Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-09-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Niekorzystna koniunktura w usługach

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze informacje o koniunkturze w sektorze przedsiębiorstw usługowych. We wrześniu w ponad połowie badanych przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest niekorzystnie. Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż przed rokiem, ale mniej niekorzystne niż przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Najlepiej, choć mniej optymistycznie niż przed rokiem i podobnie jak przed miesiącem, oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie 0 (przed miesiącem minus 3). W przypadku sekcji zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ten kształtuje się na poziomie minus 7 (przed miesiącem plus 2). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 10 (przed miesiącem plus 8). Wskaźnik ten w przypadku sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 20 (przed miesiącem plus 21), poinformował GUS.
W sektorze usług w Polsce znajdowało się 62,6 proc. etatów w 2012 r. wobec średnio 62,5 proc. w latach 2007-2011, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) „Badanie Ankietowe Rynku Pracy NBP - Raport 2013”. Pracowało w tym sektorze 57 proc. ogółu zatrudnionych.
NBP zwraca uwagę, że miejsca pracy w usługach są mniej podatne na koniunkturę niż w przemyśle, ale w usługach stosunek pracy jest mniej stabilny (większa rotacja pracowników przy większej stabilności miejsc pracy) niż w przemyśle. Stabilność miejsc pracy częściej wiąże się z mniejszą stabilnością zatrudnienia (umowy czasowe oraz znaczna rola elastycznych składników wynagrodzeń).
W ub. roku 27,9 proc. etatów było w sektorze usług rynkowych (wobec średnio 28,4 proc. w l. 2007-2011), a w sektorze usług nierynkowych - 34,7 proc. (wobec odpowiednio 34,1 proc.). Odsetek etatów w przemyśle wynosił 30,5 proc. (wobec odpowiednio 30,9 proc.), a w budownictwie - 6,0 proc. (wobec odpowiednio 5,7 proc.). Etaty w rolnictwie stanowiły 0,9 proc. ogółu w gospodarce narodowej (bez zmian wobec lat 2007-2011).

Źródła:


lubelskie
2013-09-21 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zachęcamy do zapoznania się przewodnikiem i udziału w przygotowanych imprezach kulturalnych w ten weekend.

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym weekendu i kilku najbliższych dni jest otwarcie wyremontowanej siedziby Centrum Kultury w Lublinie, na które mieszkańcy Lublina czekali 4 lata.

 

Przewodnik kulturalny na weekend 21-22.09.2013

Program wydarzeń związanych z otwarciem Centrum Kultury w Lublinie

 

 

 


mazowieckie
2013-09-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrosła liczba upadłości firm w I półroczu 2013 r.

Z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Centrum Finansowego Banku BPS, pt. „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce” wynika, że w pierwsza połowa br. przyniosła 454 upadłości przedsiębiorstw. Liczba upadłych przedsiębiorstw do końca czerwca 2013 r. jest najwyższa w całym okresie analizowanym w raporcie. W I połowie 2013 r. upadło średnio jedno przedsiębiorstwo na każde zarejestrowane 10 tys. Najwięcej upadłości zaobserwowano w marcu i kwietniu, a zdecydowanie najmniej w lutym.
Profil działalności gospodarczej upadłych w I półroczu 2013 r. przedsiębiorstw jest tożsamy z tym z lat poprzednich. W strukturze upadłości dalej dominuje udział przemysłu budowlanego – ponad 26 proc. analizowanych upadłości dotyczyło firm usługowych związanych z tym sektorem gospodarki. Na drugim planie są hurtownie – łącznie stanowiące około 16 proc. ogółu upadłości.
Z raportu wynika także, że rozkład upadłości pod względem formy organizacyjno-prawnej był niemal identyczny jak w 2012 r - w obu okresach ponad 57 proc. z postawionych w stan upadłości przedsiębiorstw było spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, 23 proc. upadłości dotyczyło jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych, a około 10 proc. stanowiły spółki akcyjne.
Zdecydowaną większość – 82 proc. toczących się spraw o upadłości przedsiębiorstw stanowią postępowania likwidacyjne, zaś zaledwie 18 proc. spraw o upadłości to postępowania z możliwością zawarcia układu dłużnika z jego wierzycielami. Taka struktura utrzymuje się w Polsce od kilku lat.

Źródło:
http://forsal.pl/artykuly/730740,bankructwa-w-polsce-2013-liczba-upadlosci.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-09-20 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na październik 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc październik 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-09-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Płaca minimalna w Polsce i UE

Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia minimalnego obowiązujące na poziomie krajowym. Pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej, wyrażonej w euro, Polska zajmuje 12 pozycję wśród krajów UE – wynika z zestawienia przygotowanego przez Sedlak & Sedlak.

Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązuje w Luksemburgu – 1 874 EUR. Jest ona blisko 5 razy większa niż w Polsce. Najniższe wynagrodzenie minimalne otrzymują mieszkańcy Rumunii – 158 EUR. Jest to zaledwie 40 proc. płacy minimalnej obowiązującej w Polsce. W Chorwacji, która w 2013 roku została włączona do Unii Europejskiej płaca minimalna jest o 5 proc. niższa niż w Polsce.

Źródło: http://praca.wp.pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-09-20 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Transport i logistyka"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w piątek 20 września br. w Nałęczowie rozpoczęło się szkolenie "Transport i logistyka"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-09-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nastroje gospodarcze przedsiębiorstw

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Dom Badawczy Maison przedstawili wyniki badań koniunktury gospodarczej przedsiębiorców sektora MSP – Busometr ZPP.
Wskaźnik Busometr w aktualnej fali badania wyniósł 42,17 (w poprzednim kwartale 39,09 pkt) – co oznacza kolejną niewielką poprawę nastrojów. W ciągu 4 kwartałów nastroje poprawiły się o 8 punktów i choć lokują się dalej w strefie stagnacyjnej (poniżej 50 pkt), to możemy już mówić o pozytywnym trendzie. Wyniki Busometru poniżej 50 pkt oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 pkt – ich optymizm.
Stosunkowo najlepiej wygląda sytuacja na rynku pracy (48,55 pkt), co oznacza, że jesteśmy już blisko do przełamania bariery pesymizmu. Najgorzej wygląda sytuacja z inwestycjami – tu z kolei mamy do czynienia z systematycznym pogarszaniem się nastrojów. W ciągu 4 kwartałów, skłonność przedsiębiorców do inwestycji spadała z 45,81 pkt do 38,96, a więc prawie o 7 punktów. Najbardziej skłonne do inwestycji są średnie przedsiębiorstwa, najmniej mikrofirmy.
Natomiast bardzo istotna jest zmiana ogólnych nastrojów, tzw. wskaźnik optymizmu, który jest wskaźnikiem wyprzedzającym, zarówno jeśli chodzi o rynek pracy, jak i inwestycje. Tutaj mamy do czynienia nie tylko z systematycznym trendem od 4 kwartałów, ale również z dość radykalną zmianą nastrojów. W ciągu 4 kwartałów wskaźnik optymizmu wzrósł z 27,25 pkt do 41,96.
Najsłabsze nastroje panują w usługach, najlepsze w handlu. Jedyna branża, która przekracza barierę 50 pkt – czyli nastroje optymistyczne przeważają nad pesymistycznymi, to finanse i bankowość, gdzie wskaźnik optymizmu wynosi 50,4 pkt. Do poziomu 50 pkt zbliża się również sektor „prawo” – 48,7 pkt. Natomiast najsilniejsze nastroje stagnacyjne panują w sektorach: elektronika (30,5 pkt), produkcja (32,9 pkt), przemysł chemiczny (31,6 pkt) oraz telekomunikacja (33,8 pkt).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania Busometr ZPP:
http://zpp.net.pl/files/manager/file-efe5f143c0dbb471d0160e1d694a5d3e.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Płaca minimalna

Płaca minimalna to określona przez prawo wysokość wynagrodzenia, poniżej której pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być opłacany. W Polsce poziom minimalnego wynagrodzenia ustalany jest od 1956 roku. Obecnie regulacje prawne wyznaczające tryb i sposób jego określania zawarte są w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z zapisami ustawy, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji. Rada Ministrów do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia. Po otrzymaniu tych propozycji Komisja Trójstronna ma miesiąc na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli związki zawodowe, pracodawcy i strona rządowa nie osiągną porozumienia w tym terminie, Rada Ministrów do 15 września sama ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia wraz z terminem zmiany tej wysokości, w drodze rozporządzenia.

Niestety może być tak, że Komisja Trójstronna ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia, a Rada Ministrów odrzuci to ustalenie. Do takiej sytuacji doszło w 2010 r., kiedy NSZZ „Solidarność” i inne związki zawodowe, pracodawcy oraz strona rządowa podpisali porozumienie w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2011 roku na poziomie 1408 zł, a Rada Ministrów to porozumienie odrzuciła, ustalając płacę minimalną na poziomie 1386 zł.

Na początku 2011 roku, przy wsparciu NSZZ „Solidarność, zawiązał się Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie podniesienia płacy minimalnej. Celem Inicjatywy jest powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, tak aby w perspektywie niedługiego czasu płaca minimalna osiągnęła poziom 50 proc. średniego wynagrodzenia.

W ten sposób wysokość płacy minimalnej zostanie uzależniona od wzrostu gospodarczego a nie od decyzji polityków.

Źródło: http://www.placaminimalna.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Konferencja upowszechniająca w ramach projektu „BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA” – rekrutacja nadal trwa

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza na konferencję upowszechniającą wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA”.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli/przedstawicielek przedsiębiorstw, administracji regionalnej i lokalnej oraz regionalnych organizacji publicznych i społecznych, w tym edukacyjnych i rynku pracy, działających na obszarze województwa mazowieckiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu, służących uzyskaniu wiedzy na temat kondycji mazowieckich przedsiębiorstw i branż, przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz wymagających przeprowadzenia takich procesów. W trakcie konferencji zostaną również zaprezentowane wnioski i rekomendacje odnośnie do możliwych działań prorozwojowych, mogących wpływać na poprawę sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wskazanie regionalnych biegunów wzrostu, czyli branż/sektorów przyszłości.

Konferencja odbędzie się 24 września 2013 r. (wtorek) w Hotelu JM Apart w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 45, o godzinie 13.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgodnie z zasadą równości szans zagwarantowano po 40 miejsc dla każdej płci.
W związku z faktem, iż obecnie do udziału w konferencji zarejestrowanych jest więcej kobiet niż mężczyzn, zgłoszenia Panów będą przyjmowane w pierwszej kolejności.
Zgłaszające się do udziału w konferencji Panie będą zapisywane na listę rezerwową.

Uczestnicy/uczestniczki otrzymają komplet materiałów konferencyjnych, w tym Raport końcowy zawierający szczegółowe wyniki przeprowadzonych w projekcie badań wraz z wnioskami i rekomendacjami.
Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września 2013 r. drogą mailową na adres e.szafraniec@ffi.org.pl lub r.cybulak@ffi.org.pl oraz telefonicznie pod nr 81 532-10-33, 502-267-743.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj.


podkarpackie
2013-09-19 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku w dniu 20.09.2013

W dniu 20.09.2013 (piątek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne w godzinach 8:00-12:00.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +