Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2013-10-15 | Staż krokiem do pracy

Ruszyła strona internetowa projektu „Staż krokiem do pracy”

Z przyjemnością informujemy, iż właśnie została uruchomiona strona internetowa projektu „Staż krokiem do pracy”.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób (w tym minimum 20 kobiet), w wieku do 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni oraz osoby niezarejestrowane), zamieszkałych w powiatach ostrowieckim i opatowskim województwa świętokrzyskiego. Dla osób, które wezmą udział w projekcie przewidziano szkolenia, 5 – miesięczne staże/praktyki zawodowe w zakładach pracy, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu.

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu, a także programy i harmonogramy szkoleń już wkrótce zostaną zamieszczone w zakładkach: Rekrutacja oraz Usługi.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie będziemy zamieszczać wszystkie informacje.
 

Projekt „Staż krokiem do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-15 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia "Transport i logistyka"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia "Transport i logistyka".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-15 | PWP Rynek pracy dla mam

Ruszyła strona internetowa projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

Z przyjemnością informujemy, iż właśnie została uruchomiona strona internetowa projektu „PWP Rynek pracy dla mam”. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 kobiet w wieku od 25 do 34 roku życia z terenu województwa lubelskiego, które nie podjęły pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, tj. w okresie minimum 12 m-cy, maksimum 5 lat od urodzenia najmłodszego dziecka.

Młode mamy będą mogły wziąć udział w bezpłatnej ścieżce kariery zawodowej, obejmującej: doradztwo indywidualne (3 godz. zegarowe na osobę), szkolenia w wymiarze 180 godz. dydaktycznych na grupę, coaching psychologiczny (8 godz. zegarowych na osobę), trzymiesięczne staże, warsztaty równych szans kobiet i mężczyzn oraz wyjazd na spotkanie partnerskie do Wilna dla czterech uczestniczek projektu.

Dodatkowo w realizację celów projektu zostanie zaangażowane otoczenie uczestniczek – mężowie/partnerzy wezmą udział w warsztacie równych szans kobiet i mężczyzn.

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu a także programy i harmonogramy wsparcia już wkrótce zostaną zamieszczone w zakładkach: Rekrutacja oraz Zakres wsparcia.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-10-14 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rekordowa ilość pracowników tymczasowych

Sukcesywnie zwiększa się ilość pracowników tymczasowych na rynku pracy. Adecco Poland, międzynarodowa firma świadcząca usługi zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego zatrudnia obecnie rekordową liczbę 11 450 pracowników tymczasowych, o 84% więcej niż rok temu.

Największe wzrosty odnotowało w branży elektronicznej i FMCG. Dodatkowo zdaniem Anny Wicha, dyrektora Generalnego Adecco Poland kryzys powoli się kończy, a przedsiębiorstwa zamiast zwiększać wewnętrzne zatrudnienie, o wiele chętniej decydują się na elastyczne formy zatrudnienia, takie jak outsourcing czy praca tymczasowa. Pozwala to nie tylko skutecznie zarządzać aktualnym zapotrzebowaniem na pracowników, ale także bezpieczniej i efektywniej wykorzystać okres dobrej koniunktury. Adecco Poland spodziewało się zwiększenia przychodów na poziomie kilkunastu procent, więc powyższe wyniki są pozytywnym zaskoczeniem. Na ostrożne założenia budżetowe nie tylko Adecco, ale i rozwoju branży HR jako całości, bardzo mocny wpływ miały wcześniejsze kwartały charakteryzujące się mniejszą dynamiką wzrostów.

Źródło: http://praca.interia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-10-14 | Local Actions. Global View / Step Forward

Equality Academy - first meeting

Fundacja “Fundusz Inicjatyw”, would like to invite to take part in our first meeting about women’s
equality that we are preparing. 

This event is organised by two volunteers that we are hosting in the scope of the European Voluntary Service, within Youth in Action program.

The meeting will take place next Monday 21st of October, at Kawarnia Kawka, located on Okopowa street, Number 9, Lublin, at 18:00.

You can find more information in the files attached to this mail and in the fan page
www.facebook.com/womenequalityacademy 

Zajęcia będą odbywały się w j. angielskim.
Jeśli chcesz wziąć udział a nie znasz angielskie-go skontaktuj się z nami, zapewnimy tłumaczenie.

 We invite you to read our brochure and poster


podkarpackie
2013-10-14 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku w dniu 15.10.2013 r.

W dniu 15.10.2013 (wtorek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 15:00 - 19:00.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-10-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

„Diagnoza Społeczna 2013”

Tylko nieco ponad połowa Polaków ma stałą umowę o pracę, a wśród ludzi młodych jest to jeszcze rzadsza forma zatrudnienia – ma ją co piąty pracujący. Za to co trzeci bezrobotny pozoruje chęć znalezienia pracy.

Tak wynika z raportu „Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków” pod redakcją J. Czapińskiego i T. Panka.
Z badania wynika, że dla otrzymania stałej umowy o pracę ważny jest wiek i doświadczenie pracowników. Osoby poniżej 25 roku życia pracują przede wszystkim na podstawie umów czasowych (45 proc.). Stałe umowy ma tylko co piąty z nich. W grupie 25-34 lata stałe angaże ma już połowa pracujących. W porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat (poprzednią edycją „Diagnozy Społecznej”) mniej osób przyznało, że umowa stała była kolejnym etapem od podpisania umowy czasowej. Zmniejsza się szansa przejścia z umowy na czas określony do umowy na czas nieokreślony. W 2011 r. prawie 43 proc. pracujących na podstawie umowy stałej dwa lata wcześniej miało pracę na czas nieokreślony, w 2013 r. taką pracę miało tylko 36 proc.

Ale umowy czasowe wciąż poprawiają szansę na znalezienie stabilnej pracy i chronią przed bezrobociem. – Na 100 pracujących na czas określony w 2009 r., aż 40 znalazło pracę na czas nieokreślony dwa lata później. Obecnie tylko 23 mogło pochwalić się podobnym osiągnięciem – relacjonuje prof. Janusz Czapiński, współautor badania.

W „Diagnozie” znalazła się też analiza sytuacji bezrobotnych. Jeśli z grupy zarejestrowanych bezrobotnych wyłączymy tych, którzy nie poszukują pracy (nie są gotowi do jej podjęcia) oraz tych, którzy pracują i mają dochód miesięczny netto nie mniejszy niż 1200 zł, stopa bezrobocia spada w próbie badanej z 13,9 proc. (badanie było przeprowadzone wiosną) do 8,6 proc. Jeśli doliczymy do nich faktycznie bezrobotnych, ale niezarejestrowanych (tzw. ukryte bezrobocia), wskaźnik rośnie do 10,3 proc. Prof. Janusz Czapiński tłumaczy, iż wszystkich zarejestrowanych w urzędach pracy podzielić można na dwie duże grupy: prawdziwych i pozornych. Pozornych z kolei podzielić można na tych, którzy nie są zainteresowani pracą oraz na pracujących na czarno.

Co trzeci mężczyzna z biernych bezrobotnych nie szuka pracy, bo nie wierzy, że ją znajdzie (31 proc.). 26 proc. ma kłopoty ze zdrowiem. Znamienne jest, że mężczyźni częściej (choć dwa razy rzadziej niż dwa lata temu) jako powód nieposzukiwania pracy podają chęć zachowania prawa do otrzymywania świadczeń społecznych (4,6 proc., wobec 1,8 proc. wśród kobiet). Także panowie częściej niż kobiety przyznają, że nie chce im się pracować (odpowiednio 3,8 i 1,8 proc. bezrobotnych).

Źródło: http://biznes.onet.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-11 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Lublinie.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w Lublinie 11-13 października 2013 r.


mazowieckie
2013-10-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Urlop ojcowski - jak z niego skorzystać

Pracownik, który został ojcem ma prawo do urlopu ojcowskiego. Jego wymiar to 2 tygodnie. Urlopu tego nie można dzielić. Musi być wykorzystany jednorazowo. Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  1. do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  2. do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika–ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracownik zobowiązany jest złożyć wniosek na piśmie do swojego pracodawcy o udzielenie urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski przysługuje na podstawie art. 182³ Kodeksu pracy. Podstawę prawną można zawrzeć w składanym wniosku. Prawidłowo złożonego wniosku, czyli na 7 dni przed planowanym urlopem pracodawca nie może odrzucić. 7 dni to minimalny termin wyprzedzenia z jakim należy składać wnioski o urlop ojcowski.

Źródło: http://rodzina-i-kariera.infor.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-09 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Więcej placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech

Aż o 81% wzrosła liczba placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech w porównaniu do 2010 r. - wynika z przyjętego we wtorek sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2011-2012.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 weszła w życie w kwietniu 2011 r. Dzięki niej dynamicznie wzrosła liczba instytucji zajmujących się opieką nad małymi dziećmi oraz miejsc oferowanych najmłodszym.

Liczba miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi w latach 2010-2012 zwiększyła się o 7,5 tys. do blisko 40 tys. W porównaniu do 2010 r. odnotowano wzrost o około 23%. Najwięcej miejsc w instytucjach opieki powstało w województwie mazowieckim (6,2 tys.), dolnośląskim (5 tys.) i śląskim (4,5 tys.). Najmniej w województwie świętokrzyskim (775), warmińsko-mazurskim (976) i podlaskim (1,2 tys.).

Zwiększyła się liczba dzieci przebywających w placówkach. Na koniec 2012 r. opieką objętych było 39,3 tys. dzieci, podczas gdy w 2010 r. było to 33,6 tys. dzieci. Wzrosła również liczba żłobków. W porównaniu do 2010 r. ich liczba zwiększyła się o 55%. Na koniec grudnia 2012 r. funkcjonowało 791 żłobków wpisanych do rejestru. Najwięcej, bo ponad połowę utworzyły gminy (409). Natomiast 317 żłobków utworzyły osoby fizyczne, a 65 osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Przybywa również klubów dziecięcych. W ciągu 2 lat powstało ich aż 105.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +