionym w rozporządzeniu, naraża się na karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Odmowa wykonania takiej pracy przez pracownicę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej nałożenie na taką pracownicę kary porządkowej lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-12-02 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Logistyka, spedycja, transport z jęz. angielskim"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w niedzielę 1 grudnia 2013 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Logistyka, spedycja, transport z jęz. angielskim"
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-12-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Elastyczny czas pracy tylko w porozumieniu z pracownikami

Wiele przedsiębiorstw z radością przyjęło nowelizację Kodeksu Pracy w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Choć weszła w życie 23 sierpnia 2013, wśród pracowników nieprzerwanie wzbudza wiele wątpliwości.

- Nie ma możliwości, by pracodawca sam zdecydował o wprowadzeniu zmian dotyczących czasu pracy. Znowelizowany Kodeks Pracy stanowi, że wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego oraz ruchomego czasu pracy wymaga uzgodnienia z pracownikami tj. nie może nastąpić w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy. Uzgodnienia te dokonywane są z zakładową organizacją związkową, jeśli taka istnieje w firmie, a w przypadku braku związków zawodowych - z radą pracowników lub w inny sposób wybranymi przedstawicielami pracowników. – mówi Agnieszka Jaworska, radca prawny, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w TGC Corporate Lawyer.

W przypadku braku porozumienia wśród pracowników i niewyłonienie przez nich swoich reprezentantów daje możliwość pracodawcy wprowadzenie modyfikacji w systemie czasu pracy bez konsultacji z załogą.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-12-02 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news of the week: Exhibition: Krzysztof Wodiczko - The Art of Public Domain

Exhibition: Krzysztof Wodiczko - The Art of Public Domain

Photographic and film documentation of Krzysztof Wodiczko’s projections reveals how in his years-long practice the artist is still looking for an answer to the question: what can we do to render public space actually public?
Photos of a few dozen projections include both early projects from the 1980s where architecture was a screen for critical interventions in urban space, as well as the Artist’s subsequent activities with reference to well-known, often iconic buildings and monuments, critical reading of their history, dismantling of ideological narrations and the ways to influence public space. Film recordings present monumental exterior projections in which, since the second half of the 1990s, Wodiczko applies video techniques to put life into the monuments and buildings of public institutions by giving them image and voice of the homeless, immigrants, violence victims, war veterans and minorities pushed to the margins of public life. Creating opportunities for others to appear in public space, equipping them with instruments useful in this space - these are the actions in aid of public domain shown by Wodiczko at the exhibition. The exhibition is a part of the series “This is not a film”.

The exhibition is on display until 15th December (Sunday).

This event is financed with funding from the Minister of Culture and National Heritage and is taking place in Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3, Lublin.


More information at: http://labirynt.com/en/sztuka-domeny-publicznej-krzysztof-wodiczko/

___________________________________________________________________________

Exposición : Krzysztof Wodiczko - El arte del dominio público


La documentación fotográfica y cinematográfica de las proyecciones de Krzysztof Wodiczko revela cómo en su año de larga práctica, el artista sigue buscando una respuesta a la pregunta: ¿qué podemos hacer para hacer que el espacio público sea realmente público?
Fotos de unas pocas docenas de proyecciones incluyen tanto proyectos iniciales de la década de 1980 donde la arquitectura era una pantalla para las intervenciones críticas en el espacio urbano , así como las actividades posteriores del artista con referencia a conocidos y a menudo icónicos edificios y monumentos, lectura crítica de su historia, desmantelamiento de las narraciones ideológicas y las formas de influir en el espacio público. Grabaciones de películas presentan proyecciones exteriores monumentales en las que, desde la segunda mitad de la década de 1990, Wodiczko aplica técnicas de vídeo para poner vida en los monumentos y edificios de las instituciones públicas, dándoles la imagen y la voz de los indigentes, inmigrantes, víctimas de la violencia, los veteranos de guerra y las minorías empujadas a los márgenes de la vida pública . La creación de oportunidades para que otros aparezcan en el espacio público, dotándoles de instrumentos útiles en este espacio - éstas son las acciones de ayuda de dominio público mostradas por Wodiczko en la exposición. La exposición forma parte de la serie " Esto no es una película " .

La exposición estará abierta al público hasta el 15 de diciembre ( domingo).

Este evento es financiado con fondos de la Consejera de Cultura y el Patrimonio Nacional y se está celebrando en la Galería Labirynt 2 , ul. Grodzka 3 , de Lublin.

Para más información: www.labirynt.com/en/sztuka-domeny-publicznej-krzysztof-wodiczko/
______________________________________________________________________________

Exposition : Krzysztof Wodiczko - L'art du domaine public

La documentation photographique et cinématographique des projections de Krzysztof Wodiczko révèle comment, dans sa longue pratique de l'année , l'artiste est à la recherche d'une réponse à la question : que pouvons-nous faire pour que l'espace public soit vraiment public?
Photos de quelques dizaines de projections comprennent les projets initiaux des années 1980 où l'architecture était un écran pour les interventions critiques dans l'espace urbain et les activités ultérieures de l'artiste en référence aux bâtiments et monuments connus et souvent emblématiques, la lecture examen de son histoire, le démantèlement des récits idéologiques et les moyens d'influencer l'espace public. Enregistrements représentent projections monumentales de films en plein air dans lequel, à partir de la deuxième moitié des années 1990, Wodiczko applique les techniques de vidéo pour mettre la vie sur les monuments et les bâtiments des institutions publiques, en les donnant l'image et la voix de pauvres, immigrés, victimes de la violence, anciens combattants et les minorités repoussés en marge de la vie publique. Créer des opportunités pour que d'autres apparaissent dans les espaces publics, en leur fournissant des outils utiles dans cet espace - ce sont les actions de soutien du domaine public montrés dans l'exposition de Wodiczko. L'exposition fait partie de la série "Ce n'est pas un film".

L'exposition sera ouverte jusqu'au Décembre 15 ( dimanche) .

Cet événement est financé par le Ministre de la Culture et du Patrimoine National et a lieu dans la Galerie Labirynt 2, 3 rue Grodzka, Lublin.

Plus d’information : http://labirynt.com/en/sztuka-domeny-publicznej-krzysztof-wodiczko/


mazowieckie
2013-11-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

MaMa Perform – akcja artystyczna dla Matek!

Fundacja MaMa zaprasza na pierwsze pokazy: MaMa Perform. Perfomance'u powstałego w ramach projektu pod tym samym tytułem.

Projekt miał na celu utworzenie performatywno - tanecznej grupy matek o nazwie: MaMa Perform, która przy udziale liderki performerki/choreografki Marii Stokłosy, w trakcie siedmiomiesięcznego procesu twórczego stworzyła performance. Efekt końcowy grupy, składającej się wyłącznie z matek zostanie zaprezentowany na terenie kraju w wybranych miastach, pierwszy pokaz odbędzie się już 16 listopada, w Łodzi, następnie w Warszawie i Poznaniu.

Chciałybyśmy, aby dzięki tego typu akcjom artystycznym, kobiety - matki zobaczyły, iż będąc mamą nadal można być osobą twórczą, kreatywną i aktywną. Ponadto aby utworzona grupa MamaPerform była motywacją dla kolejnych kreatywnych i twórczych kobiet/matek, które widząc, że możliwe jest godzenie życia rodzinnego z własną ścieżką artystyczną zdecydują się na zaprezentowanie swoich umiejętności - mówi Wilejka Zagórowska, koordynatorka projektu, członkini zespołu Fundacji MaMa.

Celem MaMa Perform jest zarówno aktywizacja grupy kobiet, matek zaangażowanych w taniec i inne działania artystyczne, jak również aktywizacje odbiorców oraz skłonienie ich do refleksji na temat stereotypów dotyczących matek.

MaMa Perform można zobaczyć 28 listopada w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Źródło: http://aktywnekobiety.org.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-11-29 | Aktywne obywatelstwo

Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet

Od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) trwa międzynarodowa akcja - 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet.

Jest to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. 

Kampania ma na celu wyeliminowanie wszystkich form dyskryminacji ze względu na płeć poprzez:

 • budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet
 • budowanie powiązań między lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymywania przemocy wobec kobiet
 • wzmacnianie solidarności kobiet
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet

W Polsce w Akcję zaangażowane są m.in. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ.

Więcej informacji:

www.rownetraktowanie.gov.pl

www.niebieskalinia.pl/kampania-16-dni

www.amnesty.org.pl/index.php?id=136
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +