Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2013-09-13 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news: Reopening of the Cultural Centre in Lublin / Reapertura del Centro Cultural en Lublin / Réouverture du Centre Culturel á Lublin

Reopening of the Cultural Centre in Lublin

After 4 long years of renovation, the Cultural Centre of Lublin will be opened to the audience this September with several events and activities, that will give the opportunity to Lublin inhabitants and visitors to undertake an enjoyable experience.

For the culture lovers, the last days of September will be full of interesting activities like concerts, films and theatre; performances or exhibitions; and for the children or the most active persons workshops, games and dances.

On the refurbished facade there will be a spectacular “light image sound” display and 2 movies will be passed there in their premier.

Remember the location of the Cultural Centre of Lublin in the street Peowiaków 12, where you can enjoy also a beautiful and green park in the middle of the city.

For more information about the activities schedule:

http://kultura.lublin.eu/wiadomosci,1,9712,Opening_of_the_Cultural_Centre.html?locale=en_GB

- - -

Reapertura del Centro Cultural en Lublin

Después de cuatro largos años de renovación de las instalaciones, el Centro Cultural de Lublin abrirá sus puertas para el público este mes de Septiembre con numerosos eventos y actividades, que dará la oportunidad a los habitantes de Lublin y a los visitantes de disfrutar de una experiencia muy agradable.

Para los amantes de la cultura, los últimos días de Septiembre van a estar llenos de actividades muy interesantes como conciertos, teatro y películas; actuaciones o exhibiciones; y para los más pequeños y las personas más activas habrá seminarios, juegos y danzas o bailes.

En la renovada fachada habrá una espectacular proyección de luces imágenes y sonidos y dos de las películas serán proyectadas en la misma fachada y en su estreno.

Recuerden la localización del Centro Cultural en la calle Peowiaków 12, donde se puede disfrutar también de un verde y bonito parque en medio de la ciudad.

Para más información sobre los horarios de las actividades:

http://kultura.lublin.eu/wiadomosci,1,9712,Opening_of_the_Cultural_Centre.html?locale=en_GB

- - -  

Réouverture du Centre Culturel à Lublin

Après 4 longues années de renovation des locaux, le Centre Culturel de Lublin sera ouvert à l’audience ce mois de septembre avec une série d’événements et d’activités, qui vont offrir aux habitants et visiteurs de Lublin la chance d’entreprendre une agréable expérience.

Pour les amoureux de la culture, les derniers jours de septembre seront remplis d’activités intéresantes telles que des concerts, des films et du théâtre; de spectacles et d’expositions; et pour les enfants ou bien pour les plus actifs il y aura des ateliers, des jeux et de la dance.

Sur la façade renouvelée il aura lieu un spectacle coloré et plein de lumières, d’images et de sons. En plus, deux films seront projectées dans leur début.

N’oubliez pas la situation du Centre Culturel de Lublin, qui se trouve à la rue Peowiaków 12, où vous pouvez profiter également d’un parc vert et beau au milieu de la ville.

Pour trouver plus des renseignements concernat le programme d’activités:

http://kultura.lublin.eu/wiadomosci,1,9712,Opening_of_the_Cultural_Centre.html?locale=en_GB


mazowieckie
2013-09-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w sierpniu br., w notowaniu kwartalnym i półrocznym ponownie wzrósł odpowiednio o 2 pkt (do 28) i 1 pkt (do 34). Indeks roczny też był wyższy o 1 pkt i wyniósł 33 pkt. Jest to wyraźny sygnał przełamania spadkowego trendu i stopniowej poprawy sytuacji w gospodarce.
Z miesiąca na miesiąc rośnie tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, podobnie jak sprzedaż detaliczna, a spadek produkcji budowlanej rok do roku okazał się w sierpniu najmniejszy od ośmiu miesięcy. Wzrost produkcji utrzymuje się jednak nadal przede wszystkim dzięki dodatniemu eksportowi netto przy rosnącej nadwyżce w bilansie handlowym.
Pojawiają się też oznaki odbicia w górę popytu konsumpcyjnego, odnotowane już w drugim kwartale. Wydaje się, że ta tendencja może się utrzymać, bo przyspiesza tempo wzrostu funduszu płac, z jednej strony na skutek szybszego tempa wzrostu samych wynagrodzeń, z drugiej malejącego tempa spadku zatrudnienia. Niestety, w inwestycjach obserwujemy pogłębiający się spadek, a jeszcze bardziej w poziomie zapasów, co sprawia, że popyt krajowy spada jeszcze bardziej i gdyby nie eksport netto mielibyśmy recesję. Z drugiej strony upłynniane zapasy mogą być dobrym prognostykiem ożywienia popytu globalnego i odwrócenia spadkowej tendencji popytu krajowego w przyszłości, gdy firmy zaczną je odbudowywać.
Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym co miesiąc od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją prasową nt. aktualnego Indeksu Biznesu:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/_files/2013_09/20130904_Indeks_Biznesu_-_pe_ny_raport.doc
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rzecznik Praw Dziecka o zmianach o urlopach macierzyńskich

W przypadku urodzenia wcześniaka urlop macierzyński powinien rozpoczynać się dopiero po wypisaniu dziecka ze szpitala - proponuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Jak napisał, docierają do niego postulaty, by rodzice wcześniaków rozpoczynali urlop dopiero w dniu wypisania dziecka ze szpitala, ponieważ zwykle przedwcześnie urodzone dziecko musi przebywać dłuższy czas pod opieką personelu medycznego. W tym okresie rodzice nie sprawują osobiście opieki nad dzieckiem, tracąc przy tym część urlopu, która przypada na okres pobytu dziecka w szpitalu.

Obecnie, w przypadku urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej, matka po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego może pozostałą część wykorzystać po wyjściu dziecka ze szpitala. Zdaniem RPD warto wprowadzić regulacje, które gwarantowałyby matce czas na powrót do sił po porodzie, ale jednocześnie umożliwiłyby rodzicom wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu po wyjściu dziecka ze szpitala.

Rodzice dzieci urodzonych w tym roku mają prawo do rocznego płatnego urlopu (100 proc. przez pierwsze pół roku i 60 proc. za kolejne sześc miesięcy lub 80 proc. przez cały rok). Na ten czas składa się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu mogą korzystać na równych prawach ojciec i matka.

Źródło: http://praca.wp.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-09-12 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Logistyka, spedycja, transport z jęz. angielskim"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w środę 11 września br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Logistyka, spedycja, transport z jęz. angielskim"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogólnopolskie
2013-09-12 |

FFI poszukuje wolontariuszy/ek do BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

W  związku z realizacją projektu „Aktywne obywatelstwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje wolontariuszy/ek na stanowisko doradców do Biur Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Akademia Wolontariatu.


podkarpackie
2013-09-12 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Tarnobrzegu

Informujemy, że w okresie 16 - 27 września 2013 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradcy prawnego i obywatelskiego.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

mazowieckie
2013-09-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

3 Konwent Prawa Pracy

9 października 2013 roku w Centrum Konferencyjne Golden Floor w Warszawie odbędzie się trzecia edycja Konwentu Prawa Pracy.

Tegoroczny Konwent poświęcony zostanie zagadnieniom, z którymi do czynienia mają pracodawcy:

 • czas pracy - ze szczególnym omówieniem najnowszych zmian, które weszły w życie 23 sierpnia 2013 r.,
 • wątpliwości i pytania, jakie narosły w ciągu trzech miesięcy obowiązywania nowych urlopów rodzicielskich i przysługujących z ich tytułów zasiłków macierzyńskich,
 • zmiany w przepisach dotyczących urlopu wychowawczego, które wejdą w życie 1 października 2013 r.,
 • rozliczanie podróży służbowych - wyjaśnienie najbardziej istotnych problemów, z którymi zetknęli się praktycy po wejściu w życie nowych zasad rozliczania podróży służbowych,
 • zasady wystawiania świadectw pracy w przypadku umów terminowych, a także
 • zostaną omówione zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców - zmiany weszły w życie 16 lipca 2013 r.

Konwent poprowadzony zostanie w trzech ścieżkach tematycznych: Kadry i płace, Czas pracy oraz Delegacje i wynagrodzenia.

Źródło: http://www.konferencja.abc.com.pl/konwentprawapracy/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polska mniej innowacyjna niż Azerbejdżan

Polskie firmy zarejestrowały w 2012 r. 556 patentów. Uczelniom i jednostkom badawczym udało się to w 1292 przypadkach. Na 100 tys. Polaków przypadło zaledwie 6,2 patentu. Średnia unijna to blisko 13 patentów. W oceniającym konkurencyjność gospodarek rankingu World Economic Forum Polska spadła o jedną pozycję, na 42. miejsce. Jesteśmy za Azerbejdżanem, Indonezją i Panamą.
Jeśli chodzi o największą liczbę zarejestrowanych patentów, to wśród przedsiębiorstw prym wiedzie Bumar Elektronika. W ubiegłym roku producentowi broni udało się zarejestrować 12 patentów. Również w tym roku Bumar przeznaczy prawie 100 mln zł na innowacje, np. unowocześnienie systemów radarowych. Na drugim miejscu z 11 patentami znalazł się Lerg, zajmujący się produkcją żywic przemysłowych, a na trzecim, z dziewięcioma wynalazkami, International Tobacco Machinery, producent maszyn do produkcji tytoniu.
Nieco lepiej wygląda sytuacja wśród uczelni i instytucji naukowych. Politechnika Wrocławska zarejestrowała rok temu 137 patentów, Politechnika Poznańska – 80, a Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 72. Łącznie wszystkich patentów (zarówno tych z polskich, jak i z zagranicy) zarejestrowano w Polsce niecałe 2,5 tys. To czterokrotnie więcej niż jeszcze w 2003 r., ale i tak wciąż pozostajemy w ogonie Europy. Zwłaszcza w porównaniu z największymi patentowymi gigantami w Unii, jak Siemens, Bosch czy BASF, które rok w rok rejestrują nawet po 800 wynalazków.
Wprawdzie liczba wniosków o uzyskanie patentu rośnie (w 2010 r. były ich 4082, a w 2012 r. już 5351), ale wcale nie podąża za tym liczba potwierdzonych wynalazków. Są wręcz takie regiony w Polsce, w których innowacje praktycznie nie istnieją: w woj. lubuskim na 100 tys. mieszkańców przypadło zaledwie 1,2 patentu, w woj. warmińsko-mazurskim – 2,3, a na Podlasiu – 3,1. Co więcej, samo zdobycie patentu to dopiero połowa sukcesu. Największym problemem jest jego komercjalizacja, czyli sprzedaż licencji przedsiębiorcom. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak ten proces wygląda. Przyjrzała się funkcjonowaniu 16 uczelni, parków technologicznych i jednostek naukowych. Sześć z nich otrzymało ocenę negatywną, bo nawet jeżeli udawało się już przeprowadzić nowatorskie badania, to wynalazek rzadko trafiał na rynek.

Źródło:
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/730021,coraz-mniej-patentow-w-polsce-uczelnie-nie-potrafia-sprzedac-wynalazkow.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfiansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Konsultacje w ramach Umowy Partnerstwa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych była współorganizatorem konferencji, której celem było zaprezentowanie głównych kierunków wsparcia funduszy europejskich w przyszłej perspektywie finansowej.
Na warszawskim Stadionie Narodowym przedstawiciele władz Mazowsza, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych spotkali się m.in. z reprezentantami jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki, a także biznesu.
Podczas konferencji przedstawiono, jakie kierunki interwencji w latach 2014-2020 zawiera Umowa Partnerstwa w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Zaprezentowano analizę potrzeb rozwojowych, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery. Ważnym elementem było wstępne omówienie zasad finansowania oraz wdrażania przyznanych nam funduszy. Opinie i uwagi, zebrane w trakcie dyskusji, pomogą Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego lepiej i korzystniej zaimplementować unijne środki.
Umowa Partnerstwa to dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich na lata 2014-2020, jest ona ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, strategię Europa 2020, a także z celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata. Dokument przygotowywany jest przez państwo członkowskie z udziałem partnerów, w tym przedstawicieli samorządu terytorialnego, zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym sprawowaniu zarządzania.
W stosunku do województwa mazowieckiego w projekcie Umowy Partnerstwa zastosowano szczególne podejście, w celu zminimalizowania negatywnych skutków zakwalifikowania Mazowsza do regionów lepiej rozwiniętych z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji rozwojowej województwa na tle kraju. Podstawowa alokacja funduszy strukturalnych przypadająca na Mazowsze w nowej perspektywie finansowania stanowi 60% teoretycznej alokacji przypadającej na województwo mazowieckie w okresie programowania 2007-2013. Po podwyższeniu alokacji środków o 3% (mechanizm elastyczności) na Mazowsze przypada 3,3 mld euro. Środki w wysokości 1,9 mld euro zarządzane będą bezpośrednio przez Samorząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałe środki - 1,4 mld będą mogły być wykorzystane w ramach poszczególnych osi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego programów krajowych.
Po przyjęciu „Umowy Partnerstwa” przez Radę Ministrów trafi ona w listopadzie br. do Komisji Europejskiej, która ma przyjąć dokument do końca 2013 r. Jej uzgodnienie pozwoli na rozpoczęcie wdrażania nowej perspektywy finansowej.

Źródło:
http://biznesmazowiecki.pl/2013/09/03/odbyly-sie-konsultacje-w-ramach-umowy-partnerstwa-2014-2020/
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Więcej upadłości wśród przedsiębiorstw

W czerwcu upadłość ogłosiło 85 przedsiębiorstw, czyli o 10-11% więcej niż przed rokiem, kiedy upadło 77 firm. Zmieniła się struktura upadłości. Większe problemy ma branża przemysłowa, producenci komponentów i gotowych maszyn. Nieco mniej upadłości odnotowano w budownictwie. Zwiększyła się również fala upadłości w regionach, w których przemysł jest najsilniejszym sektorem lokalnej gospodarki – wynika z raportu Euler Hermes. Pojawiła się nowa tendencja: po raz pierwszy odnotowano upadłość kilku przedsiębiorstw produkujących już nie wyłącznie komponenty, jak to miało miejsce np. w I kwartale br., ale i gotowe maszyny dla przemysłu.

Regionalne tempo upadłości w przemyśle można obecnie podzielić na trzy grupy. Obecnie najgorzej jest tam, gdzie przemysł jest najsilniejszy, czyli na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Sytuacja natomiast poprawiła się w regionach, w których przemysł nie odgrywa kluczowej roli, czyli np. na Mazowszu. Z kolei w województwach, w których przemysł jest obecny na regionalną skalę, czyli w województwach wschodnich czy w świętokrzyskim, nic się nie zmieniło. Euler Hermes prognozuje, że w kolejnych miesiącach dynamika upadłości utrzyma się na poziomie zbliżonym do tego z czerwca.

Źródło: http://www.eurogospodarka.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +