Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-09-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Międzynarodowe Forum Kobiet Biznesu w Katarze

W dniach 11-12 listopada br. w stolicy Kataru, Doha, odbędzie się Międzynarodowe Forum Kobiet Biznesu. Organizowane nieprzerwanie od czterech lat, katarskie forum kobiet biznesu jest jednym z najbardziej newralgicznych wydarzeń sektora gospodarczego kraju, wpisując się bardzo wyraźnie w obserwowany na przestrzeni ostatnich lat intensywny rozkwit ekonomiczny państw Zatoki Perskiej.

Tegoroczna edycja forum po raz pierwszy z tak dużym naciskiem kierowana jest do sektora gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności Polski, co należy rozumieć jako rzeczywiste zainteresowanie inwestorów arabskich możliwościami zarówno eksportowymi, jak i importowymi rynków tej części starego kontynentu.

Tematyka tegorocznego forum to przede wszystkim wątki związane z szeroko pojętym marketingiem kobiet biznesu i wpływem żeńskiego lobby gospodarczego na zmiany o wymiarze politycznym, społecznym i ekonomicznym. Do najważniejszych tematów listopadowego spotkania, w którym w 2012 r. uczestniczyło blisko 800 organizacji i przedsiębiorców sektora gospodarczego z krajów Zatoki Perskiej oraz społeczności międzynarodowej, należeć będzie zatem rozwój etyki zawodowej względem równouprawnienia i praw kobiet, aspekt potencjału managerskiego wśród kobiet biznesu, sposoby na eliminację barier instytucjonalnych w tym zakresie oraz rozwój, w sferze teoretycznej oraz praktycznej, możliwości przywódczych, przedsiębiorczości i innowacyjności młodego pokolenia.

Źródło: http://www.eurogospodarka.pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Warszawa biurową stolicą Europy Środkowej

Firma Cushman & Wakefield przeanalizowała rynek biurowy w stolicach państw Europy Środkowej na podstawie danych na koniec czerwca 2013 r. Warszawa przoduje pod względem całkowitych zasobów powierzchni biurowych spośród czterech stolic regionu. W stolicy Polski, w drugim kwartale, zasoby przekroczyły 4 mln mkw. Drugim rynkiem jest Budapeszt z ponad 3,164 mln mkw. Przewiduje się, że zasoby w Pradze powinny osiągnąć poziom 3 mln mkw. do połowy 2014 r. Bratysława dysponuje z kolei 1,466 mln mkw. powierzchni biurowej. W pierwszej połowie 2013 r. nowa podaż w Europie Środkowej wyniosła 197 700 mkw.
Pod koniec czerwca 2013 r. w Europie Środkowej w budowie pozostawało ponad 845 tys. mkw., z czego blisko 448 tys. mkw. w Warszawie i 291 400 mkw. w Pradze. Największym kompleksem biurowym w regionie, jaki oddany zostanie do końca 2013 r., będzie Miasteczko Orange, które dostarczy Warszawie 44 tys. mkw. nowej powierzchni. W dłuższej perspektywie w Warszawie najwięcej nowej powierzchni przybywać będzie na tzw. Bliskiej Woli, która jest atrakcyjną lokalizacją dla najemców szukających biur na obrzeżach Centralnego Obszaru Biznesu. Jedynie w okolicach samego Ronda Daszyńskiego w najbliższych latach pojawi się ponad 100 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej.
Według Richarda Aboo, Dyrektor działu powierzchni biurowych w polskim oddziale Cushman & Wakefield, rynek powierzchni biurowych w Warszawie w pierwszej połowie 2013 r. charakteryzował się rekordowo wysokim popytem na poziomie ponad 330 tys. mkw. Znaczącą część transakcji najmu stanowiły renegocjacje i konsolidacje firm zainteresowanych zwiększeniem efektywności powierzchni i redukcją kosztów. Podaż jest również rekordowo wysoka. Do końca 2015 r. deweloperzy planują dostarczyć na rynek warszawski ok. 500.000 mkw., z czego w budowie znajduje się ponad 400.000 mkw.
Jeśli chodzi o wynajem powierzchni biurowych, największy udział w popycie brutto w Europie Środkowej mają firmy zagraniczne, które przyciąga wysoko wykwalifikowana kadra, niższe koszty najmu, dobry standard budynków i stabilność gospodarcza. Region ten jest również atrakcyjny dla dużej liczby międzynarodowych firm zainteresowanych otwarciem centrów outsourcingowych, które coraz częściej świadczą zaawansowane usługi dla biznesu.

Źródło:
http://biznesmazowiecki.pl/2013/09/13/biurowe-stolice-europy-srodkowej-w-pierwszej-polowie-2013-roku/
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności najwyższe od ponad 3,5 roku

Jak wynika z 23. Raportu BIG, przygotowanego cyklicznie przez Biuro Inwestycji Gospodarczych InfoMonitor S.A., wskaźnik BIG, mierzący poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wzrósł o 5 pkt w skali kwartału do 14,11 pkt we wrześniu. Wartość ta jest najwyższa od stycznia 2010 roku.
Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej BIG pozwala monitorować, w jakim stopniu problemy płatnicze wpływają na funkcjonowanie firmy. Badanie przeprowadzane jest kwartalnie wśród przedstawicieli sześciu segmentów rynku: dostawców usług finansowych i masowych, przedsiębiorców, przedstawicieli branży turystycznej, budowlanej oraz e-commerce.
Wskaźniki wzrosły w niemal wszystkich badanych sektorach. Wyjątkiem jest branża turystyczna, ale poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności w tym sektorze był już wcześniej wysoki. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost odnotowany w branży budowlanej. Wskaźnik BIG dla budownictwa wzrósł o blisko 11 pkt. do poziomu 13,52 pkt. To znaczący wzrost, bo przez wiele miesięcy oscylował wokół zera.
Z pozostałych kategorii opisanych w Raporcie BIG również płyną pozytywne sygnały, jednak nie we wszystkich widać poprawę koniunktury. Aż 64% badanych firm wysoko ocenia zdolność do terminowego regulowania płatności przez inne podmioty w swojej branży. Niestety od ostatniego badania o 3 pkt proc. do poziomu 36% wzrósł udział firm, które oceniają, że suma przeterminowanych należności, z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci przekracza 100 tysięcy złotych. Jednocześnie najmniejsze problemy z przeterminowanymi należnościami mają przedstawiciele sektora e-commerce, w którym zaległości powyżej 100 tysięcy złotych, dotyczą tylko 7 % badanych.
Blisko jedna czwarta (23%) firm dostrzega już pozytywne sygnały ożywienia gospodarczego. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród respondentów z branży usług masowych, gdzie 84% badanych wciąż odczuwa negatywne skutki słabej koniunktury gospodarczej. Oznaki ożywienia na rynku, najlepiej oceniają przedstawiciele branży turystycznej oraz przedsiębiorców, wśród których odpowiednio 30% oraz 36% firm odczuwa poprawę.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Raportu BIG:
http://www.big.pl/download/raport_big_2013_09_07_v4.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

44% Polaków jest biernych zawodowo

Z najnowszych Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności dowiadujemy się, że na 1000 pracujących osób przypada aż 998 osób, które nie wykonują pracy zarobkowej. Biorąc pod uwagę podział na płeć, jest to średnio 719 niepracujących mężczyzn oraz 1348 niepracujących kobiet na tysiąc reprezentantów swojej płci.

Za aktywne zawodowo uznaje się osoby powyżej 15 roku życia, które pracują lub są bezrobotne. Osoba bezrobotna według definicji ma od 15 do 74 lat, aktywnie poszukuje pracy i jest gotowa ją podjąć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

 „Emerytura”, a w drugiej kolejności „nauka i uzupełnianie kwalifikacji” to przyczyny bierności największej ilości osób. Kolejne miejsca zajmują „choroba i niepełnosprawność”, „obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu” oraz „zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy”. Największy niepokój budzi wskaźnik dotyczący zniechęcenia bezskutecznością poszukiwania pracy. Przez trzy ostatnie lata wzrósł on aż o 45 proc. W 2010 r. taką postawę deklarowało 370 tysięcy osób, a obecnie jest to aż 539 tys.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Bezrobocie na Mazowszu 11,1%

W lipcu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu osiągnęła 11,1%, co oznacza, że utrzymała się ona na poziomie sprzed miesiąca (w Polsce - 13,1%; spadek o 0,1 pkt. proc.).

W rankingu województw Mazowsze zajęło po raz kolejny drugie miejsce (najwyżej było woj. wielkopolskie – 9,6%; najniżej woj.warmińsko-mazurskie – 20,2%). Sytuacja w powiatach woj.mazowieckiego jest nadal zróżnicowana.

W lipcu b.r. najwyższa stopa bezrobocia została odnotowana w powiatach szydłowieckim – 37,1% i radomskim – 30,0% (wzrost w skali roku odpowiednio o 1,5 pkt. proc. i o 0,9% pkt. proc.). W najlepszej sytuacji jest nadal m.st. Warszawa ze stopą bezrobocia 4,9% (wobec 4,0% w analogicznym okresie ub. r.).

W lipcu 2013 r. wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach województwa (najwyższy w wołomińskim – o 2,7 pkt. proc i legionowskim – o 2,6 pkt.proc).

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zróżnicowany podział w obowiązkach domowych

Kobiety poświęcają więcej swojego czasu na obowiązki domowe trwające do 3 godzin dziennie. 31% przebadanych kobiet poświęca do 1 godziny, a 57% od 1 do 3 godzin dziennie na prace domowe tj. sprzątanie, mycie naczyń, zakupy, itp. Mężczyźni, zabierając się do prac domowych chętniej rezerwują sobie od 3 do 5 godzin (24% odpowiedzi w stosunku do 9% kobiet). W dłuższych, wymagających powyżej 5 godzin pracach podział jest wyrównany.

W sondzie wzięło udział 60 osób w okresie od 5 sierpnia do 15 września br.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-16 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

III Europejski Kongres MSP

Dzisiaj rozpoczął się w Katowicach III Europejski Kongres MSP. Głównym tematem tegorocznej edycji Kongresu będą możliwości rozwoju polskich firm oraz wyzwania stojące przed nimi, szczególnie w kontekście sytuacji na unijnym rynku. Zaplanowano również kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. Częścią kongresu będą także Targi Usług i Produktów dla MSP – Biznes Expo.
Podczas spotkań panelowych poruszone zostaną tematy związane ze sposobami finansowania inwestycji, narzędziami wspomagającymi zarządzanie, rozwojem nowych technologii. Będzie też dyskusja o roli marketingu i public relations, designu, ich znaczenia dla rozwoju działalności firm, ale również o przedsiębiorczości młodych i roli kobiet w biznesie.
Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbę Gospodarczą oraz Ministerstwo Gospodarki. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.
Poprzednie dwie edycje zgromadziły liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych. Dyskusje dotyczyły głównie barier i szans stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Udział w nich wzięło ponad 300 prelegentów z Polski i zagranicy oraz blisko 6 tys. uczestników.

Kongres potrwa do 18 września. Aktualne wydarzenia będące przedmiotem spotkania można śledzić za pośrednictwem strony:
http://www.kongresmsp.eu/
 

Projekt Badania dla Rozwoju Mazowsza jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polska spada w rankingu konkurencyjności

Polska spadła o jedną pozycję, na 42. miejsce, w prestiżowym rankingu konkurencyjności World Economic Forum, który w miniony wtorek został przedstawiony przez Narodowy Bank Polski. Skład czołówki pozostaje niezmienny od lat – w tym roku kolejny raz pierwsza jest Szwajcaria, drugi Singapur, trzecia Finlandia, czwarte Niemcy i piąte Stany Zjednoczone.
Obraz polskiej gospodarki jest dosyć stabilny od 2005 r. – od tego czasu nie udało nam się poprawić pozycji w czterech podstawowych filarach: instytucje, infrastruktura, otoczenie makroekonomiczne oraz zdrowie i edukacja. Niestety jest coraz gorzej z innowacyjnością polskiej gospodarki. Wciąż jednak jesteśmy w czołówce rankingu, jeżeli chodzi o państwa postkomunistyczne (lepsza jest tylko Estonia), a w tym roku udało nam się wyprzedzić Czechy.
Podczas badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców jako największy problem dla konkurencyjności tradycyjnie już na pierwszym miejscu wskazali oni prawo podatkowe, które krytykowali za zmienność i nieprzewidywalność. Stawki podatków ich zdaniem są mniej dokuczliwe niż restrykcyjne prawo pracy i nieefektywna biurokracja. W porównaniu z badaniem zeszłorocznym najgłębszy spadek ocen dotyczył m.in. jakości rządzenia, komunikacji między różnymi grupami społecznymi w tym na linii biznes-rząd, a także oceny skutków prawa podatkowego z punktu widzenia jakości konkurencji.
Zdaniem autorów rankingu, aby poprawić notowania Polski niezbędne jest przeprowadzenie reform strukturalnych, uproszczenie podatków, zreformowanie sektora publicznego, zwiększenie stabilności prawa podatkowego i wreszcie głębokie zmiany w edukacji, która kładłaby zdecydowanie większy nacisk na innowacyjność.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją rankingu World Economic Forum:
http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2013/20130211_world_economic_forum.pptxl
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Polski eksport

W kwietniu br. Polska, po raz pierwszy od ponad 4 lat, odnotowała dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących. Nadwyżka wyniosła 468 mln euro, co oznacza poprawę bilansu handlowego o ponad 600 mln euro więcej, niż oczekiwali analitycy. Ale też podkreślają oni, że opisywane zjawisko może mieć charakter jednostkowy i w następnych okresach już się nie powtórzyć.

Faktem jest, że naszemu eksportowi pomaga poprawiająca się kondycja gospodarki niemieckiej – głównego partnera handlowego Polski. Niemcy odbierają ponad 1/4 naszego wywozu. Indeks instytutu ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung), odzwierciedlający oczekiwania dotyczące kształtowania się sytuacji ekonomicznej w ciągu najbliższych 6 miesięcy, wzrósł w czerwcu o 2,1 pkt – do 38,5 pkt, podczas gdy analitycy spodziewali się, że zwiększy się on o 1,7 pkt.

Źródło: http://www.eurogospodarka.pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Artykuł zawierający streszczenie wyników trzeciego etapu badań

 W dniu 13 września 2013 r. w wydaniu radomskim Gazety Wyborczej ukazał się artykuł zawierający streszczenie wyników trzech przeprowadzonych w Warszawie w czerwcu, lipcu oraz sierpniu zogniskowanych wywiadów grupowych (badań FGI).

W badaniach FGI udział wzięli:
• przedstawiciele i przedstawicielki przedsiębiorstw zakwalifikowanych na podstawie badan ilościowych jako branże przechodząca procesy modernizacyjne i adaptacyjne czyli zarejestrowanych w sekcji M PKD 2007, czyli jako działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
• osoby reprezentujące podmioty zarejestrowane w ramach trzech różnych sekcji PKD: przetwórstwa przemysłowego, handlu i naprawy pojazdów, usług transportowych i gospodarki magazynowej - branż wyodrębnionych w ramach badan ilościowych, jako wymagające przeprowadzenia procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych
• przedstawiciele i przedstawicielki administracji regionalnej i lokalnej oraz regionalnych organizacji publicznych i społecznych.
Celem przeprowadzenia badań było uzyskanie informacji, które mogłyby posłużyć do przygotowania rekomendacji dla regionalnych "aktorów", tj. samorządów, przedsiębiorców, sektora edukacyjnego i innych mających wpływ na przebieg procesów rozwojowych w województwie mazowieckim w celu poprawy sytuacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w regionie.
Artykuł dostępny jest również w zakładce Upowszechnianie wyników.

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +