Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-11-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

W Polsce tylko na co dziesiątym stanowisku kierowniczym zasiada kobieta

Według organizacji Gender Equality Project w firmie 30 proc. stanowisk kierowniczych powinno być obsadzonych przez kobiety. W Polsce średnia wynosi 10,5 proc.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek równego traktowana pracowników w zakresie m.in. warunków wynagradzania, awansu, dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na płeć. W praktyce bywa z tym jednak różnie. Zaledwie 4 proc. kobiet pełni odpowiedzialne funkcje kierownicze w spółkach z listy 500 największych spółek, TOP 500 Forbesa. Średnie zarobki kobiet zarządzających tymi spółkami są o blisko 20 proc. niższe. Według polskiego Kodeksu pracy równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie żadnego z pracowników w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio m.in. ze względu na płeć. Naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu są np. różnice w wynagrodzeniu na tym samym stanowisku albo pominięcie przy awansie lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych przyznawanych pracownikom. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto pracownika, który dochodzi od firmy roszczeń z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu, nie można zwolnić ani zmusić do rozwiązania umowy o pracę z tego powodu.

Źródło: http://www.kadry.abc.com.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-11-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Startuje projekt równościowy

Projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych - narzędziem zmiany społecznej” jest wdrażany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS, realizowany w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2015 r.

Celem projektu jest promocja równości kobiet i mężczyzn, w szczególności udziału kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych jako narzędzia zmiany społecznej. Projekt jest odpowiedzią na znaczące nierówności w dostępie do awansu kobiet i mężczyzn na stanowiska kierownicze dużych spółek notowanych na giełdzie.

Udowodniono, że spółki, których organy kierownicze są znacznie zdywersyfikowane pod względem płci, mają lepsze wyniki działalności, są bardziej konkurencyjne wobec spółek, które zarządzane są przez dyrektorów jednej płci. Firmy ze zrównoważonym pod względem płci zarządem charakteryzują się lepszym kontrolowaniem ryzyka w podejmowaniu decyzji, większą kreatywnością, bardziej efektywną odpowiedzią na potrzeby rynku. Jak wskazują dane Komisji Europejskiej, udział kobiet w zarządach w największych firmach w Polsce wynosi 11,8 % (średnia UE 13,7 %). Założeniem Komisji Europejskiej jest zwiększenie udziału kobiet w zarządach największych firm do 40% poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-11-25 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w sobotę 23 listopada br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-11-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Płeć zawodu

Na jednego internautę – mężczyznę, który szuka pracy w księgowości, podatkach czy audycie przypada niemal pięć kobiet. Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn chciałoby również pracować w służbie zdrowia czy human resources – takie tendencje wynikają z analizy bazy zarejestrowanych użytkowników serwisu Pracuj.pl. Kobiety mniej chętnie niż mężczyźni zdecydowałyby się na przeprowadzkę „za pracą” do innego miasta.

Administracja biurowa i państwowa, obsługa klienta i finanse to pożądane miejsca pracy najczęściej wskazywane przez kobiety – internautki zarejestrowane i poszukujące pracy w serwisie Pracuj.pl w minionym roku. Kobiety chętnie pracowałyby też w sprzedaży, turystyce, marketingu czy w zawodach związanych z mediami, sztuką i rozrywką.

Zawody chętnie wybierane przez kobiety nie muszą być mniej atrakcyjne dla mężczyzn. Istnieje jednak kilka specjalizacji zawodowych, w których przewaga wskazań kobiet jest zdecydowanie wyższa niż wskazań mężczyzn. Działy zarządzania zasobami ludzkimi jako potencjalne miejsce pracy wskazało o 230% więcej kobiet niż mężczyzn. Co ciekawe, kobiety zdecydowanie przychylniej niż panowie myślą też o pracy w organizacjach pozarządowych.

Tylko co dziesiąta osoba zainteresowana programowaniem, energetyką i budownictwem to kobieta. Zaledwie 4% z ponad stu tysięcy kobiet, które zarejestrowały się w serwisie Pracuj.pl, chciałoby się zajmować logistyką. Co ciekawe jednak, stosunkowo dużo kobiet jest zainteresowanych zawodami kojarzonymi głównie z mężczyznami: wśród potencjalnych pracowników ochrony jest aż 15% kobiet, wbrew pozorom panie nie stronią również od pracy fizycznej czy produkcji.

Źródło: http://hrstandard.pl/2010/03/04/plec-zawodu/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-11-22 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na grudzień 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc grudzień 2013 r.
Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


international
2013-11-22 | Local Actions. Global View / Step Forward

Spotkanie Equality Academy już w poniedziałek

Zapraszamy na  drugie spotkanie Equality Academy, organizowane przez dwójkę wolontariuszy, których gościmy w ramach Wolontariatu Europejskiego, Program Młodzież w Działaniu.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 25 listopada w Lublinie, w Kawiarnio-Księgarni "Spółdzielnia", przy ul. Peowiaków 11, o godz. 17:30.

Językiem roboczym spotkania będzie angielski. Dla osób, które nie znają angielskiego zapewniamy tłumaczenie.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce oraz na facebooku

Wydarzenie jest częścią cyklu „Nie biję, więc jestem!”
Więcej informacji: tutaj

 


lubelskie
2013-11-22 | PWP Rynek pracy dla mam

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału we wsparciu ze szkoleniem „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”.

Informujemy, że w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia na wsparcie obejmujące szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Oprócz szkolenia oferujemy doradztwo indywidulane, coaching psychologiczny, warsztat równych szans, a także płatny staż. Mamy jeszcze wolne miejsca dlatego zachęcamy wszystkie mamy do składania dokumentów, które znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-11-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rządowa pomoc dla kobiet wracających po macierzyńskim do pracy

Od 2014 r. będą obowiązywały nowe rozwiązania, które mają wesprzeć kobiety w powrocie na rynek pracy. Jednym z nich będzie grant na telepracę – instrument zachęcający pracodawcę albo przedsiębiorcę do zatrudnienia w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy. 

Rodzice ci muszą wychowywać co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat. Grant będzie można też otrzymać za zatrudnienie bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną. Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma z Funduszu Pracy grant do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Pracodawca w umowie zagwarantuje utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze połowy etatu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku, będzie musiał zwrócić grant z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania.

Pracodawcy otrzymają także świadczenie aktywizacyjne z Funduszu Pracy za zatrudnienie skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (np. po urlopie wychowawczym) oraz za bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą zależną.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-11-21 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news of the week: Lublin Blues Session

Lublin Blues Session

The “Lublin Blues Session 2013” comprises 4 concerts which are taking place from the 21th June until the 23rd November 2013 in Lublin.

In June and July concerts were performed outdoors, and took form of so called “Ogródki Bluesowe” (Blues Tea Gardens); in September, the LSM Culture Centre hosted a concert commemorating the International Blues Music Day and finally in November a club concert and a jam session will be performed.

Performers of the Lublin Blues Session 2013: “LASZUK & ŻUREK”; “ŁUKASZ JEMIOŁA”; “BRUSH YOUR SHOES”; “COŚ TAK O”; “ADAM BLUES BAND” and “MAREK MAKARON BAND”.

The “Lublin Blues Session” is simultaneously the larger music project that has been carried out since 2011 and which includes numerous concerts and music workshops. Releasing an album entitled "LUBLIN BLUES SESSION 2011” with original compositions by local artists was a starting point.

The project is organized by Obszar Działań Artystycznych (ODA) Foundation in co-operation with LSM Culture Centre and a Rock Bar Club. The project is co-financed by the City of Lublin.

23 November, at 20:00 Concert of “Coś tak o" and “Brush your shoes” Rock Bar
You can find more information at: www.scenabluesowa.lublin.pl

Lublin Blues Session

El "Lublin Blues Session 2013" consta de 4 conciertos que están teniendo lugar desde el 21 de junio hasta el 23 de noviembre de 2013 en Lublin.

En junio y julio se llevaron a cabo conciertos al aire libre, y tomó la forma del llamado "Ogródki Bluesowe" (Blues infantil); en septiembre, el Centro de Cultura LSM organizó un concierto en conmemoración del Día Internacional de la Música Blues y finalmente en noviembre se realizará un concierto de club y un jam session.

Artistas del Lublin Blues Session 2013: "LASZUK y Zurek", " ŁUKASZ Jemioła", "BRUSH YOUR SHOES", " Cos TAK O", " ADAM BLUES BAND" y " MAREK Makaron BAND" .

El "Lublin Blues Session" es al mismo tiempo el mayor proyecto musical que se ha llevado a cabo desde 2011 y que incluye numerosos conciertos y talleres de música. Lanzar un álbum titulado "LUBLIN BLUES SESSION 2011" con composiciones originales de artistas locales fue un punto de partida.

El proyecto está organizado por la Fundación Obszar Działań Artystycznych (AOD) en cooperación con el Centro de Cultura LSM y el Bar Club Rock. El proyecto está cofinanciado por el Ayuntamiento de Lublin.


23 de noviembre, 20:00
Concierto de "cos tak o" y "Cepille sus zapatos", Rock Bar

Puede encontrar más información en: www.scenabluesowa.lublin.pl

Lublin Session Blues

Le "Blues Session Lublin 2013» se compose de 4 concerts qui auront lieu du 21 Juin au 23 Novembre 2013, à Lublin.

En Juin et Juillet ont donné des concerts en plein air, en prennant la forme du "Ogródki Bluesowe" (Blues pour des enfants); en Septembre, le Centre culturel de LSM a organisé un concert en commémoration de la Journée internationale de la musique Blues et enfin, en Novembre, il y aura un concert et un club de jam session.

Les artistes de la session Lublin Blues 2013: « Laszuk et Zurek », « ŁUKASZ Jemiola », « BRUSH YOUR SHOES », « Cos TAK O », « ADAM BLUES BAND » et « MAREK Makaron BAND ».

La « Blues Session Lublin » est à la fois le plus grand projet musical qui a été réalisé depuis 2011 et comprend de nombreux concerts et des ateliers de musique. Sortir un album intitulé « LUBLIN BLUES SESSION 2011 » avec des compositions originales d'artistes locaux a été un point de départ.

Le projet a été organisé par la Fondation Działań Obszar Artystycznych (APD) en collaboration avec le Barreau du Centre Culturel du Club LSM et Rock. Le projet est co-financé par la ville de Lublin.

23 novembre, 20:00, Concert « Cos tak o » et « Brush your shoes », Rock Bar

Vous pouvez trouver plus d'informations à l'adresse: www.scenabluesowa.lublin.pl

 

 


mazowieckie
2013-11-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: gamelearning

Gamelearning są to działania związane z optymalizacją procesów dotyczących zasobów ludzkich, by organizacja mogła w pełni korzystać z potencjału swoich pracowników. Ludzie są najważniejszym zasobem każdej organizacji, a ponieważ ten obszar jest zmienny, wpływa to nie tylko na stabilność, ale również koszty zarządzania nim oraz jego rozwoju. By optymalizować procesy zachodzące w tym obszarze, organizacje poświęcają coraz więcej uwagi i czasu szukając rozwiązań, które wesprą je w tym zakresie. Gamelearning jest odpowiedzią na tę potrzebę, odpowiedzią by w innowacyjny sposób zarządzać zasobami ludzkimi.

Źródło: http://www.gamelearning.pl/index.php/idea

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +