Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-10-30 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Systemy wynagrodzeń w firmach

Każde stanowisko zajmowane przez nas w firmie i świadczona na nim praca ma swoją określoną wartość. Wartość stanowiska określa się poprzez ocenę tego, w jakim stopniu ma ono wpływ na wyniki firmy. Proces taki nazywa się wyceną stanowisk, a jego ostatecznym rezultatem jest precyzyjna i wyrażona w punktach wycena oraz idące za nią tzw. poziomy zaszeregowania, które grupują stanowiska o zbliżonej wadze. Na każdym poziomie obowiązują limity określające zarówno najniższe, jak i najwyższe możliwe wynagrodzenie. Nazywa się je widełkami. To właśnie one sprawiają, że nasz pracodawca pozostaje często nieczuły na nasze prośby i sugestie zmiany wynagrodzenia. Ich książkowa rozpiętość to około 20%, choć często można spotkać się z bardziej wąskimi przedziałami. Ze względu na to, że polityka wynagrodzeń nie zawsze równa się praktyce, naturalnym zjawiskiem jest, że w każdej firmie znajduje się kilka procent pracowników, których wynagrodzenia wykraczają poza widełki lub są niezgodne z polityką firmy.

Ze względu na systemowe podejście korporacji do kwestii wynagrodzeń mamy niewielkie możliwości negocjacji. Im większa firma, tym sztywniejsze zasady. Niewielkie znaczenie ma tutaj skala wysiłku, jaki wkładamy w porównaniu do ograniczeń, które nakłada na nas określona z góry wartość stanowiska. Na wartość stanowiska ma również wpływ wielkość firmy, w jakiej pracujemy. Często w bardzo dużych organizacjach wartość stanowisk niższych i średnich jest relatywnie niższa niż w firmach o średniej wielkości. Jednocześnie często polityka dużych i znanych firm, produkujących popularne produkty jest taka, aby płacić na poziomie mediany rynkowej, czyli na poziomie, poniżej i powyżej którego płaci 50% wszystkich pozostałych firm. W tych firmach jedynie wyższe stanowiska mogą liczyć na wynagrodzenie zbliżone do 9 decyla, czyli wartości, powyżej której płaci jedynie 10% wszystkich firm.

Rynek wynagrodzeń, po blisko 25 latach funkcjonowania w warunkach wolnej gospodarki, wydaje się w tej chwili rynkiem dojrzałym, w przypadku którego poziom wzrostu nie przekracza granic 5-6% i jest stały. Dla osób pozostających na swoich stanowiskach oznacza to niewielkie szanse na znaczącą zmianę poziomu wynagrodzeń. Dla pracowników chcących zarabiać więcej najlepszą strategią wydaje się próba awansu lub zmiany stanowiska, w przeciwieństwie do próby forsowania coraz wyższych oczekiwań w związku z coraz dłuższym stażem czy ciężką pracą.

Źródło: http://kariera.forbes.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2013-10-30 | Staż krokiem do pracy

Zmiana godzin pracy biura projektu "Staż krokiem do pracy" w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 31.10.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2013 r. biuro projektu „Staż krokiem do pracy” w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie czynne w godzinach od 14.00 do 16.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 502 267 743 lub mailowy: a.krasinska@ffi.org.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-30 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla I edycji szkolenia "Photoshop"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące I edycji szkolenia "Photoshop".

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

international
2013-10-30 | Local Actions. Global View / Step Forward

First meeting of Equality Academy

 Last Monday, 21st October 2013, the first meeting of “Equality Academy”  took place in Kawiarna Kawka, in Lublin. This encounter was an introduction to general concepts of women equality. The attendants could enjoy a presentation with some videos and different games to invite them to discuss about the topic.
Finally 19 people belonging to a huge range of ages, students and different employment status, attended the meeting.

The main objectives we followed were:

  • To awake the awareness of the women about their situation and the systematic barriers to raise the real equality.
  • To make women aware about their role in the patriarchal system and the wrong picture about concepts such as feminism or gender differences they have, one of the biggest problems to reach the equality.
  • To get a group of women interested in the topic of equality/feminism.
  • To find participants from the different universities located in Lublin.

Through our last activity, the spider net, we could realize that the participants had changed their point of view about women equality and their current situation. And probably since then they will be more aware about the stereotypes and different roles perpetuated from generation to generation.
We consider that in general we reached our goals, and the most important thing is that the participants showed us their interest in attending next meetings.
Our conclusion after this first equality meeting was very positive, especially after checking the leve satisfaction of the participants during the last activity, when they shared with us their satisfied opinions about the meeting.

We would like to thank to all particpants and Kawiarnia Kawka for hosting us.

Information about our next meeting will be published on our website very soon.

We invite you to photo gallery to see some pictures from the event.
 


mazowieckie
2013-10-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

GRY KOMPUTEROWE PRZYSZŁOŚCIĄ PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Gryfikacja jest nowym trendem w rekrutacji. Nie jest ona jeszcze szczególnie popularna i znana w Polsce, ale zyskuje popularność w krajach zachodnich. Jest to metoda zatrudniania nowych pracowników oparta na grach wideo. Tego rodzaju sposób rekrutacji nie bazuje na dotychczasowym doświadczeniu kandydata, ale ocenia jego umiejętności, zdolność logicznego dokonywania wyboru oraz kreatywność.

Nowa metoda ułatwia zespołowi rekrutacyjnemu poradzenie sobie z setkami aplikacji, które napływają do pracodawcy. W obecnych czasach, gdy Internet stał się ogólnodostępny, jest praktycznie niemożliwym dogłębne przeanalizowanie wszystkich, nadesłanych zgłoszeń, dlatego właśnie gryfikacja zostaje włączona do procesu rekrutacji. Pomaga to wstępnie wybrać kandydatów posiadających pożądane umiejętności, takie jak zaradność, kreatywność i aktywna postawa.

Ogromną przewagą gryfikacji nad tradycyjną rekrutacją jest trudność udawania czegokolwiek, co często zdarza się przy wypełnianiu testów osobowości, gdzie większość z kandydatów potrafi bez problemu przewidzieć, która odpowiedź będzie dla nich najbardziej korzystna.

Źródło: http://zielonalinia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-10-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

17.10.2013 r. Senat przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Przygotowane przez rząd przepisy zawierają rozwiązania wspierające przedsiębiorców poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis i spełnia przesłanki określone w regulacjach prawa Unii Europejskiej.

Przyjęte rozwiązania będą chronić miejsca pracy podczas wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawca będzie mógł wprowadzić również obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika.

Z rozwiązań, określonych w ustawie, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (sprzedaż towarów lub usług) łącznie nie mniejszy niż o 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2013-10-28 | Staż krokiem do pracy

Zmiana godzin pracy biura projektu "Staż krokiem do pracy" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2013 r. biuro projektu „Staż krokiem do pracy” w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie czynne w godzinach od 12.00 do 16.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 502 267 743 lub mailowy: a.krasinska@ffi.org.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Raport z rynku pracy. Polacy boją się o zatrudnienie

Minął przedwakacyjny entuzjazm pracowników. Według najnowszego raportu Instytutu Badawczego Randstat, w warunkach wysokiego poczucia ryzyka utraty pracy, jesteśmy najbardziej w Europie otwarci na zmianę pracodawcy.

36% polskich respondentów odczuwa duże lub umiarkowane ryzyko utraty pracy w nadchodzącym półroczu. - Jest to najwyższe wskazanie w ponad 3-letniej historii badania - zaznacza Kajetan Słonina z Randstad.

- Nasze badanie mówi o tym, że w gospodarce jest lepiej, ale pracownicy tego nie odczuwają. Co więcej, obawiają się o utratę pracy bardziej niż dotychczas. Widzą rosnące wymagania pracodawców, a pracownicy deklarują, że chcą je spełniać - tak mówi 9 na 10 respondentów. Ale jedna trzecia z tych respondentów mówi, że boi się iż nie będzie w stanie spełniać tych wymagań - tłumaczy ekspert.
Obawy o stabilność zatrudnienia znajdują przełożenie w otwartości na zmianę pracy. - Nasz kraj ma najaktywniejszą i najbardziej otwartą grupę pracowników na zmianę pracodawcy.

Jednak z badań wynika, że traci na sile wysokie do niedawna przekonanie Polaków o możliwości znalezienia nowej pracy. W grupie osób, które ukończyły 45 rok życia, rzadziej niż co drugi zakłada, że mógłby znaleźć porównywalne do obecnego zajęcie. Mniejszymi optymistkami pod tym względem są kobiety, których oceny były o 10 punktów niższe niż mężczyzn.

Monitor rynku pracy to kwartalne badanie ankietowe przeprowadzane w 32 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Sondaż realizowano od 17 sierpnia do 5 września. Z Polski wzięło w nim udział 405 osób, w całym badaniu blisko 14 tysięcy.

Źródło: http://www.money.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-10-25 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na listopad 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc listopad 2013 r.
Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-10-25 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Lublinie.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w Lublinie 25-27 października 2013 r.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +