Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-11-04 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Turystyka z językiem angielskim"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w środę 30 października br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Turystyka z językiem angielskim"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

świętokrzyskie
2013-11-02 | Staż krokiem do pracy

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie "Staż krokiem do pracy"

Z przyjemnością informujemy, iż są już dostępne dokumenty zgłoszeniowe do projektu „Staż krokiem do pracy”. Zajęcia w ramach dwóch pierwszych grup rozpoczną się w styczniu 2014 r., a udział jednej osoby w projekcie będzie trwał ok. 8 miesięcy. Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmuje: grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenie, indywidualne pośrednictwo pracy oraz 5-miesięczne staże/praktyki zawodowe.
Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce Rekrutacja oraz w Biurze projektu: ul. Sandomierska 26 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, II piętro, pokój nr 8. Po więcej szczegółów odsyłamy do strony internetowej projektu. Zapraszamy do składania dokumentów.

 

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


international
2013-10-31 | Local Actions. Global View / Step Forward

International news of the week: Exhibition Velázquez and the Family of Philip IV

Velázquez and the family of Philip IV 
A sample that covers the most important courtiers pictures.
The most important portraits of Velázquez’s latest years join those painted by his disciples in order to show us the importance and evolution of portraiture in the Spanish court under the Sevillian painter's artistic reign.
More than thirty works make up this exhibition that takes a tour through the court portraits of Velázquez (Seville, 1599-Madrid, 1660) from 1648, the year of his second trip to Rome, until his death.
From this period are some of his most important paintings as 'Las Meninas'. They are works in which is seen as the Sevillian progressively abandons the realistic stroke of his painting to start painting with 'bold touches that seem rambling from nearby, but very exact and accurate from the proper distance', as indicated from the gallery.
It is precisely this innovative line that many years later will decisively mark nineteenth century’s painters who, like Edouard Manet, studied his work closely.
In addition to the work of Velázquez, the exhibition includes other portraits that were painted in the Spanish court at that time, and other works of his disciples who continued their work after his death. Artists like Mazo or Carreño, who made their own contributions to the genre of portraiture in their depictions of Margaret of Austria, Mariana of Austria or Charles II.

Exhibition is open from 8th October till 9th February 2014 in Museo del Prado in Madrid. 

More information about exhibition you will find: www.museodelprado.es/en/

Velázquez y la familia de Felipe IV
Una muestra que recorre los cuadros cortesanos más importantes.
Los retratos más importantes de los últimos años de Velázquez se suman a los que hacían sus discípulos para mostrarnos la importancia y la evolución del retrato en la corte española bajo el reinado artístico del pintor sevillano.
Más de treinta obras configuran esta muestra que hace un recorrido por los retratos cortesanos de Velázquez (Sevilla, 1599-Madrid, 1660) desde 1648, año de sus segundo viaje a Roma, hasta su muerte.
De esta época son algunos de sus cuadros más importantes como 'Las Meninas'. Son obras en los que se aprecia como el sevillano progresivamente abandona el trazo realista de su pintura para empezar a pintar con 'toques audaces que parecen incoherentes desde cerca, aunque muy justos y exactos a su debida distancia', como señalan desde la pinacoteca.
Es precisamente ese trazo tan innovador el que muchos años después marcará decisivamente a pintores del siglo XIX quienes, como Édouard Manet, estudiaron su obra muy de cerca.
Además de la obra de Velázquez, la exposición cuenta con otros retratos que se hicieron en la corte española en aquel tiempo, además de otras obras de sus discípulos que continuaron con su labor tras su muerte. Artistas como Mazo o Carreño, que hicieron sus propias aportaciones al género del retrato en sus representaciones de Margarita de Austria, Mariana de Austria o Carlos II.

www.museodelprado.es

Velázquez et la famille de Philippe IV
Un échantillon qui couvre les tableaux courtisans les plus importants.
Les portraits les plus importants des dernières années de Velázquez, se joignent à ceux qui faisaient ses disciples dans le but de montrer l'importance et l'évolution du portrait à la cour d'Espagne sous le règne artistique du peintre sévillan.
Plus d'une trentaine d'œuvres composent cette exposition qui fait un parcours à travers les portraits de cour de Velázquez (Séville, 1599-Madrid, 1660) à partir de 1648, l'année de son second voyage à Rome, jusqu'à sa mort.
A cette période appartiennent quelques-unes de ses toiles les plus importantes telles que «Las Meninas». Ce sont des œuvres dans lesquelles on peut distinguer comment le sévillan abandonne progressivement la course de sa peinture réaliste pour commencer à peindre avec des «coups audaces qui semblent incohérents de très près, mais très justes et exactes en raison d’une distance appropriée», tel qu’il est indiqué dans la galerie.
C'est justement ce trait si novateur qui va résolument marquer de nombreuses années plus tard des peintres du XIXèmè siècle qui, comme Edouard Manet, ont étudié de près son travail.
En plus du travail de Velázquez, l'exposition comprend d'autres portraits qui ont été faits dans la cour d'Espagne à cette époque-là, et d'autres œuvres de ses disciples qui ont poursuivi son travail après sa mort. Des artistes tels que Mazo ou Carreño, qui ont fait leurs propres contributions au genre du portrait dans leurs représentations de Marguerite d'Autriche, Marianne d'Autriche ou Charles II.

Plus d'information: www.museodelprado.es/en/

 


mazowieckie
2013-10-31 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek pojęć: networking

Networking to nawiązywanie kontaktów i utrzymanie pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. Networking to pielęgnacja znajomości aby móc w razie potrzeby zwrócić się z pomocą do konkretnej osoby, która może i chce pomóc. Jest obecnie popularną metodą szukania pracy oraz poszukiwania pracowników. Zaletą jest znacznie lepsza widoczność naszej osoby na rynku pracy oraz mocno rozbudowana sieć znajomości z zaufanymi kontaktami biznesowymi.

Źródło: http://mfiles.pl/pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-31 | PWP Rynek pracy dla mam

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu "PWP Rynek pracy dla mam" są już dostępne

Informujemy, że na stronie projektu „PWP Rynek pracy dla mam” dostępne są już dokumenty zgłoszeniowe na wsparcie obejmujące szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Rekrutacja rusza w poniedziałek 4 listopada 2013 r. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.

Projekt „PWP Rynek pracy dla mam” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-30 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Systemy wynagrodzeń w firmach

Każde stanowisko zajmowane przez nas w firmie i świadczona na nim praca ma swoją określoną wartość. Wartość stanowiska określa się poprzez ocenę tego, w jakim stopniu ma ono wpływ na wyniki firmy. Proces taki nazywa się wyceną stanowisk, a jego ostatecznym rezultatem jest precyzyjna i wyrażona w punktach wycena oraz idące za nią tzw. poziomy zaszeregowania, które grupują stanowiska o zbliżonej wadze. Na każdym poziomie obowiązują limity określające zarówno najniższe, jak i najwyższe możliwe wynagrodzenie. Nazywa się je widełkami. To właśnie one sprawiają, że nasz pracodawca pozostaje często nieczuły na nasze prośby i sugestie zmiany wynagrodzenia. Ich książkowa rozpiętość to około 20%, choć często można spotkać się z bardziej wąskimi przedziałami. Ze względu na to, że polityka wynagrodzeń nie zawsze równa się praktyce, naturalnym zjawiskiem jest, że w każdej firmie znajduje się kilka procent pracowników, których wynagrodzenia wykraczają poza widełki lub są niezgodne z polityką firmy.

Ze względu na systemowe podejście korporacji do kwestii wynagrodzeń mamy niewielkie możliwości negocjacji. Im większa firma, tym sztywniejsze zasady. Niewielkie znaczenie ma tutaj skala wysiłku, jaki wkładamy w porównaniu do ograniczeń, które nakłada na nas określona z góry wartość stanowiska. Na wartość stanowiska ma również wpływ wielkość firmy, w jakiej pracujemy. Często w bardzo dużych organizacjach wartość stanowisk niższych i średnich jest relatywnie niższa niż w firmach o średniej wielkości. Jednocześnie często polityka dużych i znanych firm, produkujących popularne produkty jest taka, aby płacić na poziomie mediany rynkowej, czyli na poziomie, poniżej i powyżej którego płaci 50% wszystkich pozostałych firm. W tych firmach jedynie wyższe stanowiska mogą liczyć na wynagrodzenie zbliżone do 9 decyla, czyli wartości, powyżej której płaci jedynie 10% wszystkich firm.

Rynek wynagrodzeń, po blisko 25 latach funkcjonowania w warunkach wolnej gospodarki, wydaje się w tej chwili rynkiem dojrzałym, w przypadku którego poziom wzrostu nie przekracza granic 5-6% i jest stały. Dla osób pozostających na swoich stanowiskach oznacza to niewielkie szanse na znaczącą zmianę poziomu wynagrodzeń. Dla pracowników chcących zarabiać więcej najlepszą strategią wydaje się próba awansu lub zmiany stanowiska, w przeciwieństwie do próby forsowania coraz wyższych oczekiwań w związku z coraz dłuższym stażem czy ciężką pracą.

Źródło: http://kariera.forbes.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2013-10-30 | Staż krokiem do pracy

Zmiana godzin pracy biura projektu "Staż krokiem do pracy" w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 31.10.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2013 r. biuro projektu „Staż krokiem do pracy” w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie czynne w godzinach od 14.00 do 16.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 502 267 743 lub mailowy: a.krasinska@ffi.org.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-30 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla I edycji szkolenia "Photoshop"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące I edycji szkolenia "Photoshop".

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

international
2013-10-30 | Local Actions. Global View / Step Forward

First meeting of Equality Academy

 Last Monday, 21st October 2013, the first meeting of “Equality Academy”  took place in Kawiarna Kawka, in Lublin. This encounter was an introduction to general concepts of women equality. The attendants could enjoy a presentation with some videos and different games to invite them to discuss about the topic.
Finally 19 people belonging to a huge range of ages, students and different employment status, attended the meeting.

The main objectives we followed were:

  • To awake the awareness of the women about their situation and the systematic barriers to raise the real equality.
  • To make women aware about their role in the patriarchal system and the wrong picture about concepts such as feminism or gender differences they have, one of the biggest problems to reach the equality.
  • To get a group of women interested in the topic of equality/feminism.
  • To find participants from the different universities located in Lublin.

Through our last activity, the spider net, we could realize that the participants had changed their point of view about women equality and their current situation. And probably since then they will be more aware about the stereotypes and different roles perpetuated from generation to generation.
We consider that in general we reached our goals, and the most important thing is that the participants showed us their interest in attending next meetings.
Our conclusion after this first equality meeting was very positive, especially after checking the leve satisfaction of the participants during the last activity, when they shared with us their satisfied opinions about the meeting.

We would like to thank to all particpants and Kawiarnia Kawka for hosting us.

Information about our next meeting will be published on our website very soon.

We invite you to photo gallery to see some pictures from the event.
 


mazowieckie
2013-10-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

GRY KOMPUTEROWE PRZYSZŁOŚCIĄ PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Gryfikacja jest nowym trendem w rekrutacji. Nie jest ona jeszcze szczególnie popularna i znana w Polsce, ale zyskuje popularność w krajach zachodnich. Jest to metoda zatrudniania nowych pracowników oparta na grach wideo. Tego rodzaju sposób rekrutacji nie bazuje na dotychczasowym doświadczeniu kandydata, ale ocenia jego umiejętności, zdolność logicznego dokonywania wyboru oraz kreatywność.

Nowa metoda ułatwia zespołowi rekrutacyjnemu poradzenie sobie z setkami aplikacji, które napływają do pracodawcy. W obecnych czasach, gdy Internet stał się ogólnodostępny, jest praktycznie niemożliwym dogłębne przeanalizowanie wszystkich, nadesłanych zgłoszeń, dlatego właśnie gryfikacja zostaje włączona do procesu rekrutacji. Pomaga to wstępnie wybrać kandydatów posiadających pożądane umiejętności, takie jak zaradność, kreatywność i aktywna postawa.

Ogromną przewagą gryfikacji nad tradycyjną rekrutacją jest trudność udawania czegokolwiek, co często zdarza się przy wypełnianiu testów osobowości, gdzie większość z kandydatów potrafi bez problemu przewidzieć, która odpowiedź będzie dla nich najbardziej korzystna.

Źródło: http://zielonalinia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +