Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-10-01 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Polacy zarabiają o 65% więcej niż 10 lat temu

26 września w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawiony został Raport płacowy. Polska i Świat opracowany pod kierunkiem Michała Tomczyka.

Jak wynika z publikacji, ostatnie miesiące przyniosły realny wzrost średniego wynagrodzenia. Według danych GUS, w całym 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w porównaniu do 2011 roku, wzrosło o 3,5%. Jednakże był to bardziej efekt nagłego spadku inflacji niż nominalnego wzrostu płac, albowiem nieprzerwanie od pięciu lat wynagrodzenia nie rosną tak szybko jak PKB. Efektem tego są widoczne w statystykach rokroczne wzrosty wynagrodzenia, które jednak nie są odczuwalne w kieszeni przeciętnego Polaka. Według danych NBP, presja płacowa jest nadal niska. Odnotowuje ją tylko 6 na 100 firm. W większości wypadków maksymalnie do 5%. Oznacza to, iż presja płacowa jest nadal niewielka, co można potraktować jako potwierdzenie tezy, iż ewentualne symptomy końca kryzysu nie są jeszcze odczuwalne na rynku pracy.

Tradycyjnie najwyższe wynagrodzenia notuje się w województwie mazowieckim. Przeciętna pensja jest aż o 21,5% wyższa niż średnia krajowa. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (o 13,6% mniejsze niż średnia w kraju), podkarpackim (o 13,4%), lubuskim (o 13,2%) i kujawsko-pomorskim (o 13,1%). Powyższa klasyfikacja wygląda nieco inaczej jeżeli nie uwzględnimy miast wojewódzkich. Wówczas pozycję lidera zajmuje pomorskie (3,9 tys.), a tuż za nim plasuje się mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie.

Co ciekawe, rośnie wydajność pracy. Z danych OECD wynika, że w Polsce wynosi ona 66,7% średniej UE. Tymczasem płace w Polsce są ponad trzykrotnie niższe niż przeciętna w całej Wspólnocie.

Źródło: http://zpp.net.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-01 |

Nowy projekt ponadnarodowy dla mam

Informujemy, iż z dniem 1 października b.r. rozpoczęliśmy realizację projektu „PWP – Rynek pracy dla mam”. Projekt skierowany jest do pozostających bez zatrudnienia mam z terenu woj. lubelskiego, w wieku 25-34 lata. W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci doradztwa, coaching-u, szkoleń i staży. Częścią projektu jest również współpraca międzynarodowa z partnerem z Litwy, w ramach której m.in. 4 uczestniczki wezmą udział w wizycie studyjnej w Wilnie.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegółowe informacje już wkrótce na naszej stronie internetowej. 


świętokrzyskie
2013-10-01 |

Nowy projekt dla osób bezrobotnych z terenu powiatów ostrowieckiego i opatowskiego.

Informujemy, iż z dniem 1 października b.r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Staż krokiem do pracy”. Projekt skierowany jest do osób do 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatów ostrowieckiego i opatowskiego (woj. świętokrzyskie). W ramach projektu oferujemy doradztwo, szkolenia oraz staże.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje już wkrótce na naszej stronie internetowej. 


mazowieckie
2013-09-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

10 lat działalności na rzecz MSP

W 2003 r. z inicjatywy marszałka Adama Struzika została powołana samorządowa spółka Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych (MFPK). Wówczas udziałowcem było tylko dziewięć samorządów. Dziś MFPK to 30 samorządów oraz wiele instytucji okołobiznesowych. To pozwoliło osiągnąć kapitał w wysokości ponad 39,7 mln zł. Przede wszystkim jednak 10 lat Funduszu to 1,2 mld zł kwoty udzielonych kredytów, pożyczek i leasingów przy poręczeniu MFPK.
Fundusz powstał, by pomagać małym i średnim przedsiębiorcom w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania. Nieduże firmy mają problem z uzyskaniem kredytów czy pożyczek, ponieważ banki wymagają dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji. Tymczasem kredyt jest dla większości prosperujących na rynku firm jedyną szansą na szybkie dokapitalizowanie i rozwój działalności. Pomocne wówczas staje się poręczenie udzielane przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, który współpracuje z różnymi bankami. Z poręczeń mogą skorzystać także osoby fizyczne, które podjęły działalność gospodarczą na własny rachunek.
Dzięki działalności Funduszu wiele mazowieckich firm może nie tylko funkcjonować, ale przede wszystkim się rozwijać. Ponadto stają się wiarygodne m.in. wobec banków, co ułatwia kolejne kroki do zwiększania ich kapitału. MFPK poręcza przy leasingach (jako pierwszy fundusz w kraju), kredytach inwestycyjnych, kredytach obrotowych (odnawialnych i nieodnawialnych) i pożyczkach na cele gospodarcze. Wsparcie to jest również istotne z punktu widzenia gospodarki regionu – pozwala zwiększać konkurencyjność firm, co zawsze działa ożywczo na rynek.
Poza standardowymi poręczeniami (z kapitału MFPK) Fundusz jako beneficjent projektu w ramach RPO WM ma możliwość poręczania ze środków unijnych.
Obecnie udziałowcami spółki są województwo mazowieckie, m.st. Warszawa, miasta: Siedlce, Legionowo, Sokołów Podlaski, Józefów, Garwolin, Ostrołęka, Wyszków, Mława, Ciechanów, Radom, Płock, powiaty: kozienicki, płocki, sochaczewski, mławski, otwocki, przasnyski, wyszkowski, legionowski, gminy: Mszczonów, Wołomin, Tersin, Świercze, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie; oraz instytucje: Bank Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Źródło:
http://www.mazovia.eu/aktualnosci/art,4193,10-lat-dzialalnosci-na-rzecz-msp.html

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2013 dobiega końca realizacja projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.

W ramach projektu zrealizowano trzy rodzaje badań:

 • analiza danych zastanych dotyczących województwa mazowieckiego – analiza i prognoza wskaźników gospodarczych,
 • badania kwestionariuszowe przeprowadzone wśród 300 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego,
 • trzy zogniskowane wywiady grupowe (FGI):
  • wśród przedstawicieli/przedstawicielek branż zakwalifikowanych jako przechodzące procesy modernizacyjne i adaptacyjne,
  • wśród przedstawicieli/przedstawicielek branż wymagających przeprowadzenia procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych,
  • wśród przedstawicieli/przedstawicielek administracji regionalnej i lokalnej oraz regionalnych organizacji publicznych i społecznych, w tym edukacyjnych.

Po zrealizowaniu każdego etapu badań opracowano raport, który stanowi część Raportu końcowego.

W ramach działań upowszechniających opracowano Raport końcowy podsumowujący wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”, który został wydany w formie książkowej w nakładzie 200 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w nakładzie 500 egzemplarzy.

Raport w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej www.ffi.org.pl/badaniadlarozwojumazowsza/raporty
Zachęcamy do lektury Raportu i wyrażamy nadzieję, że dostarczy on Państwu wiedzy na temat kondycji mazowieckiej gospodarki oraz przyczyni się do prognozowania zmian w woj. mazowieckim.

Do końca dzisiejszego dnia na stronie internetowej dostępna jest ankieta monitoringowa  – zachęcamy do jej wypełnienia.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które wzięły udział w badaniach kwestionariuszowych, fokusowych oraz w konferencji upowszechniającej.


Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-09-30 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku w dniu 30.09.2013 r.

W dniu 30.09.2013 (poniedziałek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne w godzinach 8:00-12:00.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-09-30 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Czym jest sukces życiowy

Sukces dla Polaków to udane życie rodzinne, dobra praca i warunki materialne.

Sukces najczęściej kojarzony jest z udanym życiem rodzinnym (29%). Dla blisko co piątego respondenta (18%) miarą sukcesu jest połączenie dobrej sytuacji rodzinnej, materialnej i zawodowej; rzadziej (6%) połączenie dobrego zdrowia, pracy i rodziny. Udane życie rodzinne traktowane jest przez zdecydowaną większość Polaków (52%) jako jedyny lub współwystępujący z innymi element życiowego sukcesu. Kolejnym, często wymienianym gwarantem satysfakcji, jest dobre zdrowie, wymieniane samodzielnie przez 10%, a dodatkowo w połączeniu z życiem rodzinnym i dobrą pracą przez 6% badanych (łącznie 16%). Jedna trzecia badanych (34%) jako jedyny – lub częściej, jako współwystępujący – składnik sukcesu życiowego podaje atrakcyjną pracę. Dobre warunki materialne wymieniane są same lub łącznie z innymi kryteriami przez 28% ankietowanych. Triadę – radość, szczęście, i spełnienie marzeń –kojarzy z sukcesem życiowym 8% badanych. Inne zapewniające życiowy sukces elementy wskazywane są już sporadycznie.

Zaskakujący jest bardzo niski odsetek badanych wymieniających w tym kontekście dobre wykształcenie (2%).

Wyniki opracowane na podstawie badania przeprowadzonego przez CBOS w czerwcu 2013 roku.

Źródło: http://www.cbos.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-09-30 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Wizaż, stylizacja z jęz. angielskim"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w sobotę 28 września br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Wizaż, stylizacja z jęz. angielskim"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-09-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Coraz więcej pracowników-wolontariuszy

Szacuje się, że w najbliższych 3-4 latach co dziesiąta polska firma będzie realizowała działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

Tak wynika z analizy II Ogólnopolskich Badań Wolontariatu Pracowniczego Chodzi o charytatywną pomoc świadczoną przez pracowników firmy, na rzeczy innych podmiotów - np. fundacji czy organizacji pozarządowych. O rosnącej popularności takiej formy zaangażowania pracowników rozmawiano w środę, na konferencji w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Przedstawiono na niej wyniki II Ogólnopolskich Badań Wolontariatu Pracowniczego*. - Na badania składał się równoległy pomiar trzech grup: decydentów z największych firm w Polsce, pracowników firm prowadzących program wolontariatu pracowniczego oraz organizacji społecznych korzystających z działań realizowanych w ramach tego projektu - powiedziała Marta Walkowska-Lipko ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Według badań wśród pracowników-wolontariuszy przeważają kobiety (84 proc.) oraz osoby w wieku 30-40 lat (57 proc.). To w większości pracownicy średniego szczebla (54 proc.). Pracownicy niższego szczebla stanowią 17 proc. respondentów a menedżerowie i kierownicy 20 proc. Niemal 78 proc. badanych to osoby żyjące w związku i mające dzieci.

Według opinii pracowników wolontariat, który jest wspierany przez firmę ma większą siłę i zasięg oraz jest bardziej usystematyzowany. Wśród korzyści wymieniali oni również tworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy i podnoszenie własnych umiejętności takich jak: przywództwo, negocjacje czy praca w grupie. Badania pokazały, że 100 proc. wolontariuszy zamierza w przyszłości kontynuować tę pracę.

Źródło: http://gazetapraca.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wolność gospodarcza w Polsce stabilna

W najnowszym Światowym Indeksie Wolności Gospodarczej Polska uzyskała 7 na 10 punktów możliwych do zdobycia. Zajęliśmy 59 miejsce wśród 152 sklasyfikowanych krajów. Taki wynik oznacza, że nasza wolność gospodarcza znajduje się na stabilnym. Raport został opracowany przez tak zwaną Sieć Wolności Gospodarczej (Economic Freedom Network) pod przewodnictwem Instytutu Frasera z Vancouver w Kanadzie. Centrum imienia Adama Smitha jest polskim członkiem sieci.
Zdaniem ekonomisty Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smitha – „pozycja Polski na szczęście nie zmienia się na niekorzyść, ale też niestety nie zmienia się na korzyść“. Jak podkreśla – „mimo tego samego procesu integracji europejskiej takie kraje jak Litwa czy Estonia, w przeciwieństwie do nas, pną się w rankingu wolności gospodarczej w górę. Estonia jest dzisiaj na 16 pozycji w skali świata“.
Według Andrzeja Sadowskiego oraz szefa Centrum imienia Adama Smitha Roberta Gwiazdowskiego, największą barierą dla wolności gospodarczej w Polsce jest brak normalnie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. Obaj eksperci podkreślają, że na rozstrzygnięcie prostych spraw czeka się w naszych sądach latami. Inną poważną barierą jest działalność regulacyjna polskiego rządu i parlamentu, przyjmującego rozwiązania szkodzące polskim przedsiębiorcom.
W ostatnim rankingu wolności gospodarczej nadal prowadzi Hongkong. Za nim plasują się Singapur, Nowa Zelandia i Szwajcaria. Wśród krajów o najniższych wartościach indeksu są kraje Afryki, choć na szarym końcu nadal jest Wenezuela - jedyny kraj o wartości indeksu poniżej 4 punktów.
„W tegorocznej edycji Raportu Wolności Gospodarczej Świata Polska uzyskała 7,20 pkt na możliwe 10, co dało 59. miejsce wśród 152 sklasyfikowanych gospodarek. Rok temu było to 48. miejsce. Gdy porównujemy wolność gospodarczą w czasie, stosuje się tzw. nawiązanie łańcuchowe. Przy takiej metodzie wynik Polski jest nieco słabszy (7,18), ale daje nam wyższą pozycję (52.)" - czytamy w komentarzu do raportu.
Na wskaźnik wolności gospodarczej składa się pięć obszarów. Polska najlepiej wypada pod względem dobrego pieniądza (20. miejsce na świecie), a najgorzej ze względu na rozmiar rządu (116. pozycja). Pozostałe obszary to państwo prawa (46. miejsce Polski), swoboda wymiany międzynarodowej (64.) i regulacje (67.).

Źródło:
http://inwestycje.pl/gospodarka/Wolnosc-gospodarcza-w-Polsce-stabilna;212578;0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +