Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-09-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Warszawa, 24 września 2013, Konferencja upowszechniająca w ramach projektu „BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA”

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza na konferencję upowszechniającą wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA”.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli/przedstawicielek przedsiębiorstw, administracji regionalnej i lokalnej oraz regionalnych organizacji publicznych i społecznych, w tym edukacyjnych i rynku pracy, działających na obszarze województwa mazowieckiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu, służących uzyskaniu wiedzy na temat kondycji mazowieckich przedsiębiorstw i branż, przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz wymagających przeprowadzenia takich procesów. W trakcie konferencji zostaną również zaprezentowane wnioski i rekomendacje odnośnie do możliwych działań prorozwojowych, mogących wpływać na poprawę sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wskazanie regionalnych biegunów wzrostu, czyli branż/sektorów przyszłości.

Konferencja odbędzie się 24 września 2013 r. (wtorek) w Hotelu JM Apart w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 45, o godzinie 13.00.

Program konferencji:
12.30-13.00 Rejestracja uczestników/bufet kawowy
13.00-13.25 Rozpoczęcie konferencji/ informacje o projekcie
13.25-13.55 Analiza danych zastanych – omówienie badań i wyników
13.55-14.25 Badania kwestionariuszowe – omówienie badań i wyników
14.25-14.55 Zogniskowane wywiady grupowe – omówienie badań i wyników
14.55-15.15 Wnioski i rekomendacje na temat proponowanych dróg rozwoju i poprawy sytuacji w regionie opracowane na podstawie badań
15.15-15.35 Pytania/dyskusja
15.35 Zakończenie konferencji/obiad

Wśród prelegentów znajdą się: dr Wiesław Kąkol, dr Paweł Grygiel, mgr Grzegorz Humenny oraz mgr Piotr Klimczak. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami badaczy oraz ich dorobkiem naukowym: www.ffi.org.pl/badaniadlarozwojumazowsza/zespolbadawczy

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgodnie z zasadą równości szans zagwarantowano po 40 miejsc dla każdej płci. Uczestnicy/uczestniczki otrzymają komplet materiałów konferencyjnych, w tym Raport końcowy zawierający szczegółowe wyniki przeprowadzonych w projekcie badań wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września 2013 r. drogą mailową na adres e.szafraniec@ffi.org.pl lub r.cybulak@ffi.org.pl oraz telefonicznie pod nr 81 532-10-33, 502-267-743.

 

Projekt Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Inwestycje zagraniczne na Mazowszu

Jak wynika z danych GUS oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., zagraniczne firmy najczęściej inwestują w Województwie Mazowieckim – ok. 23 % inwestycji zagranicznych w Polsce jest ulokowanych na Mazowszu.
Na Mazowszu obecnych jest ok. 660 firm zagranicznych, które zainwestowały w Polsce przynajmniej po 1 mln USD. Cechą charakterystyczną dla rozłożenia lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego na Mazowszu jest skupienie ich aktywności w bezpośrednim otoczeniu Warszawy. Zdecydowana większość najważniejszych inwestycji miała miejsce w samym mieście lub powiatach bezpośredniego otoczenia. Zdecydowanie większa część wszystkich inwestorów zagranicznych, które zainwestowały w Polsce ma siedzibę w Warszawie. Inwestycje zagraniczne lokowane są również w innych większych miastach regionu – w Radomiu, Płocku czy Siedlcach.
Największy rozwój inwestycji zagranicznych na terenie Mazowsza można zauważyć w takich sektorach jak: IT, elektroniczny, motoryzacyjny, chemiczny, biotechnologia. W ostatnich latach można zauważyć również zainteresowanie inwestorów związanych z odnawialnymi źródłami energii.
W kolejnych latach przewiduje się dalszy napływ inwestycji z sektora IT, elektronicznego, motoryzacyjnego, ale również napływ inwestycji związanych z sektorem rolno–spożywczym (ze względu na duży potencjał Mazowsza w tym sektorze), odnawialnymi źródłami energii, a przede wszystkim projektów innowacyjnych (Mazowsze już w chwili obecnej charakteryzuje się najwyższym poziomem innowacyjności w kraju).

Źródło:
http://biznesmazowiecki.pl/2013/08/30/inwestycje-zagraniczne-na-mazowszu/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-03 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Średnia długość zatrudnienia w największych koncernach

Firma badawcza PayScale opublikowała raport przedstawiający średnią długość zatrudnienia w niemal pięciuset największych międzynarodowych koncernach z listy Fortune 500. Na długość stażu pracy w firmie składa się szereg czynników, takich jak wysokość pensji, forma umowy, możliwość rozwoju zawodowego, atmosfera w pracy, czy dodatkowe świadczenia. Prawdopodobnie właśnie one zadecydowały o tym, że staż pracy w niektórych koncernach z listy Fortune 500 wynosi nawet kilkadziesiąt lat. Firma PayScale przygotowała raport „Companies with the Most Loyal Employees”, w którym oceniła lojalność pracowników międzynarodowych przedsiębiorstw sklasyfikowanych przez gospodarczy magazyn.

Na przekroju ostatnich kilkunastu lat diametralnie zmienił się stosunek pracownika do pracodawcy. Rzadko cała jego kariera zawodowa realizowana jest w jednej firmie. Nowe pokolenia pracowników mają inne oczekiwania wobec pracy niż ich poprzednicy. Rekrutacja i utrzymanie dobrego pracownika jest tym samym dla każdego pracodawcy jednym z największych wyzwań. „Dawniej wiązanie się z pracodawcą na kilkanaście lat było normą. Dziś przeciętny pracownik spędza w jednej firmie średnio 3-4 lata. Jest to związane z rosnącymi oczekiwaniami wobec pracodawców, takimi jak potrzeba ciągłego rozwoju, zmian i nowych wyzwań, którym nie każdy jest w stanie sprostać. Nie bez znaczenia jest również marka, ponieważ wiele osób chce pracować dla znanych firm z długą historią działalności” – mówi Marta Urbańska, HR Manager, Xerox Polska.

Ranking PayScale został opracowany na podstawie publikowanej co roku listy Fortune 500, która jest zestawieniem największych amerykańskich firm klasyfikowanych według przychodów. W badaniu pod uwagę wzięto medianę długości zatrudnienia, medianę wieku pracowników oraz medianę ich zarobków.

Źródło: www.hrstandard.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-03 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Osłabienie koniunktury w usługach

Ponad połowa badanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę w sierpniu jako niekorzystną. Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż przed miesiącem i przed rokiem oceny koniunktury formułują jednostki z sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Najlepiej, bardziej optymistycznie niż przed miesiącem, ale mniej pozytywnie niż przed rokiem oceniają koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
W sierpniu podmioty z większości sekcji objętych badaniem sygnalizują spadek popytu na usługi, najbardziej znaczący – jednostki z sekcji edukacja. Wzrost popytu na oferowane usługi zgłaszają jedynie firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Firmy z większości sekcji objętych badaniem odnotowują ograniczenie sprzedaży, najbardziej znaczące – jednostki z sekcji edukacja. Wzrost sprzedaży zgłaszają jedynie podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
Jednostki większości badanych sekcji usługowych planują w najbliższych trzech miesiącach dokonać redukcji zatrudnienia. Największą skalę zwolnień, lecz mniejszą od zapowiadanej w lipcu, deklarują dyrektorzy jednostek z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Niewielki wzrost zatrudnienia planują jedynie kierujący podmiotami z sekcji informacja i komunikacja.
W sierpniu 5,6 proc. badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem odsetek ten wyniósł 4,8 proc.). Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58 proc. w sierpniu br., 59 proc. przed rokiem), konkurencją firm krajowych (53 proc. w sierpniu br., 51 proc. przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 42 proc. do 45 proc.) oraz z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 37 proc. do 40 proc.).

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KON_w_przem_budow_handlu_i_uslugach_8m_2013.pdf

 

Projekt Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Elastyczny czas pracy – zmiany w kodeksie

23 sierpnia 2013 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, które pozwalają na większą swobodę przy organizacji czasu pracy.

W myśl nowych przepisów, w każdym systemie czasu pracy, o ile jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być wydłużony do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W praktyce oznacza to, że np. w przypadku mniejszej ilości zamówień, pracodawca może zmniejszyć liczbę dni pracy, wprowadzając dni wolne. W zamian pracownicy będą zobowiązani do świadczenia pracy w dni, które normalnie byłyby dla nich wolne.

Zgodnie z nowymi przepisami, rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy a także przedział czasu, w którym pracownik sam zadecyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. Wykonywanie pracy, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do minimalnego nieprzerwalnego dobowego i tygodniowego odpoczynku. Ważne jest, że w omawianych rozkładach czasu pracy, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Źródło: www.zielonalinia.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-02 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie regiony mało konkurencyjne

Polskie regiony zajęły 19-tą pozycję wśród 28 krajów w Raporcie Konkurencyjności Regionów 2013 r. (EU Regional Competitiveness Index) przygotowanym przez Komisję Europejską. Na pierwszym miejscu jest region miasta Utrecht w Holandii, a razem z nim w pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze trzy holenderskie regiony (m.in. Amsterdam). Cztery regiony udało się także zmieścić w pierwszej dziesiątce Brytyjczykom. Wszedł tam także Sztokholm. Najmniej rozwiniętym regionem jest bułgarskie Severozapaden. Raport nie wystawia najlepszej oceny południowym krajom Europy. Ostatnie 22 regiony w zestawieniu pochodzą z Grecji, Bułgarii i Rumunii.
Za najbardziej konkurencyjny region w Polsce zostało uznane Mazowsze – zajmuje 147. pozycję na 262 miejsca. Bardzo dobrze zostały ocenione takie elementy jak poziom rozwoju firm (72. pozycja), innowacyjność (103.) czy efektywność rynku pracy (115.).
W porównaniu z edycją raportu z 2010 r. Mazowsze spadło o 8 pozycji. Jak zauważa Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego „W przypadku Mazowsza jest to efekt systematycznego osłabiania regionu janosikowym w wysokości ponad jego siły. Zamiast inwestować w konkurencyjność własnego województwa – przekazujemy środki na rozwój innych regionów”. „Jak widać, na efekty takiej polityki nie trzeba długo czekać” – komentuje.
Awans zanotowały województwa z tzw. Polski B – lubelskie i podlaskie – oraz woj. lubuskie. Różnice punktowe nie są jednak duże – i wynoszą najwyżej osiem pozycji. Inne regiony z kolei zanotowały duże spadki. Dolny Śląsk, Śląsk i Małopolska spadły o więcej niż dziesięć pozycji. Największy spadek, aż o 19 miejsc, zaliczyła Wielkopolska.
Przy obliczaniu pozycji poszczególnych regionów brane są pod uwagę takie wskaźniki jak: zdrowie, jakość edukacji podstawowej i wyższej, infrastruktura, różnorodność środowiska biznesowego, a także innowacyjność.
 

Źródła:


lubelskie
2013-09-01 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie I edycji szkolenia „Photoshop”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w sobotę 31 sierpnia br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Photoshop"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-08-30 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Składki dla sprawujących opiekę nad dzieckiem

Osoby bezrobotne, pracujące na umowach o dzieło i zleceniach, samozatrudnione i rolnicy opiekujący się dziećmi będą mieli opłacone przez budżet państwa składki ubezpieczeniowe. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 14 sierpnia 2013 r. nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Opłacanie składek za nieubezpieczonych rodziców jest częścią rządowego pakietu zmian w polityce rodzinnej. Dzięki niej więcej rodziców zostanie objętych ubezpieczeniem społecznym w czasie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka. Budżet państwa opłaci za nich składkę emerytalną i rentową przez okres do 3 lat. Dotyczy to osób bezrobotnych, pracujących na umowie o dzieło i zleceniach, samozatrudnionych i rolników.

Nowelizacja  zakłada, że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy zyskają analogiczne uprawnienia, jak pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września.

- Ta zmiana to część szerszego pakietu zmian w polityce rodzinnej państwa obejmującego także wydłużenie do roku płatnych urlopów dla rodziców opiekujących się dziećmi czy program budowy żłobków - powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwrócił uwagę, że także w projekcie ustawy reformującej urzędy pracy znalazły się nowe instrumenty mające zachęcić pracodawców do zatrudniania u siebie rodziców powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej wychowywaniem dzieci.

Źródło: http://rodzina-i-kariera.infor.pl/praca/zasilki/321653,Skladki-dla-sprawujacych-opieke-nad-dzieckiem.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców

Jak pokazują najnowsze badania Instytutu Keralla Research, analizującego cyklicznie nastroje i koniunkturę w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), w trzecim kwartale przedsiębiorcy spodziewają się lekkiego wyhamowania w porównaniu do kwartału drugiego, który okazał się być nadspodziewanie dobry. Wskaźnik KERNA Instytutu – ilustrujący nastroje w firmach – spadł nieznacznie - do minus 60,83 punktów. Względny optymizm przedsiębiorców studzi ciągła niepewność o przyszłą kondycję gospodarczą kraju i firmy.
Index ZAIR Instytutu, informujący z kolei o skali zakupów (inwestycje w MŚP), wyniósł w trzecim kwartale minus 67,8 pkt. (w drugim kwartale minus 64,1 pkt.) i były to najwyższe wskazania Indexu od 2011 roku. Inwestować chce ponad połowa firm MŚP, ale będą to inwestycje ostrożne, bo w wielu firmach osiągane przychody są wciąż zbyt skromne, by realizować duże przedsięwzięcia.
Jak uważają eksperci Instytutu, właściciele firm w dużej mierze realizują krótkoterminowe zamówienia. Brakuje długofalowych umów sprzedaży, gwarantujących przychody i pozwalających planować i inwestować z większym rozmachem.
Zakupy będą więc zdecydowanie przemyślane; w tym kwartale więcej nakładów jest dedykowanych na podniesienie konkurencyjności firm. Inwestycje mają objąć głównie sprzęt komputerowy, infrastrukturę, oprogramowanie, środki transportu. Nie będzie natomiast zwiększania liczby etatów (jedynie 8 proc. firm wskazuje, że chce zatrudniać), ale za to więcej firm chce inwestować w podniesienie kompetencji już zatrudnionych pracowników opłacając im nieobowiązkowe kursy i szkolenia.
Rok 2013 przyniósł pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego, ale w opinii wielu firm MŚP dopiero kolejne lata będą pozytywne dla światowej gospodarki. Z badania Instytutu Keralla wynika, że co czwarty przedsiębiorca spodziewa się, że gospodarki wyjdą z kryzysu w 2014 roku, a ponad połowa badanych ocenia, że będzie to w rok 2015 lub później (51,2 proc.).

Źródło:
http://www.kerallaresearch.pl/files/Raport%20Skaner%20MSPKR3Q13.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Czy wydłużenie urlopu macierzyńskiego będzie korzystne?

Wydłużanie urlopów macierzyńskich nie przyniesie oczekiwanych efektów – uważają pracodawcy. Za to może się przyczynić do dalszego pogorszenia sytuacji kobiet na rynku pracy. Pracodawcy nie będą chcieli zatrudniać kogoś, kogo przerwa w karierze może wynieść nawet kilka lat.

Z badań CBOS wynika, że w teorii popieramy wydłużenie urlopów – dobre zdanie ma o nich aż 9 na 10 zapytanych – jednak w praktyce obawiamy się z nich korzystać. CBOS podaje też, że tylko 1/3 ankietowanych przewiduje częstsze wykorzystywanie urlopów przez ojców. Urlopy wykorzystają raczej ich partnerki, które dłużej zostaną z dziećmi w domu.

Dla kobiety oznacza to jednak długotrwałą przerwę w karierze. A nawet konieczność jej zakończenia. Obecna sytuacja jest trudna przede wszystkim dla tych pań, które nie zamierzają rezygnować z rozwoju zawodowego. Jak będzie wyglądać ich pozycja na rynku pracy, jeśli pozwolą sobie na zniknięcie spowodowane wychowywaniem dziecka? Na wsparcie partnera nie zawsze można liczyć. Mężczyźni boją się brać urlopy z obawy przed utratą pracy – w sondażu GW przyznało się do tego 48 proc. ankietowanych.

– Moje doświadczenia jako pracodawcy są jednoznaczne: pracownicom nie można ufać. Nawet jeśli w momencie rozpoczęcia pracy nie planują ciąży, nikt mi nie zagwarantuje, że za dwa miesiące to się nie zmieni. Standardowy rozwój sytuacji wygląda tak: ciąża, zwolnienie, absencja, większe obciążenie dla pozostałych pracowników, kłopoty w zespole – opisuje anonimowo pracodawca z Trójmiasta. – Dlatego wolę zatrudnić mężczyznę, nawet jeśli kompetencyjnie jest słabszy.

Z tych przyczyn zdaniem analityków, a także i pracowników, wydłużanie urlopów nie przyniesie oczekiwanych efektów. Za to może się przyczynić do dalszego pogorszenia sytuacji kobiet na rynku pracy.

– Nasza konfederacja podczas spotkań z kobietami walczy z takim myśleniem, które zakłada postrzeganie ciąży jako choroby – tłumaczy Ewelina Pietrzak. – Podkreślamy, że tylko zmiana sposobu postrzegania pracownic przez pracodawców może przyczynić się do zmniejszania luki płacowej.

Źródło: http://praca.wp.pl/strona,2,title,Szefowie-wydluzanie-urlopow-macierzynskich-jest-szkodliwe,wid,15910731,wiadomosc.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +