Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-10-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

17.10.2013 r. Senat przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Przygotowane przez rząd przepisy zawierają rozwiązania wspierające przedsiębiorców poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis i spełnia przesłanki określone w regulacjach prawa Unii Europejskiej.

Przyjęte rozwiązania będą chronić miejsca pracy podczas wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawca będzie mógł wprowadzić również obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika.

Z rozwiązań, określonych w ustawie, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (sprzedaż towarów lub usług) łącznie nie mniejszy niż o 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2013-10-28 | Staż krokiem do pracy

Zmiana godzin pracy biura projektu "Staż krokiem do pracy" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2013 r. biuro projektu „Staż krokiem do pracy” w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie czynne w godzinach od 12.00 do 16.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 502 267 743 lub mailowy: a.krasinska@ffi.org.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Raport z rynku pracy. Polacy boją się o zatrudnienie

Minął przedwakacyjny entuzjazm pracowników. Według najnowszego raportu Instytutu Badawczego Randstat, w warunkach wysokiego poczucia ryzyka utraty pracy, jesteśmy najbardziej w Europie otwarci na zmianę pracodawcy.

36% polskich respondentów odczuwa duże lub umiarkowane ryzyko utraty pracy w nadchodzącym półroczu. - Jest to najwyższe wskazanie w ponad 3-letniej historii badania - zaznacza Kajetan Słonina z Randstad.

- Nasze badanie mówi o tym, że w gospodarce jest lepiej, ale pracownicy tego nie odczuwają. Co więcej, obawiają się o utratę pracy bardziej niż dotychczas. Widzą rosnące wymagania pracodawców, a pracownicy deklarują, że chcą je spełniać - tak mówi 9 na 10 respondentów. Ale jedna trzecia z tych respondentów mówi, że boi się iż nie będzie w stanie spełniać tych wymagań - tłumaczy ekspert.
Obawy o stabilność zatrudnienia znajdują przełożenie w otwartości na zmianę pracy. - Nasz kraj ma najaktywniejszą i najbardziej otwartą grupę pracowników na zmianę pracodawcy.

Jednak z badań wynika, że traci na sile wysokie do niedawna przekonanie Polaków o możliwości znalezienia nowej pracy. W grupie osób, które ukończyły 45 rok życia, rzadziej niż co drugi zakłada, że mógłby znaleźć porównywalne do obecnego zajęcie. Mniejszymi optymistkami pod tym względem są kobiety, których oceny były o 10 punktów niższe niż mężczyzn.

Monitor rynku pracy to kwartalne badanie ankietowe przeprowadzane w 32 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Sondaż realizowano od 17 sierpnia do 5 września. Z Polski wzięło w nim udział 405 osób, w całym badaniu blisko 14 tysięcy.

Źródło: http://www.money.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-10-25 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na listopad 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc listopad 2013 r.
Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-10-25 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Lublinie.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w Lublinie 25-27 października 2013 r.


mazowieckie
2013-10-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

GUS - dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw

Wrzesień przyniósł największy od pół roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz kolejny wzrost zatrudnienia w polskiej gospodarce. Dane na ten temat opublikował 16.10.2013 r. GUS.

Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 3770,91 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 3,6%, a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3%. Z kolei przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 3770,43 zł i wzrosło w ujęciu rocznym o 3,6%, a wobec sierpnia wzrosło o 0,4%. Po raz ostatni pensje rosły tak szybko w lutym br.

W przedsiębiorstwach we wrześniu było zatrudnionych 5,495,1 mln osób, czyli zatrudnienie spadło o 0,3% rok do roku. W liczbach bezwzględnych zatrudnienie w ujęciu miesięcznym wzrosło o 1,1 tys. osób. Ostatni procentowy spadek zatrudnienia nad Wisłą odnotowano w kwietniu.

Źródło: http://www.bankier.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-10-24 | Aktywne obywatelstwo

Projekt „Aktywne obywatelstwo” został przedłużony do końca kwietnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że Fundacja „Fundusz Inicjatyw” uzyskała zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na przedłużenie projektu „Aktywne obywatelstwo” o 4 miesiące do dnia 30.04.2014 r.

W związku z powyższym trzy Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu będą działać na aktualnych zasadach do końca kwietnia 2014 r., co oznacza, że mieszkańcy czterech powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg będą mogli korzystać o cztery miesiące dłużej z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich świadczonych pod aktualnymi adresami BPPiO:

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku
ul. Kościuszki 8
37-400 Nisko
I piętro

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
parter, pokój 153, 154

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4 a
39-400 Tarnobrzeg
X piętro, pokój 1004

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


podkarpackie
2013-10-24 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł promujący bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

W dniu dzisiejszym - 24 października 2013 r. w Tygodniku Nadwiślańskim ukazał się artykuł upowszechniający informacje o świadczonych w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo” bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich oraz promujący ideę aktywnego obywatelstwa.
Zapraszamy do lektury artykułu, który jest również dostępny na stronie internetowej projektu „Aktywne obywatelstwo” w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2013-10-24 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 25 października BPPiO w Nisku będzie nieczynne

W dniu 25 października 2013 r. (piątek) Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie nieczynne.

Aktualny harmonogram dyżurów znajduje się w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


świętokrzyskie
2013-10-23 | Staż krokiem do pracy

Już wkrótce przyjmowanie zgłoszeń do I-szej i II-giej grupy w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”

W ramach projektu „Staż krokiem do pracy” wsparciem zostanie objętych 40 osób (w tym minimum 20 kobiet), w wieku do 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni oraz osoby niezarejestrowane), zamieszkałych w powiatach ostrowieckim i opatowskim województwa świętokrzyskiego.

Dla osób, które wezmą udział w projekcie przewidziano: grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia, indywidualne pośrednictwo pracy oraz 5 – miesięczne staże/praktyki zawodowe.

 Przyjmowanie zgłoszeń do grupy I (szkolenie „Grafika komputerowa”) oraz grupy II (szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”) będzie się odbywać w terminie listopad – grudzień 2013 r. Dokumenty zgłoszeniowe wkrótce zostaną zamieszczone w zakładce Rekrutacja.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +