Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-09-02 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie regiony mało konkurencyjne

Polskie regiony zajęły 19-tą pozycję wśród 28 krajów w Raporcie Konkurencyjności Regionów 2013 r. (EU Regional Competitiveness Index) przygotowanym przez Komisję Europejską. Na pierwszym miejscu jest region miasta Utrecht w Holandii, a razem z nim w pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze trzy holenderskie regiony (m.in. Amsterdam). Cztery regiony udało się także zmieścić w pierwszej dziesiątce Brytyjczykom. Wszedł tam także Sztokholm. Najmniej rozwiniętym regionem jest bułgarskie Severozapaden. Raport nie wystawia najlepszej oceny południowym krajom Europy. Ostatnie 22 regiony w zestawieniu pochodzą z Grecji, Bułgarii i Rumunii.
Za najbardziej konkurencyjny region w Polsce zostało uznane Mazowsze – zajmuje 147. pozycję na 262 miejsca. Bardzo dobrze zostały ocenione takie elementy jak poziom rozwoju firm (72. pozycja), innowacyjność (103.) czy efektywność rynku pracy (115.).
W porównaniu z edycją raportu z 2010 r. Mazowsze spadło o 8 pozycji. Jak zauważa Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego „W przypadku Mazowsza jest to efekt systematycznego osłabiania regionu janosikowym w wysokości ponad jego siły. Zamiast inwestować w konkurencyjność własnego województwa – przekazujemy środki na rozwój innych regionów”. „Jak widać, na efekty takiej polityki nie trzeba długo czekać” – komentuje.
Awans zanotowały województwa z tzw. Polski B – lubelskie i podlaskie – oraz woj. lubuskie. Różnice punktowe nie są jednak duże – i wynoszą najwyżej osiem pozycji. Inne regiony z kolei zanotowały duże spadki. Dolny Śląsk, Śląsk i Małopolska spadły o więcej niż dziesięć pozycji. Największy spadek, aż o 19 miejsc, zaliczyła Wielkopolska.
Przy obliczaniu pozycji poszczególnych regionów brane są pod uwagę takie wskaźniki jak: zdrowie, jakość edukacji podstawowej i wyższej, infrastruktura, różnorodność środowiska biznesowego, a także innowacyjność.
 

Źródła:


lubelskie
2013-09-01 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie I edycji szkolenia „Photoshop”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w sobotę 31 sierpnia br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Photoshop"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-08-30 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Składki dla sprawujących opiekę nad dzieckiem

Osoby bezrobotne, pracujące na umowach o dzieło i zleceniach, samozatrudnione i rolnicy opiekujący się dziećmi będą mieli opłacone przez budżet państwa składki ubezpieczeniowe. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 14 sierpnia 2013 r. nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Opłacanie składek za nieubezpieczonych rodziców jest częścią rządowego pakietu zmian w polityce rodzinnej. Dzięki niej więcej rodziców zostanie objętych ubezpieczeniem społecznym w czasie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka. Budżet państwa opłaci za nich składkę emerytalną i rentową przez okres do 3 lat. Dotyczy to osób bezrobotnych, pracujących na umowie o dzieło i zleceniach, samozatrudnionych i rolników.

Nowelizacja  zakłada, że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy zyskają analogiczne uprawnienia, jak pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września.

- Ta zmiana to część szerszego pakietu zmian w polityce rodzinnej państwa obejmującego także wydłużenie do roku płatnych urlopów dla rodziców opiekujących się dziećmi czy program budowy żłobków - powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwrócił uwagę, że także w projekcie ustawy reformującej urzędy pracy znalazły się nowe instrumenty mające zachęcić pracodawców do zatrudniania u siebie rodziców powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej wychowywaniem dzieci.

Źródło: http://rodzina-i-kariera.infor.pl/praca/zasilki/321653,Skladki-dla-sprawujacych-opieke-nad-dzieckiem.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców

Jak pokazują najnowsze badania Instytutu Keralla Research, analizującego cyklicznie nastroje i koniunkturę w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), w trzecim kwartale przedsiębiorcy spodziewają się lekkiego wyhamowania w porównaniu do kwartału drugiego, który okazał się być nadspodziewanie dobry. Wskaźnik KERNA Instytutu – ilustrujący nastroje w firmach – spadł nieznacznie - do minus 60,83 punktów. Względny optymizm przedsiębiorców studzi ciągła niepewność o przyszłą kondycję gospodarczą kraju i firmy.
Index ZAIR Instytutu, informujący z kolei o skali zakupów (inwestycje w MŚP), wyniósł w trzecim kwartale minus 67,8 pkt. (w drugim kwartale minus 64,1 pkt.) i były to najwyższe wskazania Indexu od 2011 roku. Inwestować chce ponad połowa firm MŚP, ale będą to inwestycje ostrożne, bo w wielu firmach osiągane przychody są wciąż zbyt skromne, by realizować duże przedsięwzięcia.
Jak uważają eksperci Instytutu, właściciele firm w dużej mierze realizują krótkoterminowe zamówienia. Brakuje długofalowych umów sprzedaży, gwarantujących przychody i pozwalających planować i inwestować z większym rozmachem.
Zakupy będą więc zdecydowanie przemyślane; w tym kwartale więcej nakładów jest dedykowanych na podniesienie konkurencyjności firm. Inwestycje mają objąć głównie sprzęt komputerowy, infrastrukturę, oprogramowanie, środki transportu. Nie będzie natomiast zwiększania liczby etatów (jedynie 8 proc. firm wskazuje, że chce zatrudniać), ale za to więcej firm chce inwestować w podniesienie kompetencji już zatrudnionych pracowników opłacając im nieobowiązkowe kursy i szkolenia.
Rok 2013 przyniósł pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego, ale w opinii wielu firm MŚP dopiero kolejne lata będą pozytywne dla światowej gospodarki. Z badania Instytutu Keralla wynika, że co czwarty przedsiębiorca spodziewa się, że gospodarki wyjdą z kryzysu w 2014 roku, a ponad połowa badanych ocenia, że będzie to w rok 2015 lub później (51,2 proc.).

Źródło:
http://www.kerallaresearch.pl/files/Raport%20Skaner%20MSPKR3Q13.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Czy wydłużenie urlopu macierzyńskiego będzie korzystne?

Wydłużanie urlopów macierzyńskich nie przyniesie oczekiwanych efektów – uważają pracodawcy. Za to może się przyczynić do dalszego pogorszenia sytuacji kobiet na rynku pracy. Pracodawcy nie będą chcieli zatrudniać kogoś, kogo przerwa w karierze może wynieść nawet kilka lat.

Z badań CBOS wynika, że w teorii popieramy wydłużenie urlopów – dobre zdanie ma o nich aż 9 na 10 zapytanych – jednak w praktyce obawiamy się z nich korzystać. CBOS podaje też, że tylko 1/3 ankietowanych przewiduje częstsze wykorzystywanie urlopów przez ojców. Urlopy wykorzystają raczej ich partnerki, które dłużej zostaną z dziećmi w domu.

Dla kobiety oznacza to jednak długotrwałą przerwę w karierze. A nawet konieczność jej zakończenia. Obecna sytuacja jest trudna przede wszystkim dla tych pań, które nie zamierzają rezygnować z rozwoju zawodowego. Jak będzie wyglądać ich pozycja na rynku pracy, jeśli pozwolą sobie na zniknięcie spowodowane wychowywaniem dziecka? Na wsparcie partnera nie zawsze można liczyć. Mężczyźni boją się brać urlopy z obawy przed utratą pracy – w sondażu GW przyznało się do tego 48 proc. ankietowanych.

– Moje doświadczenia jako pracodawcy są jednoznaczne: pracownicom nie można ufać. Nawet jeśli w momencie rozpoczęcia pracy nie planują ciąży, nikt mi nie zagwarantuje, że za dwa miesiące to się nie zmieni. Standardowy rozwój sytuacji wygląda tak: ciąża, zwolnienie, absencja, większe obciążenie dla pozostałych pracowników, kłopoty w zespole – opisuje anonimowo pracodawca z Trójmiasta. – Dlatego wolę zatrudnić mężczyznę, nawet jeśli kompetencyjnie jest słabszy.

Z tych przyczyn zdaniem analityków, a także i pracowników, wydłużanie urlopów nie przyniesie oczekiwanych efektów. Za to może się przyczynić do dalszego pogorszenia sytuacji kobiet na rynku pracy.

– Nasza konfederacja podczas spotkań z kobietami walczy z takim myśleniem, które zakłada postrzeganie ciąży jako choroby – tłumaczy Ewelina Pietrzak. – Podkreślamy, że tylko zmiana sposobu postrzegania pracownic przez pracodawców może przyczynić się do zmniejszania luki płacowej.

Źródło: http://praca.wp.pl/strona,2,title,Szefowie-wydluzanie-urlopow-macierzynskich-jest-szkodliwe,wid,15910731,wiadomosc.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konsultacje Raportu nt sytuacji rodziców na rynku pracy

Miło nam poinformować, iż w zakładce Konsultacje produktu/empowerment dostępny jest już Raport nt sytuacji rodziców na rynku pracy, stanowiący jeden z elementów modelu opracowanego w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”. Prosimy o zgłaszanie uwag w terminie do 2 września br. na adres: b.grzybowska@ffi.org.pl

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-08-29 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzien zachęcamy do zapoznania się z opracowanym zbiorem ciekawych wydarzeń kulturalnych w Lublinie w zbliżający się weekend.

Przewodnik kulturalny weekend 30.08 - 01.09.2013


mazowieckie
2013-08-29 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Zarządzanie wiedzą przepustką do sukcesu w biznesie

Współczesnym przedsiębiorstwom do osiągania sukcesu nie wystarczają już tylko surowce, materiały, maszyny czy finanse. Coraz większą uwagę zaczęto przykładać również do informacji. Jednak z biegiem czasu dostrzeżono, że oprócz suchych danych i dostępnych informacji istnieje dodatkowy poziom, który coraz bardziej decyduje o efektywności przedsiębiorstwa, a jest nią wiedza. W szczególności wiedza pracowników, która wynika z ich doświadczeń, umiejętności nabytych w drodze szkoleń i talentów. To właśnie pracownik dysponujący wiedzą jest najczęściej najważniejszym zasobem firmy. Wiele firm stanęło przed problemem poszukiwania czegoś, co poprawi efektywność oraz będzie stanowić impuls do uzyskania bardziej konkurencyjnej pozycji na rynku. Wiedza jest potrzebna nie tylko do tego, aby coś stworzyć – wyprodukować, ale także do planowania, podejmowania decyzji, organizacji czy też samej realizacji przedsięwzięcia. Poznanie zasad, narzędzi i metod w zarządzaniu wiedzą pozwala na tworzenie produktów i usług, które są coraz bardziej innowacyjne.
Zasoby wiedzy w organizacji przyczyniają się do przewagi konkurencyjnej, kluczem do sukcesu jest to, aby przedsiębiorstwo umiało wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. W dzisiejszych czasach bardzo ważne dla organizacji staje się więc zarządzanie wiedzą, które jest zintegrowanym systemem działań. To proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy mający na celu zapewnienie przedsiębiorstwu przewagi konkurencyjnej. Ich celem jest kształtowanie zasobów wiedzy pracowników w taki sposób, aby zwiększyć wartość danej organizacji. Zarządzanie wiedzą jest kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw.
W praktyce zarządzanie wiedzą przybiera różne formy, które są zależne od charakteru działalności przedsiębiorstwa, specyfiki branży i przyjętej strategii. Przyjęto, że wyróżnia się cztery podstawowe strategie zarządzania wiedzą. Pierwsza polega na zarządzaniu wiedzą jako kluczowym aktywem przedsiębiorstwa. Zasób wiedzy postrzegany jest jako podstawowe i najważniejsze źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Głównym celem jest jej ochrona i wykorzystanie do tworzenia nowych zasobów intelektualnych. Ta strategia wykorzystywana jest przede wszystkim przez firmy, w których funkcjonowanie zależy od poziomu zdolności intelektualnych pracowników. Druga strategia traktuje zarządzanie wiedzą jako sposób na udoskonalanie produkowanych produktów i usług. Wykorzystywana jest przede wszystkim w firmach, w których podstawowym aktywem są zasoby fizyczne, a kapitał intelektualny służy jedynie ulepszeniu i unowocześnieniu produktów, poprawiając ich pozycję konkurencyjną. Trzecia dostępna strategia polega na zarządzaniu wiedzą jako podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Wykorzystują ją firmy konsultingowe, urzędy statystyczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami rynku, ponieważ zarządzanie wiedzą jest dla nich warunkiem przetrwania. Czwarta, ostatnia strategia opiera się na zarządzaniu wiedzą jako sposobie doskonalenia procesów. Wykorzystywana jest w przedsiębiorstwach, w których wewnętrzne procesy są na tyle skomplikowane, iż wymagają ciągłego usprawniania.
Zarządzanie wiedzą możliwe jest tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo będzie umiało „wydobyć” wiedzę od swoich pracowników poprzez zapewnienie odpowiednich warunków. Pracownicy mogą przekazywać swoją wiedzę bezpośrednio między sobą lub też poprzez istniejącą w przedsiębiorstwach bazę wiedzy. Dzięki odpowiednim szkoleniom, wysokiej kulturze organizacji, wspólnie postawionym celom i odpowiedzialności przepływ wiedzy może być łatwiejszy w organizacjach mających system zarządzania zdecentralizowany niż w hierarchicznych – scentralizowanych. Pracownicy pomagają sobie nawzajem poprzez dzielenie się wiedzą i wspólne rozwiązywanie problemów, ponieważ mają świadomość, że współpraca jest kluczową wartością przedsiębiorstwa. Zarządzanie wiedzą w organizacji można przedstawić w trzech wzajemnie zazębiających się obszarach działalności: funkcjonowanie całej organizacji, działanie poszczególnych komórek, praca poszczególnych pracowników niezależnie od ich pozycji w organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem analitycznym nt. zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie:
http://pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86196.asp?soid=EAEB1B9F91E04EE4AE306EBD0CE837DB
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wyprawka szkolna

Co roku wydajemy na początku roku szkolnego coraz więcej. Według CBOS jedna czwarta rodziców na szkolne wydatki przeznacza od 500 do 800 zł, a połowa badanych rodziców wydaje ponad 800 zł. Gdy dzieci jest kilkoro, szkolna wyprawka może nadwyrężyć domowy budżet.

Wiele rodzin korzysta ze specjalnych ofert kredytów i pożyczek bankowych.

Te jednak trzeba będzie spłacić, jeśli jest więc taka możliwość warto postarać się o dofinansowanie z rządowego programu "Wyprawka szkolna". Według Ministerstwa Edukacji szansę na dofinansowanie zakupu podręczników ma ok. 28 % dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, a więc ponad 575 tys. uczniów.

W tym roku programem mają być objęci uczniowie zaczynający naukę w:

 • klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie 2 liceum plastycznego,
 • klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowym kryterium, które trzeba spełnić aby starać się o zwroty wydatków na szkolną wyprawkę, to dochód na członka rodziny. W przypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej, nie może on przekroczyć 539 zł na osobę, w pozostałych przypadkach jest to kwota 456 zł. W szczególnych przypadkach jednak dyrektor szkoły może podjąc decyzję o przyznaniu dofinansowania uczniom, których rodziny nie spełniają kryteriów finansowych.

Źródło: http://edu.info.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Formy wsparcia dla nowych przedsiębiorstw

Sytuacja na rynku zatrudnienia skłania wiele osób do założenia działalności gospodarczej. Często jest to efektem postępującej redukcji miejsc pracy. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) w 2012 roku zarejestrowano aż 31 377 podmiotów gospodarczych. Stanowi to wzrost o 26 proc. w porównaniu do 2011 roku i 35 proc. do 2010 roku. Z kolei w lipcu bieżącego roku pojawiło się 27 400 nowych firm, co oznacza ośmioprocentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Założenie własnej działalności gospodarczej najczęściej wiąże się z koniecznością posiadania własnego kapitału. W takiej sytuacji, wielu przedsiębiorców decyduje się na zewnętrzne finansowanie.
Jedną z najbardziej popularnych form finansowania własnego biznesu jest skorzystanie ze wsparcia banku. Wysokość uzyskanej pomocy zależy w tym wypadku od stażu firmy. „Łatwiej będzie uzyskać pieniądze firmie z chociażby kilkumiesięcznym stażem” – tłumaczy Paweł Kołtun, Dyrektor Rozwoju Sieci Finansowania Przedsiębiorstw, Expander. „Ponadto kredyty dla młodych przedsiębiorstw są przeważnie droższe od tych, skierowanych do firm posiadających kilkuletni okres działalności. Oprocentowanie może być wyższe nawet o pięć punktów procentowych, co w niektórych przypadkach, zbliża ich koszt do poziomu kredytów konsumenckich. W ten sposób banki zabezpieczają się przed ryzykiem wynikającym z początkowego stadium działalności”. Jak się okazuje, w Polsce aż jedna na pięć nowych firm nie utrzymuje się na rynku przez pierwszy rok swojego funkcjonowania.
W przypadku gdy do prowadzenia działalności niezbędny jest zakup specjalistycznych maszyn bądź wyposażenia, korzystnym rozwiązaniem dla firmy jest leasing. Ta forma finansowania jest najbardziej dostępna dla młodych firm. „O leasing mogą się starać nawet przedsiębiorstwa, które stawiają pierwsze kroki na rynku” – mówi Paweł Kołtun, Expander. „Do jego uzyskania nie jest konieczne posiadanie historii kredytowej ani nawet stażu działalności. Przedmiot leasingu pozostaje jednak własnością leasingodawcy, a przeniesienie tytułu własności następuje dopiero po spłacie jego wartości, jeżeli umowa leasingowa tak stanowi. W zależności od przedsięwzięcia, istnieje również możliwość ubiegania się o dotację na sprzęt podlegający leasingowi, co znacząco wpływa na obniżenie początkowych kosztów prowadzenia działalności”.
Dla młodych osób zainteresowanych założeniem firmy istnieją także alternatywne formy finansowania. Warto skorzystać z pomocy inkubatorów przedsiębiorczości czy tzw. aniołów biznesu. Takie wsparcie jest zarezerwowane dla absolwentów szkół wyższych. Dyplom uczelni upoważnia do rozpoczęcia działalności na preferencyjnych warunkach (niskie oprocentowanie) w krótkim czasie od zakończenia studiów. Do nich też skierowany jest rządowy program „Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie”, wprowadzony w czerwcu tego roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło:
http://biznesmazowiecki.pl/2013/08/25/kredyt-na-start-dzialalnosci/
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +