Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-09-06 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coache pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coache pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia. Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Źródło: http://www.icf.org.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Instrument Szybkiego Reagowania odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze

Od października 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt systemowy Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), skierowany do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Wybrane przedsiębiorstwa otrzymują profesjonalne wsparcie: kompleksową analizę sytuacji firmy, indywidualny, krótkookresowy Plan Rozwoju o charakterze naprawczym i/lub rozwojowym wraz z pakietem usług doradczo-szkoleniowych, które następnie są wdrażane w przedsiębiorstwie. Obecnie z usług ISR korzysta 210 firm - łącznie ponad 4500 pracowników i przedsiębiorców. Do udziału w projekcie zgłosiło się łącznie 750 firm, które pozytywnie przeszły wstępną weryfikację, co oznacza, że ich sytuacja ekonomiczna wymagała zewnętrznego wsparcia.
We wszystkich firmach biorących udział w programie ISR prowadzone są na bieżąco badania ewaluacyjne dotyczące efektów podjętych działań. W 54 przedsiębiorstwach, w których zakończono już działania wdrożeniowe, wyniki ewaluacji są bardzo dobre. Ponad 98 % uczestników szkoleń uzyskało wzrost wiedzy, a 86 % uczestników usług doradczych zdecydowanie potwierdza przydatność nowej wiedzy w pracy zawodowej.
Zbiorcze wyniki badań prowadzonych w 15 spółkach z pierwszego naboru potwierdzają, iż działania doradczo-szkoleniowe w większości przełożyły się na efektywność zawodową - blisko 80 proc. przełożonych respondentów potwierdziło wzrost efektywności swoich pracowników i wzrost ich kompetencji zawodowych.
W 7 przedsiębiorstwach, które zakończyły udział w programie ISR co najmniej 6 miesięcy temu, przeprowadzono także badanie wskaźników finansowych i operacyjnych firmy. W czterech firmach odnotowano wzrost sprzedaży, wzrost efektywności zarządzania oraz optymalizację procesu produkcyjnego, co oznacza, że zakładane w Planach Rozwoju wskaźniki zostały osiągnięte. W pozostałych trzech spółkach badanie nie potwierdziło jeszcze uzyskania planowanych rezultatów, jednak sami przedsiębiorcy podkreślają pożyteczność wdrożonego programu i jego pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizacji.
Bezpośrednie działania wspierające przedsiębiorstwa zostaną zakończone w czerwcu 2014 r., natomiast monitoring dynamiki zmian kondycji firm uczestniczących w programie będzie prowadzony jeszcze przez okres kolejnych trzech lat.

Źródło:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/szybka_reakcja_parp_na_spowolnienie_gospodarcze
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfiansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-09-06 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

 Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem kulturalnym na najbliższy weekend, podczas którego m. in. Europejski Festiwal Smaku.

Przewodnik kulturalny 6-8 września 2013 r. 


mazowieckie
2013-09-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej

Grupa Coface po raz ósmy przygotowała ranking TOP 500 2013, prezentujący największe firmy Europy Środkowo-Wschodniej. Zestawienie prezentuje w ujęciu bezwzględnym 500 przedsiębiorstw, które osiągnęły największe obroty w 2012 roku.
Dane na temat przedsiębiorstw pozyskali i zweryfikowali eksperci Coface bezpośrednio w 13 krajach tego regionu. W rankingu nie zostały uwzględnione banki i ubezpieczyciele oraz inne firmy z sektora finansowego ze względu na odmienny sposób raportowania wyników takich spółek, co utrudnia zestawienie ich na jednej liście z przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub handlowymi. W przypadku grup kapitałowych zostały przedstawione skonsolidowane wyniki spółek z grupy, co umożliwiło pokazanie rzeczywistego znaczenia i siły największych koncernów z tego regionu.
Polskie spółki przodują w rankingu, w tym roku znalazło się w nim 171 przedsiębiorstw z naszego kraju, a więc ponad 34 proc. ogółu analizowanych firm. 143 przedsiębiorstwa z Polski poprawiły pozycję w porównaniu z poprzednim rokiem bądź też znalazły się w zestawieniu po raz pierwszy. Na fali wznoszącej jest 84 proc. krajowych przedsiębiorstw z listy. Lepszy wynik od nas zanotowała jedynie Litwa - poprawa miała miejsce w 90 proc. przypadków. Tyle że Litwa ma na liście 500 największych przedsiębiorstw regionu tylko 20 reprezentantów.
Największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej jest PKN Orlen. W ub.r. obroty koncernu wyniosły 29,5 mld euro i były o niemal 60 proc. większe od wyniku drugiego w zestawieniu węgierskiego koncernu paliwowego MOL. W porównaniu z zajmującą trzecią pozycję czeską Skodą Auto i kolejnym ukraińskim Naftogazem obroty naszego giganta były ponad trzy razy większe.
Firmy z naszego kraju przodują również, jeśli chodzi o największy zysk netto oraz największe zatrudnienie. Zarobek dający pierwszą pozycję wykazał dwunasty w ogólnym zestawieniu KGHM. Miedziowy koncern okazał się najbardziej dochodowy, chociaż jego ubiegłoroczny wynik w przeliczeniu na euro był o 57 proc. mniejszy niż rok wcześniej. Rekordzistą regionu pod względem zatrudnienia jest Poczta Polska. W ub.r. zatrudnienie w jej przypadku wyniosło 92 tys. osób.
Z grona krajowych firm do pierwszej dziesiątki w regionie weszło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, awansując o cztery pozycje; aż o 34 miejsca podskoczył Eurocash. Dzięki temu, że roczne obroty spółki zwiększyły się o dwie trzecie po przejęciu pod koniec 2011 r. Tradisu od Emperii Holding.

Źródło:
http://www.coface.pl/CofacePortal/PL/pl_PL/pages/home/Aktualnosci/Lista%20TOP%20500%20CEE%202013
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Projekt zezwalający na wykonywanie pracy w niedziele i święta w Sejmie

28 sierpnia posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzyli poselski projekt nowelizacji ustawy. Projekt zezwala na wykonywanie w niedziele i święta pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli m.in. poczty elektronicznej. Dotyczyć ma to pracy na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa w związku z różnicami w dniach wolnych od pracy występującymi w różnych krajach.

Projekt zakłada rozszerzenie istniejącego w Kodeksie katalogu rodzajów pracy, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Obecnie można w te dni pracować m.in. przy pracy zmianowej, w ruchu ciągłym, w transporcie i komunikacji, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób oraz w handlu, gastronomii, hotelarstwie i turystyce. Proponowana zmiana ma pomóc w rozwoju centrów biznesowych wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorców zagranicznych, u których obowiązują inne niż w Polsce kalendarze świąt i strefy czasowe. Zdaniem autorów wprowadzenie proponowanych rozwiązań pomoże utrzymać istniejące oraz stworzyć nowe miejsca pracy w sektorze usług finansowych i tym samym poprawi konkurencyjność polskiego rynku pracy.

Źródło: http://www.kadry.abc.com.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-09-05 | Aktywne obywatelstwo

BPPiO w Tarnobrzegu w dniu 6 września będzie nieczynne

Informujemy, że w dniu 6 września 2013 r. (piątek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie nieczynne. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w inne dni.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


mazowieckie
2013-09-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Współpraca się opłaca

Opublikowany w czerwcu 2013 roku raport jest podsumowaniem badań przeprowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu”. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika dotyczyły postrzegania współpracy z trzecim sektorem przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne.

Autorzy raportu dowodzą, że biznes chce współpracować z organizacjami, gdyż to się po prostu opłaca. Główne korzyści, jakie firmy wynoszą z takich kontaktów to: wzmocnienie pozytywnego wizerunku i budowanie wartości społecznej marki. Dodatkową korzyścią może być zdobycie przez pracowników firmy nowych kompetencji.

Biznes ceni organizacje za wiarygodność – „podmioty pozarządowe odbierane są jako zakorzenione w środowiskach, a zatem gwarantujące celność inicjatyw”, a także za wiedzę merytoryczną osób w nich działających – „znajomość problemów i procesów problemotwórczych oraz strategii ich rozwiązywania, znajomość potrzeb określonych grup społecznych oraz strategii dystrybucji dóbr i usług ukierunkowanych na zaspokojenie tych potrzeb”.

Większość badanych deklaruje, że organizacje pozarządowe mogą być traktowane przez podmioty biznesowe jako równorzędni partnerzy. I wygląda na to, że zarówno organizacje pozarządowe, jak i w szczególności przedsiębiorstwa społeczne zaczynają sobie ten fakt uświadamiać.

Źródło: www.wiadomości.ngo.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-09-04 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w sierpniu

Podsumowując działalność BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w miesiącu sierpniu zapraszamy do zapoznania się z Zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług. W sierpniu doradcy prawni i obywatelscy udzielili w sumie 353 porady 222 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 9608 porad 6284 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-09-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Warszawa, 24 września 2013, Konferencja upowszechniająca w ramach projektu „BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA”

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza na konferencję upowszechniającą wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA”.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli/przedstawicielek przedsiębiorstw, administracji regionalnej i lokalnej oraz regionalnych organizacji publicznych i społecznych, w tym edukacyjnych i rynku pracy, działających na obszarze województwa mazowieckiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu, służących uzyskaniu wiedzy na temat kondycji mazowieckich przedsiębiorstw i branż, przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz wymagających przeprowadzenia takich procesów. W trakcie konferencji zostaną również zaprezentowane wnioski i rekomendacje odnośnie do możliwych działań prorozwojowych, mogących wpływać na poprawę sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wskazanie regionalnych biegunów wzrostu, czyli branż/sektorów przyszłości.

Konferencja odbędzie się 24 września 2013 r. (wtorek) w Hotelu JM Apart w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 45, o godzinie 13.00.

Program konferencji:
12.30-13.00 Rejestracja uczestników/bufet kawowy
13.00-13.25 Rozpoczęcie konferencji/ informacje o projekcie
13.25-13.55 Analiza danych zastanych – omówienie badań i wyników
13.55-14.25 Badania kwestionariuszowe – omówienie badań i wyników
14.25-14.55 Zogniskowane wywiady grupowe – omówienie badań i wyników
14.55-15.15 Wnioski i rekomendacje na temat proponowanych dróg rozwoju i poprawy sytuacji w regionie opracowane na podstawie badań
15.15-15.35 Pytania/dyskusja
15.35 Zakończenie konferencji/obiad

Wśród prelegentów znajdą się: dr Wiesław Kąkol, dr Paweł Grygiel, mgr Grzegorz Humenny oraz mgr Piotr Klimczak. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami badaczy oraz ich dorobkiem naukowym: www.ffi.org.pl/badaniadlarozwojumazowsza/zespolbadawczy

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgodnie z zasadą równości szans zagwarantowano po 40 miejsc dla każdej płci. Uczestnicy/uczestniczki otrzymają komplet materiałów konferencyjnych, w tym Raport końcowy zawierający szczegółowe wyniki przeprowadzonych w projekcie badań wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września 2013 r. drogą mailową na adres e.szafraniec@ffi.org.pl lub r.cybulak@ffi.org.pl oraz telefonicznie pod nr 81 532-10-33, 502-267-743.

 

Projekt Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Inwestycje zagraniczne na Mazowszu

Jak wynika z danych GUS oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., zagraniczne firmy najczęściej inwestują w Województwie Mazowieckim – ok. 23 % inwestycji zagranicznych w Polsce jest ulokowanych na Mazowszu.
Na Mazowszu obecnych jest ok. 660 firm zagranicznych, które zainwestowały w Polsce przynajmniej po 1 mln USD. Cechą charakterystyczną dla rozłożenia lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego na Mazowszu jest skupienie ich aktywności w bezpośrednim otoczeniu Warszawy. Zdecydowana większość najważniejszych inwestycji miała miejsce w samym mieście lub powiatach bezpośredniego otoczenia. Zdecydowanie większa część wszystkich inwestorów zagranicznych, które zainwestowały w Polsce ma siedzibę w Warszawie. Inwestycje zagraniczne lokowane są również w innych większych miastach regionu – w Radomiu, Płocku czy Siedlcach.
Największy rozwój inwestycji zagranicznych na terenie Mazowsza można zauważyć w takich sektorach jak: IT, elektroniczny, motoryzacyjny, chemiczny, biotechnologia. W ostatnich latach można zauważyć również zainteresowanie inwestorów związanych z odnawialnymi źródłami energii.
W kolejnych latach przewiduje się dalszy napływ inwestycji z sektora IT, elektronicznego, motoryzacyjnego, ale również napływ inwestycji związanych z sektorem rolno–spożywczym (ze względu na duży potencjał Mazowsza w tym sektorze), odnawialnymi źródłami energii, a przede wszystkim projektów innowacyjnych (Mazowsze już w chwili obecnej charakteryzuje się najwyższym poziomem innowacyjności w kraju).

Źródło:
http://biznesmazowiecki.pl/2013/08/30/inwestycje-zagraniczne-na-mazowszu/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +