Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-08-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wyprawka szkolna

Co roku wydajemy na początku roku szkolnego coraz więcej. Według CBOS jedna czwarta rodziców na szkolne wydatki przeznacza od 500 do 800 zł, a połowa badanych rodziców wydaje ponad 800 zł. Gdy dzieci jest kilkoro, szkolna wyprawka może nadwyrężyć domowy budżet.

Wiele rodzin korzysta ze specjalnych ofert kredytów i pożyczek bankowych.

Te jednak trzeba będzie spłacić, jeśli jest więc taka możliwość warto postarać się o dofinansowanie z rządowego programu "Wyprawka szkolna". Według Ministerstwa Edukacji szansę na dofinansowanie zakupu podręczników ma ok. 28 % dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, a więc ponad 575 tys. uczniów.

W tym roku programem mają być objęci uczniowie zaczynający naukę w:

 • klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie 2 liceum plastycznego,
 • klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowym kryterium, które trzeba spełnić aby starać się o zwroty wydatków na szkolną wyprawkę, to dochód na członka rodziny. W przypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej, nie może on przekroczyć 539 zł na osobę, w pozostałych przypadkach jest to kwota 456 zł. W szczególnych przypadkach jednak dyrektor szkoły może podjąc decyzję o przyznaniu dofinansowania uczniom, których rodziny nie spełniają kryteriów finansowych.

Źródło: http://edu.info.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Formy wsparcia dla nowych przedsiębiorstw

Sytuacja na rynku zatrudnienia skłania wiele osób do założenia działalności gospodarczej. Często jest to efektem postępującej redukcji miejsc pracy. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) w 2012 roku zarejestrowano aż 31 377 podmiotów gospodarczych. Stanowi to wzrost o 26 proc. w porównaniu do 2011 roku i 35 proc. do 2010 roku. Z kolei w lipcu bieżącego roku pojawiło się 27 400 nowych firm, co oznacza ośmioprocentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Założenie własnej działalności gospodarczej najczęściej wiąże się z koniecznością posiadania własnego kapitału. W takiej sytuacji, wielu przedsiębiorców decyduje się na zewnętrzne finansowanie.
Jedną z najbardziej popularnych form finansowania własnego biznesu jest skorzystanie ze wsparcia banku. Wysokość uzyskanej pomocy zależy w tym wypadku od stażu firmy. „Łatwiej będzie uzyskać pieniądze firmie z chociażby kilkumiesięcznym stażem” – tłumaczy Paweł Kołtun, Dyrektor Rozwoju Sieci Finansowania Przedsiębiorstw, Expander. „Ponadto kredyty dla młodych przedsiębiorstw są przeważnie droższe od tych, skierowanych do firm posiadających kilkuletni okres działalności. Oprocentowanie może być wyższe nawet o pięć punktów procentowych, co w niektórych przypadkach, zbliża ich koszt do poziomu kredytów konsumenckich. W ten sposób banki zabezpieczają się przed ryzykiem wynikającym z początkowego stadium działalności”. Jak się okazuje, w Polsce aż jedna na pięć nowych firm nie utrzymuje się na rynku przez pierwszy rok swojego funkcjonowania.
W przypadku gdy do prowadzenia działalności niezbędny jest zakup specjalistycznych maszyn bądź wyposażenia, korzystnym rozwiązaniem dla firmy jest leasing. Ta forma finansowania jest najbardziej dostępna dla młodych firm. „O leasing mogą się starać nawet przedsiębiorstwa, które stawiają pierwsze kroki na rynku” – mówi Paweł Kołtun, Expander. „Do jego uzyskania nie jest konieczne posiadanie historii kredytowej ani nawet stażu działalności. Przedmiot leasingu pozostaje jednak własnością leasingodawcy, a przeniesienie tytułu własności następuje dopiero po spłacie jego wartości, jeżeli umowa leasingowa tak stanowi. W zależności od przedsięwzięcia, istnieje również możliwość ubiegania się o dotację na sprzęt podlegający leasingowi, co znacząco wpływa na obniżenie początkowych kosztów prowadzenia działalności”.
Dla młodych osób zainteresowanych założeniem firmy istnieją także alternatywne formy finansowania. Warto skorzystać z pomocy inkubatorów przedsiębiorczości czy tzw. aniołów biznesu. Takie wsparcie jest zarezerwowane dla absolwentów szkół wyższych. Dyplom uczelni upoważnia do rozpoczęcia działalności na preferencyjnych warunkach (niskie oprocentowanie) w krótkim czasie od zakończenia studiów. Do nich też skierowany jest rządowy program „Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie”, wprowadzony w czerwcu tego roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło:
http://biznesmazowiecki.pl/2013/08/25/kredyt-na-start-dzialalnosci/
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poprawa sytuacji w przemyśle

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 6,3% wyższa niż przed rokiem i o 1,5% wyższa w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z czerwcem br.
W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu. To przede wszystkim działy eksportowe - produkcja sprzętu transportowego, tworzywa sztuczne, urządzenia elektryczne, meble i artykuły spożywcze. Te ostatnie to także zasługa rynku polskiego - wzrostu skłonności do konsumpcji polskich gospodarstw domowych, w tym także wzrostu skłonności do konsumpcji artykułów spożywczych już nie z najniższej cenowo, ale także ze średniej półki. Jeśli chodzi o eksport, to niepokoi jedynie spadek produkcji maszyn i urządzeń (o 3 proc.).
Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan takie wyniki produkcji sprzedanej przemysłu to z jednej strony efekt poprawy sytuacji na rynkach naszych głównych partnerów biznesowych (przede wszystkim Niemiec), coraz wyraźniejszej poprawy sytuacji na rynku krajowym, ale chyba także rozpoczęcia odbudowy zapasów przez przedsiębiorstwa przemysłowe. A to najważniejszy sygnał mówiący o poprawie postrzegania przez firmy sytuacji w kolejnych miesiącach. Ta zmiana widoczna już była w prezentowanym na początku sierpnia wskaźniku PMI, który wzrósł do 51,1.
Również budownictwo powoli wychodzi z kryzysu. Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. niższa o 5,2% niż przed rokiem, a w porównaniu z czerwcem br. wyższa o 7,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 7,3% niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 5,0%.
W stosunku do lipca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 11,4%, w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 1,8%, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 0,8%.
Według ekspertów Konfederacji Lewiatan, tak dobre dane dotyczące produkcji przemysłowej kolejny miesiąc z rzędu, a przede wszystkim ich siła i skala (liczba działów przemysłu notujących wzrost) pozwalają oczekiwać przyspieszenia wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku. Wszystko wskazuje na to, że jest szansa, aby PKB wzrósł w okresie lipiec-grudzień o ok. 2 proc.

Źródła:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PBS_dynamika_prod_przem_i_budow_mont_7m_2013.pdf
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/przemysl_wrocil_do_zycia_na_stale
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: roczny okres rozliczeniowy

Roczny okres rozliczeniowy oznacza, że firmy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy będą mogły "bilansować" czas pracy swoich pracowników.

Przykład: osoba pracuje w fabryce mebli. Pracę wykonuje się w niej od poniedziałku do piątku. W ubiegłym roku, na wiosnę pracodawca przyjął więcej zamówień niż zwykle i polecił pracownikom pracę w wolne soboty przez cztery tygodnie. Roczny okres rozliczeniowy oznacza, że firma będzie miała 12 miesięcy na oddanie pracownikowi/pracownicy dni wolnych za czas przepracowany w soboty. Dziś musi to zrobić w ciągu czterech miesięcy, bo tyle wynosi maksymalny okres rozliczeniowy czasu pracy.

Źródło: http://praca.money.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-08-27 | Local Actions. Global View / Step Forward

FFI poleca: Mobilność i EVS dowiedz się więcej!/ Mobility and EVS, find out more!

Zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu europejskiego i mobilności młodzieży, które odbędzie się w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie, przy ul. Kowalskiej 3, 28 sierpnia (środa) o godzinie 17.00

Spotkanie poprowadzą trzej niezwykle sympatyczni wolontariusze EVS goszczący w Fundacji "Fundusz Inicjatyw": David Lorenzo (Hiszpania) i w Fundacji "Sempre a Frente": Jan Dvorak – Borek (Czechy) i  Unai Hilario (Hiszpania). Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Mobility and EVS, find out more! Wednesday 28th August at 17:00h in “Sempre a Frente Foundation”

EVS are the initial of European Volunteer Service, which projects are relate to a social work in benefit of the host communities, promoting active citizenship and mutual understanding among young people.
This program allows young people (18-30 years old), to become volunteers in a different country to their own for a period between 2 and 12 months in a non profit organization.
There are different themes of the projects, like anti-discrimination, rural development, work with children & youth, sports, cultural heritage, disability or art and culture among others.

The international mobility is one of the main tools of the European integration and at the same time is a great opportunity to the participants to develop their skills and languages based on the non-formal learning and discover others cultures. The principles of the participation in this service are the social compromise, intercultural learning, conflict resolution, group dynamics, etc...

At this moment “Initiative Fund Foundation” is developing a project about women’s equality in the city of Lublin, hosting two Spanish volunteers for a year term project.

This informative event will be hold by David Lorenzo (Spain), Jan Dvorak – Borek  (Czech Republic) and Unai Hilario (Spain), on Wednesday 28th at 17:00 in the local of “Sempre a Frente” in the street Kowalska n3, Lublin.

The European Volunteer Service is promoted by the European Commission.

More information about this event:
www.sempre.org.pl

Mobilidad y EVS, descubre más! Miécoles 28 de Agosto en “Fundación Sempre a Frente”

EVS son las iniciales en inglés de Servicio de Voluntariado Europeo, cuyos proyectos están relacionados con trabajo social en beneficio de las comunidades de acogida, promoviendo una ciudadanía activa y entendimiento entre jóvenes.
Este programa permite a la gente joven (18-30 años), convertirse en voluntarios en un país diferente al suyo por un período entre 2 y 12 meses en una organización sin ánimo de lucro.
Existen muchos tipos diferentes de proyectos, tales como antidiscriminación, desarrollo rural, trabajo con niños y jóvenes, deportes, herencia cultural, discapacidad o arte y cultura entre otros.

La movilidad internacional es una de las principales herramientas de la integración europea y al mismo tiempo es una gran oportunidad para los participantes para desarrollar sus habilidades e idiomas mediante la educación no formal y descubrir nuevas culturas. Los principios de la participación en este programa son el compromiso social, el aprendizaje intercultural, la resolución de conflictos, trabajos en grupo, etc…

En este momento “Initiative Fund Foundation” está desarrollando un proyecto sobre la igualdad de género en la ciudad de Lublin, acogiendo a dos voluntarios españoles durante un año.

Este evento informativo será a cargo de David Lorenzo (España), Jan Dvorak – Borek (República Checa) y Unai Hilario (España), el miércoles 28 a las 17:00h en el local de “Sempre a Frente” en la calle Kowalska n3, Lublin.

El Servicio de Voluntariado Europeo está promovido por la Comisión Europea.

Más información sobre este evento en:
www.sempre.org.pl


mazowieckie
2013-08-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kondycja zatrudnienia sezonowego

Okres wakacyjny to szczyt zapotrzebowania na pracownika sezonowego. Okres wzmożonego ruchu turystycznego i zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowe ręce do pracy wciąż trwa.

Najpopularniejszym zawodem sezonowym, którego poszukuje się za pośrednictwem urzędów pracy okazuje się pracownik budowlany. Najwięcej ofert pracy w tym sektorze znaleźć można w województwach małopolskim, podkarpackim, śląskim, dolnośląskim i pomorskim.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Spotkania uzgodnieniowe 5-6 września

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sytuacją kobiet na rynku pracy, ideą flexicurity oraz sposobami godzenia życia zawodowego z rodzinnym na spotkania uzgodnieniowe w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

Spotkania odbędą się 5 i 6 września w biurze projektu w Radomiu, ul. Żeromskiego 94, p. 415.

Celem spotkań jest poznanie opinii przedstawicieli grup docelowych, tj. kobiet, pracodawców, przedstawicieli instytucji runku pracy, trenerów, doradców, itp. nt. opracowywanych elementów innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

4,7 mln zł z UE na przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą w Siedlcach

Wschodnia część Siedlec ma szansę na gospodarcze ożywienie. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, projekt miasta dotyczący kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych uzyskał unijną dotację. Inwestycja szacowana jest na 6 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 4,7 mln zł.
Umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz zastępca prezydenta Siedlec Jarosław Głowacki.
Władze miasta chcą wykorzystać potencjał terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - inwestycja zostanie zlokalizowana w okolicach ul. Brzeskiej. Tereny te, zanim staną się dostępne dla przedsiębiorców, zostaną odpowiednio przygotowane. Wybudowana zostanie droga o długości 850 m wraz z infrastrukturą techniczną (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, linia elektryczna). Ma tam powstać centrum aktywizacji gospodarczej.
Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej Siedlec i wschodniej części województwa mazowieckiego poprzez poprawę dostępności terenów pod działalność gospodarczą dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Źródło:
http://www.mazovia.eu/aktualnosci/art,4138,4-7-mln-zl-z-ue-na-wsparcie-terenow-inwestycyjnych-w-siedlcach.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfiansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-08-24 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zachęcamy do zwrócenia uwagi na wydarzenia kulturalne w Lublinie w weekend.

Przewodnik kulturalny FFI 24-25 sierpnia 2013


mazowieckie
2013-08-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Łatwiejszy dostęp firm do kredytów

Oferta kredytowa dla firm staje się coraz bardziej urozmaicona, a dzięki rządowej gwarancji de minimis i dopłatom unijnym uzyskanie kredytu na działalność jest znacznie łatwiejsze. Ze wsparcia w ramach rządowych i unijnych programów skorzystało już 12 800 przedsiębiorców.
Oferowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancja de minimis to rządowa odpowiedź na spowolnienie gospodarcze i wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niej banki złagodziły politykę kredytową wobec firm, w związku z czym te ostatnie mają szansę otrzymać większą kwotę dofinansowania na dłuższy okres spłaty. Wysokość pożyczki zależy od województwa, w którym działa dana firma. Dla przykładu przedsiębiorcy działający w województwie zachodniopomorskim mogą otrzymać do 250 tys. zł, a właściciele firm z województwa dolnośląskiego nawet do 500 tys. zł. Większa dostępność kredytów wynika z faktu, że banki otrzymują od BGK gwarancję spłaty kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił go w terminie. O pożyczkę mogą się starać się zarówno firmy prowadzące już działalność, jak i te, które ją dopiero rozpoczynają i nie posiadają dodatkowych zabezpieczeń. Okres spłaty wynosi pięć lat. Oprocentowanie jest stałe, na poziomie 3,9% w skali roku. Dodatkowym atutem jest fakt, że bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za udzielenie kredytu.
Jedną z propozycji w ramach gwarancji de minimis i dotacji unijnych jest inicjatywa JEREMIE skierowana głównie do firm znajdujących się w początkowej fazie rozwoju. Pomoc, jaką firma może otrzymać w okresie trzech lat, nie może przekroczyć 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność z zakresu transportu drogowego 100 tys. euro. O poręczenie de minimis można się starać w bankach będących na liście instytucji współpracujących z BGK, a także w firmach pożyczkowych oferujących kredyty dla sektora MSP.
Obecnie w ofercie dla przedsiębiorców jest wiele zróżnicowanych rozwiązań. W zależności od celu, na jaki kredyt ma zostać przeznaczony, banki mogą zaproponować min. tzw. start-up, czyli kredyt na start, kredyt obrotowy, limit w koncie, kredyt inwestycyjny, kredyt deweloperski czy kredyt na cel operacyjny.

Więcej informacji:
http://inwestycje.pl/firma/Kredyty-dla-firm-na-wyciagniecie-reki;209293;0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +