Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-10-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

GUS - dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw

Wrzesień przyniósł największy od pół roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz kolejny wzrost zatrudnienia w polskiej gospodarce. Dane na ten temat opublikował 16.10.2013 r. GUS.

Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 3770,91 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 3,6%, a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3%. Z kolei przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 3770,43 zł i wzrosło w ujęciu rocznym o 3,6%, a wobec sierpnia wzrosło o 0,4%. Po raz ostatni pensje rosły tak szybko w lutym br.

W przedsiębiorstwach we wrześniu było zatrudnionych 5,495,1 mln osób, czyli zatrudnienie spadło o 0,3% rok do roku. W liczbach bezwzględnych zatrudnienie w ujęciu miesięcznym wzrosło o 1,1 tys. osób. Ostatni procentowy spadek zatrudnienia nad Wisłą odnotowano w kwietniu.

Źródło: http://www.bankier.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-10-24 | Aktywne obywatelstwo

Projekt „Aktywne obywatelstwo” został przedłużony do końca kwietnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że Fundacja „Fundusz Inicjatyw” uzyskała zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na przedłużenie projektu „Aktywne obywatelstwo” o 4 miesiące do dnia 30.04.2014 r.

W związku z powyższym trzy Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu będą działać na aktualnych zasadach do końca kwietnia 2014 r., co oznacza, że mieszkańcy czterech powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg będą mogli korzystać o cztery miesiące dłużej z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich świadczonych pod aktualnymi adresami BPPiO:

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku
ul. Kościuszki 8
37-400 Nisko
I piętro

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
parter, pokój 153, 154

Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4 a
39-400 Tarnobrzeg
X piętro, pokój 1004

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


podkarpackie
2013-10-24 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł promujący bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

W dniu dzisiejszym - 24 października 2013 r. w Tygodniku Nadwiślańskim ukazał się artykuł upowszechniający informacje o świadczonych w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo” bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich oraz promujący ideę aktywnego obywatelstwa.
Zapraszamy do lektury artykułu, który jest również dostępny na stronie internetowej projektu „Aktywne obywatelstwo” w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2013-10-24 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 25 października BPPiO w Nisku będzie nieczynne

W dniu 25 października 2013 r. (piątek) Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie nieczynne.

Aktualny harmonogram dyżurów znajduje się w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


świętokrzyskie
2013-10-23 | Staż krokiem do pracy

Już wkrótce przyjmowanie zgłoszeń do I-szej i II-giej grupy w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”

W ramach projektu „Staż krokiem do pracy” wsparciem zostanie objętych 40 osób (w tym minimum 20 kobiet), w wieku do 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni oraz osoby niezarejestrowane), zamieszkałych w powiatach ostrowieckim i opatowskim województwa świętokrzyskiego.

Dla osób, które wezmą udział w projekcie przewidziano: grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia, indywidualne pośrednictwo pracy oraz 5 – miesięczne staże/praktyki zawodowe.

 Przyjmowanie zgłoszeń do grupy I (szkolenie „Grafika komputerowa”) oraz grupy II (szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”) będzie się odbywać w terminie listopad – grudzień 2013 r. Dokumenty zgłoszeniowe wkrótce zostaną zamieszczone w zakładce Rekrutacja.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


mazowieckie
2013-10-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ojcowie i urlop tacierzyński

Polacy powoli przekonują się do urlopów ojcowskich. Z tej możliwości korzysta coraz więcej mężczyzn, chociaż nadal daleko nam do Skandynawii. W 2013 roku pojawiła się nowa opcja dla młodych ojców – urlop tacierzyński. Eksperci monsterpolska.pl podpowiadają, komu przysługuje taka możliwość i jak połączyć obowiązki zawodowe i rodzinne.

Każdemu "młodemu tacie" przysługuje 2-tygodniowy płatny urlop ojcowski. Urlop trzeba wykorzystać zanim dziecko skończy 12 miesięcy. Urlop ojcowski może być wykorzystany równolegle z macierzyńskim, aby młodzi rodzice mogli wspólnie opiekować się dzieckiem. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nową możliwość – urlop tacierzyński. Rozwiązanie to pozwala na elastyczne podejmowanie przez młodych rodziców decyzji dotyczących pracy i podziału obowiązków. Jest to szansa na nowe doświadczenia dla całej rodziny oraz pogłębianie rodzinnych więzów pomiędzy mamą, ojcem i dzieckiem.

Pomimo wielu możliwości, jakie oferuje państwo, stosunkowo nadal niewielu ojców decyduje się skorzystać z nich. „Wynika to z kilku czynników. Pierwszym jest mała znajomość przepisów i możliwości, jakie mają młodzi ojcowie, drugim – tradycyjny podział ról, który ogranicza wielu młodych ojców, a trzecim obawa o to, jak pogodzić życie zawodowe i rodzinne” – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Widać jednak stopniowy wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami – jak podaje ZUS, w ubiegłym roku na wykorzystanie urlopu ojcowskiego zdecydowało się 28,6 tys. młodych ojców, czyli prawie dwa razy więcej niż w latach ubiegłych. „Składa się na to kilka elementów. Coraz częściej o tym, kto wykorzysta urlop macierzyński decyduje analiza domowego budżetu. Jeśli to kobieta ma lepiej płatną pracę, para może wybrać takie rozwiązanie. Młodzi ojcowie też przełamują stereotypy i chętnie spędzają czas z dziećmi. Co więcej, firmy wprowadzają prorodzinne rozwiązania, które ułatwiają godzenie życia zawodowego i rodzinnego” - tłumaczy Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Ważne jest to, aby pracownik miał szansę na zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Urlop tacierzyński jest jednym z rozwiązań, które pozwala młodym ojcom bardziej zaangażować się w życie rodzinne. Nie musi na tym cierpieć kariera, jeśli tylko wszystko odpowiednio wcześniej uzgodni z pracodawcą. Pracodawca zaś może docenić nowe umiejętności, jakie pracownik zdobędzie w trakcie opieki nad dzieckiem. „Pracownik, który ma taką szansę, na pewno chętniej będzie angażował się w swoja pracę, doceniając partnerskie podejście firmy. Takie rozwiązanie to korzyść dla obu stron” – dodaje Małgorzata Majewska, ekspert Monsterpolska.pl.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Mobilność zawodowa kobiet jest mniejsza niż mężczyzn

Kobiety rzadziej zmieniają pracę od mężczyzn – tak wynika z sondy przeprowadzonej na stronie projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNGEO”.

Na pytanie, ile razy w ciągu ostatnich 5 lat zmieniałaś/-łeś pracę, połowa kobiet biorących udział w sondzie odpowiedziała, że ani razu, 31% raz zmieniło pracę, 13% dwa-trzy razy, a tylko 6% zmieniło ją więcej niż trzy razy. W przypadku mężczyzn sytuacja się odwraca. 55% z nich zmieniło pracę więcej niż trzy razy, 36% dwa-trzy razy, a 9% raz. Co warto zaznaczyć, ze strony mężczyzn nie pojawiła się odpowiedź „ani razu”.

 

W sondzie wzięło udział 27 osób w okresie od 16 września do 20 października br.

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Sytuacja absolwentów na rynku pracy

Osoby bez doświadczenia zawodowego znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy. Dlaczego młodym i zdolnym ludziom trudno znaleźć pracę po ukończeniu nauki?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dużą konkurencję na rynku pracy. Choć nadal powszechnie uważa się, że wykształcenie jest niezwykle ważne oraz zwiększa szanse na znalezienie pracy, to jednak obecnie mamy szczególnie wysoki wskaźnik młodych ludzi z wykształceniem wyższym, którzy borykają się z problemem braku pracy. Często zdarza się też tak, że ze względu na ograniczone środki finansowe młodzi ludzie decydują się na wybór uczelni z powodu jej lokalizacji, a nieoferowanych kierunków i jakości kształcenia. Z jednej strony to powoduje, że osoby wybierają popularne kierunki, które są dostępne na wielu innych uczelniach, z drugiej natomiast, w efekcie okazuje się, że lokalny rynek nie jest w stanie wchłonąć tak dużej liczby absolwentów tego samego kierunku. Młode osoby kończą więc studia, wracają do domu, wokół którego brakuje miejsc pracy.

Pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby bez doświadczenia zawodowego. Ponadto zazwyczaj zwracają też uwagę na dodatkowe kwalifikacje. Tymczasem bardzo często zdarza się, że są one nabywane w trakcie rozwoju kariery zawodowej. Wiele młodych osób, które dopiero kończą studia, posiada dyplom, ewentualnie prawo jazdy lub certyfikat językowy. To jednak pracodawcom już nie wystarcza.

Nie bez znaczenia jest także trudna sytuacja gospodarcza oraz związany z nią kryzys na rynku pracy. Wiele przedsiębiorstw z sektora MŚP ma problem z utrzymaniem się na rynku lub też jest zmuszonych do redukcji zatrudnienia.

Źródło: http://zielonalinia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-22 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie I edycji szkolenia "Photoshop"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w środę 20 października 2013 r. w Lublinie zakończyła się I edycja szkolenia "Photoshop"
 
Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-10-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Mobilność pracowników w Polsce

W Polsce tzw. indeks mobilności określający gotowość do zmiany pracy w najbliższych sześciu miesiącach wynosi 111 punktów i jest najwyższy w Europie. Średnia dla krajów europejskich to zaś 99 punktów – wynika z Monitora Rynku Pracy opublikowanego 15.10.2013 r. przez agencję doradztwa personalnego Randstad.

Deklarowanej gotowości do zmiany towarzyszy wielki ruch na rynku pracy. Monitor pokazuje, że aż 23 proc. ankietowanych pracowników w czasie ostatnich sześciu miesięcy zmieniło zajęcie. Częściej od nas pracę zmieniali tylko Hiszpanie.

Badania pokazują, że główną przyczyną przenosin do innej firmy było niezadowolenie z obecnej pracy (31 proc.). Oczywiście, duża rotacja nie zawsze wynika z woli pracownika. Częstą przyczyną przenosin do innej pracy (wskazało ją 30 proc. badanych) były bowiem także zmiany w strukturze firmy, czyli w praktyce najczęściej zwolnienia.

Badanie Monitor Rynku Pracy zostało przeprowadzone online między 17 sierpnia a 5 września 2013 r. na grupie 13 967 respondentów w 32 krajach. W Polsce w ankiecie udział wzięło 405 pracowników.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/17,1057122-Zmieniamy-prace-na-potege.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +