Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-11-29 | PWP Rynek pracy dla mam

Stażystki po szkoleniu „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w związku z realizacją projektu „PWP Rynek pracy dla mam proponuje zainteresowanym instytucjom (pracodawcom/czyniom) możliwość przyjęcia na staż absolwentki 180-godz. szkolenia „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Okres realizacji staży: 3 m-ce – czerwiec, lipiec, sierpień 2014 r. Miejsce realizacji staży: województwo lubelskie. Więcej informacji w zakładce Oferta dla Instytucji poszukujących stażystek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-11-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ogólnopolski konkurs „Firma przyjazna rodzinie”

Już od 1 stycznia 2014 r. wszyscy pracodawcy będący przedsiębiorcami mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie „Firma Przyjazna Rodzicom” i wygrać sprzęt biurowy wysokiej klasy. Nagrodzone zostaną te firmy, które w najlepszy sposób pomagają swoim pracownikom łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „rodzina-i-kariera.infor.pl” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie. 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W konkursie mogą brać udział wszyscy pracodawcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności. Zgłoszenia będą mogli nadsyłać pracodawcy, którzy uważają, że stosują w swoich firmach rozwiązania przyjazne rodzicielstwu, jak też pracownicy, którzy uważają, że ich pracodawcy stwarzają w pracy warunki przyjazne dla rodziców.

Jury będzie oceniało zgłoszenia w 4 kategoriach: mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw i dużych przedsiębiorstw, zapewniając tym samym równe szanse wszystkim uczestnikom, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.
Konkurs rozpocznie się w styczniu 2014 r. i będzie miał 2 etapy – wojewódzki i ogólnopolski.

Laureaci eliminacji wojewódzkich otrzymają dyplomy i tytuły Firmy Przyjaznej Rodzicom w eliminacjach wojewódzkich, oznaczającą jednocześnie nominację do Konkursu Ogólnopolskiego oraz zaproszenie na Galę Finałową w Warszawie.

W eliminacjach ogólnopolskich zostaną przyznane 4 nagrody, po jednej w każdej kategorii przedsiębiorstwa. Każdy laureat otrzyma statuetkę i tytuł „Firmy Przyjaznej Rodzicom” oraz sprzęt biurowy o wartości do 3000 zł brutto.
Gran Prix konkursu – statuetkę oraz sprzęt biurowy o wartości do 10 000 zł otrzyma firma, która wyróżni się w sposób szczególny w działaniach na rzecz rodziny wśród laureatów konkursu.

Źródło: http://rodzina-i-kariera.infor.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-11-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Październik miesiącem pozytywnych zmian

Najnowsze dane opublikowane przez GUS pozwalają optymistyczniej patrzeć w przyszłość. W październiku zanotowano wzrost zatrudnienia i płac.

W ujęciu miesiąc do miesiąca o 5 tys. osób wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (wobec 1,3 tys. we wrześniu br.) i osiągnęło wartość 5500,1 tys. osób. W październiku wzrosły także płace. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 834,17 zł, co oznacza wzrost o 1,7% w skali roku i o 3,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-11-27 | Local Actions. Global View / Step Forward

Second meeting of Equality Academy (in English, Polish and Spanish)

The second workshop within Equality Academy took place the last Monday 25th November at Kawiarnio-Księgarnia "Spółdzielnia".

The subject of the presentation was  chosen to commemorate the “International Day for the Elimination of the Violence Against Women”.
Around 20 participants from several countries, ages and conditions took part in our event. There were a high participation of men that shows their commitment about this issue.
During two hours the participants listened an explanation about themes related to the violence such as some definitions, causes, consequences, the cycle, myths or stereotypes and advises in case of an attack. The participants were able to express their opinion in open discussions and also there were group workshop to encourage a reflexion about the violence suffered by women.
The objectives of this event were to raise the awareness about the gender violence and to get rid of the myths and stereotypes. These stereotypes are deeply rooted in our society and they justify the attacker and normalize the violence as method to solve any conflict.

This encounter opened cycle of events within the project "I don't beat therefore I am" which is part of a 16 days  of Activism Against gender violence that will finish the10th December with the commemoration of the “International Day of Human Rights”.

We invite you to the gallery.

More information about this cycle:
www.facebook.com/womenequalityacademy
https://www.facebook.com/events/647374428646677/

_____________________________________________________________________________

Drugie warsztaty w ramach Akademii Równości odbyły się w ostatni poniedziałek 25 listopada w Kawiarnio - Księgarni " Spółdzielnia".

Temat prezentacji został wybrany dla upamiętnienia "Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ".
Około 20 uczestników z kilku krajów, w różnym wieku oraz z różnych środowisk wzięło udział w naszym wydarzeniu. Wysoki udział mężczyzn, pokazuje ich zaangażowanie w tę kwestię.
W ciągu dwóch godzinach uczestnicy i uczestniczki wysłuchali wyjaśnień na tematy związane z przemocą , takie jak niektóre definicje, przyczyny, skutki, cykl, mity i stereotypy oraz działania jakie należy podjąć w przypadku ataku.Wszyscy mogli wyrazić swoją opinię w otwartych dyskusjach, co miało zachęcić do refleksji na temat przemocy wobec kobiet .

Celem  spotkania było podniesienie świadomości na temat przemocy wobec kobiet oraz wyzbycie się mitów i stereotypów, które głęboko zakorzenione w naszym społeczeństwie często usprawiedliwiają napastnika i normalizują przemoc jako sposób rozwiązywania konfliktów.
Spotkanie otworzyło cykl wydarzeń w ramach projektu "Nie biję, więc jestem!" wpisującego się w międzynarodową akcję 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, która zakończy się 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Zapraszamy do  galerii.

Więcej informacji:
www.facebook.com/womenequalityacademy
https://www.facebook.com/events/647374428646677/

__________________________________________________________________________

El pasado 25 de Noviembre, tuvo lugar en “Kawiarnio-Księgarnia "Spółdzielnia" una presentación/taller sobre la violencia de género para conmemorar en “ Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”.
A este evento asistieron sobre unos 20 participantes de diferentes países, edades y condiciones. A destacar la alta participación de hombres en este acto, demostrando su preocupación sobre este problema.
Durante dos horas, los participantes escucharon la explicación sobre todos los temas relacionados con la violencia tales como definiciones, causas, consecuencias, el ciclo de la violencia, mitos o estereotipos y consejos en casos de un ataque. Los participantes también pudieron expresar sus opiniones e ideas en discusiones abiertas y en un taller en grupos para reflexionar sobre la violencia sufrida por las mujeres.
Los objetivos de este evento eran aumentar la conciencia sobre la violencia de género y eliminar los mitos y estereotipos. Eses estereotipos están fuertemente integrados en nuestra sociedad y justifican al agresor y normalizan la violencia como método de solución de confictos.
Este encuentro fué la primera parte de la acción de dieciséis días contra la violencia basada en el género ("Nie biję, więc jestem!") que terminará el próximo 10 de Diciembre con la conmemoración del “Día Internacional de los Derechos Humanos”.

Bienvenido a la galería.

Más información sobre este ciclo en:
www.facebook.com/womenequalityacademy
https://www.facebook.com/events/647374428646677/


świętokrzyskie
2013-11-27 | Staż krokiem do pracy

Trwa przyjmowanie zgłoszeń! Zdobądź nowy zawód – zostań Grafikiem komputerowym!

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż trwa rekrutacja do projektu „Staż krokiem do pracy”. Zapraszamy osoby do 25 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego województwa świętokrzyskiego.

Szczególnie zapraszamy do składania zgłoszeń do grupy I obejmującej (poradnictwo zawodowe, szkolenie Grafika komputerowa, pośrednictwo pracy, 5-cio miesięczne staże/praktyki zawodowe).

Zgłoszenia przyjmujemy do końca grudnia 2013 r.
Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie projektu „Staż krokiem do pracy” w zakładce Rekrutacja.

 

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 


mazowieckie
2013-11-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

W Polsce tylko na co dziesiątym stanowisku kierowniczym zasiada kobieta

Według organizacji Gender Equality Project w firmie 30 proc. stanowisk kierowniczych powinno być obsadzonych przez kobiety. W Polsce średnia wynosi 10,5 proc.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek równego traktowana pracowników w zakresie m.in. warunków wynagradzania, awansu, dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na płeć. W praktyce bywa z tym jednak różnie. Zaledwie 4 proc. kobiet pełni odpowiedzialne funkcje kierownicze w spółkach z listy 500 największych spółek, TOP 500 Forbesa. Średnie zarobki kobiet zarządzających tymi spółkami są o blisko 20 proc. niższe. Według polskiego Kodeksu pracy równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie żadnego z pracowników w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio m.in. ze względu na płeć. Naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu są np. różnice w wynagrodzeniu na tym samym stanowisku albo pominięcie przy awansie lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych przyznawanych pracownikom. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto pracownika, który dochodzi od firmy roszczeń z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu, nie można zwolnić ani zmusić do rozwiązania umowy o pracę z tego powodu.

Źródło: http://www.kadry.abc.com.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-11-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Startuje projekt równościowy

Projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej” jest wdrażany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS, realizowany w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2015 r.

Celem projektu jest promocja równości kobiet i mężczyzn, w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych jako narzędzia zmiany społecznej. Projekt jest odpowiedzią na znaczące nierówności w dostępie do awansu kobiet i mężczyzn na stanowiska kierownicze dużych spółek notowanych na giełdzie.

Udowodniono, że spółki, których organy kierownicze są znacznie zdywersyfikowane pod względem płci, mają lepsze wyniki działalności, są bardziej konkurencyjne wobec spółek, które zarządzane są przez dyrektorów jednej płci. Firmy ze zrównoważonym pod względem płci zarządem charakteryzują się lepszym kontrolowaniem ryzyka w podejmowaniu decyzji, większą kreatywnością, bardziej efektywną odpowiedzią na potrzeby rynku. Jak wskazują dane Komisji Europejskiej, udział kobiet w zarządach w największych firmach w Polsce wynosi 11,8 % (średnia UE 13,7 %). Założeniem Komisji Europejskiej jest zwiększenie udziału kobiet w zarządach największych firm do 40% poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-11-25 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w sobotę 23 listopada br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-11-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Płeć zawodu

Na jednego internautę – mężczyznę, który szuka pracy w księgowości, podatkach czy audycie przypada niemal pięć kobiet. Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn chciałoby również pracować w służbie zdrowia czy human resources – takie tendencje wynikają z analizy bazy zarejestrowanych użytkowników serwisu Pracuj.pl. Kobiety mniej chętnie niż mężczyźni zdecydowałyby się na przeprowadzkę „za pracą” do innego miasta.

Administracja biurowa i państwowa, obsługa klienta i finanse to pożądane miejsca pracy najczęściej wskazywane przez kobiety – internautki zarejestrowane i poszukujące pracy w serwisie Pracuj.pl w minionym roku. Kobiety chętnie pracowałyby też w sprzedaży, turystyce, marketingu czy w zawodach związanych z mediami, sztuką i rozrywką.

Zawody chętnie wybierane przez kobiety nie muszą być mniej atrakcyjne dla mężczyzn. Istnieje jednak kilka specjalizacji zawodowych, w których przewaga wskazań kobiet jest zdecydowanie wyższa niż wskazań mężczyzn. Działy zarządzania zasobami ludzkimi jako potencjalne miejsce pracy wskazało o 230% więcej kobiet niż mężczyzn. Co ciekawe, kobiety zdecydowanie przychylniej niż panowie myślą też o pracy w organizacjach pozarządowych.

Tylko co dziesiąta osoba zainteresowana programowaniem, energetyką i budownictwem to kobieta. Zaledwie 4% z ponad stu tysięcy kobiet, które zarejestrowały się w serwisie Pracuj.pl, chciałoby się zajmować logistyką. Co ciekawe jednak, stosunkowo dużo kobiet jest zainteresowanych zawodami kojarzonymi głównie z mężczyznami: wśród potencjalnych pracowników ochrony jest aż 15% kobiet, wbrew pozorom panie nie stronią również od pracy fizycznej czy produkcji.

Źródło: http://hrstandard.pl/2010/03/04/plec-zawodu/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-11-22 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na grudzień 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc grudzień 2013 r.
Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +