Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-10-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Co czwarty Polak obawia się o swoje miejsce pracy

Pomimo wyższego niż w ostatnich latach poziomu bezrobocia, Polacy w coraz mniejszym stopniu obawiają się utraty pracy. W stosunku do zeszłego roku o 5 pp. mniej pracowników wyczuwa zagrożenie zwolnienia, a jednocześnie niemal 75% pracodawców deklaruje utrzymanie poziomu zatrudnienia – wynika z najnowszego raportu Barometr Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service S.A. Obecna sytuacja przekłada się także na znaczące różnice w podejściu do polityki płacowej. Ponad 38% zatrudnionych oczekuje podwyżek, natomiast jedynie 3% firm deklaruje spełnienie tych oczekiwań.

Największych problemów z zachowaniem stanowiska, pracownicy spodziewają się w drugiej połowie przyszłego roku, co potwierdza, że obecnie Polacy nie wyczuwają jeszcze zagrożenia. Wśród respondentów obawiających się utraty pracy dominują osoby przekonane, że dopiero po 6 miesiącach będą w stanie znaleźć nowe zatrudnienie (28%). Co piąta osoba niepewna obecnie zatrudnienia jest przekonana, że nową pracę uzyska dopiero po upływie przeszło 12 miesięcy (20%), a jedynie 10% respondentów dopuszcza możliwość znalezienia nowego zajęcia w ciągu miesiąca.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-10-08 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli na październik 2013 r.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc październik 2013 r. w BPPiO w Stalowej Woli. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-10-08 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Transport i logistyka"

Szanowni Państwo,

 
w niedzielę 6 października 2013 r. w Nałęczowie zakończyło się szkolenie "Transport i logistyka".
 
Wszystkie osoby które podeszły do egzaminu zdały go z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-10-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Bezrobocie na Mazowszu – 11,11%

Na Mazowszu stopa bezrobocia rejestrowanego (11,1%) utrzymała się na tym samym poziomie trzeci miesiąc z rzędu. Jednakże sytuacja na rynku pracy jest wciąż trudniejsza niż przed rokiem - w porównaniu do sierpnia ub. r. odnotowano wzrost o 1,0 pkt proc., najwyższy spośród wszystkich województw. Województwo mazowieckie odznacza się wewnętrznie dużym zróżnicowaniem. Warszawa oraz dwa graniczące z nią podregiony - warszawski wschodni i warszawski zachodni są liderem pod względem rozwoju społeczno - gospodarczego. Widać to m.in. obserwując wskaźnik bezrobocia, gdyż na tych właśnie obszarach po raz kolejny osiągnął on najmniejsze wartości. Tradycyjnie w najlepszej sytuacji jest m.st. Warszawa, w którym stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca i wyniosła 4,9% (w sierpniu 2012 r. - 4,1%). Najniższym natężeniem bezrobocia (poniżej 10,0%) charakteryzują się również powiaty: warszawski zachodni (6,8%), grodziski (8,1%), grójecki (8,3%), piaseczyński (8,5%) i pruszkowski (8,9%). Najgorzej sytuacja wygląda w podregionie radomskim – w sierpniu b.r. średnia w podregionie wyniosła 23,9%. Najbardziej zawyżają ją powiat szydłowiecki z najwyższą w całym kraju stopą bezrobocia na poziomie 37,3% oraz powiat radomski ze wskaźnikiem o wartości 30,1%. Mimo okresu prac sezonowych aż w 13 powiatach odnotowano wzrost stopy bezrobocia w ujęciu miesiąc do miesiąca (najwyższy o 0,3 pkt proc. w powiatach: gostynińskim i sokołowskim). Analiza danych statystycznych pokazuje, że w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. bezrobocie zwiększyło się w większości mazowieckich powiatów. Wyjątek stanowiły powiaty: białobrzeski i nowodworski, w których obniżyło się (odpowiednio o 0,4 pkt proc. i o 0,1 pkt proc.) oraz żuromiński, w którym pozostało na poziomie sprzed roku. Najwyższy wzrost odnotowano w powiatach: wołomińskim (o 2,6 pkt proc.)oraz legionowskim i mińskim (po 2,2 pkt proc.).

 

 

Z analizy danych powiatowych urzędów pracy na Mazowszu wynika, że w końcu sierpnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 282,0 tys.osób. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim rokiem była większa aż o 27,1 tys. (tj. o 10,6%), a z lipcem br. o 0,2 tys. (tj. o 0,1%). Ponadto odnotowano wzrost udziału kobiet w ogóle bezrobotnych w ujęciu miesiąc do miesiąca (z poziomu 47,8% do 48,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) oraz w skali roku (w sierpniu ub. roku wynosił 49,6%)

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-10-04 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Tarnobrzegu w dniu 04.10.2013 r.

W dniu 04.10.2013 (piątek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. 15:00 - 19:00.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


ogólnopolskie
2013-10-04 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Lublinie.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w Lublinie 4-6 października 2013


mazowieckie
2013-10-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Po szkoleniach pracę znajdują 4 osoby na 10

W roku 2012 w Polsce przeszkoliło się prawie 80 tyś bezrobotnych. Powiatowe Urzędy Pracy najczęściej bezrobotnych wysyłają na szkolenia związane z usługami transportowymi (w tym na kursy prawa jazdy) – 16,1 tys. osób, sprzedażą, marketingiem, public relations i handlem nieruchomościami – 5,6 tys. osób. Popularne były też: zarządzanie i administrowanie - 5,1 tys. osób oraz architektura i budownictwo – 4,4 tys. osób. Bezrobotni na kursach organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy uczyli się również rachunkowości, księgowości, bankowości, ubezpieczeń i analizy inwestycyjnej - 3,8 tys. osób. Zaś kolejnych 3,7 tys. osób pogłębiało wiedzę związaną w informatyką i wykorzystaniem komputerów.

Najbardziej efektywne były szkolenia dotyczące zarządzania i administrowania. Pracę w ciągu trzech miesięcy od zakończenia kursu dostało prawie 4,35 tys. osób na 5,15 tys. przeszkolonych. Ponad połowa uczestników znalazła zatrudnienie po szkoleniach w takich obszarach, jak: prawo, BHP, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, ochrona środowiska, usługi stolarskie, szklarskie, rozwój osobowościowy i kariery zawodowej.

Ministerstwo Pracy przyznaje, że dużo poniżej średniej kształtowała się efektywność organizowanych szkoleń dotyczących informatyki i wykorzystania komputerów. Pracę znalazł niespełna, co trzeci z 3746 kursantów. Jeszcze gorsza była efektywność zajęć związanych ze sprzedażą, marketingiem, public relations, oraz handlem nieruchomościami – 24 proc. zatrudnionych na 5 581 przeszkolonych.

Źródło: http://biznes.onet.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-03 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: rekrutacja ukryta

Rekrutacja ukryta polega na zastrzeżeniu nazwy firmy, która aktualnie poszukuje pracownika i często jest prowadzona przez firmy zewnętrzne, wyspecjalizowane w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych. Poufność ta może wynikać z chęci zastąpienia wciąż zatrudnionej osoby lub poszerzenia struktur firmy, w ukryciu przed konkurencją.

Innym powodem jest chęć utworzenia nowego stanowiska, ale bez wzbudzania obaw wśród pracowników, że nowa osoba ma zastąpić obecnego członka zespołu. Aby wziąć udział w tego rodzaju procesie naboru pracowników, dobrze jest nawiązać współpracę z agencjami rekrutacyjnymi.

Innym sposobem jest aplikowanie bezpośrednio do firm, w których praca nas interesuje. Drugą ścieżką działania jest pozwolenie rekruterom na znalezienie siebie np. przez dobrze uzupełnione profile na portalach typu goldenline czy linkedin.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-10-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

44,4 tyś wolnych miejsc pracy w Polsce

Liczba wolnych miejsc pracy na koniec II kwartału 2013 r. wynosiła 44 tys. 367 wobec 44 tys. 326 na koniec I kwartału 2013 r. i 51 tys. 771 na koniec II kwartału 2012 r. - wynika z badania GUS dotyczącego popytu na pracę.

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w II kwartale wyniosła 126 tys. 264 wobec 156 tys. 50 w I kwartale i 121 tys. 786 w II kw. 2012 roku. W I półroczu 2013 roku powstało 282,3 tys. nowych miejsc pracy, z tego 9,4 proc. w sektorze publicznym, a 90,6 proc. w sektorze prywatnym. W I półroczu 2013 roku zlikwidowano 196,6 tys. miejsc pracy. W stosunku do I kwartału liczba zlikwidowanych miejsc pracy ogółem zmalała o 30,2 proc. W końcu II kwartału 2013 r. nieobsadzone było jeszcze 12,1 tys., tj. 9,6 proc. nowo utworzonych miejsc pracy.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-10-02 | Aktywne obywatelstwo

To już 9968 porad w BPPiO

Jak co miesiąc prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”. W miesiącu wrześniu 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 360 porad prawnych i obywatelskich 244 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 9968 porad 6528 osobom.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym Zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +