Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-11-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Sektor publiczny a zatrudnienie kobiet

48% zatrudnionych w sektorze publicznym w krajach grupy G20 stanowią kobiety, jednak tylko co piąta osoba na stanowisku kierowniczym jest płci żeńskiej – wynika z raportu firmy doradczej EY. Tylko w czterech krajach G20 kobiety zajmują 1/3 lub więcej stanowisk menadżerskich w sektorze publicznym. W Polsce 53% osób na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym to panie.

Firma doradcza EY zwraca uwagę na problem niewielkiego zróżnicowania kadr menadżerskich w instytucjach sektora publicznego w krajach G20 w raporcie „Worldwide Index of Women as Public Sector Leaders.” Spośród krajów G20, najwięcej kobiet zajmujących stanowiska kierownicze w sektorze publicznym jest w Kanadzie (45% managerów to kobiety). Dalej uplasowały się Australia (37%), Wielka Brytania (35%) i RPA (34%). Gdyby Polska jako odrębny kraj była zaliczana do G20 byłaby w tej klasyfikacji na 1. miejscu. Z oficjalnych danych GUS wynika, że kobiet pełniących role wyższych urzędników państwowych i kierowników w instytucjach publicznych jest 115 tys. czyli 53%.

Porównując udział kobiet w życiu politycznym na najwyższych szczeblach władzy, Polska nie odstaje od średniej krajów G20. 22% reprezentacji polskiego parlamentu (Sejm i Senat) jest płci żeńskiej (mniej niż w RPA, Niemczech czy Kanadzie, ale więcej niż np. we Francji, USA, czy Włoszech). Warto jednak zwrócić uwagę na obecność kobiet w sektorze rządowym w ogóle oraz w kierownictwie średniego szczebla tego sektora. Aż 62% zatrudnionych we wszystkich polskich ministerstwach i w Kancelarii Premiera to kobiety. Z badań SGH przeprowadzonych w roku 2012 wynika, że nie ma w Polsce ministerstwa, w którym pracowałoby więcej mężczyzn niż kobiet. W kadrze kierowniczej ministerstw również przewagę mają kobiety – jest ich 52%.

Źródło: http://www.egospodarka.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-11-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konferencja „Zdecyduj się na innowację!”

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizują konferencję podsumowującą kolejny rok realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja połączona z targami wystawienniczymi pod hasłem Zdecyduj się na Innowację! odbędzie się 14 listopada 2013 r. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie (al. Niepodległości 213, wejście A).

Głównym celem wydarzenia będzie zaprezentowanie wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nowych sposobów rozwiązywania aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki społecznej. Program konferencji obejmuje cztery bloki tematyczne poświęcone prezentacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w obszarach: zatrudnienie i integracja społeczna, edukacja i szkolnictwo wyższe, adaptacyjność oraz dobre rządzenie.

Zaproszeni realizatorzy projektów omówią specyfikę wypracowanych przykładowych nowatorskich rozwiązań oraz przedstawią korzyści, jakie można uzyskać z ich zastosowania w praktyce. Uczestnicy wydarzenia będą mieli także okazję zapoznać się szczegółowo z kilkudziesięcioma rozwiązaniami prezentowanymi na stoiskach wystawienniczych oraz porozmawiać z ich twórcami.

Konferencję uświetni gala wręczenia statuetek i dyplomów zwycięzcom zorganizowanego przez KIW w czerwcu tego roku konkursu pn. „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL”.

Plan konferencji

Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegomazowieckie
2013-11-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Czy praca pozwala nam na elastyczność?

Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl niemal 1/3 badanych (29%) uważa, że wzięcie 1-2 godzin wolnego w trakcie pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi jest bardzo trudne. Przeciwnego zdania było 23% respondentów, którzy stwierdzili, że zaaranżowanie takiej przerwy w pracy w ogóle nie jest trudne. Pozostali ankietowani prezentowali raczej pośrednie opinie. Co piąta przebadana osoba stwierdziła, że wzięcie kilku godzin wolnego podczas dnia pracy bywa trudne, zaś 24% ankietowanych uznało, że nie jest to zbytnio trudne. 5% badanych nie miało wyraźnej opinii odnośnie tego zagadnienia.

Jak trudne jest dla Pana(i) wzięcie 1-2 godzin wolnego w trakcie pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi?

 Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie sondy przeprowadzonej przez rynekpracy.pl (N=734)

Źródło: http://www.rynekpracy.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-11-12 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news: Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy 2013/Jewish Motif Film Festival 2013/Festival de Cine Motivos Judíos

Jewish Motif Film Festival 2013

The human rights ngo  Homo Faber together with the Association "Żydowskie Motywy" (Jewish Motifs), will organize during November the Film Festival “Jewish Motif” which will take place in “Kawiarna Kawka”, held by Homo Faber and located on Okopowa street number 9.

The admission is free of charge.
The festival selected several documentaries films dedicated to the Jewish culture, regarding the cultural identity along history and the traditions of the Jewish people.
Among the selected films (some of them awarded with “Warsaw Phoenix” prize) there are diverse countries of origin like United kingdom, Ukraine, USA, France, Austria, Germany Poland, Czech Republic and Israel.

Homo Faber is a public benefit organization established and based in Lublin in 2004, which main goal is to protect the rights of minorities and excluded groups and to confront all kinds of discrimination.

More information about the schedule:
www.hf.org.pl
 

Festival de Cine Motivos Judíos

La Ong de derechos humanos Homo Faber junto con la asociación "Żydowskie Motywy"(Motivos judíos), van a organizar otro año más durante el mes de Noviembre el Festival de Cine “Motivos Judíos”. El festival tendrá lugar en “Kawiarna Kawka”, lugar donde Homo Faber tiene su sede y situado en la calle Okopowa número 9. La entrada a las proyecciones es totalmente gratuita.
El festival ha seleccionado diferentes películas documentales sobre la cultura Judía, en relación con la identidad cultural a lo largo de la historia y las tradiciones de la gente Judía.
Entre los filmes seleccionados (alguno galardonado con los premios “Varsovia Phoenix’) hay diferentes países de origen tales como Reino Unido, Ucrania, EEUU, Francia, Austria, Alemania, Polonia, República Checa e Israel.

Homo Faber es una organización por el bien público, creada y localizada en Lublin en el año 2004, cuyos objetivos son proteger los derechos de las minorías y grupos de personas excluidas y luchar contra todo tipo de discriminación.

Más información sobre el programa:
www.hf.org.pl
 


mazowieckie
2013-11-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

HR u podstaw firmy

Badania przeprowadzone przez agencję Michael Page wskazują na wiele trendów, które mogą napawać działy personalne optymizmem. Przede wszystkim wynika z nich, że HR zaczął być traktowany z należnym mu szacunkiem, a nie jako obszar, na którym firma może zaoszczędzić. Inwestowanie w działy HR i dbałość o to, by dysponowały jak najlepszym technologicznym wsparciem, ma w prostej linii przyczynić się do wzrostu wydajności przedsiębiorstwa, bardziej efektywnego zarządzania kadrami i finansami, a w efekcie - do większych oszczędności.

Z „Globalnego barometru HR 2013” wynika, że aż 95 proc. szefów działów HR korzysta z systemów informatycznych wspomagających zarządzanie personelem. W Polsce wskaźnik ten jest nawet większy - wynosi 98 proc. To oznacza, że niemal wszyscy menedżerowie uznają wykorzystywanie tych rozwiązań za niezbędne. Polska wypada bardzo dobrze także w innych kategoriach. Aż 96 proc. szefów działów HR korzysta z systemów wspierających zarządzanie personelem (na świecie czyni to 79 proc.), a w 70 proc. przedsiębiorstw stosuje się oprogramowania do rekrutacji pracowników i oceny ich wyników (60 proc. na świecie).

Do najważniejszych profitów, jakie daje informatyzacja HR, zaliczają się redukcja kosztów, optymalizacja procesów i efektywniejsze motywowanie pracowników. Nie daje ich jednak każde wdrożenie nowoczesnych narzędzi. Rozwiązania informatyczne trzeba implementować z wyczuciem i rozwagą, przy odpowiedniej analizie struktur i potrzeb przedsiębiorstwa czy właściwym określeniu celów firmy.

Źródło: http://kariera.forbes.pl/

 

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-11-08 | PWP Rynek pracy dla mam

Rekrutacja na szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” trwa!

Drogie mamy,

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych na wsparcie obejmujące szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Rekrutację na to szkolenie prowadzimy w listopadzie i grudniu. Wszystkie zainteresowane mamy zapraszamy do jak najszybszego dostarczania kompletnych dokumentów zgłoszeniowych, które znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-11-08 | Local Actions. Global View / Step Forward

Interclutural news of the week: National November Concert

National November Concert

The Mayor of Lublin, Mr. Krzysztof Żuk, invites all residents of Lublin to a National November Concert that will be held November 9, at 7 pm, at the Collegium Maius of the Medical University in Lublin (Jaczewskiego 4). The concert programme includes works by Witold Lutosławki, Fryderyk Chopin, Krzysztof Penderecki and Karol Szymanowski.
The works will be performed by two outstanding artists: Marcin Zdunik, a winner of numerous national and international competitions, awarded the First Prize at the 6th International Cello Concert in Warsaw, the Grand Prix for the best performance of Lutosławski’s “Cello Concert,” two special prizes for the best performance of Lutosławski’s “Sacher Variation” and Paweł Szymański’s “Gigue for Solo Cello” as well as 7 other prizes, and pianist Jose Gallardo, who is an excellent chamber musician. The concert will be preceded by a short presentation given by Teresa Księska-Falger. Admission to the concert is free of charge.

 

Concert programme:
W. Lutosławski - Grave. Metamorphoses for Cello and Piano
F. Chopin – Piano Sonata in G minor, Op. 65
***
K. Penderecki - Divertimento for Solo Cello
K. Szymanowski - "Roxana’s Song" (from the opera "King Roger")
F. Chopin – Introduction and Polonaise Brillante in C major, Op. 3

Concierto Nacional Noviembre

El alcalde de Lublin, el Sr. Krzysztof Zuk, invita a todos los residentes de Lublin al Concierto Nacional que se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre , a las 19h, en el Collegium Maius de la Universidad de Medicina de Lublin (Jaczewskiego 4). El programa del concierto incluye obras de Witold Lutosławki, Frederic Chopin, Krzysztof Penderecki y Karol Szymanowski.

Las obras serán interpretadas por dos destacados artistas: Martin Zdunik, ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales, galardonado con el Primer Premio en el Sexto Concierto Internacional de Violonchelo en Varsovia, el Gran Premio a la mejor interpretación del "Concierto para violonchelo" de Lutoslawski, dos premios especiales para el mejor desempeño de "Sacher Variation" de Lutoslawski y "Gigue for Solo Cello" de Pawel Szymanski, así como otros siete premios, y el pianista José Gallardo, que es un excelente músico de cámara. El concierto estará precedido por una breve presentación realizada por Teresa Księska-Falger. La entrada al concierto es gratuita.
Programa de concierto :

W. Lutoslawski - Grave. Metamorfosis para violoncelo y piano
F. Chopin – Sonata de piano en sol menor , op. 65

***
K. Penderecki - Divertimento para violoncelo
K. Szymanowski - "Canción de Roxana " (de la ópera " El rey Roger ")
F. Chopin - Introducción y Polonesa Brillante en do mayor, op. 3

Concert National de Novembre

Le maire de Lublin, M. Krzysztof Zuk, invite tous les résidents de Lublin au Concert National qui aura lieu le 9 Novembre à 19h, dans le Collegium Maius de l'Université Médicale de Lublin (Jaczewskiego 4). Le programme du concert comprend des œuvres de Witold Lutosławki, Frédéric Chopin, Krzysztof Penderecki et Karol Szymanowski.

Les travaux seront réalisés par deux artistes exceptionnels: Martin Zdunik, lauréat de nombreux concours nationaux et internationaux, remportant le premier prix lors du Sixième Concert Internationale pour violoncelle à Varsovie, le Grand Prix de la meilleure interprétation du « Concert pour violoncelle » par Lutoslawski deux prix spéciaux pour la meilleure performance de " Sacher Variation" par Lutoslawski et « Gigue pour violoncelle seul » par Pawel Szymanski, ainsi que sept autres récompenses, et le pianiste José Gallardo, qui est un excellent musicien de chambre. Le concert sera précédé d'une brève présentation par Teresa Księska-Falger. L’entrée au concert est gratuite.

Programme du concert:

W. Lutoslawski - Grave. Métamorphoses pour violoncelle et piano
F. Chopin - Sonate pour piano en sol mineur, op. 65

***
K. Penderecki - Divertimento pour violoncelle
K. Szymanowski – « Chanson de Roxana » (de l'opéra « Le Roi Roger »)
F. Chopin - Introduction et Polonaise Brillante en do majeur, op. 3

 


lubelskie
2013-11-08 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

 Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania z przeglądem wydarzeń kulturalnych w Lublinie.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w Lublinie weekend 8-10 listopada 2013


mazowieckie
2013-11-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zawody przyszłości to nowe technologie i usługi

Zawody związane z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, ale również opieka nad osobami starszymi czy kosmetologia - to stanowiska przyszłości najbliższej dekady. Tak wynika z badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców przez Pracodawców RP oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego.

W przyszłości pracę znajdą również osoby wyspecjalizowane w rolnictwie, naukach prawnych oraz tradycyjnych zawodach, takich jak fryzjer czy kierowca. Z badań wynika również, że doświadczenie zawodowe nie jest konieczne do podjęcia pracy.

U absolwentów przedstawiciele biznesu najbardziej cenią samodzielność, umiejętność samokształcenia, a także innowacyjność, uczciwość oraz kreatywność i odpowiednią prezencję. Za bariery hamujące odpowiednie przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej przedsiębiorcy uważają nieadekwatne do ich potrzeb programy nauczania, złe wyposażenie uczelni oraz źle przygotowaną kadrę.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-11-07 | Aktywne obywatelstwo

To już 10380 porad w BPPiO

Jak co miesiąc prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”. W miesiącu październiku 2013 r. w BPPiO
w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 412 porad prawnych i obywatelskich 275 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 10380 porad 6803 osobom.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +