Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-10-24 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 25 października BPPiO w Nisku będzie nieczynne

W dniu 25 października 2013 r. (piątek) Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie nieczynne.

Aktualny harmonogram dyżurów znajduje się w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


świętokrzyskie
2013-10-23 | Staż krokiem do pracy

Już wkrótce przyjmowanie zgłoszeń do I-szej i II-giej grupy w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”

W ramach projektu „Staż krokiem do pracy” wsparciem zostanie objętych 40 osób (w tym minimum 20 kobiet), w wieku do 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni oraz osoby niezarejestrowane), zamieszkałych w powiatach ostrowieckim i opatowskim województwa świętokrzyskiego.

Dla osób, które wezmą udział w projekcie przewidziano: grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia, indywidualne pośrednictwo pracy oraz 5 – miesięczne staże/praktyki zawodowe.

 Przyjmowanie zgłoszeń do grupy I (szkolenie „Grafika komputerowa”) oraz grupy II (szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”) będzie się odbywać w terminie listopad – grudzień 2013 r. Dokumenty zgłoszeniowe wkrótce zostaną zamieszczone w zakładce Rekrutacja.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


mazowieckie
2013-10-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ojcowie i urlop tacierzyński

Polacy powoli przekonują się do urlopów ojcowskich. Z tej możliwości korzysta coraz więcej mężczyzn, chociaż nadal daleko nam do Skandynawii. W 2013 roku pojawiła się nowa opcja dla młodych ojców – urlop tacierzyński. Eksperci monsterpolska.pl podpowiadają, komu przysługuje taka możliwość i jak połączyć obowiązki zawodowe i rodzinne.

Każdemu "młodemu tacie" przysługuje 2-tygodniowy płatny urlop ojcowski. Urlop trzeba wykorzystać zanim dziecko skończy 12 miesięcy. Urlop ojcowski może być wykorzystany równolegle z macierzyńskim, aby młodzi rodzice mogli wspólnie opiekować się dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nową możliwość – urlop tacierzyński. Rozwiązanie to pozwala na elastyczne podejmowanie przez młodych rodziców decyzji dotyczących pracy i podziału obowiązków. Jest to szansa na nowe doświadczenia dla całej rodziny oraz pogłębianie rodzinnych więzów pomiędzy mamą, ojcem i dzieckiem.

Pomimo wielu możliwości, jakie oferuje państwo, stosunkowo nadal niewielu ojców decyduje się skorzystać z nich. „Wynika to z kilku czynników. Pierwszym jest mała znajomość przepisów i możliwości, jakie mają młodzi ojcowie, drugim – tradycyjny podział ról, który ogranicza wielu młodych ojców, a trzecim obawa o to, jak pogodzić życie zawodowe i rodzinne” – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Widać jednak stopniowy wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami – jak podaje ZUS, w ubiegłym roku na wykorzystanie urlopu ojcowskiego zdecydowało się 28,6 tys. młodych ojców, czyli prawie dwa razy więcej niż w latach ubiegłych. „Składa się na to kilka elementów. Coraz częściej o tym, kto wykorzysta urlop macierzyński decyduje analiza domowego budżetu. Jeśli to kobieta ma lepiej płatną pracę, para może wybrać takie rozwiązanie. Młodzi ojcowie też przełamują stereotypy i chętnie spędzają czas z dziećmi. Co więcej, firmy wprowadzają prorodzinne rozwiązania, które ułatwiają godzenie życia zawodowego i rodzinnego” - tłumaczy Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Ważne jest to, aby pracownik miał szansę na zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Urlop tacierzyński jest jednym z rozwiązań, które pozwala młodym ojcom bardziej zaangażować się w życie rodzinne. Nie musi na tym cierpieć kariera, jeśli tylko wszystko odpowiednio wcześniej uzgodni z pracodawcą. Pracodawca zaś może docenić nowe umiejętności, jakie pracownik zdobędzie w trakcie opieki nad dzieckiem. „Pracownik, który ma taką szansę, na pewno chętniej będzie angażował się w swoja pracę, doceniając partnerskie podejście firmy. Takie rozwiązanie to korzyść dla obu stron” – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert Monsterpolska.pl.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Mobilność zawodowa kobiet jest mniejsza niż mężczyzn

Kobiety rzadziej zmieniają pracę od mężczyzn – tak wynika z sondy przeprowadzonej na stronie projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNGEO”.

Na pytanie, ile razy w ciągu ostatnich 5 lat zmieniałaś/-łeś pracę, połowa kobiet biorących udział w sondzie odpowiedziała, że ani razu, 31% raz zmieniło pracę, 13% dwa-trzy razy, a tylko 6% zmieniło ją więcej niż trzy razy. W przypadku mężczyzn sytuacja się odwraca. 55% z nich zmieniło pracę więcej niż trzy razy, 36% dwa-trzy razy, a 9% raz. Co warto zaznaczyć, ze strony mężczyzn nie pojawiła się odpowiedź „ani razu”.

 

W sondzie wzięło udział 27 osób w okresie od 16 września do 20 października br.

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Sytuacja absolwentów na rynku pracy

Osoby bez doświadczenia zawodowego znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy. Dlaczego młodym i zdolnym ludziom trudno znaleźć pracę po ukończeniu nauki?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dużą konkurencję na rynku pracy. Choć nadal powszechnie uważa się, że wykształcenie jest niezwykle ważne oraz zwiększa szanse na znalezienie pracy, to jednak obecnie mamy szczególnie wysoki wskaźnik młodych ludzi z wykształceniem wyższym, którzy borykają się z problemem braku pracy. Często zdarza się też tak, że ze względu na ograniczone środki finansowe młodzi ludzie decydują się na wybór uczelni z powodu jej lokalizacji, a nieoferowanych kierunków i jakości kształcenia. Z jednej strony to powoduje, że osoby wybierają popularne kierunki, które są dostępne na wielu innych uczelniach, z drugiej natomiast, w efekcie okazuje się, że lokalny rynek nie jest w stanie wchłonąć tak dużej liczby absolwentów tego samego kierunku. Młode osoby kończą więc studia, wracają do domu, wokół którego brakuje miejsc pracy.

Pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby bez doświadczenia zawodowego. Ponadto zazwyczaj zwracają też uwagę na dodatkowe kwalifikacje. Tymczasem bardzo często zdarza się, że są one nabywane w trakcie rozwoju kariery zawodowej. Wiele młodych osób, które dopiero kończą studia, posiada dyplom, ewentualnie prawo jazdy lub certyfikat językowy. To jednak pracodawcom już nie wystarcza.

Nie bez znaczenia jest także trudna sytuacja gospodarcza oraz związany z nią kryzys na rynku pracy. Wiele przedsiębiorstw z sektora MŚP ma problem z utrzymaniem się na rynku lub też jest zmuszonych do redukcji zatrudnienia.

Źródło: http://zielonalinia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-22 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie I edycji szkolenia "Photoshop"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w środę 20 października 2013 r. w Lublinie zakończyła się I edycja szkolenia "Photoshop"
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-10-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Mobilność pracowników w Polsce

W Polsce tzw. indeks mobilności określający gotowość do zmiany pracy w najbliższych sześciu miesiącach wynosi 111 punktów i jest najwyższy w Europie. Średnia dla krajów europejskich to zaś 99 punktów – wynika z Monitora Rynku Pracy opublikowanego 15.10.2013 r. przez agencję doradztwa personalnego Randstad.

Deklarowanej gotowości do zmiany towarzyszy wielki ruch na rynku pracy. Monitor pokazuje, że aż 23 proc. ankietowanych pracowników w czasie ostatnich sześciu miesięcy zmieniło zajęcie. Częściej od nas pracę zmieniali tylko Hiszpanie.

Badania pokazują, że główną przyczyną przenosin do innej firmy było niezadowolenie z obecnej pracy (31 proc.). Oczywiście, duża rotacja nie zawsze wynika z woli pracownika. Częstą przyczyną przenosin do innej pracy (wskazało ją 30 proc. badanych) były bowiem także zmiany w strukturze firmy, czyli w praktyce najczęściej zwolnienia.

Badanie Monitor Rynku Pracy zostało przeprowadzone online między 17 sierpnia a 5 września 2013 r. na grupie 13 967 respondentów w 32 krajach. W Polsce w ankiecie udział wzięło 405 pracowników.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/17,1057122-Zmieniamy-prace-na-potege.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Urlop szkoleniowy – czyli jak pogodzić pracę z nauką

Kodeks pracy mówi, iż pracodawca powinien ułatwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przez co rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. W związku z tym pracownikowi, który zdecyduje się na podnoszenie kwalifikacji, przysługuje urlop szkoleniowy lub zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Wymiar urlopu szkoleniowego uzależniony jest od okoliczności, w związku z którą zostaje on udzielony. Dla pracownika, który przystępuje do egzaminu eksternistycznego, maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wymiar urlopu to 6 dni. Na przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego w ostatnim roku studiów pracownik otrzyma 21 dni. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które dla pracownika są dniami pracy. Kodeks pracy nie określa w sposób jednoznaczny czy urlop szkoleniowy musi być wykorzystany jednorazowo w całości, czy też może on być dzielony na części. W praktyce, to strony umowy o tym decydują. Biorąc jednak pod uwagę różne okoliczności takiego urlopu, zasadne wydaje się przyjęcie stanowiska popierającego dzielenie wymiaru urlopu szkoleniowego. Za ten okres pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe również dodatkowe świadczenia, takie jak: opłaty za kształcenie, przejazdy, podręczniki i zakwaterowanie.

Należy pamiętać, iż każdy pracownik, który nie wywiąże się z obowiązków zawartych w umowie szkoleniowej, którą zawiera w celu określenia praw i obowiązków stron, zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudniania po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Pracodawca może domagać się zwrotu świadczeń w sytuacji, gdy pracownik bez uzasadnionej przyczyny nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub je przerwie albo rozwiąże umowę za wypowiedzeniem, z wyjątkiem, gdy przyczyną wypowiedzenia jest mobbing lub bez wypowiedzenia, mimo braku przyczyn uzasadniających. O zwrot kosztów może ubiegać się również pracodawca, który rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po ich ukończeniu w terminie nie dłuższym niż trzy lata.

Pracownik, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę oraz umiejętności na innych zasadach może wystąpić o zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia lub o urlop bezpłatny.

Źródło: http://zielonalinia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-18 |

Spotkanie konsultacyjne Programu współpracy na rok 2014

Na wniosek organizacji zajmujących się pomocą społeczną oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin zmianie ulega październikowy termin konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin projektu Programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Konsultacje zostają przedłużone do dn. 30 października 2013 r.  

Harmonogram konsultacji wygląda w sposób następujący:
1. Czas trwania konsultacji:
Od 4 do 30 października 2013 r. można zgłaszać swoje uwagi do projektu na adres e-mail: ngo@lublin.eu

2. Spotkania konsultacyjne:
W ramach konsultacji projektu odbędą się dwa spotkania:

24 października 2013 r., godz. 16:00, sala nr 2, Ratusz – spotkanie poświęcone wszystkim obszarom współpracy poza pomocą społeczną;
29 października 2013 r., godz. 16:00, sala nr 2, Ratusz – spotkanie tematyczne poświęcone współpracy w dziedzinie pomocy społecznej prowadzących działalność w dziedzinie pomocy społecznej.

Źródło oraz więcej informacji: www.ffi.org.pl


podkarpackie
2013-10-18 | Aktywne obywatelstwo

Konkurs o Nagrodę Obywatelską Prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP zachęca do przesyłania wniosków, dotyczących dobrych praktyk, do 31 stycznia 2014 r. w celu umieszczenia ich na Witrynie Obywatelskiej.
Za najwybitniejsze osiągnięcia wybrane wśród działań zamieszczonych na Witrynie zostanie przyznana Nagroda Obywatelska Prezydenta RP.

Wnioski mogą składać np. samorządy, stowarzyszenia, jednostki pomocnicze, mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe.
Witryna Obywatelska Prezydenta RP gromadzi i rozpowszechnia dobre praktyki w trzech kategoriach:
- Wspólnota Obywatelska,
- Partnerstwo Samorządowe,
- Obywatelska Inicjatywa Lokalna.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dni Samorządu Terytorialnego.

Źródło: www.wiadomosci.ngo.pl

Więcej informacji:
www.prezydent.pl
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +