Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2013-11-15 | Staż krokiem do pracy

Trener/Trenerka z zakresu grafiki komputerowej - Ostrowiec Świętokrzyski

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje trenera/trenerki do przeprowadzenia szkolenia z grafiki komputerowej (grafika wektorowa, rastrowa, obsługa programu GIMP, Inkscape, pakiet CorelDRAW). Szkolenie odbędzie się w lutym-marcu 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim (160 godzin dydaktycznych, dni robocze). Po więcej szczegółów odsyłamy do ogłoszenia: Trener/Trenerka z zakresu grafiki komputerowej w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”.

 

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-11-15 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news of the week: Ukraine in the Centre of Lublin/ Ucrania en el centro de Lublin/L’Ukraine

 Ukraine in the Centre of Lublin

Lublin for a long time, because of its location, has links with Eastern Europe and Ukraine. In many projects is seen as a place of cultural transfer from Eastern Europe to the West and vice versa, as well as the point of contact of contemporary culture with the culture of the old and traditional.

Festival "Ukraine in the center of Lublin" has had a longer five hits. All editions have proved to be very successful not only because of the artistic level, increasing the number of institutions in which the events took place, but also on the degree of involvement of the public.

This project will be carried out in selected clubs and cultural institutions located in the city center and has been organized by Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza (The Foundation for Spiritual Culture of the Borderland). The essence of the project is to take the action as many different places, and thus to reach a diverse audience.

This time the festival is taking place from the 15th until the 17th November and it’s a review of contemporary Ukrainian culture in various forms. During concerts diverse styles and interpretations  and interesting new projects of bands well-known in Ukraine will be presented. The Festival traditionally features theatre performances and film screenings, exhibitions, artistic workshops as well as a contest for students of Lublin testing their knowledge of Ukraine, the Friendship Cup football tournament, a sightseeing tour of places in Lublin connected with Ukraine. The aim of the festival is to present interesting and innovative trends in modern Ukrainian culture to residents of Lublin and to promote intercultural dialogue between Poland and Ukraine.

Admission to all festival events is free.

Details at: www.ukrainawcentrumlublina.com

Ucrania en el centro de Lublin

Lublin durante mucho tiempo, debido a su ubicación, tiene vínculos con la Europa del Este y Ucrania. En muchos proyectos se ve como un lugar de transferencia cultural de Europa del Este al Oeste y viceversa, así como el punto de contacto de la cultura contemporánea con la cultura de lo antiguo y tradicional.

El festival "Ucrania en el centro de Lublin " ha tenido ya cinco ediciones. Todas han demostrado ser un gran éxito, no sólo por el nivel artístico, aumentando el número de instituciones en las que se produjeron los hechos, sino también en el grado de participación del público.

Este proyecto se llevará a cabo en los clubes seleccionados e instituciones culturales situadas en el centro de la ciudad y ha sido organizado por Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza (La Fundación para la Cultura Espiritual de la Frontera). La esencia del proyecto es tomar la acción como muchos lugares diferentes, y así llegar a un público diverso.

Esta vez el festival se lleva a cabo desde el 15 hasta el 17 de Noviembre y es una revisión de la cultura ucraniana contemporánea en diversas formas. Durante los conciertos se presentan diferentes estilos e interpretaciones y nuevos e interesantes proyectos de bandas muy conocidas en Ucrania. El Festival cuenta tradicionalmente con actuaciones de teatro y proyecciones de películas, exposiciones, talleres artísticos, así como un concurso para estudiantes de escuelas de Lublin poniendo a prueba su conocimiento de Ucrania, el Torneo de fútbol de la Amistad, un recorrido turístico por los lugares de Lublin relacionados con Ucrania. El objetivo del festival es presentar las tendencias interesantes e innovadoras en la cultura moderna de Ucrania a los residentes de Lublin y promover el diálogo intercultural entre Polonia y Ucrania.

La entrada a todos los eventos del festival es gratuita .

Más detalles en: www.ukrainawcentrumlublina.com

L’Ukraine dans le centre de Lublin

Lublin, pendant une longue période, en raison de son emplacement, a des liens avec l'Europe de l'Est et en Ukraine. Dans de nombreux projets est considéré comme un lieu de transfert culturel de l'Europe de l'Est à l'Ouest et vice versa, ainsi que le point de contact de la culture contemporaine avec la culture de l'ancien et traditionnel.

Le festival "L'Ukraine dans le centre de Lublin" a eu cinq éditions. Tous se sont révélés être un grand succès, non seulement pour le plan artistique, l'augmentation du nombre d'établissements dans lesquels les événements se sont produits, mais aussi dans le degré de participation du public.

Ce projet sera mis en œuvre dans les clubs sélectionnés et les institutions culturelles situées dans le centre-ville et a été organisé par Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza (La Fondation pour la Culture Spirituelle de la Frontière). L'essence de ce projet est d'agir comme de nombreux endroits différents, et d'atteindre un public varié.

Cette fois, le festival se déroule du 15 au 17 Novembre et est une critique de la culture ukrainienne contemporaine sous différentes formes. Pendant les concerts, il y a des styles différents et des interprétations ainsi que des projets nouveaux et intéressants de groupes bien connus en Ukraine. Le festival a une tradition de spectacles de théâtre et des projections de films, expositions, ateliers d'art et un concours pour les élèves du secondaire de Lublin afin de tester leur connaissance de l'Ukraine, le tournoi de football de l'amitié, une visite touristique des lieux de Lublin liés à l'Ukraine. Le but du festival est de présenter des tendances intéressantes et innovantes dans la culture moderne de l’Ukraine aux résidents de Lublin et de promouvoir le dialogue interculturel entre la Pologne et l'Ukraine.

L'entrée à tous les événements du festival est gratuite.

Plus de détails sur: www.ukrainawcentrumlublina.com
 


lubelskie
2013-11-15 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień polecamy kilka wybranych wydarzeń kulturalnych na nadchodzący weekend.

Zapraszamy do zapoznania się z Przeglądem wydarzeń kulturalnych na weekend 16-18.11.2013


podkarpackie
2013-11-15 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku w dniu 19.11.2013 r.

W dniu 19.11.2013 (wtorek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 08:00 - 12:00.
Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-11-15 | PWP Rynek pracy dla mam

"PWP Rynek pracy dla mam" na Targach Edukacyjnych

Szanowni  Państwo,

Dnia 7.11.2013 r. podczas pierwszej edycji Targów Edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego”, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” przedstawiła w formie krótkiej prezentacji usługi oferowane w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”. Pomimo deszczowej aury Targi odwiedziło kilkaset osób, a nasz projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony Wystawców i Odwiedzających. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat projektu. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-11-15 | Local Actions. Global View / Step Forward

Kolejne spotkanie Equality Academy już 25 listopada

We would like to invite you to take part in second meeting of Equality Academy that we are preparing to raise awareness and knowledge about women equality.

Subject of this encounter will be violence against women as 25th November is the “International Day for Elimination of Violence Against Women”.

This project is in the scope of the European Voluntary Service, from the Youth in Action program.

The meeting will take place Monday 25th of October, at Kawiarnio-Księgarnia "Spółdzielnia", located on 11 Peowiaków Street, Lublin, at 17:30.

Working language will be English but we are assuring translation for persons who doesn’t know English.

You can find more information in the files attached to this mail and on our fan page

Event is part of cycle organised in Spółdzielnia “I don’t beat therefore I am” More information: here

If you have any additional questions don’t hesitate to contact us: 
via e-mail: 

David Lorenzo d.lorenzo@ffi.org.pl (English)
Maria Marin m.marin@ffi.org.pl (English)

or phone 81 532 10 30

_________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugim spotkaniu Equality Academy, które przygotowujemy żeby zwiększyć świadomość i wiedzę nt. równości szans kobiet i mężczyzn.
Tematem tego spotkania będzie przemoc wobec kobiet ponieważ 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.
Działanie jest realizowane w ramach Wolontariatu Europejskiego, Program Młodzież w Działaniu.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 listopada w Lublinie, w Kawiarnio-Księgarni "Spółdzielnia", przy ul. Peowiaków 11, o godz. 17:30.

Językiem roboczym spotkania będzie angielski, natomiast dla osób, które nie znają angielskiego zapewniamy tłumaczenie.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku do niniejszej wiadomości oraz na facebooku

Wydarzenie jest częścią cyklu „Nie biję, więc jestem!”
Więcej informacji:
tutaj

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu:

David Lorenzo d.lorenzo@ffi.org.pl (English)
Maria Marin m.marin@ffi.org.pl (English) 

or phone 81 532 10 30


świętokrzyskie
2013-11-14 | Staż krokiem do pracy

W dniu 15.11.2013 r. Biuro projektu „Staż krokiem do pracy” w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.11.2013 r. biuro projektu „Staż krokiem do pracy” w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie zamknięte. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 81 532 10 30/32 lub  e-mailowy: a.krasinska@ffi.org.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-11-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Sektor publiczny a zatrudnienie kobiet

48% zatrudnionych w sektorze publicznym w krajach grupy G20 stanowią kobiety, jednak tylko co piąta osoba na stanowisku kierowniczym jest płci żeńskiej – wynika z raportu firmy doradczej EY. Tylko w czterech krajach G20 kobiety zajmują 1/3 lub więcej stanowisk menadżerskich w sektorze publicznym. W Polsce 53% osób na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym to panie.

Firma doradcza EY zwraca uwagę na problem niewielkiego zróżnicowania kadr menadżerskich w instytucjach sektora publicznego w krajach G20 w raporcie „Worldwide Index of Women as Public Sector Leaders.” Spośród krajów G20, najwięcej kobiet zajmujących stanowiska kierownicze w sektorze publicznym jest w Kanadzie (45% managerów to kobiety). Dalej uplasowały się Australia (37%), Wielka Brytania (35%) i RPA (34%). Gdyby Polska jako odrębny kraj była zaliczana do G20 byłaby w tej klasyfikacji na 1. miejscu. Z oficjalnych danych GUS wynika, że kobiet pełniących role wyższych urzędników państwowych i kierowników w instytucjach publicznych jest 115 tys. czyli 53%.

Porównując udział kobiet w życiu politycznym na najwyższych szczeblach władzy, Polska nie odstaje od średniej krajów G20. 22% reprezentacji polskiego parlamentu (Sejm i Senat) jest płci żeńskiej (mniej niż w RPA, Niemczech czy Kanadzie, ale więcej niż np. we Francji, USA, czy Włoszech). Warto jednak zwrócić uwagę na obecność kobiet w sektorze rządowym w ogóle oraz w kierownictwie średniego szczebla tego sektora. Aż 62% zatrudnionych we wszystkich polskich ministerstwach i w Kancelarii Premiera to kobiety. Z badań SGH przeprowadzonych w roku 2012 wynika, że nie ma w Polsce ministerstwa, w którym pracowałoby więcej mężczyzn niż kobiet. W kadrze kierowniczej ministerstw również przewagę mają kobiety – jest ich 52%.

Źródło: http://www.egospodarka.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-11-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konferencja „Zdecyduj się na innowację!”

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizują konferencję podsumowującą kolejny rok realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja połączona z targami wystawienniczymi pod hasłem Zdecyduj się na Innowację! odbędzie się 14 listopada 2013 r. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie (al. Niepodległości 213, wejście A).

Głównym celem wydarzenia będzie zaprezentowanie wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nowych sposobów rozwiązywania aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki społecznej. Program konferencji obejmuje cztery bloki tematyczne poświęcone prezentacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w obszarach: zatrudnienie i integracja społeczna, edukacja i szkolnictwo wyższe, adaptacyjność oraz dobre rządzenie.

Zaproszeni realizatorzy projektów omówią specyfikę wypracowanych przykładowych nowatorskich rozwiązań oraz przedstawią korzyści, jakie można uzyskać z ich zastosowania w praktyce. Uczestnicy wydarzenia będą mieli także okazję zapoznać się szczegółowo z kilkudziesięcioma rozwiązaniami prezentowanymi na stoiskach wystawienniczych oraz porozmawiać z ich twórcami.

Konferencję uświetni gala wręczenia statuetek i dyplomów zwycięzcom zorganizowanego przez KIW w czerwcu tego roku konkursu pn. „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL”.

Plan konferencji

Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegomazowieckie
2013-11-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Czy praca pozwala nam na elastyczność?

Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl niemal 1/3 badanych (29%) uważa, że wzięcie 1-2 godzin wolnego w trakcie pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi jest bardzo trudne. Przeciwnego zdania było 23% respondentów, którzy stwierdzili, że zaaranżowanie takiej przerwy w pracy w ogóle nie jest trudne. Pozostali ankietowani prezentowali raczej pośrednie opinie. Co piąta przebadana osoba stwierdziła, że wzięcie kilku godzin wolnego podczas dnia pracy bywa trudne, zaś 24% ankietowanych uznało, że nie jest to zbytnio trudne. 5% badanych nie miało wyraźnej opinii odnośnie tego zagadnienia.

Jak trudne jest dla Pana(i) wzięcie 1-2 godzin wolnego w trakcie pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi?

 Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie sondy przeprowadzonej przez rynekpracy.pl (N=734)

Źródło: http://www.rynekpracy.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +